• Spevácka súťaž Spievam, spievaš a jubilejný 30. ročník Slávik Slovenska sme spustili aj v ZŠ s MŠ Š. Moysesa

     • Po dvoch rokoch odmlčania sa v našej škole opäť konala Spevácka súťaž Spievam, spievaš v interpretácii ľudových a tanečných piesní a tiež  spevácka súťaž Slávik Slovenska v interpretácii ľudových piesní. Do spomínanej akcie sa zapojilo spolu 37 súťažiacich prvého i druhého stupňa. Porota ocenila účinkujúcich na prvých troch miestach a vybrala v jednotlivých kategóriách postupujúcich účinkujúcich, ktorí budú reprezentovať školu v okresnej súťažnej prehliadke 27. apríla a 6. mája v Kremnici.

      V súťaži Spievam Spievaš sa v I. kategórii na prvom mieste umiestil druhák Marek Gábor – ľudová pieseň. V II. kategórii získala prvenstvo štvrtáčka Emmka Jelžová – ľudová pieseň a III. kategóriu uzavrela s prvým miestom piatačka Timejka Mandincová – ľudová pieseň. Títo žiaci postúpili do okresného kola a našu školu budú zastupovať 27. apríla.

      30. ročník Slávik Slovenska pôjdu v máji reprezentovať školu žiaci, ktorí v školskom kole skončili na prvom mieste. V II. kategórii to bude štvrták Lukáško Ďuriš a v III. kategórii naša deviatačka Miška Kutišová.

      Všetkým účinkujúcim a organizátorom ďakujeme za podporu a ochotu podieľať sa na zachovávaní ľudových piesní. Postupujúcim držíme palce.

                                                                                                      Mgr. Kupcová  a Mgr. Búciová

     • Oznam

     • Poplatok za obedy – máj 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 22 = 24,86 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Predškoláci                      322                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Cudzí                               422                          2,95 x 22 = 64,90 €

       Žiaci          I. st.               522                          1,15 x 22 = 25,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,30 €                                                                                                                                                              

                         II. st.              622                          1,23 x 22 = 27,06 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,06 €


      DESIATA       I. a II. st.                                     0,60 x 22 = 13,20 €

                                                                                                                 

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Veľkonočné sviatky a nové názvy

     • Svätý týždeň, nazývaný aj tichý alebo veľký, sa začína Kvetnou nedeľou, ktorá sa tento rok slávila 10. apríla. Podľa nového znenia Rímskeho misála sa Kvetná nedeľa premenovala na Palmovú nedeľu.

      • Kvetná nedeľa bude po novom Palmová nedeľa
      • Zelený štvrtok sa mení na Štvrtok svätého týždňa
      • Veľký piatok bude Piatok utrpenia Pána
      • Biela sobota bude Svätá sobota
      • Veľkonočná nedeľa sa mení na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
      • Veľkonočný pondelok bude Pondelok vo veľkonočnej oktáve

      Tento deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema. Názov sviatku je odvodený od kvetov, palmových ratolestí, ktorými ľud Ježiša nadšene vítal.

      Na Slovensku majú podobu vŕbových prútikov - bahniatok. V katolíckych kostoloch ich kňazi počas Kvetnej nedele posvätia, čím halúzky podľa ľudovej tradície získavajú veľkú moc. Traduje sa, že bahniatka potom dokážu ochrániť dom a jeho obyvateľov od chorôb, zásahu bleskom, pred požiarom či inými pohromami.

      Štvrtok pred Veľkou nocou sa podľa kresťanského kalendára nazýva Zeleným štvrtkom, po novom nesie názov Štvrtok svätého týždňa. Názov má údajne podľa sviežej zelene Getsemanskej záhrady, kde prišlo k zatknutiu Ježiša Krista. Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i sviatosti kňazstva.

      V tento deň sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi. Sú známe obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie sviatosti birmovania (myropomazania).

      Ustanovenie Večere Pánovej si na Zelený štvrtok pripomínajú počas služieb Božích aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV). Podľa tradície sa v tento deň majú jesť jedlá zelenej farby, aby sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu.

      Nové názvy Veľkonočných sviatkov

      Veľký týždeň pokračuje Veľkým piatkom, ktorý sa po novom nazýva Piatok utrpenia Pána. Je dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Evanjelici považujú tento deň za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta

       Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť do sýtosti sa môžu len raz za deň. Veľký piatok uznáva asi 40 štátov ako sviatok pracovného pokoja.

      Biela sobota, ktorá tento rok zmenila názov na Svätú sobotu, je podľa kresťanskej tradície dňom hrobového odpočinku Ježiša. Názov tohto dňa je odvodený od obyčaje zažínať nové svetlo.

      V katolíckej cirkvi sa na Bielu sobotu za bežných okolností mimo pandémie veriaci prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas dňa sa nekonajú omše, až vo večerných hodinách je vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí radosťou z Pánovho vzkriesenia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.

      Veľkonočné sviatky a nové názvy majú pokračovanie. Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Jej nový názov je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

      Najstarší a najväčší sviatok liturgického roka sa vo všetkých kresťanských cirkvách slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Končí sa obdobie 40-dňového pôstu, na sviatočných stoloch v mnohých domácnostiach nechýbajú vajíčka, údená šunka, veľkonočný baranček či koláče.

      Nové názvy na Veľkú noc

      Veľkonočný pondelok po novom Pondelok vo veľkonočnej oktáve je z hľadiska ľudovej tradície významným dňom veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka a oblievačka. Najčastejšie sa ženy i dievčatá šibú korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk vraj omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou. Šibači a polievači okrem pohostenia dostávajú zdobené vajíčko – kraslicu, v súčasnosti už vyrobené aj z čokolády, alebo mašľu na korbáč.