• Prihláška na štúdium na našej škole

  ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

  Milí rodičia!

  Na tomto mieste môžete vyplniť prihlášku do našej MŠ.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: