Navigácia

Partners

Piatok 19. 10. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.10.2018)
Jakub Minka (9.B)
Kristián Rausa (9.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Milión detí sa modlí ruženec

  „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” ‒ Slová svätého pátra Pia

  Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

  18. októbra 2018

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

 • Predaj stravných lístkov na mesiac november sa uskutoční v našej škole

  23.10.2018 a 24.10.2018 od 6.30 - 14.30 hod.

 • 26. septembra si každoročne na druhom stupni pripomíname Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka - najčastejšie besedami s anglicky hovoriacimi hosťami o krajinách Európy. V tomto školskom roku sme sa rozhodli venovať zážitkovým a populárno-náučným aktivitám jeden deň. Celá škola sa zmenila na európsky svetadiel.

  Jednotlivé krajiny si premysleli a zrealizovali samotní žiaci druhého stupňa, ktorí vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali suveníry. Do príprav zainteresovali aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž: Uhádni z ktorej krajiny pochádza tento nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je, že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli správnu odpoveď len štyria žiaci z celej školy.

 • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V našej škole sa už niekoľko rokov usilujeme o to, aby sa spomínaná akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj iných predmetov ponúka Európsky deň jazykov mnoho možností. Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede.

  Tento školský rok si pani učiteľky na prvom stupni v spolupráci so žiakmi pripravili niekoľko európskych krajín, ktoré chceli prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť ostatným žiakom. Deti mohli zavítať do Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými bábikami z dreva Matrioškami. V Ukrajine sa zas naučili pesničku a pani Nárožná, ktorá je pedagogičkou ukrajinského jazyka deťom porozprávala o zvykoch a tradíciách tohoto národa. Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke s názvom Chalva, ktorej základ tvoria slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora Chorvátsko reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá bývala v tejto krajine, chodila tam do školy a mohla nám tak porovnať život, akým žijeme tu na Slovensku s tým chorvátskym. Nelkina mamina pani Kocianová pripravila pre každého koláčiky, aké sa robia v spomínanom štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je to gondola, Vatikán a kde na mape Európy môžeme nájsť „čižmu“ sa žiaci d

 • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

  na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  v nedeľu 7. októbra 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 6. októbra 2018 od 10:00 do 11:00

  v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Sviatok: 15. september

  Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

  1. Proroctvo Simeon
 • Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

  Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria