• Oznam - poplatky za obedy jún 2023

     •  

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

       

      Zamestnanci                            123                   22 dní x 1,80 € = 39,60 €

      Deti do 5 rokov                         223                  22 dní x 1,70 € = 37,40 €

      Predškoláci s dotácoiu             323                  22 dní x 0,30 € = 6,60 €

      Cudzí                                       423                   22 dní x 4,44 € = 97,68 €       

      Žiaci 1.stupeň s dotáciou         523                                           2 € réžia     

      Žiaci 2.stupeň s dotáciou         623                                           2 € réžia

      Desiata 1. a 2.stupeň                                           22 x 0,70€ = 15,40 €

       

       

       

       

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

     • Farský tábor 2023

     • Drahí rodičia,
      pozývame Vaše deti na náš tábor. Čakajú ich úžasné biblické postavy a príbehy, neopísateľné zážitky s Bohom, nové priateľstvá, netradičné súťaže, nečakané atrakcie, každoročná diskotéka, nočná hra či bezkonkurenčné pochúťky.
      Prosíme Vás o podrobné prečítanie inštrukcií k táboru kvôli určitým zmenám oproti minulým ročníkom!

      V prípade akýchkoľvek otázok, či problémov s prihláškou, prosíme kontaktujte nášho administrátora e-formulárov na čísle: 0917 284 758.

       

      Na prihlášku sa dostanete cez QR-code, ktorý je na plagáte, alebo kliknutím na nižšie priložený link alebo na link na farskej stránke http://ziar.fara.sk


      Termín: 7. 8. (PO) - 11. 8. (PIA) 2023

      Harmonogram týždňa:
              - PO, UT, STR, PIA: od 8:00 do 16:00 (príchod detí 7:30 - 8:00). Prosíme Vás o dochvíľnosť!
            - ŠTV: celý deň, nakoľko sa zo štvrtka na piatok prespáva na fare; tak ako aj minulý rok, aj tento rok je pripravený zábavný večer aj pre celú rodinu + možnosť občerstvenia

       

      Miesto: areál fary pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom + areál I. ZŠ

       

      Veková kategória: 5 - 14 rokov
      Prosíme o rešpektovanie rozdelenia detí do skupín podľa nášho uváženia počas celého tábora. Ide nám hlavne o vytváranie nových priateľstiev, budovanie vzťahov a získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov!

      Strava:

      - desiata: nosiť si vlastnú

      - obed: zabezpečený

      - olovrant: jedlo pripravené rodičmi/farníkmi (v sakristii kostola je papier na zapísanie sa pre toho, kto by priniesol niečo sladké/slané)

       

      Cena za tábor pre: 

      1 dieťa: 50€

      2 súrodenci: 95€

      3 a viac súrodencov: 120€
      Prosíme o pochopenie zvýšenia poplatku za tábor na základe rastúcich cien energií, naplánovaných výletov mimo okres, prenájmov priestorov a techniky. Cena zároveň zahŕňa celotýždennú stravu pre deti.

      Sumu je nutné uhradiť do 30. 6. 2023 elektronicky!

      Zodpovedný vedúci: pán farár Vladimír Václavík

      E-mail: vladis2803@gmail.com

      Tel.: 0902 398 422

      Ak máte záujem, aby sa Vaše deti zúčastnili nášho tábora, vypíšte prihlášku nižšie do 30. 6. 2023. Podrobné informácie Vám poskytneme v júli mailom, prípadne tlačivom v kostole.
      Ak sa Vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu nemôže dostaviť na tábor, je potrebné nás kontaktovať čo najskôr!

      V prípade uvoľnenia miesta na tábore budeme kontaktovať náhradníkov do 15. 7. 2023.

     • Exkurzia Orava 2023

     • V utorok 9. 5. 2023 sme s našimi siedmakmi zavčas ráno vyrazili na literárno – dejepisno – chemickú exkurziu. Cieľom našej cesty bola nádherná Orava. Najprv sme zavítali do rodného domu Mateja Bencúra alias Martina Kukučína v Jasenovej, kde nám pani lektorka veľmi zaujímavo vyrozprávala životný príbeh tohto nášho veľkého, no vo vtedajšej dobe u nás nedoceneného, lekára a spisovateľa. Dozvedeli sme sa aj mnohé zaujímavosti zo života dedinských ľudí z prelomu 19. a 20. storočia.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sme tentokrát absolvovali prehliadku čističky odpadových vôd. Tu sme sa takisto dozvedeli veľa zaujímavostí, ktorými sme si rozšírili naše teoretické vedomosti z hodín chémie. Uvedomili sme si aj to, aká je táto práca náročná, no zároveň veľmi dôležitá, pretože mať doma vodu, vôbec nie je samozrejmosť! Zistili sme napríklad aj to, že sa naozaj neoplatí všetko hádzať a vylievať do kanalizácie. Zamestnanci vodární nás totižto vedia ľahko „vystopovať“ a môžeme dostať aj mastnú pokutu za znečisťovanie vodných zdrojov.  

       Našu celodennú exkurziu sme zavŕšili návštevou Oravského hradu, ktorý na nás dýchal svojou honosnosťou a tajomnosťou. Niektorých z nás takmer zdolal už len pohľad na hradné bralo. Napokon sme predsa len všetci prekonali strach aj únavu a spolu sme vystúpili až do najstaršej časti hradu – Citadely. Veľkolepé sály i malé zákutia nám s ľahkosťou odhaľoval sprievodca Tomáš, ktorý nás prostredníctvom rôznych legiend a príbehov zasvätil do tajov života vtedajšej šľachty i obyčajných ľudí.

      Veľká vďaka za to patrí aj pánovi šoférovi, ktorý nás napokon unavených bezpečne dopravil domov 😊

       

     • Aj my sme ekologickí

     • Za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2022 sme získali ZELENÝ CERTIFIKÁT.

      Je potvrdením toho, že zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia a správne triedime odpad.

     • V okresnom kole speváckych súťaží všetci žiaci odchádzali s krásnym umiestnením

     • Vďaka usilovnosti a pracovitosti našich detí sa môžeme pochváliť žiakmi, ktorým sa aj tento školský rok v speve darilo.

      V pondelok 24.4. do Kremnice cestovala Lianka Páleníková z 5.A, ktorá si v súťaži Spievam, spievaš v 3. kategórii v ľudovej piesni vyspievala krásne 3. miesto. Spolu s ňou sa spomínanej súťaže zúčastnil aj Maroško Tončo zo 4.B, ktorý súťažil v 2. kategórii, tiež s ľudovou piesňou a umiestnil sa na víťaznom 1. mieste. Musíme podotknúť, že Lianka aj Maroško súťažili v Kremnici prvýkrát.   

      V stredu 26.4. sa opäť naši dvaja žiaci zúčastnili speváckej súťaže, v tom istom meste, ale už v postupovej, Slávik Slovenska. Šťastie prialo aj tentokrát našim spevákom a domov odchádzali Marek Gábor z 3.B triedy, ktorý súťažil v 1. kategórii s nádherným 2. miestom a Lukáško Ďuriš z 5.A, získal 1. miesto a zároveň s týmto umiestnením postupuje na krajské kolo.  

      Všetkým tlieskame za ich snahu, výborné výsledky a Lukáškovi držíme palce.

                                                                                      Pani učiteľky Kupcová a Bistová M.