Navigácia

Partners

Štvrtok 27. 7. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 28.7.2017)
Michal Cibuľa (5.A)
Krištof Minka (3.A)
Pozajtra (Sobota 29.7.2017)
Tatiana Kukučková (9.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 1. júla 2017 sa na Skalke nad mestom uskutočnila púť k našej nebeskej matke, ktorá bola spojená so sv. omšou o 18.00 hod. v Kaplnke Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu slúžil vdp. dekan Ján Flajžík a koncelebroval vdp. Ján Kuneš. Napriek tomu, že celý deň pršalo, v čase púte sa ukázalo slniečko a pútnikov, ktorí v srdci cítili pozvanie ísť vyprosiť milosti od Panny Márie, a tak pokračovať v tradícii našich predkov už nič neodradilo od ich úmyslu. Pri tejto príležitosti bola pútnikom ponúknutá brožúrka o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie, ktorú  vydala  naša cirkevná škola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh liturgie na Skalke. Záujemcovia o podrobnosti z priebehu púte si môžu pozrieť záznam na miestnej ATV.

 •  Srdečne Vás pozývame

  na svätú omšu

 • Dňa 08.06.2017 sa v priestoroch Centra voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl a základných škôl. Poslaním výtvarnej súťaže bolo podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na participáciu detí a mládeže na spoločenskom dianí v meste Žiar nad Hronom, ktoré pripravuje Majstrovstvá Slovenskej  a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017. Do tej to výtvarnej súťaže sa prihlásilo spolu 79 prác. Hodnotiaca komisia sa nakoniec rozhodla a dve umiestnenia získali naše žiačky:

 • Slávi sa vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice - tohto roku  15. júna.

  Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

 • 17. februára bol vyhlásený tretí ročník súťaže Envitalent Výskumník, ktorú organizuje Strom Života. Úlohou súťažiacich bolo skúmanie prírody a životného prostredia. Vďaka tejto súťaži máme my žiaci možnosť dokázať, že naše poznatky z prírody nie sú len teoretické.

  Tému výskumu sme si volili sami, mohla byť zameraná na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia alebo ich problémy. Naše bádanie mohlo prebiehať v divokej prírode, ale aj doma. Mali sme na ňom pracovať dva mesiace. Spracovanie výskumu pozostávalo z opisu, do ktorého zhrnieme všetko, čo je potrebné k výskumu povedať, a z videoprezentácie. Môj výskum bol zameraný na pozorovanie správania črievičiek pri zmene prostredia a jeho cieľom bolo zistiť, ktoré prostredie je pre život črievičky priaznivé, a naopak, ktoré je pre ne neprijateľné.

 • Viete, čo je to Envitalent? Nie? Je to biologická súťaž zameraná na vedomosti a poznávanie prírody a životného prostredia. Organizuje ju Strom života, naši žiaci v rámci krúžku Mladý ochranca prírody sa do súťaže zapojili a veruže boli aj úspešní. Petra Polanská v kategórii starších žiakov bola veľmi úspešná riešiteľka, obsadila pekné 2. miesto.

 • Pozývame rodičov - predsedov tried -  na celoškolský výbor RS 7.júna 2017 o 16.00 hod. v zborovni školy.

  Tešíme sa na stretnutie.

   

 • Dňa 7. júna 2017 od 17.00 hod.  sa v jedálni našej školy uskutoční  druhý  ročník Minivenčeku, ktorý je vyvrcholením tanečného krúžku pod vedením pani učiteľky Martiny Čabákovej a tanečnej choreografky Stelly Víťazkovej.  Deti predvedú ukážky z latinsko-amerických tancov a štandardných tancov nielen pred učiteľmi, ale hlavne pred svojimi rodičmi a rodinnými príslušníkmi.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria