Navigácia

Partners


Utorok 22. 1. 2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 22.1.2019)
Daniel Chovanec (9.A)
Sarah Tököliová (Špecialna trieda)
Pozajtra (Štvrtok 24.1.2019)
Timotej Hogh (6.A)
Timotej Olajec (MŠA)
Timotej Šarišský (2.A)
Timotej Ťahún (5.B)
Timotej Ďurica (3.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triednych kôl sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 01. 2019, postúpilo spolu 21 žiakov.

  Poslaním a cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

  Žiaci si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh:

  Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

  Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

  Výsledky školského kola:

 • Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

  22.1.2019 a 23.1.2019 od 6.30 - 14.30 hod.

 • 3. apríl 2019 TESTOVANIE 9 ‒ 2019

  /CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV/

  16. ‒ 17. apríl 2019 NÁHRADNÉ TESTOVANIE

  Do 20. februára 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

  Do 28. februára 2019 ‒ riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je potrebné vykonať talentovú skúšku.

  25. 3. – 15. 4. 2019 ‒ talentové skúšky na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

  Do 10. apríla 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ.

 • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

  Vás pozýva na svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín:

  Nedeľa KRSTU KRISTA PÁNA 13. január 2019 o 09:30.

  Nácvik: v sobotu 12. januára 2019

  od 10:00 do 11:00 v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • V školských laviciach sa opäť stretneme v utorok 8.1.2019!

 • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

  Vás pozýva na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  26. decembra 2018 /streda/ o 09:30

  druhý sviatok vianočný - na sv. Štefana.

  Nácvik v sobotu 22. decembra 2018

  od 10:00 do 11:00 v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Umelecký prednes kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha... tento rok prilákal z druhého stupňa vyše 30 detí. Školská kaplnka sa zaplnila mladými recitátormi a pani učiteľky v porote, p. uč. Jauschová, p. uč. Malá a p. uč. Hronská, sa tešili na nové talenty i na nové texty. Atmosféra tohto posvätného miesta sa umocnila príbehmi z Biblie, krásnymi žalmami, príbehmi o rodinách, kamarátoch a o pomáhaní.

  Súťažili sme v troch vekových kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do diecézneho (krajského) kola na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. V diecéznom kole sa rekordne umiestnilo až 5 detí. Lucka Dekýšová získala 2. miesto, Matejko Cibuľa, 3. m., sestry Paťka a Petronelka Glezgové, 3. m., Julko Malý, 3. m.

 • Tešíme sa z úspechu nášho školského časopisu, ktorý sa dostal do celoslovenského kola súťaže PRO SLAVIS ‒ do súťaže triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných. Každoročne ju organizuje Matica slovenská v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Spomedzi stovky časopisov sme sa dostali do finále a boli sme ocenení, v celoslovenskom kole sme získali od poroty čestné uznanie. Cenu nám odovzdala predsedníčka poroty, pedagogička a metodička Mgr. Mária Striššová a Ing. Katarína Kalánková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline. Pani Striššová zhodnotila úroveň časopisov. V mene celej poroty pochválila originálne rubriky, ktoré vznikli v hlavách našich mladých novinárov, pravidelné články o aktivitách v škole, o súťažiach, uverejňovanie prác úspešných žiakov i rôzne tvorivé nápady, či rozhovory s učiteľmi a voľnočasové stránky a súťaže. Tiež sa im páčili ilustrácie žiakov na titulných stránkach i vo vnútri časopisov.

 • Z misijného jarmoku sme poslali 150 € pre deti do Kazachstanu. Peniaze k doručeniu prevzal iniciátor zbierky vdp. Ondrej Šmidriak, ktorý zároveň odslúžil sv. omšu v našej kaplnke a povzbudil deti v misionárskom duchu. Poďakoval deťom, učiteľom a vychovávateľkám za ich tvorivosť a zápal pri príprave výrobkov.

 • Čo je biodiverzita? Je to rozmanitosť všetkých živočíchov a rastlín. Prečo je dôležitá? Čo ju ohrozuje? Prečo ju máme chrániť?... Na mnohé otázky poznáme odpoveď, ale dostali sme šancu hlbšie ich preskúmať a hlavne prakticky biodiverzite napomôcť. Ako?

  Do projektu Biodiverzita do škôl sa zapojila naša cirkevná škola a ďalších 13 škôl Slovenska. Realizuje ho Nadácia Ekopolis a financuje Veolia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl a školských areálov. My sme si dali za cieľ premenu nevyužitých plôch okolo školy. Vďaka Vám za myšlienku!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria