Navigácia

Partners


Nedeľa 16. 6. 2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 16.6.2019)
Bianka Štefanková (5.B)
Zajtra (Pondelok 17.6.2019)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Mesiacom jún 2019 sa končí stravovanie v ŠJ pri II.ZŠ. Pani vedúca prosí zákonných zástupcov o zrušenie trvalých príkazov za obedy, nakoľko jej už nabiehajú platby na mesiac júl 2019.

  Preplatky, ktoré vznikli na stravnom, budú vrátené zákonným zástupcom na účet v mesiaci august.

  Ďakujeme za pochopenie!

 • Testovanie deviatakov T9 prinieslo pekné výsledky, ktoré presahujú celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku a literatúre sme dosiahli 72,5 %, čo je o 10,2 % viac ako národný priemer (62,3 %). V matematike sme dosiahli 71 %, čo je o 7,9 % viac ako národný priemer (63,1 %).

  Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali deviatakov na testovanie. Ďakujeme deviatakom za svedomitý prístup k práci.

 • Družstvu futbalistiek, ktoré je zložené zo žiačok 2. stupňa, sa výborne darí. Po víťazstve v okresnom kole si vybojovali prvenstvo aj v regióne a zaslúžene postupujú do krajského kola. Gratulujeme!

 • Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

  Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

 • V nedeľu 26. mája sa v kostole POVÝŠENIA SV. KRÍŽA konala slávnosť – krásna a vzácna. Do nádherného, kvetmi vyzdobeného chrámu vstúpili za sprievodu p. dekana Jána Flajžíka smelí a usmiati tretiaci, ktorí po prvýkrát prijali sviatosť Eucharistie.

  Príprava na tento veľký deň začala už pred niekoľkými mesiacmi na hodinách náboženstva, potom nácvikmi v kostole s triednymi učiteľkami a s p. dekanom, ktorý dohliadal na celú prípravu. Celkovo sa 41 detí tešilo na prijatie tejto sviatosti. Dlhodobej a svedomitej príprave na tento veľký deň predchádzala sviatosť zmierenia, ktorá sa konala v sobotu, pred ich výnimočným dňom. S čistým srdcom sa tak mohli žiaci postaviť pred oltár. Slávenie slávnosti, kedy deti prvýkrát prijali Ježiša do svojho srdca, bolo požehnaním aj pre všetkých prítomných veriacich. Dojemný záver sv. omše sa nezaobišiel bez sĺz. V pondelok prijali tretiaci sv. prijímanie v kaplnke školy a po ňom nasledovalo slávnostné agapé, kde pani riaditeľka spolu s p. dekanom odovzdali pamätné listy s milým darčekom každému zúčastnenému. Tretiakov čaká ešte výlet na Staré Hory, kde sa chcú poďakovať Nebeskej Matke Panne Márii, že pri nich stála v tento krásny deň.

 • Uskutoční sa v našej škole:

  21.5.2019 od 6.30 - 14.30 hod.

  22.5.2019 od 6.30 - 14.30 hod.

 • Na novú školskú kuchyňu sa zatiaľ vyzbieralo k 8.5.2019:

  na bankový účet 3 150 €

  v hotovosti 505 €

  SPOLU: 3 655 €

  FINANČNÉ PROSTRIEDKY môžete posielať na č. účtu rodičov: SK87 1100 0000 0026 2679 0269

  Do poznámky prosím uviesť slovo: KUCHYŇA

  Ď A K U J E M E !

 • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 12. mája. Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Rodičia, matka a otec, ktorí privítajú na svet nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria