Navigácia

Partners

Utorok 27. 6. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 27.6.2017)
Agnesa Tafernerová (8.A)
Zajtra (Streda 28.6.2017)
Viktória Kollárová (Materská škola C)
Pozajtra (Štvrtok 29.6.2017)
Peter Buršík (3.B)
Pavol Gallo (4.A)
Petra Henželová (7.A)
Peter Kukučka (8.A)
Petra Polanská (8.B)
Petra Schneiderová (3.A)
Petra Sedliaková (7.B)
Peter Spodniak (3.A)
Petra Uličná (6.B)
Peter Čunderlík (2.B)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 08.06.2017 sa v priestoroch Centra voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl a základných škôl. Poslaním výtvarnej súťaže bolo podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na participáciu detí a mládeže na spoločenskom dianí v meste Žiar nad Hronom, ktoré pripravuje Majstrovstvá Slovenskej  a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017. Do tej to výtvarnej súťaže sa prihlásilo spolu 79 prác. Hodnotiaca komisia sa nakoniec rozhodla a dve umiestnenia získali naše žiačky:

 • Slávi sa vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice - tohto roku  15. júna.

  Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

 • 17. februára bol vyhlásený tretí ročník súťaže Envitalent Výskumník, ktorú organizuje Strom Života. Úlohou súťažiacich bolo skúmanie prírody a životného prostredia. Vďaka tejto súťaži máme my žiaci možnosť dokázať, že naše poznatky z prírody nie sú len teoretické.

  Tému výskumu sme si volili sami, mohla byť zameraná na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia alebo ich problémy. Naše bádanie mohlo prebiehať v divokej prírode, ale aj doma. Mali sme na ňom pracovať dva mesiace. Spracovanie výskumu pozostávalo z opisu, do ktorého zhrnieme všetko, čo je potrebné k výskumu povedať, a z videoprezentácie. Môj výskum bol zameraný na pozorovanie správania črievičiek pri zmene prostredia a jeho cieľom bolo zistiť, ktoré prostredie je pre život črievičky priaznivé, a naopak, ktoré je pre ne neprijateľné.

 • Viete, čo je to Envitalent? Nie? Je to biologická súťaž zameraná na vedomosti a poznávanie prírody a životného prostredia. Organizuje ju Strom života, naši žiaci v rámci krúžku Mladý ochranca prírody sa do súťaže zapojili a veruže boli aj úspešní. Petra Polanská v kategórii starších žiakov bola veľmi úspešná riešiteľka, obsadila pekné 2. miesto.

 • Pozývame rodičov - predsedov tried -  na celoškolský výbor RS 7.júna 2017 o 16.00 hod. v zborovni školy.

  Tešíme sa na stretnutie.

   

 • Dňa 7. júna 2017 od 17.00 hod.  sa v jedálni našej školy uskutoční  druhý  ročník Minivenčeku, ktorý je vyvrcholením tanečného krúžku pod vedením pani učiteľky Martiny Čabákovej a tanečnej choreografky Stelly Víťazkovej.  Deti predvedú ukážky z latinsko-amerických tancov a štandardných tancov nielen pred učiteľmi, ale hlavne pred svojimi rodičmi a rodinnými príslušníkmi.

 • Celoslovenský projekt Noc čítania Biblie oslovil našich piatakov. Tento rok bolo vybrané na čítanie Evanjelium podľa Matúša. Otec Mirko v Kaplnke Božieho milosrdenstva privítal deti a spoločne prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a spievania mládežníckych piesní slávili svätú omšu. V katechéze otec Mirko vysvetlil podstatu dobrých skutkov a porozprával sa s deťmi o skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva v praxi ‒ v kruhu rodiny, v škole medzi kamarátmi i medzi ľuďmi, ktorých vôbec nepoznáme. Po sv. omši p. uč. Hlinka a p. uč. Hronská pripravili pre deti bohatý program. Čítanie Biblie sa striedalo s kreslením rodostromu Pána Ježiša, pesničkami, s rozhovormi, aktivitami a hrami o apoštoloch, o výbere povolania a nasledovaní Ježiša, so športovými a vedomostnými súťažami o blahoslavenstvách a podobenstvách, o živote Pána Ježiša. Všetky aktivity prehlbovali posolstvá jednotlivých kapitol evanjelia. Vo večerných hodinách sa piataci spojili v čítaní Biblie prostredníctvom rozhlasového éteru s ostatnými účastníkmi na Slovensku, s rádiom Lux čítali spoločne jednu kapitolu a počúvali katechézu od známeho slovenského vysokoškolského prof. F. Trstenského. Po polnoci sa v našej kaplnke stíšili v spoločnej adorácii pri sviečkach a poďakovali sa Pánu Bohu za prežitý deň, za spoločné chvíle s kamarátmi. Tešíme sa na budúcoročné pokračovanie projektu.

 • Milá pani učiteľka,

  ďakujeme, že ste sa zapojili do celoslovenského osvetového projektu Deti a architektúra 2017 aj do výtvarnej súťaže na tému „architektúra“.

  S potešením Vám oznamujeme, že práve výtvarná práca Vášho žiaka Matúša Fajčíka bola odbornou porotou vybraná na ocenenie. Matúšovi Fajčíkovi gratulujeme, pretože získal Cenu GINGERS.

 • V Ugande nedávno pôsobila naša bývalá žiačka ako dobrovoľníčka v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie http://charita.sk/stranky/centrum-neposkvrneneho-srdca-panny-marie

  V centre pre opustené a HIV pozitívne deti (52detí) získavajú elektrickú energiu zo slnka pomocou solárnych panelov.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria