• Svetový deň umývania rúk mydlom - 15.10.2022

     • OMEP SlovenskoSLOVENSKÝ VÝBOR

      SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

      WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

       

      15. októbra si pripomíname

      Svetový deň umývania rúk mydlom

      Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, od svojho vzniku čoraz intenzívnejšie presadzuje zlepšovanie hygienickej praxe na celom svete. Cieľom Svetového dňa umývania rúk mydlom je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch.

       

      Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

      pre Vás pripravil niekoľko motivačných a inšpiratívnych materiálov. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o fotografie z Vášho

       Dňa umývania rúk mydlom

       (materská škola si uverejnenie ošetrí súhlasom zákonných zástupcov so zverejnením fotografií na FB stránke SV OMEP).

      Do nižšie priloženého formulára môžete napísať Vaše inšpiratívne námety na umývanie rúk (vzdelávacie aktivity, osvedčené riekanky, pesničky, príbehy a podobne...)

       

      Fotografie aj formulár zasielajte na omep.slovensko@gmail.com do 20.10.2022.

       

      Tešíme sa na a Vaše príspevky a prajeme úspešný

      Svetový deň umývania rúk mydlom!

      PaedDr. Monika Miňová, PhD.

      predsedníčka SV OMEP

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme spoločnosti dm-drogerie markt za sponzorské poskytnutie darčekov pre našich žiakov vo forme  hygienických produktov. Veľmi si vážime ich pomoc a podporu pre našu školu.

     • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

     • FESTIVAL VEDY - Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný
      programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Noc výskumníkov je
      celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou
      formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac
      ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov interaktívnou
      formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia pre spoločnosť, chcú
      priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
      Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu,
      aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla, kde je možné výsledky ich
      výskumu uplatniť v bežnom živote a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi
      mladými ľuďmi a ich rodičmi.
      Aj žiaci našej školy sa zúčastnili na tejto zaujímavej akcii a tu je postreh Zuzky, Terky
      a Adelky z 8.B triedy:
      V piatok 30.9. som sa spolu s ďalšími žiakmi našej školy zúčastnili akcie Noc výskumníkov v
      Banskej Bystrici. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií aj sme si zasúťažili. Veľmi sa
      nám páčil stánok s vedeckými hračkami. Úžasne sme sa tam pohrali. V ďalšom stánku sa nám
      páčila virtuálna realita. Myslíme, že takto by sa mala učiť geografia. Stretli sme aj bývalých
      žiakov našej školy, ktorí zostrojili úžasného robota a idú s ním na súťaž do Ženevy. Zaujala
      nás aj tlmočnícka búdka, v ktorej sme si vyskúšali prácu tlmočníka. Táto exkurzia sa nám
      veľmi páčila a budeme rady, ak si ešte raz zopakujeme.

     • DEŇ MLIEKA

     • „Kto chce dlho zdravý byť, musí veľa mlieka piť.“ Touto vetou sme si pripomenuli 28. september v našej cirkevnej škole, pretože bol Svetový deň mlieka v školách. Cieľom tohto dňa bolo upriamiť pozornosť a zvýšiť povedomie najmä detí o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. S mliekom rastieme, zaspávame, vstávame, učíme sa, športujeme a denne si ho vychutnávame. Je strážcom nášho zdravia, pomocníkom v kuchyni a lahodnou pochúťkou. Má bielu farbu a práve ona zdobila naše outfity. Boli do nej odetí žiaci 1. stupňa aj s pani učiteľkami.
      V tento deň si žiaci vo svojich desiatnikoch našli mliečne desiaty v podobe jogurtov, syrov, pudingov, mliečka, či masla natretého na chlebíku alebo rožteku. To, že deti milujú mlieko a mliečne výrobky bolo nielen počuť z ich vypovedaných informácií a kvízov, ale i z usmiatych a spokojných tváričiek. Keď už mali plné brušká z mliečnych dobrôt, pracovali na rôznych úlohách z matematiky, slovenského jazyka, či prírodovedy, ktoré samozrejme súviseli so spomínaným dňom. Svoje telo si rozhýbali aj s ich kamoškou kravičkou Eličkou v pesničkách, ktoré sú súčasťou informačného materiálu „Cesta mliekom“. Pre našich najmenších prvákov bol tento deň pilotným a určite nie posledným.

     • INDIÁNSKY DEŇ

     • V 1.A sme preberali veľké písmeno I, a tak sa naša trieda premenila na indiánsku osadu plnú malých indiánov. Okrem krásneho oblečenia, čeleniek a v ŠKD vyrobených náhrdelníkov, sme si priniesli luky, šípy, sekerky i tomahawky. Porozprávali sme sa o  zvykoch, tradíciách aj spôsobe, akým indiáni lovili. Zatancovali sme si okolo ohňa indiánsky tanec, vyrobili ich typické obydlie - teepe a na záver indiánskeho dňa sme sa naučili aj indiánsku pieseň. 

     • Zmena vyučovania ZUŠ 7.10.2022

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na riaditeľské voľno dňa 7.10.2022 (jarmok) nebude v priestoroch našej školy ani vyučovanie ZUŠ. Miesto vyučovania si, prosím, dohodnite s jednotlivými vyučujúcimi ZUŠ.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Oznam - poplatok za obedy október 2022

     • Poplatok za obedy – október 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

      VS- celý rok rovnaký

       

      Obedy  zamestnanci       122                          1,21 x 21 = 25,41 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,54 x 21 = 32,34 €

      Predškoláci                      322                          1,54 x 21 = 32,34 €

      Cudzí                               422                          3,13 x 21 = 65,73 €

      Žiaci          I. st.                522                          1,21 x 21 = 25,41 €

                               + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,41 €                                                                                                                                                              

                         II. st.             622                          1,30 x 21 = 27,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,30 €

       

      DESIATA       I. a II. st.                                      0,70 x 21 = 14,70 €

                                                                                                             

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • BIELA PASTELKA

     • Oznamujeme všetkým žiakom, že v piatok  23. 9. 2022  bude prebiehať aj v našej škole celoslovenská zbierka Biela pastelka. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím.
      Prispieť budete môcť aj vy priamo počas vyučovania vo vašej triede, kam za vami prídu splnomocnenci únie nevidiacich.
      Veríme, že sa nájdu aj medzi nami žiaci, ktorí svojim peňažným príspevkom podporia túto zbierku a pomôžu nevidiacim vrátiť sa do života.

      Motto zbierky:

      Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

     • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska - 15. september

     • Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. „Sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila.

      Sú to:

      1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
      2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
      3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
      4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
      5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
      6. Snímanie z kríža
      7. Ježišov pohreb

      Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kde bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

       

      Dňa 15.9.2022 sa plánuje vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie farský deň, keďže sú hody. Tento deň  Vás čaká bohatý program. Doobeda budú 2 sv. omše, kde sa nám prihovorí slávnostný kazateľ vdp. Andrej Porubský. Poobede, v prípade dobrého počasia, pozývame na farské priestory, kde bude od 15:00 zábavný program pre deti a rodiny, či seniorov. Bude pripravené občerstvenie: guláš, palacinky, cukrová vata, kofola. Pre tých, ktorí sa zapíšu vzadu do zoznamu to bude zadarmo. Kto však chce, môže túto akciu podporiť kúpou sviečok, ktoré sú na stolíku. Pán Boh zaplať!

       

       

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

     • Pri príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude už tradične iba jedna sv. omša –  v stredu  14. 9. 2022 o 18:00  a slávnostným kazateľom bude dp. Miroslav Sliačan, bývalý kaplán. 

      Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života. Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

      Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

      Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

      A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

      Na záver si pripomeňme, že naša cirkevná škola sa nachádza vo farnosti Povýšenia sv. Kríža. Aj my si pripomenieme tento sviatok - spoločne  sa  pomodlíme  desiatok  sv. ruženca  a  dozvieme sa viac z histórie        v rozhlasovej relácii v našom školskom rozhlase. 

      Vás všetkých - žiakov, kolegov, rodičov a priateľov školy  zároveň srdečne pozývame aj na sv. omšu do nášho starého kostola, ktorý dýcha históriou. 

       

       

     • 8.9. je sviatok NARODENIA PANNY MÁRIE

     • 8.9. osavujeme sviatok narodenia Panny Márie. Cirkev zvyčajne neoslavuje deň pozemského narodenia svätých, ale ich deň narodenia pre nebo, teda deň smrti. Výnimkou sú dvaja najväčší svätci v Cirkvi: Prečistá Panna Mária a sv. Ján Krstiteľ. Preto sa v liturgickom kalendári slávi nielen ich nebeské, ale aj ich pozemské narodenie.

      Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky je veľmi radostný sviatok, lebo ako hovorí východný hymnus, narodenie Bohorodičky zvestovalo radosť celému svetu, veď z nej zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš“.

      Evanjelium zaznamenalo veľmi málo zo života Presvätej Panny Márie. Nič sa v ňom nehovorí o jej narodení, mladosti, či jej zosnutí, ba dokonca sa nespomínajú ani mená jej spravodlivých rodičov. Odkiaľ o tom teda vieme? Vieme o tom z tradície Cirkvi, ktorá hovorí, že rodičmi Panny Márie boli sv. Joachim a Anna. Tí boli bohatí, no dlho nemohli mať deti. Neskôr však boli ich modlitby vyslyšané, a aj preto dali svojej dcére meno Mária (hebr. Miriam) – čo v preklade Bohu milá. Tradícia tiež hovorí, že Panna Mária sa už v útlom detstve zasvätila Pánu Bohu a neskôr bola vychovávaná v Jeruzalemskom chráme a chcela celý život žiť v panenstve.

      Našu sochu Panny Márie nám do vnútorného areálu školy darovali pred 7. rokmi manželia  Beáta a Peter Chrenoví - priviezli ju až z Medžugoria.  Úprimné Pán Boh zaplať.

      Panna Mária chcela vždy plniť iba Božiu vôľu a preto si ju uctievame aj my, aby sme celý život robili iba to, čo chce Pán Boh. Preto aj všetci naši žiaci sa prišli dnes pomodliť k soche Panny Márie a osláviť jej narodeniny.

       

       

       

       

     • Zápis do ZUŠ v našej škole

     • Zápis do ZUŠ novoprijatých žiakov našej školy bude dňa 6.9.2022 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. v triede hudobnej náuky.

      Vyučujúca: Anežka Trubenová

      Hodiny zvoleného nástroja budú dohodnuté telefonicky s vyučujúcim.

     • Rozvrh krúžkov 2022/2023

     • Milí žiaci, milí rodičia!

      Predkladáme vám aktualizovanú ponuku krúžkov na šk. rok 2022/2023. Každý žiak dostane túto ponuku spolu s prihláškou aj vo vytlačenej podobe prvý školský deň.

     • Tešíme sa na nový školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Tešíme sa na nový školský rok, ale hlavne na vás starších, mladších i úplne nových žiakov našej školy.

      Aj keď nás opäť čaká množstvo práce, nezabudnite, že okrem nej si užijete množstvo stretnutí s kamarátmi, mnoho nových zážitkov, nadobudnete kopec skúseností a hlavne vedomostí, ktoré vás v živote posunú o ďalší krok vpred. A aby sme to všetko zvládli, hneď na začiatku poprosíme o pomoc Pána Ježiša a Pannu Máriu, ktorí nám vo všetkom bezpochyby pomôžu.

      Stretneme sa ráno v škole 5. septembra 2022 o 8.00 hod. Prváci sa s pani učiteľkami stretnú pri Kostole Povýšenia sv. Kríža o 8.10 hod.

      Pre bezpečné a zdravé vyučovanie v novom školskom roku bude úvodná slávnostná svätá omša v rúškach (príp. v respirátoroch). Nasvedčuje tomu stúpajúci počet ochorenia Covid u detí.

      Ďakujeme za pochopenie, vážime si Vašu dôveru.

     • Oznam ŠJ

     • Desiata pre stravníkov školy sa začne vydávať od 12.9.2022 /pondelok/. V prípade záujmu prosíme rodičov nahlásiť svoje dieťa telefonicky do ŠJ (045/6722867), alebo pri platbe uviesť do poznámky - desiata. Ďakujeme.