Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prijímacie konanie na SŠ

  Dôležité termíny v školskom roku  2017/2018     

   

  22.november 2017            TESTOVANIE 5- 2017

                                    / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   PIATAKOV/

   

   21. marec 2018             TESTOVANIE 9- 2018

                                   / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   DEVIATAKOV /

   

  5. apríl 2018              NÁHRADNÉ TESTOVANIE

   

  3. apríl 2018 – zápis do 1.ročníka našej základnej školy

   

  11.apríl 2018 – zápis do našej materskej školy

   

  Do 20. februára 2018   zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné  

                                           a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

   

  Do 28.februára 2018  -    riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je 

                                           potrebné vykonať talentovú skúšku.

   

  25. 3. – 15. 4. 2018    talentové skúšky  na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

   

  Do 10.apríla  2018  -       zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na

                                          ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ

   

  Do 20.apríla  2018 -        riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na    stredné školy  a gymnáziá

   

   

  1. kolo prijímacích skúšok

   

  • termín  - 14. mája 2018

  • termín - 17. mája 2018

             

    

   2. kolo prijímacích skúšok – 19.júna 2018

   zverejní škola pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku, alebo neboli prijatí na strednú školu z iných dôvodov.

    

       

  VŠETKY DOLEŽITÉ INFORMÁCIE  TÝKAJÚCE SA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STREDNÉ ŠKOLY,  PREHĽADU TERMINOV PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, VOĽNÝCH MIESTACH PO PRVOM KOLE PRIJÍMACIEHO KONANIA a POD. NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

   

  www.kamnaskolu.sk

  www.akyodbor.sk

  www.stredneskoly.sk

  www.svs.edu.sk

  www.uips.sk

   

 • Predaj stravných lístkov

  Predaj stravných lístkov na mesiac november 2017 bude v našej škole:

  24. a 25. októbra  2017 od 6.30 do 14.30 hod.

   

 • Európsky deň jazykov v našej škole

  Je už zaužívanou tradíciou v našej škole pripomenúť si Európsky deň jazykov. Nebolo tomu inak ani tento rok.

  Žiakov 7., 8., 9. ročníka veľmi zaujal Lukáš Oťapka, ktorý im v anglickom jazyku porozprával o Katare, kde prežil niekoľko rokov.

  V nižších ročníkoch boli hodiny spestrené o výstavku predmetov z rôznych  krajín Európy, o prezentáciu s citoslovcami v niekoľkých jazykoch, o videonahrávku s komunikáciou v európskych jazykoch, či o kvíz. Žiaci sa mohli naučiť nové cudzojazyčné pozdravy. Oživením bola aj ochutnávka raňajkových príchutí z Holandska a cukríkov z Nórska.

  Žiaci 3.A sa vďaka Dominike Čamajovej dozvedeli zaujímavosti o Fínsku.

  Tešia nás pozitívne reakcie žiakov a ďakujeme pozvaným hosťom za ochotu prispieť k oslave tohto dňa.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

  Viac na www.miliondeti.sk

  Aj žiaci našej školy  svojou modlitbou podporia túto iniciatívu.

   

   

 • Deň mlieka v našej škole

  Ďakujeme pani učiteľkám za nádherne pripravený deň pre našich žiakov.

  Ďakujeme sponzorovi Poľnohospodárskemu  družstvu Lovčica - Trubín za výborné mliečne produkty.

  Ďakujeme ATV a kameramanovi  Duškovi Minárovi za peknú reportáž.

  Prosím pozrite si ju:

  http://www.tvziar.tv/news.php?extend.7450.63

 • Púť - Staré Hory 7.10.2017

  Pozývame Vás na slávenie pobožnosti prvej soboty v mesiaci október 7.10.2017 na Starých Horách.

  V rámci diecézneho projektu 2017 „Odkaz fatimských zjavení“ sa cirkevné školy stretnú na dobrovoľnom slávení fatimskej soboty s úmyslom za všetky KŠ a ŠZ, za učiteľov, žiakov a ich rodiny.

   

  Staré Hory sú mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

   

  V mesiacoch máj – október sa veriaci na prvé soboty schádzajú v prírodnom areáli na Studničke.


  Veriaci majú možnosť pristúpiť k svätej spovedi, ktorú tu s veľkou ochotou vysluhujú prítomní kňazi.


  Program je vysielaný aj rádiom LUMEN. 

   

  Program púte na fatimskú sobotu  


   8:00 sv. omša a adorácia v kostole

   9:15 akadémia

   9:45 ruženec 

  10:30 sv. omša pri Studničke

 • Dodatok č. 1 k Pedagogicko - organizačným pokynom na školský rok 2017 / 2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka /T5-2017/ sa uskutoční 22. novembra 2017 vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Hejného matematika v našej škole

  V sobotu 30.9.2017 v čase od 8.00 do 16.45 hod.  je u nás v škole plánovaná celoslovenská konferencia Hejného metódy.

  Je o ňu velký záujem a namiesto očakávaných 100 - 120 ľudí je v tejto chvili potvrdená účasť 145 ľudí.

  Prídu k nám učitelia a rodičia z rôznych kútov Slovenska. Tešíme sa na podujatie.

   

 • Vnútorný poriadok školy, dodatok č. 2

  Milí rodičia,

  vnútorný poriadok školy s dodatkom č. 2 si môžete pozrieť tu.

 • Blahorečenie Titusa Zemana

  http://tituszeman.sk/page/wp-content/uploads/titus_sq.jpgTitus Zeman, salezián kňaz, mučeník

  Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

  Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

  Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

  Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.

  Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
  V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.

  Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
  V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

  Blahorečenie Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra 2017

 • OZNAM!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

  pozýva deti  a ich rodičov na nedeľné sv. omše

  venované najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 10.9.2017 o 09:30 hod.

  Nácvik detí /piesne/ so sr. Zdenkou ku nedeľnej sv. omši bude v sobotu 9.9.2017 o 10:00 hod. na fare ( pri dolnom kostole).

   

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie 2017/18 - informácia

   

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Informácie o Testovaní 5-2017 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad otestovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

  Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 • 2.výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2017

  8. septembra si na sviatok narodenia Panny Márie pripomíname 2. výročie  od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou,  veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť, a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať- Panna Mária prepáč. Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.

  Tak ako? Zablahoželáme k narodeninám našej nebeskej mame? To necháme na každého z vás...

  Zdravas Mária...

 • Krúžky v šk. roku 2017/2018

  V školskom roku 2017/2018 si môžete vybrať z 32 záujmových krúžkov:
   

   

  1. stupeň:
  Basketbal, Biblický A, Florbalový, Futbalový, Lúč - mladý novinár, Miništrantský, PC a ja - 1. A, PC a ja 1. B, PC a ja 2. A, PC a ja 2. B, PC a ja 3. A, PC a ja 4. roč., Výtvarno-kreatívny 1. - 5. roč., Tanečný začiatočníci 1. roč. + MŠ, Tanečný pokročilí 2. - 5. roč., Francúzština pre začiatočníkov, Spieva celý ŠKD, Boccia ŠT

   

  2. stupeň:
  Bedminton, Biblický B, Lúč - mladý novinár, Matematika a ja 8. roč., Matematika v kocke 9. roč., Miništrantský, PC a ja 5. - 8. roč., Robotický, Slovenčina a ja 9. roč., Spevom k viere, Výtvarno-kreatívny 1. - 5. roč., Taneční pokročilí 2. - 5. roč., Debatný 7. B, Mladý prírodovedec 5. - 8. roč., Volejbalový, Francúzština pre začiatočníkov, Francúzština 7. roč., Nemčina 7. roč., Šachový, Boccia ŠT

   

  Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.
   

  Basketbal

  1. st.

  Bc. Rečlová

  Streda

  13,30-14,30

  telocvičňa

  Bedminton

  2. st.

  Mgr. Hlinka

  Piatok

  13,40-15,00

  telocvičňa

  Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov

  1. st.

  Sr. Pavla

  Utorok

  13,00-13,30

  Kaplnka

  Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu

  2. st.

  Sr. Pavla

  Utorok

  13,30-14,00

  Kaplnka

  Florbalový pre 2. – 5. roč.

  1. st.

  Mgr. Mičincová

  Utorok

  14,00-15,00

  telocvičňa

  Futbalový

  1. st.

  Mgr. Ivan

  Pondelok

  13,30-15,00

  telocvičňa

  Lúč – mladý novinár  ‒ neplatený

  1. a 2. st.

  Mgr. Hronská

  Štvrtok

  13,30-15,00

  veľká PC

  Matematika a ja pre 8. roč.

  2. st.

  Mgr. Ivan

  Utorok

  13,30-15,00

   

  Matematika v kocke pre 9. roč.

  2. st.

  Mgr. Polanská

  Štvrtok

  Piatok

  6,45-7,45

  6,45-7,45

  9. A

  Miništrantský ‒ neplatený

  1. a 2. st.

  Mgr. Sliačan

  Streda

  13,30-14,30

  Kaplnka

  PC a ja – 1. A

   

  Mgr. Mižúrová

  Streda

  12,35-13,20

  malá PC

  PC a ja – 1. B

   

  Mgr. Repiská

  Štvrtok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja –  2. A

   

  Mgr. Bistová

  Utorok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja –  2. B

   

  Mgr. M. Kupcová

  Streda

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja – 3. A

   

  Mgr. Čamajová

  Pondelok

  12,30-13,30

  veľká PC

  PC a ja 4. ročník

   

  Sr. Pavla

  Piatok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja 5. – 8. ročník

   

  Sr. Pavla

  Piatok

  13,30-14,30

  veľká PC

  Robotický krúžok pre 2. stupeň

  2. st.

  Mgr. Ivan

   

  Po dohode so žiakmi

   

  Slovenčina  a ja pre 9. roč.

  9. roč.

  Mgr. Šimková

  Pondelok

  Streda

  06,45-07,45

  veľká PC, 9. A

  Spevom k viere pre 2. st. ‒ neplatený

  2. st.

  Sr. Zdenka

  Piatok

  13,50-14,50

  Kaplnka

  Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

   

  Mgr. Bistová

  Pondelok

  13,00-14,30

  horné poschodie

  Tanečný ZŠ – Spoločenské tance ‒ začiatočníci MŠ+1.roč

  1. st.

  Mgr. Čabáková

  Streda

  13,00-14,00

  malá telocvičňa

  Tanečný ZŠ – Spoločenské tance ‒ pokročilí  2. ‒ 5.r.

  1. st.

  Mgr. Čabáková

  Pondelok

  13,45-14,45

  chodba na 1. posch.

  Debatný 7. B

  7. B

  Mgr. Malá

  Utorok

  13,30-15,00

  7. B

  Mladý prírodovedec  5. – 8. roč.

  5. ‒ 8. r.

  PaedDr. Cvejkušová

  Pondelok

  13,30-15,00

  veľká PC

  Volejbalový

   

  p. Šikeťová

  Streda

  14,30-16,00

  telocvičňa

  Francúzština pre začiatočníkov

   

  Mgr. Štefanková

  Pondelok

  13,45-15,15

  9. B

  Francúzština pre 7. roč.

  7. roč.

  Mgr. Štefanková

  Streda

  Piatok

  13,40-14,25

  13,40-14,25

  jazyková učebňa

  Nemčina pre 7. roč

  7. roč.

  Mgr. Weissová

  Streda

  Ráno alebo poobede

  jazyková učebňa

  Šachový

  2. st.

  Mgr. Hlinka

  Streda

  13,14-15,00

  6. B

  Spieva celý ŠKD ‒ neplatený

  1. st., škd

  Sr. Zdenka

  Piatok

  Po doobedovaní

  Kaplnka

  Boccia

  ŠT

  Mgr. Jóbová

  Streda

     
 • OZNAM!

  Začiatok školského roka 2017/18 sa začína 4. septembra 2017 o 8.00 hod.

  Sv. omša „Veni Sancte“ bude v Kostole Povýšenia sv. Kríža o 8.30 hod. v ZH.

  Tešíme sa na stretnutie!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac september 2017

  Predaj sa uskutoční v  cirkevnej škole:

  30.8.2017        od 7.00 -  12.00 hod.,    4.9.2017 a 5.9.2017        od 6.30 -  14.30 hod.


          
   

 • Formačno-duchovné cvičenia pedagógov v Zorničke v dňoch od 27. do 29. augusta 2017

  Pedagógovia našej cirkevnej školy absolvovali formačno-duchovné cvičenia v Penzióne Zornička na Donovaloch s duchovným správcom školy Miroslavom Sliačanom. Program tvorili prednášky z knihy Johna Powella „Šťastie sa začína vnútri.“ Posilnil nás čas osobnej i spoločnej modlitby, sv. omše, adorácia, spevy duchovných piesní... Mali sme možnosť prijať aj sviatosťzmierenia. Hlboké duchovné zážitky  v nás umocnili aj okolité prírodné krásy.

  Takto duchovne posilnení a po vzývaní Ducha Svätého 4. septembra 2017 na sv. omši o 8.30 hod. začneme s Božou pomocou nový školský rok 2017/2018.

   

   

   

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

  Jesenné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2017 (piatok)

  Termín prázdnin: 30. október - 31. október 2017

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2017 (štvrtok)

  Vianočné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22. december 2017 (piatok)

  Termín prázdnin: 23. december 2017 - 5. január 2018

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2018 (pondelok)

   

  Prázdniny 

   

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom prázdnin 

   

  Termín prázdnin 

   

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách 

  Jesenné

  27. október 2017

  (piatok)

  30. október –

  31. október 2017

  2. november 2017(štvrtok)

  Vianočné

  22. december 2017(piatok)

  23. december 2017–

  5. január 2018

  8. január 2018

  (pondelok)

  Polročné

  1. február 2018

  (štvrtok)

  2. február 2018

  (piatok)

  5. február 2018

  (pondelok)

   

  Jarné - BB

  16. február 2018

  (piatok)

  19. február -

  23. február  2018

  26.február 2018

  (pondelok)

   

  Testovanie 9–2018

   

  21. marca 2018 (streda)

   

  Veľkonočné

  28. marec 2018

  (streda)

  29. marec –

  3. apríl 2018

  4. apríl 2018

  (streda)

  Letné

  29. jún 2018

  (piatok)

  2. júl –

  31. august 2018

  3. september 2018(pondelok)

 • Kaplnka Navštívenia Panny Márie

  Časopis o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie si môžete prečítať tu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria