Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Predaj stravných lístkov na mesiac september 2018

  Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

  30.8.2018   od 7.00 - 12.00 hod.

  3.9.2018     od 6.30 - 13.30 hod.

  4.9.2018     od 6.30 - 14.30 hod.

                 

 • Tajný život mesta na ATV

  Reportáž na ATV ako žiaci 6.B vytvorili hľadačku o našom meste. https://www.youtube.com/watch?v=Z_KndCnW8kA

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/18

  Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na dvere a všetci sa už istotne tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.

  Ukončenie školského roka 2017/2018:

  28..6.2018 - 12:30 rozlúčka s deviatakmi

  29.6.2018  - 08:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

                    - 09:30 rozdávanie vysvedčení

                    - 10:30 obed

  MŠ a ŠKD sú 29.6.2018  v prevádzke!

  V sobotu večer  30.6. 2018 Vás zároveň pozývame na sv. omšu -  Kaplnka Navštívenia Panny Márie na Skalke na  " Šibáku " !

  Ďakujem všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v náročnej práci. Prajem Vám Božiu ochranu pred všetkým zlom a zaslúžený oddych. Verím, že po prázdninách spoločne otvoríme ešte lepší a úspešnejší rok a budeme pokračovať v rozvíjaní diela, ktoré sme tu pred 25 rokmi začali.

                                                                                                                                                 Mária Ulrichová 

 • Zber papiera

  Zber papiera sa uskutoční 25.-27.6.2018 / pondelok-streda/!

  Víťazná trieda pôjde na autobusový výlet!

  Vyhodnotí sa priemerom na žiaka!

  V prípade možnosti - prosíme označiť balíky ich hmotnosťou.

  ĎAKUJEME!!!

   

 • Spievam, spievaš

  Spevácke súťaže mali tento rok veľký úspech. V školskom kole prišlo ukázať svoj talent a krásne zvonivé hlásky približne 80 detí z 1. a 2. stupňa. Spievali ľudové i umelé/moderné piesne. Istota spevu, presná intonácia, dodržanie rytmu, radosť zo spevu, to všetko brali poroty do úvahy pri výbere tých najlepších.

  V súťaži Spievam, spievaš ľudová pieseň nás v okresnom kole v Kremnici reprezentovali: Lucia Kadlecová získala 2. miesto, Dominig Rigo sa umiestnil na 2. mieste, Michaela Kutišová získala 2. miesto a Jozef Kremnický.

  V súťaži Spievam, spievaš moderná pieseň nás v okresnom kole reprezentovali Tatiana Hronská Viktória Kollárová, obe získali 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

   

  Spievam, spievaš ľudová pieseň ‒ školské kolo

  1. kategória:

  1. m. Lucia Kadlecová, 2. A (postup do okres. kola)

  2. m. Ela Sedliaková, 2. A, Timea Mandincová, 1. B

  3. m. Bibiana Sámelová, 1. B

   

  2. kategória:

  1. m. Dominik Rigo, 4. A (postup do okres. kola)

  2. m. Martin Trokšiar, 3.A

  3. m. Nina Bojová, 3. A

    

  3. kategória:

  1. m. Michaela Kutišová, 5. A (postup do okres. kola)

  2. m. Lucia Tichoňová, 6. A

  3. m. Nela Beliančínová a Patrik Gábor, 5. A

  Cena poroty: Juliana Dovcová, Monika Hajdoniová a Nina Trubenová, 6. B

   

  4. kategória:

  1. m. Jozef Kremnický, 7. A (postup do okres. kola)

  2. m. Hana Rusnáková, 7. A

  3. m. Zuzana Mudrončíková, 7. A a Viktória Moravská, 7. B

   

  Spievam, spievaš umelá pieseň ‒ školské kolo

  2. kategória:

  1. m. cena nebola udelená

  2. m. Eliška Hamadová, 3. A

  3. m. cena nebola udelená

   

  3. kategória:

  1. m. Tatiana Hronská, 5. A (postup do okres. kola)

  2. m. Patrícia Glezgová, 5. A

  3. m. Lenka Malá a Ella Repčoková, 5. A

   

  4. kategória:

  1. m. Viktória Kollárová, 9. A (postup do okres. kola)

  2. m. Hana Kostolániová, 8. B

  3. m. Hana Rusnáková, 7. A a Tamara Štangová, 7. B

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Veľmi sa tešíme, že aj tento rok sme mali krásne umiestnenia vo vyšších kolách.

  V okresnom kole v Kremnici nás výborne reprezentovali: Patrícia Glezgová, obhájila z minulého roka 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa tento rok konalo na Zvolenskom zámku; Michaela Glezgová získala 2. miesto a Viktória Kollárová získala 2. miesto. Z celého srdca gratulujeme!

   

  Slávik Slovenska školské kolo

  1. kategória:

  1. m. Michaela Glezgová, 2. A (postup do okres. kola)

  2. m. Marion Fabová, 2. B, Ruth Pittnerová, 2.B

  3. m. Nina Neuschlová, 2.B, Stanislav Rigo, 1.B

    

  2. kategória:

  1. m. Patrícia Glezgová, 5. A (postup do okres. aj krajského kola)

  2. m. Natália Maruniaková, 6. A

  3. m. Monika Šebeňová, 6. A

   

  3. kategória:

  1. m. Viktória Kollárová, 9. A (postup do okres. kola)

  2. m. Nicol Nováková, 8. A

  3. m. Andrej Dovec, 7. A

 • Dolina, dolina

  Súťaže v speve v závere roka uzatvára regionálne podujatie v Župkove Dolina, dolina. Vďaka peknému slnečnému počasiu mohla byť prehliadka spevu ľudových a zľudovených piesní v prírode ‒  v amfiteátri „Koleso“. Bol to pekný zážitok, deti spievali obklopené voňavým lesom, okolo poletovali krásne veľké motýle a jemne bzučali včielky. V tejto príjemnej atmosfére nás reprezentovali a pekné umiestnenia získali: Ella Repčoková a Viktória Chrobáková ‒ zlaté pásmo, Martin Trokšiar a Petronela Glezgová ‒ strieborné pásmo, Sofia Bojková ‒ bronzové pásmo. Tešíme sa a blahoželáme!

   

  Dolina, dolina školské kolo

  1. kategória

  1. m. Martin Trokšiar, 3. A (postup do reg. kola)

   

  2. kategória

  1. m. Viktória Chrobáková, 5. B (postup do reg. kola)

  2. m. Ella Repčoková, 5. A (postup do reg. kola)

  3. m. Tatiana Hronská, 5. A

   

  3. kategória

  1. m. Petronela Glezgová, 7. B (postup do reg. kola)

  2. m. Sofia Bojková, 7. A (postup do reg. kola)

  3. m. Alexandra Hrmová, 9. B

 • Exkurzia do Bratislavy

  Na konci mája sme sa my - žiaci 4.A rozhodli po tretíkrát navštíviť hlavné mesto Bratislavu. Po ceste vlakom sme sa potrebovali poriadne rozhýbať, a tak nám pani učiteľka v úvode pripravila menšiu túru, ktorá nás zaviedla k pútnickému miestu, ktoré Bratislavčania často navštevujú – Jaskynka P.M. Lurdskej. Po modlitbe a zapálení sviečok sme pokračovali ku Kostolu P.M. Snežnej. Počas každého zastavenia sme sa dozvedeli históriu a zaujímavosti o danom mieste. Naša cesta ďalej pokračovala na Slavín. Bol z tadiaľ prekrásny výhľad takmer na celú Bratislavu - Kamzík, Dóm sv. Martina, Dunaj, Petržalku, Michalskú vežu i Bratislavský hrad, ktorý bol ďalším cieľom našej pešej túry. V jeho záhradách sme si porozprávali legendy o Márii Terézii, ale aj mnoho iných zaujímavostí. Pri Národnej rade SR sme si oddýchli a veľmi sme sa potešili, pretože sme tu stretli aj nášho pána primátora Petra Antala. Potom sme sa ešte posilnili, aby sme vládali pokračovať do Bibiany - detského múzea pre deti. Čakalo nás tu množstvo netradičných činností a hier. Na výstave Až naprší a uschne sme sa hravou formou dozvedeli viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšali sme si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora... Na interaktívnej výstave V hlavnej úlohe stolička sme mali možnosť stoličku vidieť nielen ako objekt na sedenie, ale aj ako predmet, ktorý sa dá meniť, skladať, obliekať, dotvárať a spájať, experimentovať a hrať sa, ktorý nám dokonca niekedy stoličku vôbec nepripomína. Cez Hviezdoslavovo námestie popri SND sme prešli k Dunaju do Prírodovedného múzea. Úchvatné výstavy zvierat žijúcich na Slovensku, ale aj zvierat žijúcich inde na Zemi- polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov v nás zanechali neskutočné množstvo zážitkov. Električkou sme sa odviezli do posledného cieľa nášho celodenného výletu – Múzeum dopravy. Privítalo nás historickými autami, rušňami s vagónmi, motorkami, vojenskými autami z 2.sv.vojny...a s ďalšími vecami dýchajúcimi dávnou minulosťou. Z exkurzie sme si odnášali veľa krásnych dojmov, ktoré nás sprevádzali počas cesty domov.

                                                                                                                     Mgr. Jana Búciová

 • Výsledky z monitoru deviatakov

  Opäť sme super obstáli ... ďakujeme našim deviatakom a ich vyučujúcim za kvalitnú prípravu na celoslovenské testovanie.

  Pozrite si výsledky:

  https://ziar.dnes24.sk/monitor-deviatakov-rebricky-skol-ziarskeho-okresu-300903

   

  /Niektorí rodičia sa nás pýtaju, prečo im link nejde, takže ak sa Vám nedá otvoriť, skopírujte si odkaz a dajte hore do prehliadača./

 • MINIVENČEK

  Už po tretíkrát sa nám podaril otvoriť v našej škole tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 1. stupňa. Počas neho sme sa naučili niekoľko krokov a choreografii z latinsko – amerických tancov a štandardných tancov. Tak ako po minulé roky, tak i tento sme si spolu s tanečnou choreografkou Stellou Víťazkovou pripravili 6.júna 2018 pre rodičov a učiteľov záverečný večierok pod názvom Minivenček.

  Večierok sa niesol v príjemnej a v pokojnej atmosfére. Deti predviedli svoje najlepšie výkony v tancoch : WALTZ, VALČÍK,  CHA – CHA, JIVE, COUNTRY a tanec       na známu pieseň od Kristíny, Ta ne.

  Deti preukázali okrem svojich tanečných schopností a zručností aj vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Spolu s rodičmi si počas večera  zatancovali,  zasúťažili  a zároveň ich naučili aj niekoľko nových tanečných krokov,  ktoré veríme, že v budúcnosti využijú.

  O hladné brušká detí sa opäť postarali šikovné maminky, ktoré to zvládli ako vždy               na jednotku.

  Ďakujeme a prajeme veľa radosti z tancovania.

                                                                                         Martina Čabáková

 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

  Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca. Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok pripadá na piatok 8. júna. Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí.

  V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

  Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:


  1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
  2. Uvediem pokoj do ich rodín.
  3. Poteším ich v utrpení.
  4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
  5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
  6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
  7. Vlažní sa stanú horlivými.
  8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
  9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
  10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdcami.
  11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa    odtiaľ nevymažú.
  12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia        na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou   a pevným útočiskom v poslednej hodine.
   

  Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

  "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo  a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

  http://www.vyveska.sk/images/cache/details/events/2419-sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpeg

   

   

   

 • Tajný život mesta

  DETEKTÍVA V SEBE PREBUĎ,

  VYJDI VON, LENIVEC NEBUĎ.

  OPUSŤ TELKY ŽIARU,

  HĽADAJ POKLAD ŽIARU.

   

              Environmentálne centrum Živica rozbehlo projekt Tajný život mesta 2. Z celého Slovenska vybrali do projektu 51 škôl a sme radi, že vybrali aj nás, Základnú školu Štefana Moysesa. Cieľom projektu je prebudiť u žiakov a u širokej verejnosti záujem o svoje mesto, o jeho históriu a pamiatky, o jeho biodiverzitu ‒ pestrosť, rôznorodosť rastlín a drevín. Toto všetko Živica spojila do dvoch úloh ‒ vytvoriť quest ‒ hľadačku pokladu po našom meste. Našu hľadačku sme prepojili so životom otca biskupa Štefana Moysesa. Celá hľadačka musí byť zveršovaná, tak sme vymýšľali básničky. Stanovištia v hľadačke sú niečím zaujímavé a majú úlohu, ktorú treba vyriešiť a vpísať do tajničky. Po vyplnení všetkých tajničiek sa dozvieme miesto, kde je odmena pre hľadačov ‒ poklad. https://www.youtube.com/watch?v=SvYQEhGplpg

  Hľadačku spúšťame 1. júla a sme veľmi zvedaví, ako sa bude páčiť.

              Popri tvorení hľadačky sme priebežne pracovali a pracujeme na druhej úlohe. Až do konca júna prostredníctvom aplikácie Pl@ntNet fotkami sústavne napĺňame databázu rastlín vo Francúzsku, ktoré sa vyskytujú v meste Žiar nad Hronom a v jeho blízkom okolí. Odfotíme kvet, list, plod alebo kôru stromu a pošleme do Francúzska, kde botanici priradia rastline názov a zaradia ju do veľkého celosvetového atlasu.

              Teší nás, že aj my prispejeme svojou troškou do tohto celosvetového projektu. Pridajte sa k nám.

 • Prírodovedné celoslovenské súťaže!

  Slovenská Zoo Lympiáda

  Tento  rok sa uskutočnil už 2.ročník celoslovenskej vedomostnej Zoo Lympiády.

  Súťaž  pre žiakov MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ a SŠ je venovaná zoológii. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie.

  Témy tohtoročnej olympiády boli: Umlčaný les, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a CITES.

  Svoje vedomosti uplatnila vo finále  súťaže 30.5. v ZOO Bojniciach i naša žiačka Peťka Polanská z 9.B triedy.  Vo svojej kategórii – 2. stupeň sa umiestnila na krásnom 5.mieste.

  Viac informácií pre záujemcov: http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

   

  Envitalent Výskumník 2018

  Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže ENVI-Talent vyvrcholil májovým 2-dňovým stretnutím najšikovnejších stromáckych výskumníkov v Trenčianskych Tepliciach. Súťažiaci po zvládnutí 8 vedomostných kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný vedecký projekt. Túto výzvu prijala i Peťka Polanská a so svojou výskumno-bádateľskou prácou “Prírodné látky zabraňujúce tvorbe plesní“ obsadila pekné 2. miesto. Ak vás zaujíma viac, kliknite na stránku a oboznámte sa s aktivitami na stránke:

  http://stromzivota.sk/blog/2018/05/stvrte-stretnutie-envitalentov/

  Ak aj teba zaujíma príroda, poznávanie a výskumy, zapoj sa do nášho krúžku "Mladý ochranca prírody", ktorý vedie p. uč. Cvejkušová a staneš sa členom Stromu života, malým stromáčikom alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa veľa nových a zaujímavých vecí.

 • Pozvánka!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

  v nedeľu 10. júna 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 9. júna 2018 od 11:00 do 12:00  v kostole.

  Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na opekačku na farskom dvore.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Katolícka cirkev vo štvrtok 31. mája oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

  Sviatok Božieho tela sa slávi vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorý tentoraz pripadol na nedeľu 27. mája.

  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

   Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

 • 1.sv. prijímanie našich tretiakov

  Tento rok bol pre nás tretiakov  27. máj 2018 nezabudnuteľným dňom. Prvýkrát vo svojom živote sme zažili tú obrovskú milosť, že sme mohli prijať do svojho srdiečka Pána Ježiša v Eucharistii. Na tento deň sme sa dôkladne pripravovali celé tri roky na hodinách náboženstva, v kostole na sv. omšiach, ale i doma vo svojich rodinách. Niektorí z nás prijali deň predtým sviatosť krstu a ostatní si očistili svoju dušu vo sv. spovedi.

  Celú slávnosť zdobili naše rozžiarené tváričky, modlitby a piesne, ktorými sme vyprosovali milosti pre seba i našich blízkych.

  Chceme sa poďakovať za našu cirkevnú školu i za všetky modlitby, ktoré ste všetci za nás obetovali, aby sme túto veľkú sviatosť mohli prijať s radosťou a čistými srdiečkami. Veľmi túžime po tom, aby sme vďaka milosti posväcujúcej a Sviatosti oltárnej dokázali svojimi životmi nasledovať Ježiša Krista.

  Tretiaci

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ 29.5. a hudobné odbory aj v našej škole 31.5.2018!

 • Prijímacie skúšky

 • Oslavy na facebooku školy

  Nech sa páči, fotografie, reportáž ATV a program z osláv pri príležitosti 25.výročia založenia školy si môžete pozrieť na:

  Kultúrny program:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7928

  Reportáž ATV:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7891.63

  Foto:

  https://www.facebook.com/Z%C5%A0-s-M%C5%A0-%C5%A0tefana-Moysesa-193406173701/

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria