Navigácia

Partners

Nedeľa 17. 12. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 18.12.2017)
Maroš Cibuľa (MŠC)
Pozajtra (Utorok 19.12.2017)
Jana Pažítková (3.A)
Filip Urblík (2.A)
Jakub Urblík (2.A)
Matúš Urblík (2.A)
Judita Hricová (1.B)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Porucha na vodovodnom potrubí nie je stále odstránená.

  Predpokladaný nástup žiakov do školy je v utorok 19.12.2017.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom na našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol plno dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia. Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

 • Dňa 2. decembra 2017 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 33 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Odvážna ako Ján Krstiteľ“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

 • Z dôvodu veľkej poruchy na vodovodnom potrubí našej školy, bude zajtra 15.12.2017 /piatok/ VYUČOVANIE ZRUŠENÉ!!!!

  Len v nevyhnutnom prípade bude ŠKD otvorené podľa potreby.

  Obedy budú hromadne odhlásené...

  Prosíme, sledujte stránku školy. Ak sa nepodarí odstrániť poruchu....bude vyučovanie zrušené aj v pondelok.

  Vyučovanie detí z našej ZUŠ sa prekladá do priestorov štátnej ZUŠ - IV.ZŠ Jilemnického ZH.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Naši odvážlivci z tretieho a štvrtého ročníka sa dnes zúčastnili kvízovej súťaže pod názvom „Mladí lesníčkovia“. Museli sa popasovať s rôznorodými otázkami týkajúcich sa našej prírody. Ich úsilie stálo za to. Odniesli si:

  • 1. miesto - 4. A
  • 2. miesto - 4. B

  Gratulujeme.

 • V spolupráci s Oxford Bookshop Banská Bystrica sa v priestoroch našej školy uskutoční

  výstavka cudzojazyčnej literatúry.

  Žiaci, ale aj ich príbuzní a známi si v termíne od 7. 12. do 15. 12.2017 budú môcť vybrať z ponuky kníh v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

  Využite príležitosť zakúpiť darček pre Vás alebo Vašich blízkych.

 • Srdečne Vás pozývame na misijný jarmok

  v dňoch od 12. do 15. decembra 2017

  vo vestibule cirkevnej školy

  v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

  Môžete si zakúpiť :

  • výrobky detí z ŠKD
  • kalendár na rok 2018
   (s kresbami detí na tému Fatimská Panna Mária)
  • školský časopis Lúč

  Zakúpením výrobkov i Vy prispejete na deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová v misijnom centre pre opustené deti.

 • V našej škole: 12.12.2017 a 13.12.2017 od 6.30 - 14.30 hod.

 • November sa každoročne na našej cirkevnej škole neodmysliteľne spája so školským kolom olympiády v anglickom jazyku. Tak tomu bolo aj tento rok. Záujem prejavilo opäť veľké množstvo žiakov, pre ktorých je angličtina nielen obľúbeným vyučovacím predmetom, ale aj koníčkom. Svoje jazykové schopnosti si zmeralo 28 najlepších „English speakerov“.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B v písomnej i ústnej časti. Písomná časť otestovala gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť preverila fantáziu, improvizáciu i nadanie súťažiacich v práci s obrázkom i vo voľnom rozhovore na určenú situáciu. Do obvodného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

 • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 10. decembra 2017 o 9.30 hod.

  Nácvik detí bude v sobotu 9.decembra 2017 od 10.00 do 11.00 hod na fare.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria