• Spevácka súťaž Spievam, spievaš a jubilejný 30. ročník Slávik Slovenska sme spustili aj v ZŠ s MŠ Š. Moysesa

     • Po dvoch rokoch odmlčania sa v našej škole opäť konala Spevácka súťaž Spievam, spievaš v interpretácii ľudových a tanečných piesní a tiež  spevácka súťaž Slávik Slovenska v interpretácii ľudových piesní. Do spomínanej akcie sa zapojilo spolu 37 súťažiacich prvého i druhého stupňa. Porota ocenila účinkujúcich na prvých troch miestach a vybrala v jednotlivých kategóriách postupujúcich účinkujúcich, ktorí budú reprezentovať školu v okresnej súťažnej prehliadke 27. apríla a 6. mája v Kremnici.

      V súťaži Spievam Spievaš sa v I. kategórii na prvom mieste umiestil druhák Marek Gábor – ľudová pieseň. V II. kategórii získala prvenstvo štvrtáčka Emmka Jelžová – ľudová pieseň a III. kategóriu uzavrela s prvým miestom piatačka Timejka Mandincová – ľudová pieseň. Títo žiaci postúpili do okresného kola a našu školu budú zastupovať 27. apríla.

      30. ročník Slávik Slovenska pôjdu v máji reprezentovať školu žiaci, ktorí v školskom kole skončili na prvom mieste. V II. kategórii to bude štvrták Lukáško Ďuriš a v III. kategórii naša deviatačka Miška Kutišová.

      Všetkým účinkujúcim a organizátorom ďakujeme za podporu a ochotu podieľať sa na zachovávaní ľudových piesní. Postupujúcim držíme palce.

                                                                                                      Mgr. Kupcová  a Mgr. Búciová

     • Oznam

     • Poplatok za obedy – máj 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 22 = 24,86 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Predškoláci                      322                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Cudzí                               422                          2,95 x 22 = 64,90 €

       Žiaci          I. st.               522                          1,15 x 22 = 25,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,30 €                                                                                                                                                              

                         II. st.              622                          1,23 x 22 = 27,06 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,06 €


      DESIATA       I. a II. st.                                     0,60 x 22 = 13,20 €

                                                                                                                 

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Veľkonočné sviatky a nové názvy

     • Svätý týždeň, nazývaný aj tichý alebo veľký, sa začína Kvetnou nedeľou, ktorá sa tento rok slávila 10. apríla. Podľa nového znenia Rímskeho misála sa Kvetná nedeľa premenovala na Palmovú nedeľu.

      • Kvetná nedeľa bude po novom Palmová nedeľa
      • Zelený štvrtok sa mení na Štvrtok svätého týždňa
      • Veľký piatok bude Piatok utrpenia Pána
      • Biela sobota bude Svätá sobota
      • Veľkonočná nedeľa sa mení na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
      • Veľkonočný pondelok bude Pondelok vo veľkonočnej oktáve

      Tento deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema. Názov sviatku je odvodený od kvetov, palmových ratolestí, ktorými ľud Ježiša nadšene vítal.

      Na Slovensku majú podobu vŕbových prútikov - bahniatok. V katolíckych kostoloch ich kňazi počas Kvetnej nedele posvätia, čím halúzky podľa ľudovej tradície získavajú veľkú moc. Traduje sa, že bahniatka potom dokážu ochrániť dom a jeho obyvateľov od chorôb, zásahu bleskom, pred požiarom či inými pohromami.

      Štvrtok pred Veľkou nocou sa podľa kresťanského kalendára nazýva Zeleným štvrtkom, po novom nesie názov Štvrtok svätého týždňa. Názov má údajne podľa sviežej zelene Getsemanskej záhrady, kde prišlo k zatknutiu Ježiša Krista. Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i sviatosti kňazstva.

      V tento deň sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi. Sú známe obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie sviatosti birmovania (myropomazania).

      Ustanovenie Večere Pánovej si na Zelený štvrtok pripomínajú počas služieb Božích aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV). Podľa tradície sa v tento deň majú jesť jedlá zelenej farby, aby sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu.

      Nové názvy Veľkonočných sviatkov

      Veľký týždeň pokračuje Veľkým piatkom, ktorý sa po novom nazýva Piatok utrpenia Pána. Je dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Evanjelici považujú tento deň za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta

       Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť do sýtosti sa môžu len raz za deň. Veľký piatok uznáva asi 40 štátov ako sviatok pracovného pokoja.

      Biela sobota, ktorá tento rok zmenila názov na Svätú sobotu, je podľa kresťanskej tradície dňom hrobového odpočinku Ježiša. Názov tohto dňa je odvodený od obyčaje zažínať nové svetlo.

      V katolíckej cirkvi sa na Bielu sobotu za bežných okolností mimo pandémie veriaci prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas dňa sa nekonajú omše, až vo večerných hodinách je vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí radosťou z Pánovho vzkriesenia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.

      Veľkonočné sviatky a nové názvy majú pokračovanie. Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Jej nový názov je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

      Najstarší a najväčší sviatok liturgického roka sa vo všetkých kresťanských cirkvách slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Končí sa obdobie 40-dňového pôstu, na sviatočných stoloch v mnohých domácnostiach nechýbajú vajíčka, údená šunka, veľkonočný baranček či koláče.

      Nové názvy na Veľkú noc

      Veľkonočný pondelok po novom Pondelok vo veľkonočnej oktáve je z hľadiska ľudovej tradície významným dňom veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka a oblievačka. Najčastejšie sa ženy i dievčatá šibú korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk vraj omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou. Šibači a polievači okrem pohostenia dostávajú zdobené vajíčko – kraslicu, v súčasnosti už vyrobené aj z čokolády, alebo mašľu na korbáč.

     • Oznam pre rodičov!

     • 11.4.2022 bude škola bez elektrickej energie - celá škola bude uzatvorená - MŠ aj ZŠ. 

      ZUŠ BUDE prebiehať podľa rozvrhu od 11.30 - 18.00 hod.

       

      Veľkonočné prázdniny budú od 14.4.2022 - 19.4.2022. 

       

      13.4.2022 sa uskutoční online prednáška pre rodičov  - Kyberšikana o 17.00 hod. - link na pripojenie  ešte pošleme.

      Prednášku pre rodičov veľmi odporúčame - je hodnotná, aktuálna. Absolvovali ju pedagogickí zamestnanci školy a postupne ju absolvujú aj žiaci 3.-8. ročníkov ZŠ.

       

     • Úspechy v prednese poézie a prózy

     • Dňa 25.3.2022 sme sa po dlhej prestávke mohli konečne naživo zúčastniť okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V súťaži, ktorú organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom, sa našim recitátorom naozaj darilo! V I. kategórii sa umiestnila Miriamka Marková na 3. mieste v próze a Emka Gocníková na 3. mieste v poézii. V II. kategórii nám corona, žiaľ, vyradila 3 súťažiace. Jediná zástupkyňa, Lucka Kadlecová, sa však držala statočne a obsadila 2. miesto v próze. V III. kategórii sa najviac darilo Lenke Malej, ktorá obsadila 3. miesto v prednese poézie. Aj ostatní recitátori – Šimonko Chovanec, Nellka Sofia Bakšová, Radka Kadlecová a Julko Malý, reprezentovali našu školu so cťou. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • V pondelok 21.3. bol Svetový deň Downovho syndrómu, ktorého symbolom sú ponožky. Ľudia v tento deň po celom svete nosia dve odlišné ponožky, aby tak vyjadrili solidaritu ľuďom s Downovým syndrómom a podporili ich. Inak tomu nebolo ani v našej škole. Žiaci aj učitelia prišli v odlišných ponožkách, povedali sme si, čo je Downov syndróm, ako vzniká. Žiaci si vyfarbili dve papierové ponožky a jednu si vymenili so svojím spolužiakom. Novú dvojicu ponožiek si zobrali domov, takže si môžu znova pripomínať, že ľudská individualita robí tento svet krásnym, inšpirujúcim, pestrejším.

