• Vedenie


    • Riaditeľka školy:
          Mgr. Mária Ulrichová

      

     Zástupcovia:
          Mgr. Beata Oťapková
          Mgr. Jozef Vanka

     Duchovný správca:
          Mgr. Ján Kraus, ThLic.

     Výchovná poradkyňa:
           Mgr. Katarína Hricová

     Špeciálny pedagóg:
          Mgr. Daniela Kolháneková

     Vychovávateľka CVČ:
          sr. Pavla

     Zástupkyňa materskej školy:
          Mgr. Erika Mandincová

     Vedúca ŠKD:
            Ľubica Loučičanová