• Testovanie T5 2019 /Obedy sú odhlásené pre žiakov 6.-9.r./

     • TESTOVANIE žiakov 5. ročníka ZŠ  - (T5  2019)

      papierová forma testovania

       

      - termín: 20. november 2019 (streda)

      - testované predmety:

      • matematika
      • slovenský jazyk a literatúra

      - počet testovaných úloh: MAT – 30 úloh, SJL – 30 úloh

      - povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro (nie gumovacie)

      - zakázané pomôcky: mobil, kalkulačky, rysovacie pomôcky, výpisky, študijné                                     

                                           materiály, učebnice a pod.

      - termín zaslania výsledkov:

      • december 2019 – elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

      - podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

       

      Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov ZŠ T5 2019

      Špecifikácia testu z matematiky T5 2019

      Špecifikácia testov zo SJL a MJL T5 2019

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 h (10 minút)         - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a papierov

        na pomocné výpočty

      8.10 – 8.20 h (10 minút)        - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 h (60 minút)       - administrácia testu

      9.20 – 9.25 h (5 minút)           - zozbieranie testov, OH a papierov na pomocné výpočty

       

      9.25 – 9.50 h (25 minút)        - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.50 – 9.55 h (5 minút)          - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 h (10 minút)      - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 h (60 minút)   - administrácia testu

      11.05 – 11.10 h (5 minút)      - zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

      Žiaci musia byť v triede najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. najneskôr o 7.45 hod.

       

      Žiaci boli podrobne oboznámení s pokynmi k testovaniu.

     • OZNAM!

     • Poplatok za stravu - december 2019

       

      Obedy  MŠ a ZŠ   zamestnanci                     1,33 x 15 = 19,95

      Deti do 5 rokov                                               1,37 x 15 = 20,55

      Predškoláci                                                     0,17 x 15 =  2,55

       

      Uhradiť na č. účtu:  SK55 0200 0000 0041 1263 0953

      Do poznámky uviesť meno / triedu/ !

     • „... a Slovo bolo u Boha...“

     • Na hodinách čítania a literatúry sme sa v novembri pripravovali na prednes kresťanskej poézie a prózy, ktorým sme chválili a oslavovali Boha, podporili talentovaných žiakov v prednese, upevňovali vzťah k rodnej reči, spoznávali krásy a hodnoty kresťanskej literatúry.

      Žiaci sa svedomito pripravovali. Školské kolo sme mali v našej kaplnke, započúvali sme sa do ukážok známych i menej známych autorov textov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledky školského kola nájdete pod článkom. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 11. 2019 na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

      Do Banskej Bystrice putovali Miška Glezgová, 4. A, Julko Malý, 5. A, Matejko Cibuľa, 5. B, Petronelka Glezgová a Lucka Dekýšová, 9. B. Na gymnáziu nás milo privítali, vytvorili príjemnú atmosféru úvodným kultúrnym programom v Kaplnke sv. Jána Pavla II., po ktorom sme sa rozdelili do jednotlivých tried a stretávali sme sa len cez prestávky, kedy sme si hovorili svoje skúsenosti a postrehy z recitácie. Zhodli sme sa, že tento rok bola v niektorých kategóriách silná konkurencia. Tešíme sa, že sa v krajskom kole veľmi pekne umiestnili Matejko Cibuľa na 2. mieste a Lucka Dekýšová tiež na 2. mieste. Srdečne gratulujeme.

      Keďže je súťaž dobrovoľná, vážime si prácu a prípravu všetkých žiakov, ktorí sa zapájajú a prispievajú svojím recitačným umením ku kráse na hodinách i v rôznych kultúrnych programoch na škole i mimo nej.

      Ďakujeme rodičom a učiteľom, ktorí spolupracujú pri formovaní mladých recitátorských talentov.

       

      kat. 3. - 4. r. próza: 1. m. Michaela Glezgová

      kat. 5. - 6. r. poézia: 1. m. Július Malý, 5. A

                                       2. m. Filip Kazár, 6. B

                                       3. m. Alexandra Hamadová, 5. A; Ivana Tulipánová, 6. A

                           próza: 1. m. Matej Cibuľa, 5. B

                                      2. m. Nela Škopcová, 5. A; Nina Budajová, 6. A

                                      3. m. Radka Kadlecová, 6. A

      kat. 7. - 9. r. poézia: 1. m. Lucia Dekýšová, 9. B

                                       2. m. Michal Cibuľa, Matúš Fajčík, 8. A

                                       3. m. Lenka Malá, Tatiana Hronská, 7. A

                            próza: 1. m. Petronela Glezgová, 9. B

                                      2. m. Patrícia Glezgová, 7. A

                                      3. m. Klára Karvašová, 9. B

     • Pozvánka

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na svätú omšu

      venovanú najmä rodinám s deťmi v nedeľu 17. novembra 2019 o 9:30.

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 16. novembra od 10:00 do 11:00  na fare.

      Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do liturgie nedeľnej sv. omše.

      Tešíme sa na Vás!

     • ZBIERKA HODINA DEŤOM JE TU!

     •  

      Vo štvrtok 14. 11. 2019 bude celé Slovensko patriť deťom aj vďaka Vám.

       

       Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. 

       

      Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

       

      Aj v našej škole sa môžete zapojiť do tejto zbierky 14. novembra 2019.

      S označenou pokladničkou číslo 282 všetky triedy navštívia naši zástupcovia Mestského žiackeho parlamentu.

       

      ❤ ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ❤

       

     • Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.


     • Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín (alebo kryptu) a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


      Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.

     • Oznam!

     • Jesenné prázdniny

      sú pre žiakov ZŠ 

      v termíne 30.10. -  31. 10. 2019.

       

      Nástup žiakov do školy

      je 4. novembra  2019 /pondelok/.

       

      Materská škola

        je počas jesenných prázdnin v prevádzke!

     • Futbalový zápas na Tehelnom poli

     • Do galérie Futbalový zápas na Tehelnom poli boli pridané fotografie.

      Zápasy UEFA Európskej ligy v skupinovej fáze patria dlhé roky medzi vrcholné futbalové podujatia. Jeden takýto zápas sa odohral vo štvrtok 24.10.2019 na Tehelnom poli v Bratislave medzi domácim ŠK Slovan a anglickým Wolverhampton FC. Tento duel bol netradičný tým, že kvôli trestu od UEFA nemohli mať domáci futbalisti kulisu dospelých fanúšikov a tak štadión mohli naplniť len deti základných škôl do 14 rokov. Aj vďaka podnetu od rodičov našich žiakov cirkevnej školy sme sa chopili príležitosti a podarilo sa nám získať 42 vstupeniek. Záujem o futbalový  zápas bol obrovský a ešte väčší zážitok tých, ktorí boli jeho súčasťou. Deti boli nadšené krásnym vynoveným štadiónom a úžasnou atmosférou vypredaného hľadiska. Naživo videli výborný zápas a futbalové hviezdy, akými sú napríklad Andraž Šporar, Moha, Dominik Greif alebo hosťujúca brankárska legenda Rui Patrício. Navyše svojou účasťou pomohli naši žiaci vytvoriť nový slovenský detský rekord v návštevnosti na športovom podujatí. Na štadióne totiž fandilo 20 333 fanúšikov, z toho 19 300 detí. Aj napriek tomu, že po kvalitnom výkone domáci Slovanisti zápas prehrali 1:2, zanechal v deťoch nádherné dojmy a pocity. Dojatí zo skvelej atmosféry boli aj samotní hráči a predstavitelia klubu, ktorí nám deň po zápase poslali oficiálne poďakovanie za mimoriadnu podporu, fantastickú atmosféru a za získanie slovenského rekordu.

     • 222. výročie narodenia patróna školy Štefana Moysesa

     • 24. októbra si pripomíname 222. výročie narodenia patróna našej školy – biskupa Štefana Moysesa.

      Žil vo veľmi búrlivých časoch a celý jeho život od kolísky až po hrob bol dlhou reťazou biedy a nedostatku, hoci vo svojej starobe bol i banskobystrickým biskupom.

      Narodil sa vo Veselom, malej dedinke neďaleko Piešťan, 24. októbra 1797. Jeho otec bol roľníkom a zomrel, keď mal len niekoľko mesiacov. Jeho matka umrela, keď mal 7 rokov. Malého Štefana a jeho sestry sa ujali manželia Jelenčíkovci. Ako žiak veselskej školy vynikal mimoriadnou bystrosťou, a preto sa jeho vychovávatelia rozhodli poslať ho na ďalšie štúdiá do Trnavy. Po skončení gymnázia si zvolil kňazskú. Okrem bohoslovia študoval nemčinu, maďarčinu a francúzštinu.

      V roku 1821 po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán vo Sv. Ondreji pri Pešti, potom v Bzovíku, v Tesároch, Dubnici nad Váhom a od r. 1828 v Pešti. V roku 1828 bol promovaný na peštianskej univerzite za doktora filozofie a slobodných umení. V roku 1829 ho panovník vymenoval za profesora Kráľovskej akadémie v Záhrebe, kde prednášal logiku, filozofiu, etiku a 17 rokov gréčtinu, istý čas fyziku, matematiku a maďarčinu. Dr. Š. Moyses bol nesmierne vzdelaný. Medzi Chorvátmi pôsobil 21 rokov a účinne pomáhal chorvátskemu národu v boji proti násilnej maďarizácii.

      V r. 1850 ho cisár František Jozef I. vymenoval za banskobystrického biskupa, 8. apríla 1851 prišiel do Svätého Kríža nad Hronom a usadil sa vo vyrabovanom biskupskom kaštieli. Dnes je tam Obchodná akadémia. 23. júla 1851 bol vo farskom kostole v Banskej Bystrici slávnostne inštalovaný na banskobystrického biskupa. Jeho zásluhou bol v B. Bystrici otvorený ústav pre vzdelávanie učiteľov a dievčenský ústav. Pre chudobných študentov zriadil jedáleň, kde nemuseli za jedlo platiť. Š. Moyses zaviedol každoročné cyrilometodské oslavy v Banskej Bystrici a na jeho žiadosť schvaľuje Svätá stolica 5. júl za sviatok sv. Cyrila a Metoda. Prvých 10 rokov po prevzatí správy banskobystrického biskupstva sa Dr. Š. Moyses venoval väčšinu len svedomitej práci vo svojej diecéze. Do slovenského národného života zasiahol v roku 1861, kedy sa postavil na čelo slovenských vyslancov a osobne odovzdal panovníkovi Františkovi Jozefovi I. Memorandum slovenského národa. 4. augusta 1863 bol na prvom valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej predsedu.

      V novembri r. 1865 Dr. Š. Moyses náhle ochorel. Dostal dlhotrvajúcu horúčku, ktorá ho neustále trápila i keď mal náležitú lekársku opateru. 5. júla 1869, na sviatok Cyrila a Metoda, dotĺklo jeho srdce a 8. júla uložili jeho telesné pozostatky do biskupskej krypty v rímsko-katolíckom kostole vo Sv. Kríži nad Hronom. Posledné roky svojho plodného života strávil Dr. Š. Moyses v našom meste, Svätom Kríži nad Hronom, ktoré zostalo veľa dlžné pamiatke tohto obetavého, pracovitého a múdreho muža. Sme radi, že prišla doba, v ktorej mu môžeme tento dlh splatiť aj svojím svedomitým plnením žiackych povinnosti.

      Biskup Štefan, prihováraj sa za nás a za našu školu pred Bohom,

      ktorý ťa určite prijal do zástupu svätých v nebi.

     • Pozvánka

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

      na  svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

      v nedeľu 27. októbra 2019 o 9:30.

       

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 26. októbra 2019  od 10:00 v kostole.

      Tešíme sa na Vás!

     • FESTIVAL VEDY - Európska noc výskumníkov

     • je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Noc výskumníkov je celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia pre spoločnosť, chcú priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla, kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi.

      Aj žiaci našej školy sa zúčastnili na tejto zaujímavej akcii a tu je postreh niektorých žiakov:

      "Dňa 27. 9. sme išli do Banskej Bystrice na Noc výskumníkov. Na tejto akcii sme mali možnosť poznať a aj vyskúšať si rôzne pokusy, vynálezy, ale aj nadobudnúť cenné informácie o všetkých vedeckých odvetviach. Mňa osobne najviac zaujala 3D tlač, elektronika hrou, rozumieš počítaču lepšie ako on tebe?" Ján Pullmann z 9. B

      "Na Európskej noci výskumníkov sa nám veľmi páčilo. Užili sme si veľa vedeckých i technických pokusov a zapojili sme sa do rôznych súťaží, napr. geografických, informatických. Tiež  sme stretli mnoho známych tvárí. Veľmi zaujímavé boli stánky o chémii, technike, politológii, ale aj o športe. Michal Cibuľa a Patrik Olajec z 8. A

     • Kúsok Francúzska na cirkevnej škole

     • Počas októbra sa v našej ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom intenzívnejšie "parlovalo", keďže sa na krúžku francúzskeho jazyka zúčastňovala aj rodená Francúzka ‒ madame Annie Dyck (na úvodnej hodine aj so svojou kolegyňou Christine Bonafé). Vďaka francúzskej neziskovej organizácii učiteľov bez hraníc ‒ GREF, ktorá  ju na Slovensko vyslala, sme si aj my ‒ jedna zo škôl Banskobystrického kraja ‒ mohli užiť pravú ľubozvučnú francúzštinu. Zaujímavou formou sa žiaci učili nové témy, osvojovali si správnu francúzsku výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu, avšak neostalo len pritom: pani Annie si pripravila hodinu, na ktorej sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o Francúzsku a francúzskych zámorských teritóriách. Vypočuli si, ako sa žije na francúzskom pobreží Atlantického oceána (odtiaľ Annie pochádza), ako 20 rokov pôsobila na Antilách neďaleko Ameriky, aj to, prečo je pre Francúzov možné kedykoľvek sa presťahovať na nádherné ostrovy ako Martinique, Réunion či iné. Sladkou bodkou na záver lektorkinho pôsobenia na našej škole bol typický francúzsky zákusok Tarte aux pommes, ktorý pripravila s našimi šikovnými "francúzštinármi".  A veruže si na ňom pochutili!

      Určite bolo skvelou skúsenosťou pre našich žiakov používať a cibriť si cudzí jazyk v reálnom živote, prekonať bariéru či strach z urobenia jazykových chýb či stretnúť človeka z iného kultúrno-spoločenského prostredia.

      Dúfame, že nevšedné hodiny francúzskeho jazyka žiakov povzbudili a motivovali v učení sa tohto krásneho jazyka aj naďalej! 

      Mgr. Martina Štefanková

     • OZNAM!

     •  

       

      Obedy  MŠ a ZŠ  november zamestnanci   1,33  € x 20 = 26,60 €

      Deti do 5 rokov                                                1,37  € x 20 = 27,14 €

      Predškoláci                                                       0,17 € x 20 =  3,40 €

       

      Uhradiť do 25.10.2019  na č. účtu        SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Dvojnásobný úspech v behu

     • Vo štvrtok 3. 10. 2019 sa konal Cezpoľný beh žiakov a žiačok, v ktorom sa naše dievčatá, Nela Beliančínová zo 7. A, Karin Skalošová a Viktória Moravská z 9. B, umiestnili ako družstvo na 2. mieste. Navyše v súťaži jednotlivcov získala Nela Beliančínová ďalšie 2. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme!