Navigácia

 • Milión detí sa modlí ruženec

   

  Milión detí sa modlí ruženec

   

  „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” ‒ Slová svätého pátra Pia

   

  Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

   

  18. októbra 2018

   

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

   

  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

   

  Materiály a bližšie info nájdete na webovej stránke:

  http://acn-slovensko.org/miliondeti/

 • Oznam- predaj stravných lístkov na mesiac november!

  Predaj stravných lístkov na mesiac november sa uskutoční v našej škole

  23.10.2018 a 24.10.2018  od 6.30 - 14.30 hod.

   

 • ATV reportáž - Európsky deň jazykov na žiarskej cirkevnej škole

 • DRUHOSTUPNIARI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE OSLAVOVALI EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

   

  26. septembra si každoročne na druhom stupni pripomíname Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka - najčastejšie besedami s anglicky hovoriacimi hosťami o krajinách Európy. V tomto školskom roku sme sa rozhodli venovať zážitkovým a populárno-náučným aktivitám jeden deň. Celá škola sa zmenila na európsky svetadiel.

  Jednotlivé krajiny si premysleli a zrealizovali samotní  žiaci druhého stupňa, ktorí vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali suveníry. Do príprav zainteresovali aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž: Uhádni z ktorej krajiny pochádza tento nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je, že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli správnu odpoveď len štyria žiaci z celej školy.

  Obsiahnuté boli krajiny Vatikán, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Grécko a Nórsko.

  Deň sme začali rozhlasovou reláciou k EDJ, ktorú pripravili siedmaci. Poslucháči v triedach sa mohli dozvedieť napríklad, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, no v Európe sa používa asi len 225 z nich. Mnohých prekvapilo aj to, že v každom jednom jazyku rozvoj reči prebieha rovnako. V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu samohláskových zvukov. Približne vo veku jedného roka už vyslovuje prvé slová. V troch rokoch dokáže formovať celé vety a v piatich rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov. Nie je to zaujímavé?

  Po rozhlasovej relácii išli žiaci putovať po jednotlivých stanovištiach, kde ich čakali ukážky jazyka krajiny v rozprávke, piesni alebo „naživo“ , prezentácie, kvízy, ochutnávky, slepá mapa, súťaže v rýchlosti, obratnosti (súboj toreádora s býkom), súťaženie skupín (kooperatívne učenie), ale aj dramatizácia. Žiaci (tvorcovia) využili aj svoje talenty napríklad pri vystúpení hudobnej skupiny zo „Španielska“.

  Samotná príprava i realizácia priniesli obojstranný úžitok, nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre tvorcov. Deti bavili aktivity a zároveň sa im ľahšie prijímali informácie od žiakov ako od učiteľov.

  Spätná väzba od detí nás utvrdila v tom, že rozhodnutie zmeniť našu školu na Európu bolo správne.

                                                                                                   Mgr. Beata Oťapková

                                                                                                   Mgr. Elena Kupcová 

 • Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

   

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V našej škole sa už niekoľko rokov usilujeme o to, aby sa spomínaná akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj iných predmetov ponúka Európsky deň jazykov mnoho možností. Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede.

  Tento školský rok si pani učiteľky na prvom stupni  v spolupráci so žiakmi pripravili niekoľko európskych krajín, ktoré chceli prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť ostatným žiakom.  Deti mohli zavítať do Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými bábikami z dreva Matrioškami. V Ukrajine sa zas naučili pesničku a pani Nárožná, ktorá je pedagogičkou ukrajinského jazyka deťom porozprávala o zvykoch a tradíciách tohoto národa. Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke s názvom Chalva, ktorej základ tvoria slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora Chorvátsko reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá bývala v tejto krajine, chodila tam do školy a mohla nám tak porovnať život, akým žijeme tu na Slovensku s tým chorvátskym. Nelkina mamina pani Kocianová pripravila pre každého koláčiky, aké sa robia v spomínanom štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je to gondola, Vatikán a  kde na mape Európy môžeme nájsť „čižmu“  sa žiaci dozvedeli v krajine, ktorá má na vlajke farbu zelenú, bielu a červenú  - Taliansko. V reštaurácii Ristorante ich čakala za ich veľkú usilovnosť v učení sa nových vecí pizza, ktorú nám pre všetky detičky 1. stupňa zasponzorovali rodičia Tužinskí.  Módu, jedlo, autá a animované postavičky z filmu Ratatouille si deti mohli  bližšie pozrieť           v krajine Francúzsko. V triede, kde boli deti oblečené vo farbách bulharskej vlajky sa žiaci dozvedeli ako sa píše azbuka,  porozprávali sa o letoviskách tejto krajiny, vypočuli hudbu  a urobili kvíz, v ktorom si otestovali svoje vedomosti, pamäť a postreh. V Európskej škole tanca si zas  žiaci pozreli ako sa tancuje valčík, či polka a svoje pohybové schopnosti a zručnosti si vyskúšali v belgickom tanci.

  Hudba, smiech, dobrá nálada  sa niesli celým dopoludním,  a preto si túto akciu, ktorá je pre deti veľkým obohatením,  určite zopakujeme aj o rok.

                                                                                                      Mgr. Martina Kupcová 

 • Pozvánka!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

  na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  v nedeľu 7. októbra 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 6. októbra 2018 od 10:00 do 11:00

  v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých! 

   

 • Európsky deň jazykov

 • Vzdelávanie našich pedagógov...

 • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

  Sviatok: 15. september

  Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

  1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
  2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

  Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

 • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

  Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

  Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

  Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

  Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

  A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

  Na záver si pripomeňme, že naša škola je práve vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

  Z príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude na budúcu nedeľu v našom chráme slávnostná hodová sv. omša iba jedna, aby bola, pokiaľ možno celá farská rodina spolu. Sv. omša bude o 09:30 a slávnostným kazateľom bude vdp. Ján Holbík, farár z Hornej Ždane. Po sv. omši bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo farskej klubovni /podľa počasia/.

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

   

   

  Prázdniny

   

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom prázdnin

   

  Termín prázdnin

   

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách

  Jesenné

  30. 10. 2018 utorok

  31. 10. 2. 11. 2018

  5. 11. 2018

  pondelok

  Testovanie 5 – 2018

   

  21. 11. 2018 streda

   

  Vianoč

  21. 12. 2018 piatok

  27. 12. 2018 7. 1. 2019

  8. 1. 2019 utorok

  Polroč

  31. 1. 2019 štvrtok

  1. 2. 2019

  piatok

  4. 2. 2019 pondelok

  Jarné BB

  1. 3. 2019

  piatok

  4. 3. 8. 3. 2019

  11. 3. 2019 pondelok

  Testovanie 9 – 2019

   

  3. 4. 2019 streda

   

  Veľkonoč

  17. 4. 2019

  streda

  18. 4. 23. 4. 2019

  24. 4. 2019

  streda

  Letné

  28. 6. 2019

  piatok

  1. 7. 31. 8. 2019

  2. 9. 2019 pondelok

   

 • Ponuka krúžkov 2018/2019

   

  V školskom roku 2018/2019 si môžete vybrať z 30 záujmových útvarov:

   

  MŠ:

   

  PC a ja, Zahrajme sa s Cookiem, Tanečno-športový, Výtvarno-kreatívny

   

  1. stupeň:

   

  Atletický, Basketbal, Biblický A, Futbalový, Miništrantský, PC a ja, Výtvarno-kreatívny

   

  2. stupeň:

   

  Bedminton, Biblický B, Spevácky krúžok, Futbalový, Francúzština, Matematika, Miništrantský, Nemčina, PC a ja, Robotický, Slovenčina a ja, Výtvarno-kreatívny, Šachový, Ručné práce

  Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

   

  P. č.

  Záujmový útvar:

  Vedúci záujmového útvaru:

  Deň

  Čas

  Miestnosť

  1.

   

  Atletický 1. st.

  p. Podolec

   

   

  štvrtok

  (prípadne iný deň)

  16,00 17,00

   

   

  Telocvičňa

  2.

  Basketbal 1. st.

  Bc. Rečlová

  utorok

  13,30 14,30

  Telocvičňa

  3.

  Bedminton 2. st.

  Mgr. Hlinka

  piatok

  13,45 15,00

  Telocvičňa

  4.

  Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov  1. st.

  Sr. Pavla

  utorok

  13,00 14,00

  Kaplnka

  5.

  Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu 2.st.

  Sr. Pavla

  pondelok

  13,30 14,30

  Kaplnka

  6.

  Spevácky krúžok  pre 2. st.

  Mgr. Jóbová

  pondelok

  13,00 14,00

  ŠT

  7.

  Futbalový  1. st.

  Mgr. Ivan

  pondelok

  13,30 15,00

  Telocvičňa

  8.

  Futbalový  2. st.

  Mgr. Vanka

  Mgr. Foltán

  streda

  13,30 15,00

   

  Telocvičňa

  9.

  Francúzština pre 7. roč.

  Mgr. Štefanková

   

  streda

  7,00 7,45

  a 13,45 14,30

  7. A

  10.

  Matematika a ja pre 6. roč.

  Mgr. Polanská

  streda

  6,45 7,40

  6. B

  11.

  Matematika a ja pre 8. roč.

  Mgr. Polanská

  pondelok

  6,45 7,40

  8. A

  12.

  Matematika v kocke pre 9. roč.

  Mgr. Ivan

   

  pondelok

  štvrtok

  6,45 7,40

   

  9. A

  13.

  Miništrantský

  Mgr. Sliačan

  streda

  13,30 14,00

  Kaplnka

  14.

  Nemčina pre 7. roč.

  Mgr. Luptáková

   

  utorok

  13,45 14,45

   

  Jazyková učebňa

  15.

  Nemčina pre 8. 9.roč.

  Mgr. Weissová

   

  streda

  13,30 15,00

   

  Jazyková učebňa

  16.

  PC a ja –  4. A

  Mgr. Čamajová

  pondelok

  12,35 13,20

  Veľká PC

  17.

  PC a ja –  4. B

  Mgr. Pročková

   

  streda

  12,35 13,20

   

  Veľká PC/

  4. B

  18.

  PC a ja –  5. roč.

  Sr. Pavla

  piatok

  13,30 14,30

  Veľká PC

  19.

  PC a ja 6. – 8. ročník

  Sr. Pavla

  štvrtok

  13,30 14,30

  Veľká PC

  20.

  Robotický krúžok pre 2. stupeň

  Mgr. Ivan

  štvrtok

  13,30 15,00

  Robotická učebňa

  21.

  Ručné práce pre 2. st.

  Mgr. Čamajová

  streda

  13,30 14,30

  Trieda

  22.

  Slovenčina  a ja pre 9. roč. B

  Mgr. Malá

  streda

  piatok

  6,45 – 7,40

   

  9. B

  23.

  Slovenčina  a ja pre 9. roč. A

  Mgr. Jauschová

   

  streda

  piatok

  6,45 – 7,40

   

  9. A

  24.

  Šachový 2. st.

  Mgr. Hlinka

  utorok

  13,45 15,00

  6. A

  25.

   

  Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

  Mgr. Bistová

   

  štvrtok

  12,30 14,00

   

  Trieda na

  2. poschodí

  26.

   

  PC a ja v MŠ

  Mgr. Anna Čamajová 

  Mgr. Eva Pročková

  pondelok

  13,25 14,10

   

  Veľká PC

  27.

   

  Zahrajme sa s Cookiem v MŠ I.

  Mgr. Martina Štefanková

   

  štvrtok

  12,30 13,15

   

  Jazyková učebňa

  28.

   

  Zahrajme sa s Cookiem v MŠ II.

  Mgr. Martina Štefanková

   

  štvrtok

  13,15 14,00

   

  Jazyková učebňa

  29.

   

  Tanečno-športový v MŠ

  Martina  Beňová

  Aneta Hricová

  utorok

  12,45 13,45

   

  Malá telocvičňa

  30.

   

  Výtvarno-kreatívny krúžok ,,Farbička“ v MŠ

  Zuzana Rusnáková

  Helena Mäsiarová

  streda

  12,45 13,45

   

  Jedáleň MŠ

    

 • Tajný život mesta na ATV

  Reportáž na ATV ako žiaci 6.B vytvorili hľadačku o našom meste. https://www.youtube.com/watch?v=Z_KndCnW8kA

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/18

  Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na dvere a všetci sa už istotne tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.

  Ukončenie školského roka 2017/2018:

  28..6.2018 - 12:30 rozlúčka s deviatakmi

  29.6.2018  - 08:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

                    - 09:30 rozdávanie vysvedčení

                    - 10:30 obed

  MŠ a ŠKD sú 29.6.2018  v prevádzke!

  V sobotu večer  30.6. 2018 Vás zároveň pozývame na sv. omšu -  Kaplnka Navštívenia Panny Márie na Skalke na  " Šibáku " !

  Ďakujem všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v náročnej práci. Prajem Vám Božiu ochranu pred všetkým zlom a zaslúžený oddych. Verím, že po prázdninách spoločne otvoríme ešte lepší a úspešnejší rok a budeme pokračovať v rozvíjaní diela, ktoré sme tu pred 25 rokmi začali.

                                                                                                                                                 Mária Ulrichová 

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Veľmi sa tešíme, že aj tento rok sme mali krásne umiestnenia vo vyšších kolách.

  V okresnom kole v Kremnici nás výborne reprezentovali: Patrícia Glezgová, obhájila z minulého roka 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa tento rok konalo na Zvolenskom zámku; Michaela Glezgová získala 2. miesto a Viktória Kollárová získala 2. miesto. Z celého srdca gratulujeme!

   

  Slávik Slovenska školské kolo

  1. kategória:

  1. m. Michaela Glezgová, 2. A (postup do okres. kola)

  2. m. Marion Fabová, 2. B, Ruth Pittnerová, 2.B

  3. m. Nina Neuschlová, 2.B, Stanislav Rigo, 1.B

    

  2. kategória:

  1. m. Patrícia Glezgová, 5. A (postup do okres. aj krajského kola)

  2. m. Natália Maruniaková, 6. A

  3. m. Monika Šebeňová, 6. A

   

  3. kategória:

  1. m. Viktória Kollárová, 9. A (postup do okres. kola)

  2. m. Nicol Nováková, 8. A

  3. m. Andrej Dovec, 7. A

 • Dolina, dolina

  Súťaže v speve v závere roka uzatvára regionálne podujatie v Župkove Dolina, dolina. Vďaka peknému slnečnému počasiu mohla byť prehliadka spevu ľudových a zľudovených piesní v prírode ‒  v amfiteátri „Koleso“. Bol to pekný zážitok, deti spievali obklopené voňavým lesom, okolo poletovali krásne veľké motýle a jemne bzučali včielky. V tejto príjemnej atmosfére nás reprezentovali a pekné umiestnenia získali: Ella Repčoková a Viktória Chrobáková ‒ zlaté pásmo, Martin Trokšiar a Petronela Glezgová ‒ strieborné pásmo, Sofia Bojková ‒ bronzové pásmo. Tešíme sa a blahoželáme!

   

  Dolina, dolina školské kolo

  1. kategória

  1. m. Martin Trokšiar, 3. A (postup do reg. kola)

   

  2. kategória

  1. m. Viktória Chrobáková, 5. B (postup do reg. kola)

  2. m. Ella Repčoková, 5. A (postup do reg. kola)

  3. m. Tatiana Hronská, 5. A

   

  3. kategória

  1. m. Petronela Glezgová, 7. B (postup do reg. kola)

  2. m. Sofia Bojková, 7. A (postup do reg. kola)

  3. m. Alexandra Hrmová, 9. B

 • Pozvánka!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

  v nedeľu 10. júna 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 9. júna 2018 od 11:00 do 12:00  v kostole.

  Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na opekačku na farskom dvore.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Exkurzia do Bratislavy

  Na konci mája sme sa my - žiaci 4.A rozhodli po tretíkrát navštíviť hlavné mesto Bratislavu. Po ceste vlakom sme sa potrebovali poriadne rozhýbať, a tak nám pani učiteľka v úvode pripravila menšiu túru, ktorá nás zaviedla k pútnickému miestu, ktoré Bratislavčania často navštevujú – Jaskynka P.M. Lurdskej. Po modlitbe a zapálení sviečok sme pokračovali ku Kostolu P.M. Snežnej. Počas každého zastavenia sme sa dozvedeli históriu a zaujímavosti o danom mieste. Naša cesta ďalej pokračovala na Slavín. Bol z tadiaľ prekrásny výhľad takmer na celú Bratislavu - Kamzík, Dóm sv. Martina, Dunaj, Petržalku, Michalskú vežu i Bratislavský hrad, ktorý bol ďalším cieľom našej pešej túry. V jeho záhradách sme si porozprávali legendy o Márii Terézii, ale aj mnoho iných zaujímavostí. Pri Národnej rade SR sme si oddýchli a veľmi sme sa potešili, pretože sme tu stretli aj nášho pána primátora Petra Antala. Potom sme sa ešte posilnili, aby sme vládali pokračovať do Bibiany - detského múzea pre deti. Čakalo nás tu množstvo netradičných činností a hier. Na výstave Až naprší a uschne sme sa hravou formou dozvedeli viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšali sme si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora... Na interaktívnej výstave V hlavnej úlohe stolička sme mali možnosť stoličku vidieť nielen ako objekt na sedenie, ale aj ako predmet, ktorý sa dá meniť, skladať, obliekať, dotvárať a spájať, experimentovať a hrať sa, ktorý nám dokonca niekedy stoličku vôbec nepripomína. Cez Hviezdoslavovo námestie popri SND sme prešli k Dunaju do Prírodovedného múzea. Úchvatné výstavy zvierat žijúcich na Slovensku, ale aj zvierat žijúcich inde na Zemi- polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov v nás zanechali neskutočné množstvo zážitkov. Električkou sme sa odviezli do posledného cieľa nášho celodenného výletu – Múzeum dopravy. Privítalo nás historickými autami, rušňami s vagónmi, motorkami, vojenskými autami z 2.sv.vojny...a s ďalšími vecami dýchajúcimi dávnou minulosťou. Z exkurzie sme si odnášali veľa krásnych dojmov, ktoré nás sprevádzali počas cesty domov.

                                                                                                                     Mgr. Jana Búciová

 • MINIVENČEK

  Už po tretíkrát sa nám podaril otvoriť v našej škole tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 1. stupňa. Počas neho sme sa naučili niekoľko krokov a choreografii z latinsko – amerických tancov a štandardných tancov. Tak ako po minulé roky, tak i tento sme si spolu s tanečnou choreografkou Stellou Víťazkovou pripravili 6.júna 2018 pre rodičov a učiteľov záverečný večierok pod názvom Minivenček.

  Večierok sa niesol v príjemnej a v pokojnej atmosfére. Deti predviedli svoje najlepšie výkony v tancoch : WALTZ, VALČÍK,  CHA – CHA, JIVE, COUNTRY a tanec       na známu pieseň od Kristíny, Ta ne.

  Deti preukázali okrem svojich tanečných schopností a zručností aj vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Spolu s rodičmi si počas večera  zatancovali,  zasúťažili  a zároveň ich naučili aj niekoľko nových tanečných krokov,  ktoré veríme, že v budúcnosti využijú.

  O hladné brušká detí sa opäť postarali šikovné maminky, ktoré to zvládli ako vždy               na jednotku.

  Ďakujeme a prajeme veľa radosti z tancovania.

                                                                                         Martina Čabáková

 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

  Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca. Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok pripadá na piatok 8. júna. Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí.

  V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

  Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:


  1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
  2. Uvediem pokoj do ich rodín.
  3. Poteším ich v utrpení.
  4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
  5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
  6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
  7. Vlažní sa stanú horlivými.
  8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
  9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
  10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdcami.
  11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa    odtiaľ nevymažú.
  12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia        na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou   a pevným útočiskom v poslednej hodine.
   

  Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

  "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo  a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

  http://www.vyveska.sk/images/cache/details/events/2419-sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpeg

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria