• Letný ŠKD

     • V tomto roku sa letný školský klub detí uskutočnil v termíne od 1.7. do 15.7.2022.

      Prihlásilo sa 67 detí, niektoré na týždeň, iné na dva týždne. Už v prvý deň prišli všetci s dobrou náladou.

      Čas plný zábav, zážitkov a krásnych chvíľ sme otvorili svätou omšou s duchovným  správcom školy otcom Jankom. Každý deň sme začínali spoločnými modlitbami v ŠKD.

      Veľa času sme trávili vonku pri rôznych hrách a aktivitách. Na dopravnom ihrisku sa deti snažili jazdiť bez porušovania pravidiel cestnej premávky, a tak sa im podarilo získať cyklistické preukazy. Veľmi zaujímavé bolo dopoludnie s červeným krížom. Deti sa oboznámili s vozidlami hasičov a prvej pomoci, zopakovali si i obohatili  svoje vedomosti v týchto oblastiach. Páčilo sa im, že si mnohé môžu osobne nielen poprezerať, ale aj vyskúšať.  

      Novou skúsenosťou pre mnohé deti bola kanisterapia. Dozvedeli sa, ako cvičené psíky iným pomáhajú.  Vyskúšali si s nimi rôzne hry, cvičenia, súťaže, videli napríklad - ako psík maľuje jazykom. Potešilo nás, že sa aktivít zúčastnili aj deti, ktoré mali pred psíkmi rešpekt. Súťaže nemohli chýbať. Deťom sa páčili všetky. Veľmi sa zabavili aj pri rôznych disciplínach s vodou.

      Finančnú gramotnosť si zdokonalili v marketingovej hre, kde bolo dôležité výhodne nakupovať a dobre predávať a zároveň  dobre spolupracovať v tíme. Bolo vidieť, ako sa deti v každom kole zdokonaľovali. Hudbu, radosť a smiech bolo počuť aj pri posledných  súťažiach na školskom dvore. Dobrá atmosféra pohltila aj našich malých škôlkarov. Svoju šikovnosť deti ukázali pri zdobení stanov, ktoré budú používať na hry a rozhovory pri pobyte vonku. Zručné boli aj pri zdobení pohárov – technikou Window color. Herci Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice interaktívne a aktívne vtiahli deti do deja rozprávky Soľ nad zlato. Aká dôležitá je húževnatosť, usilovnosť, pracovitosť, láska k druhým, priateľstvo a dôvera,  sme sa presvedčili  pri pozeraní filmu Nezlomná v žiarskom kine.

      Rozlúčili sme sa nákupom odmien za peniažky, ktoré deti získali počas celých dvoch týždňov  za usilovnú  prácu vo svojich skupinách  - za plnenie denných úloh, podporu kamarátov, vzájomnú pomoc i dobré skutky.

      Už teraz sa tešíme na ďalší letný ŠKD po budúcom školskom roku.

      Prajeme všetkým pekný zvyšok letných prázdnin!

     • Rozlúčka s predškolákmi


     • V piatok 24.6.2022 sa v MŠ konala rozlúčková svätá omša s našimi predškolákmi.                                                   Krásnu a slávnostnú atmosféru tejto chvíle nám pomohli vytvoriť otec Janko, pán zástupca Jozef Vanka, ktorý sprevádzal spev detí na gitare, pani riaditeľka Mária Ulrichová, ktorá deťom rozdala milé spomenkové darčeky a niektorí rodičia našich predškolákov, ktorí pripravili pre deti pohostenie a krásny darček pre všetkých. Veľkú zásluhu na krátkom programe mali práve naši šikovní predškoláci pod vedením pani učiteliek                                   Anety Hricovej  a Michaely Medlovej.


          

      Fotografie zo svätej omše

                      

      Fotografie z programu

              


      Fofografie z hostiny

                      


      Veľké poďakovanie rodičom predškolákov za darček ,, Pocitový koberec na tréning chodidel“, ktorý deti hneď vyskúšali.

                                            

     • ENGLISHSTAR v našej cirkevnej škole

     • ​​​​​​​Na úvod začnem potešujúcim zistením, že naši žiaci veľmi radi súťažia J. Svedčí o tom stúpajúci počet záujemcov o rôzne súťaže, cudzojazyčnú nevynímajúc.

      Preto sme vo štvrtok 5. mája 2022 v našej škole opäť zorganizovali ďalšie kolo medzinárodnej súťaže Englishstar, v ktorej si žiaci zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku. Zapojilo sa do nej 66 žiakov z prvého aj druhého stupňa, čiže od prvákov po deviatakov. Ich úlohou bolo počas 45 minút vyriešiť rôznorodé testové úlohy. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý v teste získal aspoň 80% / bodov. Môžem hrdo skonštatovať, že naši žiaci sa v celoslovenskej konkurencii  vôbec nestratili.

      Dve žiačky Natália Vanková zo 6.A a Nina Budajová z 8.A dosiahli 100% úspešnosť a vyhrali ponožky Fusakle. Ďalších 39 žiakov z prvého aj druhého stupňa dosiahlo viac ako 80% úspešnosť a získalo diplom so zlatou medailou, ostatní diplom bez medaily. Súťažiaci majú ako odmenu pero s logom súťaže. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Zároveň Vám, zúčastnení žiaci, ďakujeme, pretože tým, že ste sa do súťaže prihlásili, prejavili ste svoj pozitívny vzťah k anglickému jazyku, prekonali strach a za to ste všetci v našich očiach víťazmi!

      Veríme, že nadchádzajúci ročník súťaže opäť priláka množstvo súťažiacich, ktorí opäť preukážu svoje mimoriadne znalosti anglického jazyka.

      Beata Oťapková, koordinátorka súťaže

     • Čo šepká les 2022

     • Dňa 21.6.2022 sa žiaci 6.B triedy – Nikolas Boška, Tomáš Maňuch a Dominik Rajčan, zúčastnili súťaže ,,Čo šepká les 2022“ vo Svätom Antone. Súťaže sa zúčastnilo 15 trojčlenných družstiev žiakov 4.-6. ročníka. Súťažné disciplíny boli: fotografia Slovenskej prírody, kynológia, poznávanie zvierat, poznávanie stromov, poznávanie stôp zveri, poznávanie hlasov zveri, zhotovovanie vtáčej búdky, vlastiveda, streľba na laserovej strelnici a sadenie stromčekov. Chlapcov najviac potrápili zvuky zvierat, no streľbu, sadenie a poznávanie zvierat, stromov a stôp zvládli bez problémov. Žiaci súťažili ako družstvo, ale aj ako jednotlivci. V súťaži družstiev sme skončili na 4.mieste a v súťaži jednotlivcov sa Nikolas Boška po napínavom rozstreli umiestnil na treťom mieste a získal sadu na kempovanie. Okrem toho si každý súťažiaci odniesol pamätný list a tašku plnú zaujímavých cien. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Vlastivedná exkurzia v Martine

     • V deň letného slnovratu sa vybrali žiaci 3. a 4. B na exkurziu vlakom do Martina. Cestou počítali tunely, sledovali obce, cez ktoré sme prechádzali i okolitú krajinu. Prvá zastávka bola v Etnografickom múzeu, v ktorom sú zhromaždené zbierky predmetov, ktoré boli vytvorené a používané našimi predkami. Dozvedeli sme sa tam, ako žili kedysi bačovia na salaši, či sedliaci v meste, ale aj to, ako sa dalo podľa odevu zistiť, kto odkiaľ pochádza, kto je bohatý gazda a kto jeho sluha. Po dobití energie sme sa vyšantili v parku a pokračovali v spoznávaní našej histórie. Naše kroky smerovali na Národný cintorín, kde odpočíva veľa národovcov, divadelníkov, redaktorov, vydavateľov, či tlačiarov slovenských novín, ktorí sa snažili podržať slovenský národ v období, ktoré bolo pre Slovákov ťažké. Prezreli sme si námestie, kde sme videli kostol sv. Martina, ktorý je najstaršou pamiatkou mesta, Slovenské komorné divadlo, budovu Matice slovenskej, či v diaľke impozantnú scenériu Martinských holí. Aký by to bol výlet bez kúpy drobností? To bolo našim veľkým lákadlom a po minutí časti svojich úspor sme sa unavení a plní dojmov vrátili opäť vlakom domov.

       

     • Školský výlet našich prvákov a druhákov v Bystrianskej jaskyni

     •  

      Školský výlet je silným magnetom pre každú vekovú skupinu školákov. Zážitky bývajú nezabudnuteľné, a preto význam školského výletu aj v dnešnej dobe vzrastá. Naši najmenší prváci a druháci sa vybrali 14. júna na výlet autobusom do Bystrianskej jaskyne. Bol pre nich pilotným, a preto sa naň veľmi tešili. Cestou spoznávali mestá, cez ktoré prechádzali i kultúrne pamiatky.  Po hodine cesty navštívili Bystriansku jaskyňu, ktorá je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Nachádza sa na južnom okraji obce Bystrá, medzi Podbrezovou a Mýtom pod Ďumbierom. Prehliadkový okruh mal dĺžku 580 m a bol takmer bez prevýšenia (26 schodov). Prehliadka trvala 45 min. Teplota v jaskyni bola okolo 6,7°C. Počas prehliadky mohli žiaci vidieť tri priepasti s hĺbkou okolo 20m a jaskyňa bola zaujímavá rôznorodosťou priestorov  a prehliadkovom okruhu. V závere výletu si každý návštevník jaskyne odniesol suvenír v podobe kameňa, magnetky či drobnosti zakúpenej v okolí jaskyne. Spokojné a vysmiate tváričky detí boli pre nás vyučujúcich tou najkrajšou spätnou väzbou, že si deti odniesli veľa zážitkov. Už teraz sa tešíme na spoznávanie ďalšieho kúta Slovenska.

                                                                                  Prváci a druháci s triednymi  p. učiteľkami

     • ZBER PAPIERA!

     • V dňoch 21.júna do 23.júna 2022

      /utorok - štvrtok/

       

      od 7:00 do 17:00 !

       

      V prípade možnosti - prosíme označiť balíky ich hmotnosťou.

      ĎAKUJEME!!!

      Kartón sa nezbiera!

      Víťazná trieda pôjde na autobusový výlet!

      Vyhodnotí sa priemerom na žiaka!

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok)

     • ​​​​​​​Katolícka cirkev vo štvrtok 3. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý je známy aj ako Božie Telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

      OZNAMY

      Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Žiar nad Hronom, kostol Povýšenia sv. Kríža

      Na slávnosť Božieho Tela budú dve sv. omše – ráno o 07:00 a večer o 18:00.

      Pri večernej sv. omši na Božie Telo bude eucharistická procesia a sviatostné požehnanie – tzv. Oltáriky – v rámci interiéru nášho kostola – možnosť získať úplné odpustky.

      Farnosť Sedembolestnej P. Márie

      Vo štvrtok máme slávnosť Božieho Tela a Krvi. Tak ako každý rok, aj tento budeme mať v rámci sv. omše o 17:00 procesiu. Prosíme záujemcov, ktorí chcú pomôcť s prípravou oltárikov a upratovaním, aby sa prihlásili v sakristii. Predovšetkým však prosíme rodičov a deti, ako je zvykom, aby sa zapojili pri sypaní kvetov. Ďakujeme

     • Angličtina netradične

     • Na Deň detí sa siedmaci našej školy (skupina Martiny Štefankovej) učili angličtinu netradične. Svoje vedomosti o potravinových obaloch, a najmä ich ekologických alternatívach, si prehĺbili v žiarskom bio-obchodíku Zdravá Živa, kde ich privítala ochotná pani Gabika Hriňová. Predstavila im jednotlivé potravinové "eco-friendly" obaly, ktoré možno používať v bežnom živote namiesto tých jednorazových plastových, zaťažujúcich životné prostredie. Žiakov asi najviac zaujali bavlnené obrúsky napustené včelím voskom, do ktorých možno baliť napríklad desiatu, či nádoby vyrobené z cukrovej trstiny, ktoré plnohodnotne nahradia polystyrénové, avšak sú bio-rozložiteľné. Azda najväčším prekvapením pre všetkých žiakov i vyučujúcu ANJ bola hubka na riad, vyrobená z lisovanej tekvice. Žiaci sa po názornom výklade pani Gabiky zahrali  na detektívov- museli na jednotlivých výrobkoch nájsť logo svedčiace o jeho šetrnosti k životnému prostrediu. Nakoniec si svoje bohaté vedomosti o ekologických náhradách potravinových obalov, ako aj novú slovnú zásobu z angličtiny, overili v kvíze. Veríme, že aj táto zaujímavá aktivita povedie žiakov k ochrane životného prostredia a prispeje k jeho udržateľnému rozvoju.

      Mgr. Martina Štefanková

     • Naši najmenší basketbalisti na žiarskom námestí vytvorili fantastickú atmosféru

     • Až 99 prváčikov a druháčikov zo štyroch žiarskych a jednej štiavnickej školy v piatok, 27. mája 2022 na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom bojovalo a súťažilo na krásnych kurtoch SBA 3x3 TOUR 2022. Počasie vyšlo na jednotku. 

      Deti, ktoré pravidelne dvakrát týždenne navštevujú krúžok Malý športovec na svojej škole si konečne mohli vyskúšať, čo sa pod vedením svojho koordinátora z Basketbalového klubu MŠK naučili. Viac ako o víťazstvá v basketbale išlo o dobrú náladu a radosť z pohybu. 

      Všetci malí športovci si to na námestí poriadne užili. Prváci budú určite pokračovať v krúžku aj ako druháci a druháci a už teraz môžu tešiť do basketbalovej prípravky pre tretiakov a štvrtákov. Tá sa otvorí od septembra opäť pod vedením trénera Braňa Oberta každý utorok a štvrtok od 15.30 do 16.30 v telocvični „Dvojky". 

      Veľké poďakovanie za dnešnú akciu patrí hlavne všetkým učiteľom a trénerom jednotlivých škôl, SBA 3x3 za zapožičanie kurtov a nadnárodnej spoločnosti, ktorej názov žiarska basketbalová mikroliga nesie.

      Výsledné poradie turnaja:

      1. Dvojka
      2. Štvorka
      3. Guliver BŠ
      4. Cirkevná
      5. Jednotka

      Norbert  Nagy, hlavný koordinátor NEMAK ŽBM

     • Prvé sväté prijímanie

     • Aj deti zo špeciálnej triedy milujú Ježiša! Vďaka obetavosti, podpory a láske svojich rodičov sa rozhodli prijať ho po prvýkrát do svojho srdca 7. 5. 2022 v školskej kaplnke v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa.

      Svätú omšu celebroval duchovný správca školy  Janko Kraus, ktorý zvolil veľmi krásne a láskavé slová a dotkol sa tak všetkých zúčastnených. Príprave detí sa počas celého školského roka venovala pani učiteľka Katka Hricová. Hudobný sprievod počas celej svätej omše nacvičila triedna pani učiteľka Evka Jóbová spolu s ďalšími kolegami. Rodičia pripravili pre svoje deti krásnu výzdobu kaplnky.

      Pre všetkých zúčastnených to bol neopakovateľný zážitok. Spontánne reakcie detí, neskrývané emócie a viditeľná radosť nás všetkých dojímala k slzám. Ani jedno oko v kaplnke nezostalo suché, ani jedno srdce nezostalo chladné. Všetci sme s láskou velebili Pána a ďakovali mu za dar, ktorý nám poslal v podobe týchto úžasných detí.

      Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, či už s prípravou tohto dňa a tiež aj modlitbami. 

     • Poplatok za obedy – jún 2022

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 22 = 24,86 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 22 = 30,14 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 22 = 64,90 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 22 = 25,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,30 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 22 = 27,06 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,06 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 22 = 13,20 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Výberové konanie na voľné pracovné miesto

     • Pozícia: kuchárka do školskej jedálne

      Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom

      Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár,

                                                           kuchár - čašník  / s výučným listom/

      Termín nástupu: september 2022

      Kontakt: Mgr. Anna Nemcová - vedúca ŠJ: 0918 547 750

      Žiadosť zaslať na adresu školy!

     • Oznam - pozor zmena!

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu poruchy frézovacieho stroja sa oprava cesty na Ul. A. Kmeťa prekladá na zajtrajší deň - 13.5.2022 - do soboty 14.5.2022.

      Doprava bude regulovaná - prístup do školy bude možný.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Beh oslobodenia

     • V mestskom parku sa 29. apríla uskutočnil už 32. ročník Behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Našim žiakom sa výnimočne darilo, pretože až 11 z nich sa umiestnilo v prvej päťke v rôznych kategóriách. Z toho traja na 5. mieste, traja na 4. mieste, traja na 2. mieste a prvé miesta obsadili vo svojich kategóriách Timko Šarišský z 5. A a Martin Barniak z 8. A. Výsledky všetkých našich úspešných reprezentantov si môžete prezrieť v nižšie uvedenej výsledkovej listine.

     • 1. miesto v McDonald´s Cup

     • Dňa 4. mája 2022 sa žiaci 2. – 4. ročníka našej cirkevnej školy zúčastnili okresného kola v minifutbale „McDonald´s Cup“ v Žiari nad Hronom. 

      Žiaci sa už po dlhej dvojročnej prestávke na turnaj veľmi tešili, trénovali a dnes ráno prišli pozitívne naladení, čo sa odzrkadlilo aj na futbalovom ihrisku. Vo všetkých zápasoch hrali s chuťou, bojovnosťou a odvážnosťou. Zaslúžene vyhrali krásne 1. miesto, ktorým sa posunuli do ďalšieho kola. Srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme, aby sa im takto darilo čo najdlhšie.

                                                                                                                pani učiteľka  Čabáková