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – apríl 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 18 = 20,34 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 18 = 24,66 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 18 = 24,66 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 18 = 53,10 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 16 = 18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve

     • Banská Bystrica 14. januára (TK KBS) V Banskobystrickom biskupstve bude Rok svätého Františka Xaverského, oznámilo dnes biskupstvo. Ide o patróna Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici i biskupstva.

      „Z príležitosti 400. výročia svätorečenia nášho nebeského patróna bude od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve. Počas roka budeme viac spoznávať jeho krásne čnosti a uskutočňovať ich,“ informovalo TK KBS Banskobystrické biskupstvo.

      František Xaverský sa narodil v roku 1506 v Španielsku. Keď študoval v Paríži, zoznámil sa so sv. Ignácom. V roku 1537 bol v Ríme vysvätený za kňaza a venoval sa charitatívnej činnosti. Roku 1541 odchádza na Východ. Desať rokov neúnavne hlásal evanjelium v Indii a Japonsku a mnohých priviedol k viere. Zomrel roku 1552 na čínskom ostrove San-čao pri Kantone.

      Bol jedným z najväčších kresťanských misionárov, dokázal sa zžiť s národom, kde pôsobil, vedel pritiahnuť k misionárskej práci domorodcov a vo svojej vlasti prebúdzať záujem o toto záslužné dielo. Pápež Pavol V. ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a o tri roky neskôr ho pápež Gregor XV. spolu s Ignácom vyhlásil za svätého.

      V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil spolu so sv. Teréziou z Lisieux za patróna všetkých misií.

      V Cirkvi si pripomíname sv. Františka Xaverského aj ako patróna Japonska, Indie a námorníkov. Od roku 1776 je patrónom Banskobystrickej diecézy. Cisárovná Mária Terézia dala biskupstvu do vlastníctva bývalý jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského na hlavnom námestí v Banskej Bystrici, a určila ho za katedrálu diecézy.

      TK KBS informovala Banskobystrické biskupstvo

     • OZNAM - Poplatok za obedy – marec 2022 !

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 18 = 20,34 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 23 = 31,51 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 23 = 31,51 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 23 = 67,85 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 18 = 20,70 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 22,70 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 18 = 22,14 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 24,14 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 18 = 10,80 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Burza stredných škôl

     • Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja

      Banskobystrický samosprávny kraj bude od stredy 9. februára realizovať historicky prvú Burzu stredných škôl. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

      Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00. Samotná Burza dá priestor viac ako 80 stredným školám, rozdeleným do jednotlivých dní podľa okresov.

      Na každý deň je naplánovaných priemerne desať škôl, ktoré sa predstavia nielen video-vizitkou, ale záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V pondelok 7.2.2022 sa otvára naša základná škola /aj materská škola/. 

      ŠKD bude otvorené od 6:00 do 17:00.    

      Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky). 

      CVČ zatiaľ pôjde v súčasnom režime bez premiešavania tried.

      Prosíme Vás:

      1. Pretestovať žiaka ZŠ domácim AG testom dnes  /6.2.2022/ - najneskôr ráno 7.2.2022 pred vyučovaním. Použitie testu nahláste cez EduPage. V prípade pozitívneho výsledku je potrebné  bezodkladne kontaktovať triedneho učiteľa.


      2. Zároveň v dôsledku prerušenia dochádzky do školy je nevyhnutné, aby ste pred nástupom žiakov na vyučovanie poslali cez EduPage buď: 

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /žiaci, ktorí neboli chorí alebo neboli posledných 5 dní v kontakte s pozitívnym/

      alebo 

      - Oznámenie o výnimke z karantény /žiaci, ktorí boli posledných 5 dní v kontakte s pozitívnym, ale sú po prekonaní ochorenia Covid 19 v období nie viac, ako pred 180 dňami alebo sú kompletne očkovaní/

       

      Udržanie prezenčného vyučovania v bezpečnom prostredí je pre nás všetkých prioritou!

      Máme pre Vás nové testy - po  5 ks na žiaka - 11:30 - 17:00 je potrebné  si ich prevziať na vrátnici školy!
       
      ĎAKUJEME za pochopenie!

      Prajeme Vám veľa zdravia a Božej pomoci v najbližších dňoch.