Navigácia

 • POZVÁNKA!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú

  svätú omšu venovanú najmä RODINÁM S DEŤMI spojenú s modlitbou KRÍŽOVEJ CESTY DETÍ.

  Nácvik v sobotu 10. marca 2018 od 10:00 do 11:00 v kostole.

   

  Nedeľa: 9.00 hod. - Krížová cesta detí

                9.30 hod. - Svätá omša

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Oznamy pre rodičov predškolákov!

  Cirkevná škola pripravuje  pre verejnosť Deň otvorených dverí dňa 15. marca 2018 od 13.00-17.00 hod.

   

  Zápis do 1. ročníka cirkevnej školy bude 3. apríla 2018  v utorok po Veľkej noci od 9.00 do 16.00 hod.  Prihlášky na zápis do 1. ročníka sú na vrátnici školy,  na webovej stránke školy a v kostoloch.

  Tešíme sa na Vás!

 • Pôstna duchovná obnova pre ženy

  Kedy?   Začiatok: 10.marec 2018 /sobota/ o 13.00 hod.

  Koniec: cca 17.00 hod.

  Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

  v Žiari nad Hronom

   

  Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

   

  Téma:  Odvaha žiť v pravde

   

  Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan  Ján Flajžík

    

  Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 9.3.2018.

 • Poďakovanie zo štátnej materskej školy

   

  Dostali sme pozvanie.... My predškoláci z F a D triedy materskej školy A.Kmeťa 11.  Od koho?  Od cirkevnej  ZŠ, že majú pre nás niečo pripravené .

  Tak sme teda išli plní očakávania, čo nás to len čaká ... a veru nebolo toho málo. Pani učiteľky nám ukázali počítačovú učebňu, kde sme sa mohli zahrať na počítačoch rôzne vedomostné hry. Potom sme sa presunuli do učebne, kde sa robia pokusy ....a viete čo !!! my sme pri niektorých pokusoch aj asistovali napr. ako sa vyrobí blesk, lávová lampa ... to bola paráda .

  A najväčšie prekvapenie? ... bol pán Mrkvička . Úžasný ujo, ktorý nám čítal z knižiek .....hmm, ale ako čítal !!...pútavo a živo . Pomáhali sme mu pri čarovaní s guličkami, vyriešiť záhadu uja sovy, prečo má na perine kopčeky, keď sa ňou zakryje ... a potom sme zažili divočinu s jedným chlapcom, čo sa prezliekol za vlka. Trochu sme sa aj báli, tak nám o tom rozprával, že sme sa na chvíľu aj my s ním do tej rozprávky dostali, ale všetko sa dobre skončilo a my sme sa s ujom Mrkvičkom a jeho rozprávkami museli rozlúčiť.

  Pri odchode zo školy sme dostali za návštevu od p. učiteliek balíčky a sladké cukríky ....

                                                                            Bol to pekný zážitok ,za ktorý ďakujeme :D

 • Zábavná škola predškoláka

 • Viem čo zjem - celoslovenská súťaž!

  S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že v rámci prvej súťaže projektu Viem čo Zjem „Zabávame sa komiksom“ sa Vaša škola umiestnila v TOP 10 najlepších komiksov.

  Až 184 tried z 55 zapojených škôl popustilo uzdu fantázii a ohúrilo zaujímavými príbehmi.

  Konkrétne trieda 4.B sa so svojím komiksom umiestnila na krásnom 8. mieste, vďaka čomu získala 16 bodov do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500€.

   

  Viac o vyhodnotení 1. súťaže, ako aj o aktuálnom bodovom stave všetkých zapojených tried sa dozviete tu: https://www.viemcozjem.sk/o-projekte/co-je-nove/vyhodnotenie-1-sutaze/.

   

  Ďakujeme za zapojenie do súťaže a srdečne gratulujeme!

   

  S pozdravom

   

  Zuzana Hambáleková

  Mobil: +421 917 134 099

  Email: info@viemcozjem.sk

 • Popolcová streda

  V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadne na 14. február 2018.

  Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Označenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.


  Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána.


  Konkrétnym predsavzatím pre nás do týchto dní pôstu môže byť - v modlitbe s Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba, koľko potrebujem a koľko nepotrebujem. Môžu to byť rôzne veci, móda, jedlo, internet…

  Proti egoizmu bojujme láskou. Nech nás v tomto období nadchýna modlitba a starostlivosť     o blížnych.


  Účasťou na krížovej ceste môžeme v pôstnom období získať úplné odpustky.

  Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia - je to čas, kedy sme pozvaní premôcť pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu.

   

   

   

 • Oznam!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú

  omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 11. februára 2018 o 9.30 hod.

  Nácvik : v sobotu 10. februára 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac marec 2018

  Predaj stravných lístkov na mesiac marec v našej škole sa uskutoční: 

  13.2.2018 a 14.2.2018  od 6.30 - 14.30 hod.

 • Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu

   

                             Milí rodičia a priatelia školy,  

  touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za predchádzajúci rok 2017 v prospech Rodičovského spoločenstva pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

                           Rodičovské spoločenstvo sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a aby           k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                            Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

                            Ako rodičovské spoločenstvo Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

  TLAČIVÁ  s údajmi školy sú  v ľavom stĺpci na našej webovej stránke.

  Ďakujeme!

 • OZNAM!

  Školská jedáleň pri 2. ZŠ oznamuje, že v stredu 7.februára 2018 nebude teplá strava. /Od 8.30 hod. budú celý deň bez elektrickej energie./

  Z tohoto dôvodu bude suchý obed / chlebík, rezeň, 2 dcl. džús/.

  V prípade, že nemáte záujem o suchý obed, je potrebné sa z obeda individuálne odhlásiť.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam!

  Polročné prázdniny v rámci SR sú pre žiakov ZŠ dňa 2.februára 2018 /piatok/.

  Materská škola bude 2.2.2018 v prevádzke.

  Výpisy vysvedčení žiaci dostanú 31.1.2018 na poslednej vyučovacej hodine.

  Nástup žiakov po prázdninách je 5. februára 2018 /pondelok/!

  Prajeme žiakom chuť do vzdelávania, veľa úspechov a dobré známky v druhom polroku.

   

 • Svätý Ján Bosco

  Sviatok: 31. január

  * 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo d’Asti, Piemont, Taliansko
  † 31. január 1888 Turín, Taliansko

  Patrón vychovávateľov a  mládeže

  Narodil sa pri Turíne. Od dvoch rokov vyrastal ako sirota bez otca. Ako 11-ročný musel odísť z domu kvôli nevlastnému bratovi Antonovi. Pracoval u sedliakov, aby sa uživil, a po nedeliach sa venoval apoštolátu medzi chlapcami. Jeho nadanie si všimol starší kňaz don Calosso, ktorý mu chcel pomôcť ku kňazstvu. Ten však čoskoro náhle zomrel, a tak bol Bosco ponechaný sám na seba. Ako 16-ročný nastúpil na štúdia v Castelnuove. Popri štúdiu si zarábal rozličnými pomocnými prácami u remeselníkov, čo sa mu neskôr veľmi zišlo.          V roku 1835 vstúpil do seminára a 5. júna 1841 bol vysvätený na kňaza a začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudobnými a opustenými chlapcami. Začínal s holými rukami, avšak s veľkou dôverou v Pannu Máriu, ktorú Bosco považoval ako katolícky kňaz za svoju Pomocnicu. Od roku 1846 sa natrvalo usadil na zlopovestnom turínskom predmestí Valdocco, kde vybudoval oratórium a neskôr aj baziliku. Veľmi sa inšpiroval sv. Františkom Saleským, vzorom láskavosti, podľa ktorého sa nazýva aj rehoľná spoločnosť, ktorá bola schválená v roku 1869 (pozri saleziáni). Svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá. V jeho práci mu pomáhal široký okruh spolupracovníkov. Don Bosco zomrel 31. januára 1888.

 • STRAVNÁ JEDNOTKA OD 1.2.2018 oznam ŠJ pri 2.ZŠ

  I. stupeň:   1 obed 1,08 € sa skladá:       1,01 potraviny

                                                                       0,07 réžia

  II. stupeň1obed 1,16 € sa skladá:      1,09 potraviny

                                                                       0,07 réžia

  Cudzí stravníci:1 obed 2,26 € sa skladá: 1,19 potraviny

                                                                          1,07 réžia

  Zamestnanci:  1 obed  1,01 €

  I. stupeň DHN,       NP 1 obed                     0,08 €

  II. stupeň DHN,      NP 1 obed                     0,16 €

  ML.D I. stupeň         0,40 €     ML.D     II. stupeň 0,50

 • Deň otvorených dverí

 • Hlasujte za ŽIHADIELKO

  Vyhrajte spolu 1 050 eur

  Trom z vás, ktorí na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ zahlasujú za Žiar nad Hronom, odovzdá primátor mesta Peter Antal 350 eur! Podmienkou zapojenia sa do našej súťaže je hlasovať za Žiar minimálne 25 dní. A teda 25 dní odovzdať Žiaru nad Hronom svoj hlas. Druhou podmienkou je, že naše mesto získa detské ihrisko Žihadielko, a teda, že skončí na prvom alebo druhom mieste. Hlasuje sa až do 28. februára. Výhercov vyžrebuje primátor mesta a výhru im odovzdá pri otvorení Žihadielka.

  Ako hlasovať?

  • prihláste sa na stránke www.zihadielko.lidl.sk (zadáte svoj mail a telefónne číslo)
  • vyhľadáte Žiar nad Hronom a hlasujete minimálne 25 dní
  • ak si zahráte hru so včielkou Majou, môžete získať bonusový bod
  • po skončení hlasovania, a teda 28.2. kliknete na stránke Žihadielka na vaše meno (v pravom hornom rohu stránky), uvidíte dátumy, kedy ste hlasovali. Následne urobíte snímku tejto obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a pošlete nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Následne budete zaradený do žrebovania o 350 eur!

  Vyhrajte nové herné prvky do ihriska pre svoju obec v hodnote 1 500 eur

  Okrem toho, že pre seba môžete získať peknú sumu 350 eur, môžete pre svoju obec vyhrať od mesta vecný dar vo forme herných prvkov do detského ihriska v hodnote 1 500 eur! Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Hlasovať za Žiar a poslať nám print screen obrazovky. Zároveň nám musíte napísať meno vašej obce. Jedného z vás vyžrebuje primátor mesta Peter Antal po skončení hlasovania. Vaša obec tak môže rozšíriť už existujúce detské ihrisko v dedine či škôlke. „Ide o sumu, ktorá by určite pomohla každej obci v našom regióne,“ hovorí primátor mesta Peter Antal a dodáva: „Verím, že nás v boji o nové detské ihrisko podporí čo najviac ľudí aj z okolitých obcí a my sa im takýmto spôsobom poďakujeme.“ Aj v tomto prípade je podmienkou získanie detského ihriska Žihadielko pre Žiar.

  Vyhrajte ďalšie zaujímavé ceny

  Pokiaľ zahlasujete na stránke www.zihadielko.lidl.sk za Žiar nad Hronom, môžete vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny – 1 vstupenku do Kina Hron na ľubovoľný film pre 3 výhercov, 1 mesačnú permanentku pre mamičku do Mestského materského centra Úlik a 1 vstup pre 1 tím do Logic room v Žiari (viac na www.logicroom.sk). Tak neváhajte a hlasujte za naše detské ihrisko! Fotky nám môžete posielať aj do skupiny Žihadielko pre Žiar nad Hronom. Žrebujeme 28.2. - po skončení hlasovania. V tomto prípade nie je podmienkou výhra ihriska pre naše mesto.

  Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Stačí zahlasovať za Žiar, po odhlasovaní si urobíte snímku obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a poslať nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Výhercov vyžrebujeme po skončení hlasovania, a teda po 28. februári.

  O čo vlastne bojujeme?

  Na Ulici Š. Moysesa v medziblokovom priestore by malo stáť ihrisko Žihadielko. Jeho rozmery sú 20 x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maje zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

  Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 eur.

 • Výsledky monitoringu - 5.ročník

   

  Celoslovenské výsledky testovania žiakov 5.ročníkov:

  Naši žiaci napísali matematiku  na pekných  80,3 % /priemerná úspešnosť v SR 64,7%

  a slovenský jazyk na 66,1 % /priemerná úspešnosť v SR 62,1 %/.

  Blahoželáme!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac február

  Predaj stravných lístkov na mesiac február sa uskutoční 23. a 24.1. 2018 od 6.30 do14.30 hod.

 • Petícia - prosíme podporte ju ešte aj dnes!

  Okresný úrad, Bratislava ničí cirkevné školstvo. Zo 6-tich cirkevných osemročných gymnázií, môže v budúcom školskom roku prvákom otvoriť svoje brány len jedna z nich. Ide o pokles z 212 žiakov na 26, čo znamená postupnú likvidáciu týchto cirkevných škôl.

  Pre porovnanie: Cirkevné školy prídu v školskom roku 2018/2019 až o 88 percent žiakov na osemročných gymnáziách, súkromné o takmer 59 percent a štátne len o 25,6 percent. Prosím, podporte petíciu proti tomuto diskriminačnému a ničím nepodloženému rozhodnutiu štátnych orgánov:  

  http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva

  Minister vnútra, pán Róbert Kaliňák, nás pozval  v pondelok 22. januára na stretnutie.

  Ak sa nám do pondelka podarí získať značnú podporu aj pre túto petíciu o diskriminácii cirkevného školstva, dá nám to mandát informovať ministra vnútra, pod ktorého spadá spomínaný Okresný úrad, aj o obrovskej nespokojnosti spoločnosti s likvidáciou cirkevných osemročných gymnázií a naliehavej potrebe riešiť túto otázku spravodlivým a transparentným spôsobom. 

  Preto Vás prosím, aby ste petíciu podporili, ak je možné hneď teraz a tiež, aby ste ju bezodkladne rozposlali všetkým, ktorým záleží na vzdelávaní detí v súlade s našimi hodnotami.

  petičný výbor

 • Pravidelné mesačné adorácie

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria