Navigácia

Partners

Štvrtok 24. 8. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.8.2017)
Róbert Lakatoš (2.B)
Zajtra (Piatok 25.8.2017)
Ľudovít Kostoláni (5.B)
Pozajtra (Sobota 26.8.2017)
Peter Buršík (3.B)
Adrián Kollár (1.B)
Samuel Běhounek (4.A)
Samuel Cíger (8.B)
Samuel Hanus (9.A)
Samuel Horák (Materská škola A)
Samuel Krahulec (5.B)
Samuel Mališ (2.A)
Samuel Mádel (4.A)
Samuel Pullmann (8.A)
Samuel Pšenek (2.B)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Predaj sa uskutoční v  cirkevnej škole:

  30.8.2017        od 7.00 -  12.00 hod.,    4.9.2017 a 5.9.2017        od 6.30 -  14.30 hod.


          
   

 • Časopis o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie si môžete prečítať tu.

 • Dňa 1. júla 2017 sa na Skalke nad mestom uskutočnila púť k našej nebeskej matke, ktorá bola spojená so sv. omšou o 18.00 hod. v Kaplnke Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu slúžil vdp. dekan Ján Flajžík a koncelebroval vdp. Ján Kuneš. Napriek tomu, že celý deň pršalo, v čase púte sa ukázalo slniečko a pútnikov, ktorí v srdci cítili pozvanie ísť vyprosiť milosti od Panny Márie, a tak pokračovať v tradícii našich predkov už nič neodradilo od ich úmyslu. Pri tejto príležitosti bola pútnikom ponúknutá brožúrka o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie, ktorú  vydala  naša cirkevná škola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh liturgie na Skalke. Záujemcovia o podrobnosti z priebehu púte si môžu pozrieť záznam na miestnej ATV.

 •  Srdečne Vás pozývame

  na svätú omšu

 • Dňa 08.06.2017 sa v priestoroch Centra voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl a základných škôl. Poslaním výtvarnej súťaže bolo podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na participáciu detí a mládeže na spoločenskom dianí v meste Žiar nad Hronom, ktoré pripravuje Majstrovstvá Slovenskej  a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017. Do tej to výtvarnej súťaže sa prihlásilo spolu 79 prác. Hodnotiaca komisia sa nakoniec rozhodla a dve umiestnenia získali naše žiačky:

 • Slávi sa vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice - tohto roku  15. júna.

  Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

 • 17. februára bol vyhlásený tretí ročník súťaže Envitalent Výskumník, ktorú organizuje Strom Života. Úlohou súťažiacich bolo skúmanie prírody a životného prostredia. Vďaka tejto súťaži máme my žiaci možnosť dokázať, že naše poznatky z prírody nie sú len teoretické.

  Tému výskumu sme si volili sami, mohla byť zameraná na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia alebo ich problémy. Naše bádanie mohlo prebiehať v divokej prírode, ale aj doma. Mali sme na ňom pracovať dva mesiace. Spracovanie výskumu pozostávalo z opisu, do ktorého zhrnieme všetko, čo je potrebné k výskumu povedať, a z videoprezentácie. Môj výskum bol zameraný na pozorovanie správania črievičiek pri zmene prostredia a jeho cieľom bolo zistiť, ktoré prostredie je pre život črievičky priaznivé, a naopak, ktoré je pre ne neprijateľné.

 • Viete, čo je to Envitalent? Nie? Je to biologická súťaž zameraná na vedomosti a poznávanie prírody a životného prostredia. Organizuje ju Strom života, naši žiaci v rámci krúžku Mladý ochranca prírody sa do súťaže zapojili a veruže boli aj úspešní. Petra Polanská v kategórii starších žiakov bola veľmi úspešná riešiteľka, obsadila pekné 2. miesto.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria