• Stolný tenis - školská liga

     • V stredu 16.11.2022 sa 13 žiaci našej školy zúčastnili 2. kola školskej ligy v stolnom tenise na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom.

      Tak ako v 1. kole, aj tentoraz si prvé a druhé miesto v kategórii starší žiaci podelili naši:

        1. miesto MAREK ĎURÍČEK , 8. A

        2. miesto MATÚŠ HUDEC , 9.B

      Veľmi pekne sa umiestnil vo svojej kategórii mladší žiaci aj náš nováčik:

        3. miesto SAMUEL HORÁK , 4.B 

      Ani ostatní z výpravy si nepočínali zle a získali  body pre školu. Víťazom blahoželáme a všetkým držíme  palce v 3. kole, ktoré sa uskutoční 22.12.2022, tentoraz na ZŠ Janského (na Jednotke).

     • 17. november

     • Ako iste dobre viete, 17. november je dňom voľna, kedy sa nechodí do školy ani do práce. Nazýva sa Medzinárodný deň študentov, ale aj Deň boja za slobodu a demokraciu. Čo sa v tento deň vlastne udialo?

      Písal sa rok 1989 a vtedy ešte samostatné Slovensko neexistovalo. Žili sme v štáte, ktorý sa volal Československá socialistická republika a viac ako 40 rokov v ňom vládol neslobodný režim – komunizmus, ktorý bol opakom demokracie, vlády ľudu. V čase komunizmu ľudia nemali základné ľudské, občianske a politické práva, napr. právo na slobodu názoru, na náboženskú slobodu, právo voliť a podobne. Mnoho ľudí bolo prenasledovaných, väznených či zabitých.

      A práve 17. novembra v roku 1989 začali udalosti, ktoré ukončili toto dlhé obdobie neslobody a strachu. Začala tzv. Nežná revolúcia, kedy sa ľuďom podarilo zvrhnúť vládu komunizmu bez použitia zbraní, bez násilia. Nežnú revolúciu uskutočnili nespokojní mladí študenti, ku ktorým sa najskôr pridali  herci a potom aj ostatní obyvatelia. Všetci sa začali zhromažďovať na námestiach v Prahe,  Bratislave a iných mestách, kde vystupovali so svojimi požiadavkami a žiadali pád komunistickej vlády. Po niekoľkých dňoch komunizmus naozaj padol a odstúpil aj posledný komunistický prezident Gustáv Husák. Bola vymenovaná demokratická vláda, novým prezidentom sa stal Václav Havel a už v nasledujúcom roku 1990 sa u nás konali slobodné parlamentné voľby.

      17. november si každoročne pripomíname, aby sme nikdy nezabudli, že sloboda a demokracia, v ktorých v súčasnosti na Slovensku žijeme, nie sú samozrejmosťou a máme byť za ne vďační.

      Užite si  deň voľna a majte na pamäti, čo pre nás všetkých znamená.

     • Bedminton - vyhodnotenie súťaže

     • 4. novembra 2022 sa uskutočnil 1. ročník školského turnaja v BEDMINTONE. Prihlásilo sa 22 zanietených účastníkov - chlapcov 5. - 9. ročníka ZŠ.

      Hralo sa od 8:00 do 12:30.  

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto - Ignác Krišš - 9.B

      2. miesto - Jakub Ondruš - 8.B

      3. miesto - Sofiane Ján Danko - 9.B

      4. miesto - Viktor Kučera - 9.B

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa na 18. 11. 2022 - kedy si zahrajú dievčatá.

      Ďakujeme riaditeľovi školy Martinovi Ivanovi za podporu školských športových súťaží a zanietenému učiteľovi Jozefovi Hlinkovi za realizáciu športového podujatia.

       

     • Hody Š. Moysesa

     • Pri príležitosti osláv 225. výročia od narodenia nášho patróna Štefana Moysesa si zmerali sily žiaci 2. stupňa vo vedomostnom dopoludní v našej telocvični. Ďakujeme deviatakom, ktorí vo veľkej miere prispeli k jeho bezproblémovému priebehu. A to: Šimonovi Rusnákovi, Zoji Foltánovej, Alexovi Novákovi, Martinovi Barniakovi, Jane Kenížovej, Radke Kadlecovej, Oliverovi Švarcovi, Krištofovi Minkovi, Petre Schneiderovej, Sandre Kobzovej, Bianke Štefankovej, Matejovi Poliakovi, Patrikovi Pivarčimu, Filipovi Kazárovi, Viktórii Heškovej a Šimonovi Hudecovi.

      A ako dopadlo samotné súťaženie?

      1. miesto obsadil tím z 8. B: Tamara Selecká, Tamara Jašková, Laura Vencelová, Nella Kúštiková, Martina Hricová, Dávid Mancír, Radovan Repiský, Samuel Ďurina, 

      2. miesto tím z 9. A: Ivana Tulipánová, Hana Kukučková, Karolína Trubenová, Samuel Mádel, Dominik Rigo, Šimon Páločný, Viktória Klimanová, Peter Spodniak,

      3. miesto tím zo 6. A: Dorota Krajčiová, Diana Müllerová, Kvetoslava Kriššová, Sofia Mesková, Vanda Skalošová, Kamila Žigová, Kristína Žilinská.

      Srdečne gratulujeme!

     • Zážitok na Tehelnom poli

     • Futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a Pyunik Jerevan sme si boli pozrieť naživo v Bratislave. Úžasná atmosféra, ktorú sme dotvárali aj my osobne, zanechala v nás zážitok upevnený neskutočným obratom domácich futbalistov. V závere zápasu totiž hostia ešte vyhrávali 0:1, ale v 84. a 85. minúte sme z plného hrdla spolu s 15 tisíc divákmi vykríkli GÓÓÓÓL. Emócie z víťazstva sme si tak nesmierne užívali ešte aj pri neskorej ceste domov.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13.10. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z 8. a 9. ročníka. Žiaci si zmerali svoje sily v troch častiach:
      online test, transformácia textu a prednes rečníckeho prejavu.

      Až 12 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi olympiády.

      Najviac sa darilo Zuzke Paulovej z 8. B, ktorá obsadila 1. miesto a postupuje do okresného kola.

      Na 2. mieste sa umiestnila Hanka Kukučková z 9.A a 3. miesto získala Ninka Budajová z 9.A.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným súťažiacim a víťazom srdečne gratulujeme!

     • Oznam - poplatok za obedy - november 2022

     • Poplatok za obedy – november 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,21 x 20 = 24,20 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,54 x 20 = 30,80 €

      Predškoláci                      322                          1,54 x 20 = 30,80 €

      Cudzí                                422                          3,13 x 20 = 62,60 €

       Žiaci          I. st.                522                          1,21 x 20 = 24,20 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 26,20 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,30 x 20 = 26,00 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 28,00 €

       

      DESIATA       I. a II. st.                                      0,70 x 20 = 14,00 €

                                                                                                             

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

       

       

     • Štefan Moyses

     • Naša cirkevná škola vznikla v roku 1993. Patrónom sa stal Štefan Moyses – kňaz, profesor
      filozofie a gréčtiny, prvý predseda Matice slovenskej a najmä banskobystrický biskup, ktorý
      pôsobil práve v kaštieli v našom meste – ktoré sa vtedy volalo Sv. Kríž nad Hronom.

