• Nedeľa Božieho milosrdenstva

     • Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva.

      Sviatok sprostredkovala priamo od Pána Ježiša sestra Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil a odkázal svetu veľmi dôležité skutočnosti o Božej láske a zľutovaní.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v nedeľu do našej kaplnky na spoločnú hodovú slávnosť.

     • Oznam - poplatky za obedy máj 2023

     • Prosíme uvádzať variabilný symbol

       

      Zamestnanci                            123                    21 dní x 1,80 € = 37,80 €

      Deti do 5 rokov                         223                   20 dní x 1,70 € = 34 €

      Predškoláci bez dotácie           323                   20 dní x 1,70 € = 34 €

      Predškoláci s dotácoiu             323                   20 dní x 0,30 € = 6 €

      Cudzí                                       423                    20 dní x 4,44 € = 88,80 €

      Žiaci 1.stupeň bez dotácie       523                   20 dní x 1,30 € = 26 €

                                                                     +2 € réžia         SPOLU 28 €

      Žiaci 2.stupeň bez dotácie       623                  20 dní x 1,50 € = 30 €

                                                                     + 2 € réžia         SPOLU  32 €

              

      Žiaci 1.stupeň s dotáciou        523                20 € záloha + 2 € réžia       SPOLU 22 €

      Žiaci 2.stupeň s dotáciou        623                20 € záloha + 2 € réžia       SPOLU 22 €

      Desiata 1. a 2.stupeň         20 x 0,70€ = 14 €

       

      Zálohu nemusia platiť žiaci, ktorí majú na účte preplatky.

      Zo zálohy sa bude strhávať stravné v prípade neodhlásenia žiaka z obeda počas neprítomnosti na vyučovaní.

       

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

       

     • Remeselný krúžok

     • Od septembra tohto  školského roka pracovala tvorivá skupinka dievčat (Kristýna Hazuchová, Katarína Jakubechová, Dorota Krajčiová, Adelka  Krajčiová, Hana Kupcová) pod vedením Mgr. Heleny  Soboslayovej v Remeselnom krúžku, ktorý bol zameraný na prácu s textilom, ale aj drôtikom. Použitím  rôznych tradičných techník -  plstenie, vyšívanie, tkanie na cievke, doštičke a krosnách,  ručné šitie, ale aj  maľba na textil -  vznikli krásne dekoratívne a úžitkové  predmety.  K Vianociam si vytvorili malých drôtených anjelikov. 

      Vyvrcholením celého tvorivého  úsilia bolo prihlásenie sa do celoslovenskej výstavy , organizovanej ÚĽUV – om v Bratislave - V krajine remesiel.  Do súťaže boli zaslané práce z modrotlače, sklomaľba  a pletenie zo sitiny.

     • Regionálne súťažné prehliadky Hviezdoslavov Kubín 2023

     • 13. a 14. apríla 2023 sa uskutočnili regionálne súťažné prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Zechenterova Kremnica v sále MsKS v Kremnici a Hviezdoslavov Kubín v POS v Žiari nad Hronom. V Kremnici súťažili recitátori III. – V. kategórie v próze. Tu nás reprezentovala Lucia Kadlecová zo 7. A triedy a umiestnila sa na krásnom 2. mieste! V domácom prostredí POS ZH súťažili recitátori I. a II. kat., kde nás reprezentovali dve žiačky – Emka Gocníková zo 4. A  a Lujza Štangová z 5. A triedy, ktorá takisto obsadila 2. miesto v prednese prózy!

      Dievčatám srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov a radosti z prednesu umeleckého slova!

     • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

     • V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.

      Výsledky našich úspešných riešiteľov:

      Kategória P3:

      1. miesto                     Dávid  Packo              3.B      25       

      26. miesto                   Adam  Grolmus          3.A      11

                 

      Kategória P4:

      4.  -  5. miesto            Andrej Oravec            4.A      22       

      11. – 14. miesto          Lukáš  Hort                4.A      20       

      15. – 17. miesto          Marko Švoňava          4.A      20

       

      Kategória P5:

      1. miesto                     Matúš Mesároš          5.B      24       

                 

      Kategória P6:

      1. miesto:                    Michal Mesík              6.B      19

       

      Kategória P7:

      2. miesto                     Adam  Piatrik             7.B      22

      5. miesto                     Ján      Weiss              7.A      18

      6. – 7. miesto              Lenka  Burská             7.A      18

      6. – 7. miesto              Nikola Slašťanová      7.A      18

      8. miesto                     Dominik  Rajčan        7.B      17

      9. miesto                     Natália Vanková         7.A      16

       

      Kategória P8:

      1. - 2. miesto                Jakub Ondruš            8.A      20

      1. – 2. miesto                Marko  Paulík          8.A      20

      8. -9. miesto                 Július Malý              8.A      17

      14. miesto                     Terézia   Machová    8.B      12

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim žiakom želáme veľa úspechov  v ďalšom kole.

       

     • Veľká noc

     • ,,Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého  Ježiša

      je vždy s Vami a medzi Vami!"

      /Matka Tereza/

       

      Hojnosť milostí 

      od Zmŕtvychvstalého Krista,

      trvalý pokoj

      a zároveň plnosť radostí

      plynúcich z Veľkonočného tajomstva

      želá a vyprosuje kolektív zamestnancov

      ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

       

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – dekanátne (okresné) kolo

     • V 21. ročníku súťaže vybrali organizátori zo Starého zákona Knihu Judita, Knihu Ester, Knihu Nehemiáš a z Nového zákona Prvý Petrov list.

      Žiaci druhého stupňa si najprv otestovali a porovnali vedomosti v školskom kole, z ktorého vzišli najlepší traja a vytvorili družstvo: Matej Poliak, 9. B; Terezka Machová, 8. B; Radka Rajčanová, 5. B. Ďalšie týždne sa pod vedením p. uč. Hlinku pripravovali na dekanátne kolo, ktoré sa uskutočnilo 28. marca 2023. K žiarskym hráčom sa pripojili žiaci z I. ZŠ Kremnica.

      Príprava na súťaž bola náročná, knihy bolo treba riadne podrobne prečítať a všetko si do detailov pamätať, pretože v piatich kolách sú vedomosti riadne preskúšané. V deň súťaže náš tím bol len dvojčlenný, Matej Poliak sa pre chorobu nemohol zúčastniť.

      Súťaž začala testom, odpovede doplňovali alebo vyberali z možností. V druhom kole nasledovali citáty, ku ktorým priraďovali autorov z Biblie a komu boli slová adresované. Prvú časť súťaže ukončilo náročné 3. kolo − súťažiaci mali zistiť, ktoré texty vyňaté z kníh sú pravdivé a ktoré nepravdivé. Nepravdivé texty bolo treba správne opraviť podľa originálu Svätého písma.

      Oddýchnutí po prestávke sa tímy pustili do druhej časti súťaže. Dostali texty/inzeráty, ku ktorým dopisovali, kto ich mohol podať v uvedenom znení. V poslednom kole mali napísať, ktoré zvieratá boli v rôznych situáciách v daných knihách spomenuté.

      Naše dievčatá sa snažili, bojovali až do konca a vyplatilo sa. Získali prvé miesto a postúpili do diecézneho (krajského) kola, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2023 v Badíne.

      K úspechu im srdečne gratulujeme, tešíme sa s nimi a držíme im  palce.

     • Zápis do 1. ročníka 2023

     • V sobotu 1. 4. 2023 sme zapísali 59 budúcich prváčikov. Ešte čakáme 3 detičky, ktoré ochoreli.

      Prekonali sme doterajší rekord zapísaných detí.

      Veľmi sa tešíme vášmu záujmu o našu školu.

      Vážime si to a budeme sa aj naďalej snažiť nesklamať vašu dôveru.

      Ďakujeme!

     • SÚŤAŽ V PREHADZOVANEJ

     • Celoškolské súťaže, raz mesačne sa už pomaly u nás stávajú tradíciou.

      V piatok 31.3.2023 to bola súťaž v prehadzovanej. Dokonca ani začiatok v skorých ranných hodinách neodradil našich 70 súťažiacich.

      Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo „ŠVÁRNE ŽVACHLE“, v zložení – (Radoslav Kováčik, Ivana Tulipánová, Ignác Krišš, Sandra Kobzová a Peter Buršík).

      Druhé miesto patrilo družstvu s neobvyklým krkolomným názvom „KUBKO, JULKO, KUBKO A DVE BABY“ – (Tamara Jašková, Natália Sopkovičová, Jakub Ondruš, Jakub Tapfer, Július Malý, Bibiana Legíňová).

      A víťazmi sa stali žiaci 9. ročníka, s už takmer výstižným názvom, „ABSOLVENTI“ – (Martin Barniak, Tomáš Tichoň, Dominik Rigo, Karolína Trubenová, Hanka Kukučková).

      Všetkým žiakom ďakujem za hojnú účasť a vynikajúcu atmosféru .

      Slovami Josepha Addisona „Čítanie je pre myseľ, čo je cvičenie pre telo.“