• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam!

      Poplatok za obedy – október 2021

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

      VS- celý rok rovnaký

      Obedy zamestnanci 121 1,13 x 19 = 21,47 €

      Deti do 5 rokov 221 1,37 x 19 = 26,03 €

      Predškoláci 6 rokov 321 1,37 x 19 = 26,03 €

      Cudzí 421 2,95 x 19 = 56,05 €

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia!

      Do školy sme dostali sady AG testov pre domáce samotestovanie žiaka, ktoré sa robí s krátkymi tyčinkami na konci nosa.

      V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM v školskom roku 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR sa odporúča, aby test žiaci absolvovali v pondelky a štvrtky a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19.

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

      Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci hádzali zo skaly pod popravisko. Sv. Helena určila pravosť kríža tak, že prikladala jednotlivé kríže na chorých. A iba pri jednom prichádzalo k uzdravovaniu. Takto ustanovili jeho pravosť. Sv. Helena potom nechala vystaviť baziliku Božieho hrobu, do ktorej tieto ostatky práve v dnešný deň umiestnila. Toto sa udialo vo štvrtom storočí.

     • 6. výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2021

      8. septembra si na sviatok narodenia Panny Márie pripomenieme 6. výročie od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou, veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať: "Panna Mária prepáč". Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.