      Štefan Moyses sa narodil 24. októbra 1797 vo Veselom pri Piešťanoch, jeho otcom bol
      Štefan Krajčo-Mojžiš a matkou Anna rod. Masarovičová. Po ukončení gymnázia v Trnave v
      roku 1813 študoval filozofiu na bohosloveckom seminári v Trnave, 1815-1819 teológiu na
      ústrednom seminári v Pešti, 1820-1821 v Ostrihome. Vysvätený za kňaza bol v roku 1821.
      V roku 1829 získal titul doktora filozofie na filozofickej fakulte univerzity v Pešti. Od
      roku 1821 bol kaplánom v  Szentendre , Bzovíku, Tesárskych Mlyňanoch,  Tölgyesi   a v
      rokoch 1828 – 1829 slovenským kazateľom v kostole sv. Jozefa v Pešti, kde za prispenia
      ostrihomského prepošta Juraja Palkoviča vydal vo slovenčine spevník a katechizmus.
      V rokoch 1829 – 1847 pôsobil ako profesor filozofie a gréčtiny na kráľovskej akadémii
      v Záhrebe, v Chorvátsku. V roku 1847 ho na návrh záhrebského biskupa Jána
      Haulíka panovník vymenoval za kanonika záhrebskej kapituly. Týmto menovaním sa predišlo
      hroziacemu odvolaniu z profesorského miesta maďarskou vládou. V tom istom roku ho zvolili
      za poslanca za chorvátsku národnú stranu na uhorský snem v Bratislave.

      Bol podporovateľom návrhov Ľudovíta Štúra, ktoré predložil na uhorskom sneme roku 1848, na
      opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. Ako
      dôverník bána  Josipa Jelačiča  sa zúčastňoval na rokovaniach vo Viedni, kde sa riešilo
      štátoprávne postavenie Chorvátska a výraznou mierou sa zaslúžil o povýšenie záhrebského
      biskupstva na metropolitné sídlo.
      Po vynútenej rezignácii banskobystrického biskupa Jozefa Rudňanského cisár František
      Jozef I. 5. septembra 1850 vymenoval za nového diecézneho biskupa Štefana Moysesa.
      Po potvrdení pápežom  Piom IX.  18. februára 1851 ho arcibiskup Ján Scitovský 25. mája
      1851 vysvätil za biskupa. Pred Moysesom stála namáhavá úloha skonsolidovať diecézu po
      revolučných rokoch, zjednotiť duchovenstvo, ktorého časť bola vo väzení, doplniť
      neobsadené farnosti. V roku 1852 vymohol na cisárskom dvore zlepšenie finančného
      zabezpečenie kňazov prostredníctvom kongruovaného doplatku.
      Významnou mierou podporoval organizačne a materiálne gymnázium v Banskej Bystrici,
      zaslúžil o jeho celkový rozvoj, poslovenčenie a k rozšírenie štúdia zo 4-ročného na 8-ročné.
      Snažil sa aj o založenie strednej školy, vychovávateľského ústavu, pre dievčatá. Malo ísť o
      ústav, ktorý by spájal náboženskú výchovu s výchovou v národnom duchu, čím by sa líšil od
      klasických kláštorných škôl. Napriek zbierkam, oferám a autorite biskupa sa školu nepodarilo
      otvoriť. V tom čase ešte mestá neboli viazané zákonom zriaďovať školy pre dievčatá a po
      prijatí národnostného zákona z roku 1868 zasa prekážala slovenčina ako vyučovací jazyk.
      V Banskej Bystrici sa nakoniec podarilo otvoriť iba kláštornú dievčenskú ľudovú školu, ktorá
      na začiatku 70. rokov splynula s mestskou školou pre dievčatá.
      V roku 1852 obnovil vydávanie časopisu  Cyrill a Method . Pod vplyvom Jána Kollára sa stal
      prívržencom idey československej národnej a jazykovej vzájomnosti. Postupne prešiel na
      platformu etnicky i jazykovo samostatného slovenského národa. Na čele slovenskej
      delegácie predstúpil 12. decembra 1861 pred cisára Františka Jozefa I., aby mu predložil
      prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa. 3. augusta 1863 sa stal prvým
      predsedom Matice slovenskej. Na jeho žiadosť Svätá stolica súhlasila v roku 1864 s
      presunom sviatku sv. Cyrila a Metoda na 5. júl.
      Tlačou vyšli jeho viaceré kázne a prejavy, ako aj kniha Myšlienky o záhradníctve vôbec
      a štepárstve zvlášť, Skalica, 1865.

      Zomrel náhle 5. júla 1869. Za jeho nástupcu bol menovaný Žigmund Supan, ktorý sa ale
      vzdal funkcie ešte pred nástupom do funkcie.

      Pochovaný je v krypte pod kostolom Povýšenia Sv. Kríža v našom meste.

      24.10.2022 si pripomíname 225. výročie od jeho narodenia.

      V utorok 25.10. spoločne pri tejto príležitosti prežijeme celoškolské HODY.

      Začneme sv. omšou o 8.15 hod. v Kostole Povýšenia Sv. Kríža a budeme pokračovať ďalšími aktivitami v triedach, aby sme si ho ako patróna našej školy ešte viac uctili a pripomenuli.
      Určite by bol veľmi rád, že naša škola nesie práve jeho meno.


      Prajeme Vám požehnané dni!

       

     • Plody jesene

     • Jeseň je krásne ročné obdobie, ktoré nielen hýri pestrými farbami, ale ponúka nám aj rôzne
      chutné plody záhradky. S deťmi v špeciálnej triede sme sa niekoľko týždňov zaoberali práve
      touto témou. Najskôr sme si povedali aké sú typické znaky tohto ročného obdobia, aké je
      počasie, čo si obliekame. Pracovali sme s obrázkovými kartičkami. Zoznámili sme sa
      s rôznymi druhmi ovocia pomocou prezentácií, hier, príbehov, rozprávok aj dramatizácií.
      Pripravili sme si výzdobu triedy, priniesli chutné ovocie. Potom sme uvarili výbornú
      jabĺčkovú výživu. A tematické obdobie sme ukončili exkurziou v kostole Narodenia Panny
      Márie v Novej Bani, kde prebiehala výzdoba k Roľníckej nedeli. 

     • Milión detí sa modlí ruženec 2022

     • Zajtra 18. 10. sa naša škola zapojí do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec 2022.

      Na celom svete sa budú deti modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

      Táto modlitebná iniciatíva chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Touto celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

      Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN chce osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

      Počiatky modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila sa ruženec. Okoloidúci dospelí si pri tom spomenuli na slová pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou.

     • Tvorba našich žiakov

     • Naši žiaci z tried 2.A, 7.A, 7.B, 8.B a 9.A si uctili Ružencovú Pannu Máriu aj svojimi výtvormi. Na hodinách výtvarnej výchovy s využitím potravín vznikli krásne obrazy, ktoré sú umiestnené v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Všetci si zaslúžia veľkú pochvalu!

     • Stolný tenis - výsledky

     • V piatok 14. októbra 2022 sa uskutočnil školský turnaj v stolnom tenise. Bol to prvý športový turnaj v tomto školskom roku zo série športových podujatí, ktoré plánujeme ešte uskutočniť.

      Prihlásilo sa 32 žiakov z  5. - 9.ročníka našej školy. Chlapci boli úžasní, rešpektovali pravidlá  fair – play a hru si užívali.

      Víťazmi sa stali:

      1.miesto Marek Ďuríček z  8.A

      2.miesto Matúš Hudec z 9.B

      3.miesto Martin Hajdoni zo 7.B

      Srdečne im blahoželáme. Odniesli si zaslúžené diplomy a odmeny.

      Ďakujeme pánovi  riaditeľovi školy Martinovi Ivanovi za podporu v  súťažiach a tiež pánovi učiteľovi Jozefovi  Hlinkovi – ktorý turnaj zrealizoval.

      Tešíme sa na účasť našich žiakov – športovcov v  ďalších  podujatiach.  Najbližšie to bude  turnaj v bedmintone 4. novembra 2022.  A v mesiaci december máme vo výhľade vybíjanú dievčat a futbal chlapcov.

      Aj dnešný deň nás presvedčil o tom, že v našej škole to žije, vedomostnými, zážitkovými  i športovými aktivitami. 

     • FRANCÚZSKI LEKTORI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

     • Dňa 12. októbra zavítali do našej školy učitelia- manželia Jacques a Geneviève Rennerovci z Francúzska  (z regiónu Rhône-Alpes). Obaja dlhodobo pôsobia ako lektori- dobrovoľníci, vysielaní do sveta francúzskou organizáciou GREF. Aj k nám prišli, aby medzi žiakmi propagovali svoj rodný jazyk -krásnu francúzštinu, taktiež francúzsku hudbu a kultúru.

      Svoje stretnutie otvorili známou francúzskou ľudovou piesňou Sur le pont d´Avignon, ktorú si v gitarovom sprievode pána Jacquesa zaspievali aj naši žiaci. Po piesni nasledovala videoprezentácia zaujímavostí Avignonu a Lyonu, v ktorých lektori žili a pôsobili. Vďaka ich prezentácii žiaci uvideli napríklad slávny avignonský most končiaci uprostred rieky, Pápežský palác či sútok riek Rhône a Saône v meste Lyon.

      Z oblasti geografie a histórie týchto krásnych miest sa neskôr lektori preniesli do sféry slovnej zásoby. Pomocou hry „Hádaj, čo hovorím po francúzsky“ žiaci zistili, že mnohé francúzske slovíčka, ktoré pani Geneviève vyslovovala, už poznajú. Ihneď vedeli, čo znamená: „bonbon, plafond, musique, sucre, théâtre“ a podobne. Po tejto hre nasledovala ďalšia, v ktorej sa naučili francúzske názvy farieb. Opäť, mnohé z nich už poznali.

      V závere stretnutia si žiaci zaspievali novú pieseň o abecede, taktiež v gitarovom sprievode pána Jacquesa. Obdarovaní sladkou odmenou sa žiaci spolu so svojou vyučujúcou Martinou Štefankovou srdečne rozlúčili s lektormi francúzštiny a poďakovali im za ich ochotu prísť a podeliť sa o svoje vedomosti.

      Dúfajme, že aj táto krátka návšteva inšpiruje našich žiakov v rozširovaní nových obzorov a učení sa cudzích jazykov!

                                                                                           Mgr. Martina Štefanková

                                                                                            Erasmus plus 2021-SK01-KA122-SCH-000014674

     • Indiánske didaktické hry na 1. stupni

     • Vo štvrtok 6. októbra sa všetky deti prvého stupňa zišli na školskom dvore. Niektorí v indiánskom
      oblečení a hlavy im zdobili indiánske čelenky, ktoré si počas predchádzajúcich dní zhotovili, buď
      v ŠKD alebo na hodinách výtvarnej výchovy. Boli farebné s indiánom alebo indiánkou uprostred.
      Počas celého indiánskeho dopoludnia sa skoro prázdna čelenka zaplnila pierkami, ktoré si deti
      nazbierali na rôznych stanovištiach. Každé družstvo – kmeň si zvolil svojho náčelníka, ktorému pani
      učiteľky na jednotlivom stanovišti nalepili za splnenie úlohy celého družstva veľké pierko. Pierka boli
      rôznych farieb – zelené, hnedé, ružové, sivé, červené, oranžové, modré či žlté. Každý kmeň mal aj
      svoje pomenovanie, napr. ODVAŽNI BOJOVNÍCI, APAČI, ZLATÉ PIERKO, MAKAHOVIA, KARUKOVIA,
      OHNIVÉ ŠÍPY, INDIÁNSKE RÁNO, ČERKESI. Okrem indiánskej atmosféry, ktorá sa niesla celým dopoludním prostredníctvom pokrikov, súťaží, naše ihrisko zdobili aj indiánske stany, čo dodávalo autentický charakter hier. V závere akcie si každý indián, či indiánka urobil otlačku svojej ruky na bielu plachtu, ako potvrdenie, že sa hier zúčastnil a odmenený bol pierkami na čelenke, diplomom a drobnou sladkosťou. Aj napriek rannému, chladnejšiemu počasiu sa v závere hier objavilo slniečko.
      Deti boli počas hier súťaživé, disciplinované a zažili pocit víťazstva, pretože boli jeden kmeň, jeden
      tím. Už teraz sa tešíme, čo nám prinesú ďalšie didaktické hry.