• Vedenie


    • Riaditeľ školy:
          Mgr. Martin Ivan

     Zástupcovia:

          Mgr. Beata Oťapková
          Mgr. Jozef Vanka

     Duchovný správca:
          Mgr. Ján Kraus, ThLic.

     Školská poradkyňa:
           Mgr. Katarína Hricová

     Špeciálny pedagóg:
          Mgr. Daniela Kolháneková

     Zástupkyňa materskej školy:
          Mgr. Erika Mandincová

     Vedúca CVČ:

          Mgr. Mária Ulrichová

     Vedúca ŠKD:
           Ľubica Loučičanová

     Vedúca ŠJ:

             Mgr. Anna Nemcová