• Naši najmenší basketbalisti na žiarskom námestí vytvorili fantastickú atmosféru

     • Až 99 prváčikov a druháčikov zo štyroch žiarskych a jednej štiavnickej školy v piatok, 27. mája 2022 na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom bojovalo a súťažilo na krásnych kurtoch SBA 3x3 TOUR 2022. Počasie vyšlo na jednotku. 

      Deti, ktoré pravidelne dvakrát týždenne navštevujú krúžok Malý športovec na svojej škole si konečne mohli vyskúšať, čo sa pod vedením svojho koordinátora z Basketbalového klubu MŠK naučili. Viac ako o víťazstvá v basketbale išlo o dobrú náladu a radosť z pohybu. 

      Všetci malí športovci si to na námestí poriadne užili. Prváci budú určite pokračovať v krúžku aj ako druháci a druháci a už teraz môžu tešiť do basketbalovej prípravky pre tretiakov a štvrtákov. Tá sa otvorí od septembra opäť pod vedením trénera Braňa Oberta každý utorok a štvrtok od 15.30 do 16.30 v telocvični „Dvojky". 

      Veľké poďakovanie za dnešnú akciu patrí hlavne všetkým učiteľom a trénerom jednotlivých škôl, SBA 3x3 za zapožičanie kurtov a nadnárodnej spoločnosti, ktorej názov žiarska basketbalová mikroliga nesie.

      Výsledné poradie turnaja:

      1. Dvojka
      2. Štvorka
      3. Guliver BŠ
      4. Cirkevná
      5. Jednotka

      Norbert  Nagy, hlavný koordinátor NEMAK ŽBM

     • Prvé sväté prijímanie

     • Aj deti zo špeciálnej triedy milujú Ježiša! Vďaka obetavosti, podpory a láske svojich rodičov sa rozhodli prijať ho po prvýkrát do svojho srdca 7. 5. 2022 v školskej kaplnke v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa.

      Svätú omšu celebroval duchovný správca školy  Janko Kraus, ktorý zvolil veľmi krásne a láskavé slová a dotkol sa tak všetkých zúčastnených. Príprave detí sa počas celého školského roka venovala pani učiteľka Katka Hricová. Hudobný sprievod počas celej svätej omše nacvičila triedna pani učiteľka Evka Jóbová spolu s ďalšími kolegami. Rodičia pripravili pre svoje deti krásnu výzdobu kaplnky.

      Pre všetkých zúčastnených to bol neopakovateľný zážitok. Spontánne reakcie detí, neskrývané emócie a viditeľná radosť nás všetkých dojímala k slzám. Ani jedno oko v kaplnke nezostalo suché, ani jedno srdce nezostalo chladné. Všetci sme s láskou velebili Pána a ďakovali mu za dar, ktorý nám poslal v podobe týchto úžasných detí.

      Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, či už s prípravou tohto dňa a tiež aj modlitbami. 

     • Poplatok za obedy – jún 2022

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 22 = 24,86 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 22 = 64,90 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 22 = 25,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,30 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 22 = 27,06 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,06 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 22 = 13,20 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Výberové konanie na voľné pracovné miesto

     • Pozícia: kuchárka do školskej jedálne

      Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom

      Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár,

                                                           kuchár - čašník  / s výučným listom/

      Termín nástupu: september 2022

      Kontakt: Mgr. Anna Nemcová - vedúca ŠJ: 0918 547 750

      Žiadosť zaslať na adresu školy!

     • Oznam - pozor zmena!

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu poruchy frézovacieho stroja sa oprava cesty na Ul. A. Kmeťa prekladá na zajtrajší deň - 13.5.2022 - do soboty 14.5.2022.

      Doprava bude regulovaná - prístup do školy bude možný.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Beh oslobodenia

     • V mestskom parku sa 29. apríla uskutočnil už 32. ročník Behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Našim žiakom sa výnimočne darilo, pretože až 11 z nich sa umiestnilo v prvej päťke v rôznych kategóriách. Z toho traja na 5. mieste, traja na 4. mieste, traja na 2. mieste a prvé miesta obsadili vo svojich kategóriách Timko Šarišský z 5. A a Martin Barniak z 8. A. Výsledky všetkých našich úspešných reprezentantov si môžete prezrieť v nižšie uvedenej výsledkovej listine.

     • 1. miesto v McDonald´s Cup

     • Dňa 4. mája 2022 sa žiaci 2. – 4. ročníka našej cirkevnej školy zúčastnili okresného kola v minifutbale „McDonald´s Cup“ v Žiari nad Hronom. 

      Žiaci sa už po dlhej dvojročnej prestávke na turnaj veľmi tešili, trénovali a dnes ráno prišli pozitívne naladení, čo sa odzrkadlilo aj na futbalovom ihrisku. Vo všetkých zápasoch hrali s chuťou, bojovnosťou a odvážnosťou. Zaslúžene vyhrali krásne 1. miesto, ktorým sa posunuli do ďalšieho kola. Srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme, aby sa im takto darilo čo najdlhšie.

                                                                                                                pani učiteľka  Čabáková