• Archív noviniek

    •  

      

     Rehoľná sestrička z Anglicka

     Možno ani neviete, ale naše rehoľné sestričky Dcéry Božskej lásky majú svoje spolusestry po celom svete v 22 krajinách.14.októbra 2009 pozvali do našej cirkevnej školy v Žiari nad Hronom svoju spolusestru Thomas More Prentice z Anglicka, z mesta Hunstanton. Hlavný dôvod tejto vzácnej návštevy bolo vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi našou školou a rehoľnou školou, kde pôsobí sestra Thomas v Anglicku.
     Ako prvých navštívila škôlkárov , ktorí jej po anglicky s doprovodom gitary nadšene zaspievali. Sestrička ich naučila novú anglickú pieseň s ukazovaním. Porozprávala sa aj s ôsmakmi počas hodiny angličtiny. Ponúkla našim žiakom možnosť dopisovať si s ich žiakmi a študentmi a do budúcna aj možnosť návštevy Anglicka a pobyt v ich škole v Anglicku. Žiakom sa takáto vzácna ponuka veľmi páčila. Sestra Thomas vyjadrila obdiv nad krásne zariadenou škôlkou a školou a hlavne nad radosťou a inteligenciou a duchom našich detí. Povzbudila deti, že ak si ich Pán zavolá ku kňazskému, alebo zasvätenému životu, aby sa nebáli odpovedať áno na Božie volanie. A povedala, že možno niektorí prídu aj ako misionári do Anglicka, kde hlavnou hodnotou u väčšiny ľudí sú bohužiaľ peniaze.
     Sr. Christiana

      

     Európsky deň jazykov

     ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
     Európsky deň jazykov
     Istotne poznáte výrok: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. “ Ovládanie cudzích jazykov znamená väčšie šance na prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine i v iných kútoch sveta. V našej cirkevnej škole máme tiež možnosť učiť sa cudzie jazyky – už v materskej škole sa deti zoznamujú s anglickým jazykom, ktorý sa vyučuje vo všetkých triedach. Naším šiestakom v tomto školskom roku pribudol jazyk francúzsky a nemecký, podľa ich výberu.
     Európsky deň jazykov sa po prvý raz slávil v roku 26. septembra 2001 a odvtedy každý rok prebiehajú pri príležitosti tohto dňa po celej Európe stovky rôznych akcií – predstavenia, zábavné programy pre deti, hudobné hry, jazykové kurzy, rozhlasové a televízne programy, a podobne.
     My sme si chceli tieto skutočnosti pripomenúť a pripravili sme spolu so žiakmi zábavno - poučný cudzojazyčný program. V programe nechýbali piesne a „ukazovačky“ vo viacerých jazykoch odspievané žiakmi prvého i druhého stupňa. Spolu s Červenou čiapočkou alias Little Red Riding Hood sme zablúdili do čarovného sveta rozprávok, počas ktorej mohli deti porovnať, čo bolo odlišné oproti slovenskej verzii rozprávky. Čo by to však bol za program o Európskom dni jazykov, keby sme nespomenuli niečo o Európskej únii. Poslednou časťou nášho programu pre starších žiakov bola prezentácia o EÚ, jej jazykoch, symboloch a vôbec – kde to celé začalo. Po ukončení programu bol pre zástupcov tried pripravený súťažný kvíz, v ktorom si súťažiaci otestovali svoje vedomosti, pamäť a postreh.
     Veríme, že sa táto akcia stane tradíciou a už teraz sa tešíme na budúcoročný program. Takže, ...see you, tschüs, hasta la vista, arrivederci, au revoir, dovidenia o rok.
     Mgr. Martina Javorová
     uč. AJ

      

     Oznam o púti do Brna na stretnutie s pápežom

     V našej farnosti naša cirkevná škola organizuje púť do Brna na stretnutie so Svätým Otcom Benediktom XVI. na jeho pastoračnej ceste v susednej Českej republike.
     Návšteva pápeža sa uskutoční
     27. septembra 2009!
     Odchod autobusu je plánovaný na nedeľu 27.9. 2009 o 3.00 hodine ráno
     /od cirkevnej školy/!
     O 10.00 hod. bude Svätý Otec slúžiť sv. omšu na letisku v Brne, kde by sme svojou prítomnosťou chceli vyjadriť poslušnosť, lásku a oddanosť cirkvi a Svätému Otcovi, ako i prejaviť túžbu slovenského národa po jeho návšteve u nás.
     Predpokladaný odchod z Brna domov je o cca 13.00 hod.
     Poplatok je 13.00 € !
     Prihlásiť sa môžete na sekretariáte cirkevnej školy.

      

     Organizácia školského roka 2009/2010

     jesenné prázdniny
     29.október - 30. október 2009
     nástup do školy 2. november 2009(pondelok)
     vianočné prázdniny
     23. december 2009 - 8.január 2010
     nástup do školy 11. január 2010 (pondelok)
     polročné prázdniny 1. február 2010(pondelok)
     jarné prázdniny pre Banskobystrický kraj,
     22. február - 26. február 2010
     nástup do školy 1. marec 2010(pondelok)
     veľkonočné prázdniny
     1. apríl - 6. apríl 2010
     nástup do školy 7. apríl 2010(streda)
     letné prázdniny
     1. júl -31. august 2010
     nástup do školy 2. september 2010(štvrtok)
     Celoslvenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl
     1. V školskom roku 2009/2010 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9.ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2010
     dňa 10. marca 2010 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania zodpovedá riaditeľ školy.
     2. Náhradný termín konania Testovania 9 - 2010 a termín konania kompetenčného testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl určí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“).

      

     Oznam pre rodičov

     Oznamujeme rodičom, že od budúceho školského roka bude predlžená doba v ŠKD do 17.00 hod.

      

     Vyhodnotenie súťaže o „Najlepší školský časopis“

     Vyhodnotenie súťaže sa konalo 27.05. 2009 v priestoroch Centra voľného času, kde sa zišli zástupcovia jednotlivých rád školských časopisov so svojimi pedagógmi.
     Členmi hodnotiacej komisie boli :
     - pán Vladimír Šimko redaktor na voľnej nohe
     - pani Katarína Reiterová Mestské noviny
     - pani Lenka Ihradská Mestské noviny
     Vyhodnotenie ZŠ:
     1. miesto ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom ( časopis LÚČ )
     2. miesto ZŠ Hliník nad Hronom (časopis POŠKOLÁK)
     3. miesto ZŠ Ul. Dr. Janského Žiar nad Hronom (časopis FAJNOVINKY)

      

     Úspech detského lezeckého klubu

     V sobotu 4. apríla 2009 sa v Myjave odohralo 1. tohtoročné kolo pretekov v lezení mládeže, Edelweiss Cup - Slovenský pohár mládeže. Nechýbali na ňom ani 4 talenty z detského lezeckého klubu Žiarske kamzíky, pre ktorých to bolo úplne prvé zoznamovanie sa so súťažným lezením.
     Napriek premiére sa v konkurencii ostatných klubov nestratili a prejavili úžasné nasadenie, za ktoré sme na nich hrdí.
     V kategórii A mini zaznamenal krásne 3. miesto Daniel Bača, no rovnako skvelé výkony predviedli aj Veronika a Peter Matejíčkovci, pričom musíme vyzdvihnúť skvelý výkon Matúša Môca v náročnejšej kategórii B.
     Ďakujeme trénerom, rodičom detí i pánovi Igorovi Kazárovi, za venovaný čas i to, že umožnili deťom reprezentovať náš lezecký klub HK James ZH.

      

     Noc v škole

     Naši žiaci z 2.B strávili noc v škole.
     Viac o tejto "akcii" sa dozviete na stránke pani učiteľky
     A "zopár" foto ako sa nocovalo v škole si môžete pozrieť v albume

      

     Projekt „Baterky na správnom mieste“

     Projekt „Baterky na správnom mieste,“ je zameraný na zber použitých batérií a akumulátorov.
     Projekt upozorňuje na dôležitosť separácie bateriek a akumulátorov z komunálneho odpadu. Správnou separáciou je možné znížiť ich výskyt v komunálnom odpade, čím sa zníži aj riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia človeka. Praktická časť projektu zahŕňa aktivity spojené so samotnou separáciou a zberom použitých batérií a akumulátorov na školách.
     Projekt je určený deťom základných a stredných škôl z celého Slovenska, ako aj obchodným spoločnostiam, ktorým nie je problematika separácie ľahostajná.
     Použité batérie môžete nosiť do špeciálneho kontajnera, ktorý je v kabinete 1. stupňa na druhom poschodí a druhý je vo vestibule u pani školníčky.
     Ďakujeme!

     Prieskum záujmu o diétne stravovanie
     Vážení rodičia!
     Ak Vaše dieťa trpí nejakým ochorením a mali by ste záujem o diétne stravovanie, označte krížikom , o aký druh diéty máte záujem a návratku pošlite späť do 22.5.2009.(Deťom budú rozdané návratky.)

     Stretnutie a formácia lektorov
     16. 5. 2009
     Program:
     9:00 - sv omša v dolnom chráme
     potom Cirkevná škola:
     10:30 - otvorenie
     10:35 Sväté písmo v živote lektora (SSDr. Blažej Štrba)
     11:45 Liturgická služba lektorátu a praktické poznámky k nej (doc. ThDr. Peter Caban, PhD)
     13:00 obed
     14:30 Rétorický prejav lektora (ThLic. Miroslav Klimant)
     prihlásiť sa je možné na každom farskom úrade v dekanáte
     cena: 3€

     1. sv. prijímanie
     1. sv. prijímanie žiakov našej školy bude 17. mája 2009 v Kostole Povýšenia sv. Kríža pri sv. omši o 9.30 hod.

     Duchovná obnova
     27.-28.3.2009 sa na našej škole uskutočnila duchovná obnova pre žiačky 5. a 6. ročníka, ktorú zorganizovali a viedli naše rehoľné sestričky. Zúčastnilo sa na nej 27 dievčat.
     Žiačka 6.A Ema Cígerová píše o svojich zážitkoch:
     Obnova sa začala tým, že sme išli do kostola Povýšenia sv. Kríža, kde sme mali sv. omšu a krížovú cestu. Po skončení sv. omše sme išli naspäť do školy, kde nás už čakala večera. Po večeri nasledovala prednáška o dôstojnosti dospievajúcich dievčat, z ktorej sme sa naučili veľa praktických rád. Hneď potom sme mali prestávku na Caro kávičku a koláče, ktoré boli veľmi dobré. Neskôr sme pozerali krásny film o Marienke Goretti, ktorý sa nám všetkým veľmi páčil a veľa sme sa z neho naučili do života. Potom nasledovala nočná adorácia , na ktorej sme mali popremýšľať, aké vlastnosti sa nám páčili na Marienke Goretti, a v ktorých sa jej podobáme. A zároveň sme si mali prečítať si jeden z najkrajších citátov o láske 1 Kor 13, 4-7. Ráno sme sa rozprávali, čo nás najviac oslovilo na duchovnej obnove a v čom by sme sa chceli zlepšiť.

     Verejná adorácia v kaplnke školy
     20.4.2009 (v pondelok) bude na našej škole v kaplnke v doobedájších hodinách už tradičná verejná poklona. Všetci ste srdečne pozvaní!

     Hody na škole
     Na budúcu nedeľu 19.4.2009 oslavujeme na našej cirkevnej škole hody Božieho milosrdenstva. Všetci ste pozvaní na adoráciu, modlitbu ruženca Božieho milosrdenstva, prednášku pre mladých a dospelých a na zaujímavé aktivity pre deti. Začíname o 15.00 hod. Samozrejme, že ak prinesiete podarúnok (sladké, slané, klobásky,...), bude na konci aj Agapé...

     Krížová cesta našich deviatakov

     Pozývame Vás na Krížovú cestu našich deviatakov
     3.4. o 17.15 v starom kostole
     5.4. o 17.15 v novom kostole
     8.4. doobeda v starom kostole pre cirkevnu školu

     Podeľme sa!
     Katolícke hnutie žien Slovenska (KHŽS) už tretí rok organizuje v čase predveľkonočného pôstu akciu "Podeľme sa!"
     Do tejto akcie sa už druhý rok zapája aj naša škola. Žiaci vyzdobovali a balili perníky a budú ich ponúkať za dobrovoľný príspevok po oboch sv. omšiach v starom kostole v nedeľu 29.3.2009.
     Hlavnou myšlienkou akcie "Podeľme sa!" je teda vytvoriť s radosťou atmosféru zriekania sa a podeliť sa s inými nielen o chlieb, ale aj o ich problém.
     V tomto roku chcú získané prostriedky venovať na pomoc domovu pre osamelé matky, osamelé tehotné ženy v sociálnej núdzi, ženy, ktoré stratili prístrešie a pre osamelých rodičov s maloletými deťmi.

     Spievam, spievaš
     26.03.2009 na súťaží Spievam, spievaš v Kremnici na okresnom kole v muzikálovej piesni získal náš žiak Patrik Hrmo z 9.A
     1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

     Vyhodnotenie okresného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     3.kategória
     3.miesto Patrik Hrmo 9.A - ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom

     Biblická olympiáda
     17. marca 2009 sa stala naša Cirkevná škola hostiteľským miestom pre okresné kolo v Biblickej olympiáde. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Sily a vedomosti si zmeralo 6 škôl. Trojčlenné družstva začali súťažiť po spoločnej modlitbe o 9.00 hodine. Všetkým družstvám prišli držať palce ich katechéti, ktorí ich na olympiádu pripravovali. Po náročnom zodpovedaní pripravených otázok v niekoľkých kolách, všetci netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov.
     Víťazom v 1. kategórii sa stala naša ZŠ s MŠ Š. Moysesa.
     V 2. kategórii na prvom mieste skončilo Gymnázium zo Žiaru nad Hronom.
     Na diecéznom kole náš dekanát teda budú reprezentovať naše žiačky zo 7.A Patrícia Karvašová, Nikoleta Balážová a Daniela Tóthová. Teší nás, že víťazmi z gymnázia boli tiež naši bývalí žiaci.
     Sponzorom cien bol miestny FÚ a ZŠ s MŠ Š. Moysesa. Bez ceny neodišiel nikto a všetci súťažiaci chcú skúsiť šťastie opäť o rok. Nám už len ostáva držať palce víťazom, aby dôstojne reprezentovali náš dekanát na krajskom kole.

     Duchovná obnova pre dievčatá 5. a 6. ročníka na našej cirkevnej škole
     Kedy?
     Začiatok: 27.3.2009 o 16.30hod.
     Koniec: 28.3.2009 o 8.00hod.
     Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
     Nezabudni: spacák, Sv.písmo, pero, zošit
     Pozývajú Ťa Dcéry Božskej Lásky

     Duchovná obnova pre ženy
     21.3.2009 sme mali na našej škole duchovnú obnovu pre ženy - mamičky našich detí ako duchovnú prípravu na Veľkú noc. Zúčastnilo sa 30 žien. Doobeda mal dve prednášky dekan vdp. Miroslav Hlaváčik a spovedal a duchovne doprevádzal takmer päť hodín . Poobede mali dve prednášky rehoľné sestry. Jednu prednášku o Lectio Divinae a druhú o Duchovnej výzbroji a o oslobodení rodových koreňov. Mnohé ženy boli veľmi vďačné, že zachytili „čas milosti“ a tak mohli urobiť niečo aj pre svoju dušu. Alternatívou bol duchovný film „Vzoprieť sa obrom“. Film bol o tom ako pôsobí sila Božieho Slova v obyčajnom všednom živote rodiny . Večer bola ešte adorácia a sv. omša. O veľmi chutný obed a večeru - švédske stoly sa postarala s veľkou láskou a ochotou pani Marienka Kubíková. Mamičky poprinášali veľa koláčikov, ktoré si počas obnovy pri kávičke vychutnávali. Mamičky sa už odteraz tešia na ďalšiu obnovu a chcú priviesť nabudúce aj svoje priateľky a známe. Po večeri veľmi srdečne ďakovali za milostivý čas, ktorý smeli v tento deň prežiť.

     Zasadnutie rady školy

     Zasadnutie rady školy pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa sa uskutoční 26.3.2009 o 16.00 hod. v zborovni školy.


     POZVÁNKA na Pobožnosť Krížovej cesty
     Srdečne Vás pozývame na
     Pobožnosť Krížovej cesty,
     ktorá sa uskutoční v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom
     Dňa : 18. marca 2009
     o: 15.45 hod.

     Predmodlievať sa budú učitelia zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa.

     Touto pozvánkou si dovoľujeme pozvať všetkých pedagógov, ktorí sa chcú spolu s nami na tejto pobožnosti modliť za všetkých učiteľov a kríže i ťažkosti v ich náročnom, ale i vznešenom povolaní.

     Duchovná obnova pre ženy - mamičky, babičky... na našej cirkevnej škole

     Kedy?
     Začiatok: 21.3.2009 /sobota/ o 9:00hod.
     Koniec: do 18:00hod.
     Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
     Nezabudni: Sv.písmo, pero, zošit

     Nahláste sa osobne u sestričiek do 18.3.2009!!!

     IV. RODIČOVSKÝ PLES

     V sobotu večer 21. februára sa konal už IV. ples rodičov a priateľov školy v priestoroch našej školskej jedálne. Ples má už svoju tradíciu a teší sa i záujmu zo strany rodičov, ale i ostatnej verejnosti. Tento ples otvoril príhovorom otec Martin a za RS pani Julka Pullmannová. Po požehnaní jedla i zábavy a po prípitku začal krátky program, v ktorom sme si vypočuli piesne našich terajších i bývalých žiakov. Videli sme aj krásny a zaujímavý tanec v prevedení našej žiačky Veroniky Matejíčkovej.
     Ďakujeme všetkým sponzorom za hodnotné ceny do plesovej tomboly, folklórnej skupine Hron a Kevinovi za vytvorenie vynikajúcej plesovej atmosféry. Za dobré jedlo ďakujeme manželom Nemcovcom a všetkým ich pomocníkom, za poriadok a prestieranie zase našim upratovačkám, školníčke a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto vydarenej akcii.

     Karneval v cirkevnej škole

     Dňa 20.2.2009 sa v cirkevnej škole uskutočnil karneval. Deti si už dlho predtým v tajnosti pripravovali masky, no svoju radosť utajiť nemohli. V piatok ráno začala v telocvični promenáda masiek. Tie boli také úžasné a originálne, že bolo veľmi ťažké vybrať pár najkrajších, lebo cenu by si bol zaslúžil každý. Pri programe, tanci a súťažiach aktívne pomohli deviatačky a s hudbou zase šikovní deviataci. Moderátorom bol ako obvykle otec Martin. Po organizačnej stránke karneval pripravila pani vychovávateľka Vierka. Spokojnosť vyšantených detí jej bola odmenou za všetku námahu. Najmilší boli pravdaže naši škôlkari. Prvé miesto získal ľadový medveď, ktorý sa v teplej telocvični statočne zapotil, ale určite mu to stálo za to. Na konci karnevalu dostali všetky masky svoju sladkú odmenu.

     Zápis detí do 1.ročníka v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

     Dňa 30. januára 2009 sa v našej cirkevnej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Pani učiteľky už deň predtým premenili chodbu a zápisné miestnosti na veľkú rozprávkovú krajinu. Už pred 9.00 hodinou čakali prví odvážlivci, aby sa pochválili všetkým tým, čo sa naučili v škôlke - skúšali rátať, poznávať farby, rôzne geometrické obrazce...Deti aj zaspievali, zarecitovali, nakreslili svoju mamičku, rozpovedali rozprávku, pomodlili sa a zodpovedali na otázky milých učiteliek. Takmer každé z detí sa do školy tešilo, aj keď mnohí sa priznali, že pani učiteľky zo škôlky, hračky a kamaráti im budú chýbať. Najsmelšie na zápise boli deti z našej cirkevnej škôlky. V domácom prostredí neprežívali žiadny stres, a navyše aj poznali niektoré pani učiteľky, ktoré ich vedú na ich záujmových krúžkoch /počítačový, výtvarný, krúžok anglického jazyka, náboženský.../. Za správne odpovede deti dostali mnoho prekvapení. Svoje darčeky – perníky, obrázky, ovocie, cukríky a pamätný list o účasti na zápise bežali hneď s veľkou hrdosťou a radosťou zaniesť svojim rodičom. Pri niektorých odpovediach detí sme sa aj schuti zasmiali, ale to už neprezradíme. Ale ak chcete, príďte sa nás na to osobne opýtať a pozrieť fotky roztomilých ratolestí. Do večera našou rozprávkovou krajinou prešlo 40 úžasných detí, z čoho sme mali všetci nesmiernu radosť. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí zápis pripravili, ktorí sa na ňom osobne zúčastnili, ale hlavne Vám milí rodičia, že ste neváhali a rozhodli ste sa nám zveriť Vaše poklady, aby z nich boli správni ľudia a kresťania.

     Výsledková listina okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

     Umiestnenie jednotlivých žiakov v kategórii 1A:
     1. miesto – Tadeáš Chujac, ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa, Žiar nad Hronom

     Umiestnenie jednotlivých žiakov v kategórii 1B:
     1. miesto – Patrik Hrmo, ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa, Žiar nad Hronom

     Krúžková činnosť

     Predmetom činnosti ŠSZČ je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v čase mimo vyučovania v ich voľnom čase formou:
     a) pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti,
     b) príležitostných jednorazových, alebo pravidelne sa opakujúcich aktivít, súťaží, odborných sústredení alebo exkurzií,
     c) prázdninovej činnosti podľa záujmu detí v kontexte s poslaním katolíckeho zamerania školy.

     Cieľ činnosti:

     a) podporovať všestranný rozvoj detí a mládeže, ich prirodzené schopnosti a záujmovú orientáciu, naučiť ich zmysluplne tráviť a využívať svoj voľný čas,
     b) podporovať rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti školy, maximálne využívať priestory, materiálno- technické vybavenie a personál školy,
     c) individuálnym prístupom dať možnosť talentom ale i deťom so špecifickými potrebami,
     d) dať priestor pre sebarealizáciu nielen žiakom našej školy ale i ostatným deťom a mládeži.

     Krúžok:

     Angličtina hrou pre MŠ I.
     Angličtina hrou pre MŠ II.
     Anglická konverzácia pre 7. roč.
     Anglická konverzácia pre 4. roč.
     Futbalový A
     Futbalový B
     Horolezecký
     Internetová kaviareň
     Matematika v kocke
     Maxištrantský
     Mladý novinár
     PC 1.A
     PC 1.B+MŠ
     PC 2.A
     PC 2.B
     PC 3. ročník
     PC 4. ročník
     PC ŠT
     PC II. stupeň A
     PC II. stupeň B
     Slovenčina a ja pre 8. ročník
     Slovenčina a ja pre 9. ročník
     Skautský
     Spevácky
     Surfovanie po internete
     Športové hry pre chlapcov I. stupeň A
     Športové hry pre chlapcov I. stupeň B
     Športové hry pre dievčatá II. stupeň
     Výtvarno-kreatívny pre najmladšie deti
     Výtvarno-kreatívny pre mladšie deti
     Výtvarno-kreatívny pre staršie deti
     Práca s dig. kamerou
     Liturgický

     Podľa doteraz platnej legislatívy poplatky v školstve boli v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určované riaditeľom školy/školského zariadenia.
     Zmena nastáva schválením nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý nadobúda platnosť od 1.9.2008, keď podľa príslušných paragrafov tohto zákona výšku príspevkov určí zriaďovateľ.
     Podkladom pre určenie poplatkov je návrh riaditeľky školy a školských zariadení, ktorá ich predložila zriaďovateľovi.
     V školskom roku 2008/09 je určená výška poplatkov nasledovne:
     september – december 80 Sk
     január – jún 2009 4 € /viď príloha- súhlas zriaďovateľa/.
     Žiaci v hmotnej núdzi sú od poplatkov oslobodení /viď príloha- súhlas zriaďovateľa/.

     Celkový počet členov: 462 z toho dievčat 234, chlapcov 181

     Počet členov v MŠ: 47
     Počet členov na I. stupni: 181
     Počet členov na II. stupni: 234

     Stručný súhrn všetkých aktivít školy v minulom šk. roku:

     Náboženské aktivity
     -pravidelné sv. omše každý utorok a v prikázané sviatky
     -spoločná pobožnosť sv. ruženca v októbri pred vyučovaním
     -v pôste pred sv. omšou pobožnosť krížovej cesty
     Ďalšie podujatia:
     -duchovné cvičenia učiteľov počas letných prázdnin a pravidelné mesačné duchovné obnovy
     -duchovné cvičenia (v Kopernici) a obnovy pre žiačky 5. – 9. ročníka (v škole)
     Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
     Vystúpenia žiakov:
     -vianočná jasličková pobožnosť, rodičovský ples, školský karneval,
     -Deň matiek v MŠ
     -účinkovanie detského speváckeho krúžku pri sv. omšiach
     a pri 210. výročí od narodenia Štefana Moysesa na celomestských oslavách
     -vystúpenia žiakov navštevujúcich literárno-dramatický krúžok
     na materských školách v meste, pri zápise prvákov, v klube dôchodcov, na hodoch v Lovči
     Kultúrne podujatia:
     -výchovné koncerty, vianočný koncert ZUŠ
     -návštevy výstav usporiadaných mestským kultúrnym strediskom
     Besedy:
     -cyklus besied a otvorených hodín v mestskej knižnici
     -beseda o misiách
     -beseda o výchove k manželstvu a rodičovstvu
     -besedy o profesijnej orientácii žiakov 8.a 9. ročníka
     Iné:
     -školská zbierka na podporu misií / známky/
     -zbierka pre zrakovo postihnutých a nevidomých /Biela pastelka, Hrabiny/
     -lyžiarsky výcvik
     -plavecký výcvik
     -organizovanie školských výletov
     -zber liečivých rastlín
     -zber starého papiera
     -účelové cvičenie
     Účasť na živote vo farnosti:
     - príspevky žiakov a učiteľov do farského časopisu Hlasy z Kríža
     - detské sv. omše v stredu v starom kostole

     Duchovné aktivity

     Naša škola do výchovy vnáša kresťanského ducha. Pomôckou na tejto ceste sú aj duchovné aktivity. Spomedzi nich spomeniem:
     - duchovné obnovy pre dievčatá,pre mamičky detí a učiteľov školy
     - vedenie duchovnej poradne
     - jasličkové pobožnosti
     - ročníkové a celoškolské sv. omše
     - krížová cesta
     - novéna k Duchu Svätému
     - pobožnosť prvých piatkov
     - príprava na Prvé sväté prijímanie
     - púť na Staré Hory
     - poklona na sviatok Božieho Milosrdenstva
     - akcie: Červené stužky, Biela stužka
     - posýpanie kvietkov na Božie Telo
     - besedy s bioetičkou
     - dobročinné akcie a zbierky
     - a mnohé iné

     ŠKD

     Duchovná oblasť:
     • spoločné besiedky s otcom Martinom a gymnazistkami (M. Medveďová, K. Bartoňová, D. Dolnická, D. Čamajová, K. Loučičanová) – raz mesačne
     • tento rok na tému: Desatoro Božích prikázaní
     • pravidelné modlitby s otcom Martinom raz za mesiac – každé oddelenie zvlášť
     • dobré skutky...

     Snažíme sa , aby činnosť bola pestrá a zaujímavá
     • hry, súťaže, rôzne aktivity, pobyt vonku,
     • piatky- telocvičňa


     Niektoré akcie od septembra:
     • korálikovanie – výroba rôznych zvieratiek z korálikov – krokodíl, chrobáčiky, had, myška
     • darčeky pre starých rodičov
      košíky s kvetmi
      kvety s krepového papiera

     Práce na výstavu do BB – každé oddelenie iné
     • výroba a šitie vrecúšok na adventné kalendáre
     • detský čin roka – čítanie príbehov + rozhovory + hlasovanie

     Tento týždeň máme pripravené:
     • prívesky z bužírok
     • šaškovia – ozdoba do kvetináča alebo ovocného pohára

     IV. RODIČOVSKÝ PLES
     Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ Š.Moysesa
     v Žiari nad Hronom
     pozýva rodičov a priateľov školy na

     IV. RODIČOVSKÝ PLES

     Kedy? 21. februára 2009 o 19.00 hod.
     Kde? v priestoroch cirkevnej školy
     Vstupné: 15 €
     V cene vstupenky je večera, polnočná kapustnica a hudba.

     Lístky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy!

     ZÁPIS do l. ročníka cirkevnej školy

     ZÁPIS do l. ročníka cirkevnej školy sa uskutoční 30. januára 2009 /t.j. piatok/
     od 9.00 do l6.00 hod.
     Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy.
     Cieľom našej školy je výchova človeka
     k plnšiemu životu, aby neminul svoj dobrý cieľ, pre ktorý bol na túto zem povolaný.
     Od l. ročníka zabezpečujeme vyučovanie
     cudzích jazykov
     a prácu s počítačom.
     TEŠÍME SA NA NOVÝCH PRVÁKOV!

     Vianočný turnaj
     Vybíjaná (dievčatá)
     Mladšie žiačky:
     1. miesto - 6.A
     2. miesto - 6.B
     3. miesto - 5.A
     Staršie žiačky:
     1. miesto - 9.A
     2. miesto - 8.A
     3. miesto - 8.B
     Futbal (chlapci):
     Mladší žiaci:
     1. miesto - 6.B
     2. miesto - 6.A
     3. miesto - 5.B
     Starší žiaci:
     1. miesto - 8.A
     2. miesto - 9.A
     3. miesto - 8.B

     A Slovo bolo u Boha - recitačná súťaž v Banskej Bystrici (11.12.2008)
     Poézia:
     2. miesto v 2. kategórii: Katka Roobová - 6.B
     2. miesto v 3. kategórii: Patrik Hrmo - 9.A
     Próza:
     2. miesto v 2. kategórii: Martinka Bistová - 5.A

     Prírodovedko - súťaž v CVČ

     3. miesto: Piatriková, Holicová, Hešková, Kubíková - 4.B

     Súťaž o poznaní škodlivosti drog v CVČ
     2. miesto: Bojo, Kocsis, Podskalecká - 5.B
     4. miesto: Mališová, Kováčová, Fajčíková - 5.A

     Duchovná obnova pre mamičky našich detí

     13.12. sme mali na našej škole duchovnú obnovu pre mamičky našich detí ako adventnú prípravu na Vianoce. Zúčastnilo sa 28 žien. Doobeda mal dve prednášky dekan vdp. Miroslav Hlaváčik a spovedal a duchovne doprevádzal takmer päť hodín vkuse. Poobede mali dve prednášky rehoľné sestry. Jednu prednášku o Lectio Divinae a druhú o Duchovnej výzbroji. Vyše tri hodiny trvalo zdieľanie a viaceré chceli na sestry telefónny kontakt, aby sa mohli prísť poradiť o svojich duchovných problémoch. Iné sa vyjadrili, že na niektoré ťažkosti hľadali odpovede roky, a že na obnove ich našli. Večer bola ešte adorácia a sv. omša. O veľmi chutný obed a večeru - švédske stoly sa postarala s veľkou láskou a ochotou pani Marienka Kubíková. Mamičky poprinášali veľa koláčikov, ktoré si počas obnovy pri kávičke vychutnávali. Mamičky sa už odteraz tešia na ďalšiu obnovu a chcú priviesť nabudúce aj svoje priateľky a známe. Po večeri veľmi srdečne ďakovali za milostivý čas, ktorý smeli v tento deň prežiť.

     Duchovná obnova pre dievčatá nad 15 rokov

     5.- 6.12. sa na našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá nad 15 rokov. Prišlo 25 dievčat túžiacich po hlbšom duchovnom živote. V piatok večer prednášal, spovedal a slúžil sv. omšu páter František Štrba – benediktín. O 22.00 hod. po sv. omši začala celonočná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Na druhý deň sme obnovu viedli my sestry. Duchovným zážitkom bolo aj zdieľanie dievčat nad Božím Slovom.

     Duchovná obnova pre dievčatá 5. a 6. ročníka

     V dňoch 7.- 8. novembra sa na našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova
     pre dievčatá 5. a 6. ročníka.
     Na duchovnej obnove sa zúčastnilo 29 dievčat. Témou týchto duchovných cvičení bola láska a vzťahy s okolím i s Pánom Ježišom. Majúc na zreteli, že Ježiš je ich Priateľom, ktorý denne čaká, že sa s Ním porozprávajú, dievčatá sa započúvali do slov Svätého Písma a nechali sa viesť Duchom Svätým, aby pochopili posolstvo Slova.
     Pripomenuli si, že ak sú Božie deti, ktoré sa hlásia ku Kristovmu učeniu, toto sa má odrážať aj v prostredí, v ktorom žijú, a teda v rovine medziľudských vzťahov má byť zreteľná ich láska ku Kristovi.
     V nočnej adorácii preto odovzdali do rúk Ježišovi všetky tie vzťahy, ktoré ich tešia, aby im žehnal a všetky tie vzťahy, ktoré im spôsobujú bolesť. Prosili Ho, aby ich rany uzdravil a nalomené vzťahy napravil.
     Načerpajúc nové sily do boja so životom i novú otvorenosť vo vzťahu k ľudom a k Bohu sú dievčatá opäť bližšie k Nebeskému kráľovstvu. Sú plné horlivosti za Pána Boha zástupov, ako hovorí prorok Eliáš v knihe Kráľov.
     Pane, Tvoje sú a Tvojimi chcú zostať. Pamätaj na dievčatá, ktoré prišli za Tebou, aby sa naplnili Tvojim pokojom vo svojom milosrdenstve. A žehnaj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k šíreniu Tvojho Slova i lásky.

     Tri hlavy a tri perá

     Dňa 3.12.2008 sa naši traja žiaci :Jakub Pullmann, Tadeáš Chujac a Martin Dolnický zúčastnili v Žarnovici na Cirkevnej škole A. Kmeťa matematickej súťaže "Tri hlavy a tri perá". Naše družstvo získalo 4. miesto.

     Olympiáda z ANGLICKÉHO JAZYKA
     Dňa 2.12.2008 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z ANGLICKÉHO JAZYKA.
     Výsledky:
     Kategória 1A:
     1. miesto: Tadeáš Chujac
     2. miesto: Martin Dolnický
     3. miesto: Petra Trokšiarová
     Kategória 1B:
     1.-2. miesto: Patrik Hrmo, Mária Krčmáriková
     3. miesto: Martina Piatriková

     Zasadnutie rady školy

     Dňa 27. novembra 2008 sa uskutočnilo prvé zasadnutie rady školy.
     Členovia RŠ:
     1. Pedagogickí zamestnanci
     Mgr. Daniela Magulová
     Ľubica Loučičanová
     2. Nepedagogickí zamestnanci
     Dana Chrobáková
     3. Zástupcovia rodičov
     Ing. Monika Žňavová
     Ing. Martin Sebechlebský
     Mgr. Lucia Pittnerová
     p. Anna Nemcová
     4. Zástupcovia zriaďovateľa
     Mgr. Miroslav Hlaváčik
     Mgr. Martin Felix
     Mgr. Valéria Packová
     Ing. Anna Sedliaková
     Voľba predsedu rady školy pri škole prebehla tajným hlasovaním.
     Prítomní: 11
     Neprítomní: 0
     Za predsedníčku rady školy bola zvolená Ing. Monika Žňavová– s počtom hlasov 5.
     Podpredsedom rady školy sa stal Ing. Martin Sebechlebský s počtom hlasov 8.
     Zapisovateľkou sa stala Ing. Anna Sedliaková.
     Prvého zasadnutia RŠ sa zúčastnila aj Ing. Mgr. Jana Brázdilová, riaditeľka DŠÚ v Banskej Bystrici, odovzdala pozdrav od otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Zároveň oboznámila prítomných o poslaní rady školy.

     ŽIVÝ BETLEHEM
     MESTO ŽIAR NAD HRONOM
     MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
     ŽIACI CIRKEVNEJ ŠKOLY A SPEVÁCKY ZBOR HOLÚBKY Z KRÍŽA
     VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ
     NA NÁMESTIE MATICE SLOVENSKEJ v Žiari nad Hronom
     23. decembra 2008/ t.j. utorok / v čase od l6.00 hod. - l8.00 hod.
     na predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM

     ŠSZČ vyhlasuje veľkú rodinnú súťaž o sv. Pavlovi
     Ak sa chceš zapojiť do súťaže:
     príď si pre otázky k sestre Pavle
      pomáhať ti môže Sv. písmo a tvoja rodina
      vypracované odpovede prines do 5.12.2008
      úspešní riešitelia budú v priebehu ďalšieho týždňa odmenení

     RADA ŠKOLY
     27.11.2008 o 16.00 hod. zasadne RADA ŠKOLY pri ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.

     Duchovná obnova pre ženy - mamičky deti
     Kedy? 13.12.2008 /sobota/ od 9:00hod.
     Koniec:do18:00hod. Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
     Nezabudni: Sv.písmo, pero, zošit
     Pozývajú ťa Dcéry Božskej Lásky

     Predaj náboženskej literatúry
     Predaj náboženskej literatúry sa uskutoční vo vestibule Cirkevnej školy v dňoch :10.12:,11.12. a 12.12.2008/streda, štvrtok, piatok/ v čase od 9:00 do 17:00 hod.

     Duchovná obnova pre dievčatá od 14 rokov

     Kedy?
     Začiatok: 5.12.2008 od 17:00hod.
     Koniec:6.12.2008 do8:00hod. Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moyses v Žiari nad Hronom
     Pozývajú ťa Dcéry Božskej Lásky

     ISQ JESUS
     14. októbra 2008 po mládežníckej sv. omši o 19.30 v kostolíku sv. Alžbety na Dolnej ulici v Banskej Bystrici sa konala adorácia za rozpoznávanie povolania pod názvom „ISQ Jesus“. Touto aktivitou v rámci pastorácie povolaní boli poverené naše rehoľné sestričky, ktoré adoráciu pripravili v spoluprácu s mladými učiteľkami z našej cirkevnej školy a deťmi zo speváckeho krúžku. Dekorácia pri adorácii vyjadrovala myšlienku : „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Mt 9,37-38.
     V atmosfére piesní, adorácie i krátkeho príhovoru sa mladí ľudia spoločne modlili za svoje povolanie, či už do manželstva alebo zasväteného života. Plný kostolík vysokoškolákov zachytil ako Ježiš hovorí: „Hľadám ťa, tak príď a v dôvere mi otvor svoje srdce, vyznaj všetky zápasy, obavy a túžby, aby som ťa mohol vziať za ruku a viesť radostnou cestou k svätosti...“
     Zaujímavým fenoménom bolo, že prišlo viac chlapcov ako dievčat. Mladí ľudia pristupovali pred Sviatostného Ježiša jednotlivo a prečítali si odkaz pre seba z Božieho slova do ďalších dní. Na pamiatku si zobrali klások a myšlienku, ktorú sme pre nich pripravili.
     Boh teda pozná cestu do každého srdca a tých, čo prijmú jeho povolanie, aj privedie a prevedie niekedy aj cez nie ľahké prekážky. Ale povolanie je aj ľudská záležitosť. Je to vždy naša ľudská odpoveď. Boh povoláva, ale človek odpovedá, človek reaguje alebo nereaguje. Boh vedie, ale človek musí kráčať. Boh dáva silu, ale človek musí konať. A takto to nie je len v kňazskom či zasvätenom povolaní, tak je to v povolaní rodinnom, manželskom, každom inom.
     Mladí ľudia, ktorí prišli boli veľmi vďační za adoráciu a prijali by takéto stretnutia aj častejšie. Aj po dlhšom časovom odstupe sme mali veľa pozitívnej spätnej väzby.
     Adoráciu vysielala aj slovenská kresťanská TV LUX.

     Pozvánka na VENČEK
     Záverečný ples absolventov tanečného kurzu sa uskutoční 28.11.2008 o 18:00 v Jedálni našej CZŠ.
     Tešíme sa na Vašu účasť!

     Duchovná obnova pre dievčatá 5. a 6. ročníka
     Kedy?
     Začiatok: 7.11.2008 o 17:00hod.
     Koniec: 8.11.2008 o 8:00hod.
     Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
     Nezabudni: Sv.písmo, pero, zošit, spacák
     Pozývajú ťa Dcéry Božskej Lásky

     DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL (22.5.2008)

     Pozývame Vás na DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL
     Kedy? 23.5.2008
     Kde? na Námestí MATICE SLOVENSKEJ
     O koľkej? od 13:00 do 17:15.
     V programe vystúpia aj žiaci našej školy.
     Tešíme sa na Vás!

     Deň otcov (20.5.2008)

     8.6.2008 na sv. omši v novom kostole
     o 11. hod. pri príležitosti Dňa otcov
     prežijeme sv. omšu
     za aktívnej účasti detí a rodičov CMŠ.
     Srdečne pozývame!

     "Deti rodičom"
     Akcia pre rodičov "Deti rodičom" bude v POS
     v ZH o 19.6.2008 16.00 hod.
     Srdečne pozývame!

     Slávnosť 15. výročia založenia školy (24.4.2008)

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
     v Žiari nad Hronom
     Vás srdečne pozýva na
     slávnosť 15. výročia
     založenia školy,
     ktorá sa uskutoční
     24. apríla 2008
     Program:
     9:00 svätá omša
     Kostol Povýšenia sv. Kríža /Mons. Rudolf Baláž/
     10:45 kultúrny program
     Pohronské osvetové stredisko ZH
     Mgr.Mária Ulrichová
     riaditeľka školy

     Pozvánka (31.3.2008)
     Srdečne Vás všetkých pozývame
     na verejnú poklonu
     pri príležitosti sviatku
     Božieho Milosrdenstva
     do kaplnky
     Božieho Milosrdenstva
     v Cirkevnej škole
     dňa 31. marca 2008
     od 8:00 do 12:00 hod.

     Krížová cesta pre školu (19.3.2008)
     o 10:00 hod. v starom kostole

     Hviezdoslavov Kubín (17.3.2008)
     poézia 17.3.2008
     próza 18.3.2008

     Akcia "Podeľme sa" (16.3.2008)
     Predaj perníčkov pred kostolom. Výťažok pre ženy v núdzi.

     Dekanátne kolo Biblickej olympiády
     3.3.2008
     Základné školy:
     1.miesto Gymnázium ZH
     2.miesto II.ZŠ ZH
     3.miesto ZŠ Kremnica

     Stredné školy:
     1.miesto Gymnázium ZH
     2.miesto SOA ZH
     3.miesto ŠUV Kremnica


     Benedikt XVI. zreorganizoval Rímskokatolícke diecézy na Slovensku
     14.2.2008 Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.
     Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.
     Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý otec udelil osobné privilégium nosiť pálium.

     Nové začlenenie dekanátov do Banskobystrickej diecézy:
     Diecézny biskup: J. E. Mons. Rudolf Baláž
     Dekanáty: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice, Detva, Hontianske Nemce, Kláštor pod Znievom, Nová Baňa, Partizánske, Prievidza, Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom
     Z dekanátu Levice farnosti: (Levice – Mesto, Bátovce, Čajkov, Hontianske Trsťany, Hronské Kosihy, Krškany, Mýtne Ludany, Santovka, Žemberovce, Nová Dedina, Pečenice, Pukanec)
     Z dekanátu Martin farnosti: (Turčiansky Peter, Valča)
     Z dekanátu Nitrianske Rudno farnosti: (Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Podhradie)

     Školské kolo Biblickej olympiády

     25.2.2008 1.miesto VI.A
     2.miesto V.B
     3.miesto IX.B

      

     150. výročie od zjavenia P.Márie v Lurdoch
     11.2.2008 Možnosť získať plnomocné odpustky.


     Mladý cestovateľ - súťaž
     7.2.2008 Žiaci: M.Krčmáriková, M.Hrmo, I.Tatárová -2.miesto


     Popolcová streda
     6.2.2008 Sv. omša ráno v kaplnke o 7:00 hod.


     Zápis do cirkevnej materskej školy
     Milí rodičia!

     Pozývame Vás na zápis do cirkevnej materskej školy, ktorý sa uskutoční

     od 15. februára do 15. marca 2008

     v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

     Stratégia MŠ:

     Vo výchovno- vzdelávacom procese MŠ rovnomerne rozvíjať telesnú, psychickú a duchovnú stránku osobnosti, zameranú na uplatňovanie kresťanskej filozofie a morálky v živote dieťaťa.


     Priority:
      Vytvorenie prostredia v duchu kresťanskej filozofie a morálky, výchova k solidarite a ku kresťanským hodnotám
      Zabezpečenie kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu
      Krúžok anglického jazyka pre všetky deti 1- krát týždenne
      Krúžok základov počítačovej techniky pre 5- 6 ročné deti v počítačovej triede školy jedenkrát týždenne
      Výtvarno- kreatívny krúžok pre 5- 6 ročné deti, zameraný na rozvoj výtvarných zručností a schopností detí, jedenkrát za 2 týždne- dve hodiny
      Náboženská výchova jedenkrát týždenne pod vedením rehoľných sestier
      Stretnutia v kaplnke s duchovným správcom školy- otcom Martinom – spoločné modlitby, piesne, krátke katechézy, sv. omše
      Možnosť pobytu v telocvični školy- aj v prípade nepriaznivého počasia, rôzne pohybové hry, cvičenia,
      Bezstresový prechod detí z MŠ do 1. roč. ZŠ- priestory školy, ako i pedagógov deti poznajú
      Spolupráca so ZUŠ, ktorá sa nachádza v priestoroch školy
      Zapájanie rodičov do školských a duchovných aktivít

     MŠ je prístupná a otvorená pre všetky deti od 2- 6 rokov.
     Milé deti i rodičia, tešíme sa na Vás!


     Prevádzka MŠ: Od 6.00 - 16.00
     Informácie v čase prevádzky MŠ na t.č. 0910/ 483 633, 0903/ 029 357


     Komplexná inšpekcia
     V tomto školskom roku sa uskutočnila v našej škole komplexná inšpekcia. V základnej škole od 24.10. do 8.11 2007 a v materskej škole od 9.1. do 11.1.2008.
     Inšpekciu vykonali školskí inšpektori zo ŠIC Banská Bystrica:

     V ZŠ:
     PaedDr. Darina Píšová, Mgr. Peter Gurtler, PaedDr. Jana Handzelová, Mgr. Oľga Konôpková, Mgr. Juraj Mlynárčik, PaedDr. Miroslav Štefunko, Ing, Mgr. Alžbeta Bezáková.

     V MŠ:
     PaedDr. Miroslava Dobiasová.
     V oboch subjektoch sa kontroloval stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania.

     Závery:

     V základnej škole školská inšpekcia zhodnotila na:

     veľmi dobrej úrovni:
      riadenie školy,
      plnenie učebných plánov a učebných osnov,
      sociálnu klímu školy a jej duchovný rozmer,
      významné a preventívne aktivity školy, najmä činnosť ŠSZČ,
      informačný systém,
      priestorové podmienky školy, estetiku interiéru a exteriéru,

     dobrej úrovni:
      rozvoj osobnosti žiakov,
      zabezpečenie odborného rastu učiteľov a ich angažovanosť,
      materiálno-technické podmienky.

     V materskej škole školská inšpekcia zhodnotila na:

     veľmi dobrej úrovni:
      rozvoj osobnosti detí,
      plnenie PVa V a plánov náboženskej výchovy detí predškolského veku v katolíckych MŠ,
      podmienky výchova a vzdelávania,
      plánovanie,

     dobrej úrovni:
      priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania,
      psychohygienické podmienky,
      vedenie a spracovanie dokumentácie,
      kontrolný systém.

     Školská inšpekcia na hodnotenie škôl a školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:

     veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, dobré formálne nedostatky, mimoriadna úroveň,
     dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň,
     priemerný- vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň,
     málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň,
     nevyhovujúci- výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.

     Celkové výsledky hodnotenia ZŠ a MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom sú výrazne lepšie ako priemerné výsledky zistené v základných školách a materských školách v školskom roku 2006/07 v Slovenskej republike a v pôsobnosti ŠIC Banská Bystrica. /citované zo záverečných správ ŠIC BB/. Naša škola nedostala žiadne legislatívne opatrenie.

     Za všetko, čo sme dosiahli patrí vďaka Pánu Bohu.
     Naša radosť je z pohľadu na výsledok inšpekcie naplnená. Ďakujeme Bohu za usilovnosť a precíznosť práce, ktorú každodenne odvádzajú naši pedagógovia. Ďakujeme všetkým za ich snahu, tvorivosť, trpezlivosť, dôkladnosť a láskavosť .
     Ďakujeme Bohu, že On napriek našej zábudlivosti nezabudol, nezabúda a nezabudne na nás ani v tých budúcich dňoch, do ktorých ešte na tejto zemi vykročíme.
     Ďakujeme Bohu aj za tento čas, v ktorom nás napĺňa svojou láskou, aby sme mohli byť svetlom v temnote tohto sveta. Ak naše deti pôjdu takouto cestou smelosti a radosti Pánovej, verím, že Boh nám otvorí dvere osobnej a hlbokej viery, ktoré nikto nebude môcť zavrieť!
     Leto pri mori
     LIGNANO v Taliansku

     Pozývame Vás na zahraničný letný pobyt v prímorskej

     rekreačnej oblasti

     LIGNANO SABBIADORO


     Kedy? 7.7.-17.7. 2007 /11 dní s cestou- 9 dní pobytu/

     Kde? apartmánový dom v Lignane /2-3, 4 lôžkové izby/
     /vzdialenosť od pláže cca 300-400 m/

     Doprava: autobusom Neoplan /WC v buse/

     Cena: 7 560.- Sk /ubytovanie, doprava, plná penzia /3x denne/, insolventnosť,
     rekreačný poplatok/

     V cene nie je zahrnuté poistenie 40 Sk na deň - UNION!

     Možnosti: Guliverlandia, ZOO, Aquasplash, výlety loďou, trhy, detský park,
     diskotéky, Europark, ihriská, plážové hry, nočný život s obchodmi
     a reštauráciami ...
     Prihlásiť sa môžete na sekretariáte Cirkevnej školy !
     alebo na t. č. 045/6732782


     Monitor 2008
     Vec: Základné informácie o celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky bude v školskom roku 2007/2008 pokračovať v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov základnej školy z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka.
     Okrem úloh zameraných na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka budú testovaní žiaci riešiť úlohy na zistenie úrovne ich matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku, čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku. Celoplošné testovanie nadväzuje na predchádzajúce monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov.
     Testovanie žiakov 9. ročníkov bude vykonané v jednom termíne dňa 6. februára 2008 (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským na celej populácii žiakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovania sa môžu zúčastniť len žiaci 9. ročníka základnej školy. Náhradné testovanie sa nebude v školskom roku 2007/2008 konať, na rozdiel od predchádzajúcich rokov.
     Zber údajov o škole, o testovaných žiakoch a údaje o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) bude realizovaný elektronickou formou prostredníctvom programu školských výpočtových stredísk. Program a pokyny pre prácu s ním sú na stránke http://testovanie9.svsmi.sk.
     Testovanie bude prebiehať v dvoch častiach – vedomostnej a kompetenčnej. Obe časti vykonajú všetci prihlásení žiaci.
     Žiaci môžu používať pri riešení úloh z matematiky rysovacie pomôcky a kalkulačku.

     Časový harmonogram testovania - 6. február 2008
     Otváranie zásielok s testami: 7.30 h
     Začiatok testovania: 8.05 h
     Čas testovania:
     8.10 – 8.55 h (45 minút) - matematika I. časť – vedomostný (certifikačný test)
     8.55 – 9.05 h (10 minút) - prestávka
     9.05 – 9.35 h (30 minút) - matematika II. časť –test matematickej gramotnosti
     9.35 – 9.50 h (15 minút) - prestávka
     9.50 – 10.35 h (45 minút) - vyučovací jazyk I. časť– vedomostný (certifikačný test)
     10.35 – 10.45 h (10 minút) - prestávka
     10.45 – 11.15 h (30 minút) - štátny jazyk II. časť – test čitateľskej a jazykovej gramotnosti
     Ukončenie testovania: 11.20 h
     Žiaci so ŠVVP budú testovaní v ten istý deň podľa individuálneho časového harmonogramu.
     PLES
     III. RODIČOVSKÝ PLES
     Ako sa vydaril?
     Aký bol program?
     Aká bola tombola?
     Aká bola kapela?
     Koľko tanečných párov sa na ňom zúčastnilo?
     Tak to sa musíte opýtať tých, ktorí tam boli...

     V sobotu večer 26. januára sa konal už III. ples rodičov a priateľov školy v priestoroch našej školskej jedálne. Ples má už svoju tradíciu a teší sa i záujmu zo strany rodičov, ale i ostatnej verejnosti. Tento ples otvoril príhovorom otec Martin a za RS pani Julka Pullmannová. Po požehnaní jedla i zábavy a po prípitku začal krátky program, v ktorom sme si vypočuli piesne našich žiakov, ktoré nacvičila pani Anna Hrmová. Videli sme spoločenské tance v prevedení manželov Kristovcov a našu bývalú žiačku Ivku Kováčovú, ktorá zaspievala dve piesne zo Superstar.
     Ďakujeme všetkým sponzorom za 20 hodnotných cien do plesovej tomboly, folklórnej skupine Hron a Kevinovi za vytvorenie vynikajúcej plesovej atmosféry, účinkujúcim v kultúrnom programe za krásny úvod podujatia, všetkým účastníkom plesu za kultivovanú zábavu a priateľský duch plesu. Za dobré jedlo ďakujeme manželom Nemcovcom a všetkým ich pomocníkom, za poriadok a prestieranie zase našim upratovačkám, školníčke a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto vydarenej akcii.

     Tešíme sa o rok na ďalší ples.

     O Z N A M

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Š. Moysesa
     v Žiari nad Hronom
     oznamuje rodičom detí narodených
     od l. 9. 2001 do 3l. 8. 2002, že

     ZÁPIS do l. ročníka cirkevnej školy
     sa uskutoční

     1. februára 2008 /t.j. piatok/
     od 9.00 do l6.00 hod.

     Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

     Cieľom našej školy je výchova človeka
     k plnšiemu životu, aby neminul svoj dobrý cieľ, pre ktorý bol na túto zem povolaný.

     Od l. ročníka zabezpečujeme vyučovanie
     cudzích jazykov
     a prácu s počítačom.

     TEŠÍME SA NA NOVÝCH PRVÁKOV!     URČITE SI NENECHAJTE UJSŤ!

     Čo? Koncert

     Koho? Ivky Kováčovej

     Kedy? 19. decembra 2007

     Čas? o 18.00 hod.

     Kde? V Estrádnej sále MsKC
     v Žiari nad Hronom

     Pre koho? Pre všetkých svojich fanúšikov!

     Duchovná obnova pre dievčatá od 15 rokov
     7.-8. decembra 2007

     V dňoch 7.- 8.decembra sa na našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá nad 15 rokov. Božie volanie započulo vo svojom srdci a kladne naň odpovedalo 27 dievčat túžiacich po hlbšom duchovnom živote. Radostnú atmosféru bolo cítiť už hneď z príchodu dievčat. Pri hľadaní kňaza, ktorý by sa chcel zodpovedne postarať o duše týchto vzácnych dievčat, Boh nám poslal do cesty pátra Norberta Pšenčíka, Ocap z Kremnických Baní, ktorý na seba toto bremeno prijal a svedomito sa naň pripravil. Páter slúžil v našej kaplnke sv. omšu v piatok a v sobotu. Atmosféra pri sv. omši by sa dala prirovnať k agapé prvých kresťanov. Vôbec nikomu nevadilo, že trvala takmer 2 hodiny. V tej chvíli akoby prestal existovať čas a na chvíľku sme sa ponorili do tajomstiev večnosti nášho úžasného Nebeského Otca, ktorý nás všetkých prijíma takých, akí sme a nekonečne miluje každého z nás. V piatok o 22.00 hod. po sv. omši začala celonočná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Film „Quo Vadis?“ si na piatok večer nachystala pre dievčatá sr. Michaela, FDC cez dataprojektor. Dve prednášky si pre dievčatá pripravil páter Norbert Pšenčík, Ocap. Ďalším silným duchovným zážitkom bolo zdieľanie nad Božím Slovom a uzdravujúce chvály v kaplnke. Pri tejto adventnej duchovnej obnove dievčatá určite získali iný – lepší vzťah k Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorá to v živote tiež nemala ľahké, a verím, že aj táto obnova im napomôže k duchovnému prežitiu sviatkov Božieho narodenia.
     Ďakujeme všetkým, ktorí požehnaný priebeh tejto obnovy napomáhali a sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. Veríme, že zrno Božieho slova zasievané s láskou padlo do úrodnej pôdy mladých sŕdc.


     Mikuláš na škole

     Žiaci deviatych ročníkov na našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy a škôlky. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Radosť detí je zrejmá aj z fotografii. Deti v škôlke sa chválili, že čert k ním neprišiel, že stál iba pri dverách, lebo oni boli dobré, a preto radostne cupitali pre svoje sladké balíčky k Mikulášovi a anjelom. Deň sv. Mikuláša bol o to krajší, že sme v tento deň mali v kaplnke sv. omšu k úcte sv. Mikuláša. Na tejto sv. omši sa zúčastnil aj 8- mesačný Mikuláško, ktorý nám i deťom počas omše pripomínal svoju prítomnosť.
     Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.


     Kampaň „ Červené stužky“

     Žiaci druhého stupňa našej Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom sa zapojili do kampane „Červené stužky“ výrobou a nosením červených stužiek od 26.novembra do 1.decembra. Zároveň žiaci 7. 8. a 9.ročníka si pozreli vzácny film Anjeli. Rozbor filmu sme robili podľa metodických pokynov, ktorá bola pre kampaň výborne spracovaná. Niektorí z našich žiakov napr. Tomáš Loučičan zo 7.B a iní poslali aj nápady na riešenie tohto problému. Film veľmi oslovil všetkých žiakov, aj nás učiteľov. V tomto týždni sme viac ako inokedy pamätali v modlitbách na všetkých postihnutých vírusom HIV, aj na tých čo sa o nich s veľkou láskou starajú. Pevne veríme, že na rok sa budeme môcť opäť zapojiť do takejto kampane.
     Chceli by sme do budúcna navrhnúť, aby sa aspoň na cirkevných školách v tento týždeň viac modlilo za postihnutých vírusom HIV, za šťastnú hodinu smrti pre nich, za tých čo sa o nich starajú ,aj zato aby toto nebezpečenstvo nepreniklo k nám.

     Duchovná obnova

     9.-10.11. sa na našej škole uskutočnila duchovná obnova
     pre žiačky 6.,7. a 8. ročníka. Zúčastnilo sa na nej 32 dievčat. Rehoľné sestričky pre ne pripravili zaujímavý program. Po večernej sv. omši, večeri a nezvyčajnom zoznámení sa dievčatá sústredili na obrazovú meditáciu cez dataprojektor. Meditácia v nich zanechala silné dojmy. Potom začala celonočná adorácia podľa rozpisu. Dievčatá prichádzali pred Pána Ježiša s prosbami a modlitbami, ktoré si viedli samé, a ktoré vychádzali z ich čistých sŕdc. Po ranných chválach a raňajkách začala práca so Sv. Písmom a zdieľanie, čo koho oslovilo. Po obede si dievčatá pozreli film o pravých hodnotách v živote človeka. Po spoločnom zhodnotení obnovy sa dievčatá vrátili domov s túžbou po ďalšej duchovnej obnove. Obnova sa začala v piatok 9.11.2007 o 17.00 hod. a trvala do 10.11.2007 do 16.00 hodiny.

     Milí žiaci,

     dovoľujeme si Vás informovať o internetovej súťaži
     pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ
     a 1. stupňa osemročného gymnázia.
     V októbri 2007 uplynulo 210 rokov od narodenia významnej slovenskej osobnosti nášho kultúrneho a cirkevného života, biskupa Dr. Štefana Moysesa. Základná škola Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pripravila pri tejto príležitosti súťaž o jeho živote, diele a pôsobení.
     Priamym cieľom súťaže je vzbudenie záujmu o históriu vlastného národa a jeho veľkých dejateľov, sekundárnym efektívne využitie IKT.
     Pozývam všetkých žiakov, aby sa zapojili do súťaže. Postup je jednoduchý na stránke našej školy sú umiestnené formuláre s otázkami pre jednotlivé kategórie. Stačí jednoducho vyplniť potrebné údaje a ste automaticky zaradený do súťaže. Súťaž potrvá do konca novembra a najlepších riešiteľov čakajú odmeny.

     210.výročie od narodenia Štefana Moysesa

     V dňoch 26. a 27. 10. sa v našom meste konali celomestské oslavy pri príležitosti 210. výročia od narodenia biskupa Štefana Moysesa – muža viery a národa...Program osláv sa začal spomienkovým zhromaždením na námestí pri soche Štefana Moysesa od akademického sochára Milana Ormandíka, ku ktorej kládli vence a kytice predstavitelia mesta, Matice Slovenskej... Za našu školu ZŠ s MŠ Š. Moysesa vzdala hold nášmu patrónovi riaditeľka školy Mgr. Mária Ulrichová. Potom sa prítomní hostia presunuli do MSKC na vernisáž výstavy vo Výstavnej sieni a na následnú akadémiu do Divadelnej sály. V programe boli zapojení aj naši žiaci v literárno – dramatickom pásme o najvýznamnejšej osobnosti dejín Žiaru nad Hronom. Ich vystúpenie bolo veľkým oživením v komorne ladenom programe. Okrem vtipnej a zároveň poučnej scénky, vloženej do súčasnosti, naši žiaci vzdali hold Moysesovi aj spievaním priliehavých piesni, ktorými chceli preposlať svoju vďaku až k súčasnému nebeskému príbytku Štefana Moysesa. Pásmo s deťmi pripravila sr. Pavla. Mnohí návštevníci naším hercom a spevákom po vystúpení s obdivom a nadšením blahoželali. Myslím si, že to bolo možno aj preto, že sme tento program nacvičovali zodpovedne napriek mnohým technickým ťažkostiam, a že sme to robili nie pre svoju slávu, ale pre slávu Božiu.
     27.10 o 16.30 hod. pokračovali oslavy slávnostnou spomienkovou sv. omšou, ktorú celebroval ThDr. Gabriel Brendza – profesor Cirkevných dejín z kňazského seminára v Badíne. V kázni spomenul niektoré opomenuté zaujímavostí z posledných dní tohto vzácneho muža, čím ešte viac stúpol v našich očiach: „ Ako Pán Ježiš vykonal najviac
     na kríži, tak aj Štefan Moyses vo svojej slabosti v posledných rokoch svojho života. Veď v slabosti sa prejavuje Božia sila. Tento vzácny muž mohol na sklonku svojho života spolu so sv. Pavlom povedať – dobrý boj som bojoval. Kiež by to raz platilo o každom z nás...“


     ŠIŠ-SPIRITUÁLNY ROZMER UČITEĽA KATOLÍCKEJ ŠKOLY

     Dňa 31.10.2007 ukončili pedagógovia ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom ŠIŠ prevzatím certifikátu z rúk diecézneho biskupa Rudolfa Baláža, Mgr. Mariána Hubača a Ing. Mgr. Jany Brázdilovej.
     Po dvojročnom štúdiu pilotného projektu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov na cirkevných školách, ktorého garantom bolo Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej 4 v Bratislave, naši pedagógovia obhájili záverečné práce ŠIŠ-SPIRITUÁLNY ROZMER UČITEĽA KATOLÍCKEJ ŠKOLY pred komisiou. Niektoré práce boli vyzdvihnuté pre svoju aktuálnosť a presvedčivosť, a zároveň boli odporúčané na webovú stránku pre všetkých kresťanských pedagógov. Keďže sme boli prvými absolventmi projektu je zrejmé, že sa projekt bude stále vylepšovať, a že ho vyštuduje čoraz viac učiteľov cirkevných škôl na Slovensku. Spolu s nami študovalo aj niekoľko pedagógov zo Žarnovice a Novej Bane, ktorých sme na našej škole prijali v duchu kresťanskej a pohostinnej lásky. Chceme sa zároveň poďakovať všetkým, ktorí nám toto štúdium umožnili absolvovať a ukončiť.
     Chvíle, keď sa učiteľ stal opäť žiakom nás všetkých obohatili a dúfame, že to pocítia aj tí, ktorí sú nám zverení.

     Posviacka Krížovej cesty v kaplnke

     Srdečne všetkých pozývame
     na svätú omšu,
     ktorá bude spojená
     s posviackou novej Krížovej cesty
     v piatok 14.9.2007 o 7,00 hod.
     na sviatok Povýšenia Sv. Kríža
     v našej školskej kaplnke!