• Oznam - poplatky za obedy jún 2023

     •  

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

       

      Zamestnanci                            123                   22 dní x 1,80 € = 39,60 €

      Deti do 5 rokov                         223                  22 dní x 1,70 € = 37,40 €

      Predškoláci s dotácoiu             323                  22 dní x 0,30 € = 6,60 €

      Cudzí                                       423                   22 dní x 4,44 € = 97,68 €       

      Žiaci 1.stupeň s dotáciou         523                                           2 € réžia     

      Žiaci 2.stupeň s dotáciou         623                                           2 € réžia

      Desiata 1. a 2.stupeň                                           22 x 0,70€ = 15,40 €

       

       

       

       

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

     • Farský tábor 2023

     • Drahí rodičia,
      pozývame Vaše deti na náš tábor. Čakajú ich úžasné biblické postavy a príbehy, neopísateľné zážitky s Bohom, nové priateľstvá, netradičné súťaže, nečakané atrakcie, každoročná diskotéka, nočná hra či bezkonkurenčné pochúťky.
      Prosíme Vás o podrobné prečítanie inštrukcií k táboru kvôli určitým zmenám oproti minulým ročníkom!

      V prípade akýchkoľvek otázok, či problémov s prihláškou, prosíme kontaktujte nášho administrátora e-formulárov na čísle: 0917 284 758.

       

      Na prihlášku sa dostanete cez QR-code, ktorý je na plagáte, alebo kliknutím na nižšie priložený link alebo na link na farskej stránke http://ziar.fara.sk


      Termín: 7. 8. (PO) - 11. 8. (PIA) 2023

      Harmonogram týždňa:
              - PO, UT, STR, PIA: od 8:00 do 16:00 (príchod detí 7:30 - 8:00). Prosíme Vás o dochvíľnosť!
            - ŠTV: celý deň, nakoľko sa zo štvrtka na piatok prespáva na fare; tak ako aj minulý rok, aj tento rok je pripravený zábavný večer aj pre celú rodinu + možnosť občerstvenia

       

      Miesto: areál fary pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom + areál I. ZŠ

       

      Veková kategória: 5 - 14 rokov
      Prosíme o rešpektovanie rozdelenia detí do skupín podľa nášho uváženia počas celého tábora. Ide nám hlavne o vytváranie nových priateľstiev, budovanie vzťahov a získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov!

      Strava:

      - desiata: nosiť si vlastnú

      - obed: zabezpečený

      - olovrant: jedlo pripravené rodičmi/farníkmi (v sakristii kostola je papier na zapísanie sa pre toho, kto by priniesol niečo sladké/slané)

       

      Cena za tábor pre: 

      1 dieťa: 50€

      2 súrodenci: 95€

      3 a viac súrodencov: 120€
      Prosíme o pochopenie zvýšenia poplatku za tábor na základe rastúcich cien energií, naplánovaných výletov mimo okres, prenájmov priestorov a techniky. Cena zároveň zahŕňa celotýždennú stravu pre deti.

      Sumu je nutné uhradiť do 30. 6. 2023 elektronicky!

      Zodpovedný vedúci: pán farár Vladimír Václavík

      E-mail: vladis2803@gmail.com

      Tel.: 0902 398 422

      Ak máte záujem, aby sa Vaše deti zúčastnili nášho tábora, vypíšte prihlášku nižšie do 30. 6. 2023. Podrobné informácie Vám poskytneme v júli mailom, prípadne tlačivom v kostole.
      Ak sa Vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu nemôže dostaviť na tábor, je potrebné nás kontaktovať čo najskôr!

      V prípade uvoľnenia miesta na tábore budeme kontaktovať náhradníkov do 15. 7. 2023.

     • Exkurzia Orava 2023

     • V utorok 9. 5. 2023 sme s našimi siedmakmi zavčas ráno vyrazili na literárno – dejepisno – chemickú exkurziu. Cieľom našej cesty bola nádherná Orava. Najprv sme zavítali do rodného domu Mateja Bencúra alias Martina Kukučína v Jasenovej, kde nám pani lektorka veľmi zaujímavo vyrozprávala životný príbeh tohto nášho veľkého, no vo vtedajšej dobe u nás nedoceneného, lekára a spisovateľa. Dozvedeli sme sa aj mnohé zaujímavosti zo života dedinských ľudí z prelomu 19. a 20. storočia.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sme tentokrát absolvovali prehliadku čističky odpadových vôd. Tu sme sa takisto dozvedeli veľa zaujímavostí, ktorými sme si rozšírili naše teoretické vedomosti z hodín chémie. Uvedomili sme si aj to, aká je táto práca náročná, no zároveň veľmi dôležitá, pretože mať doma vodu, vôbec nie je samozrejmosť! Zistili sme napríklad aj to, že sa naozaj neoplatí všetko hádzať a vylievať do kanalizácie. Zamestnanci vodární nás totižto vedia ľahko „vystopovať“ a môžeme dostať aj mastnú pokutu za znečisťovanie vodných zdrojov.  

       Našu celodennú exkurziu sme zavŕšili návštevou Oravského hradu, ktorý na nás dýchal svojou honosnosťou a tajomnosťou. Niektorých z nás takmer zdolal už len pohľad na hradné bralo. Napokon sme predsa len všetci prekonali strach aj únavu a spolu sme vystúpili až do najstaršej časti hradu – Citadely. Veľkolepé sály i malé zákutia nám s ľahkosťou odhaľoval sprievodca Tomáš, ktorý nás prostredníctvom rôznych legiend a príbehov zasvätil do tajov života vtedajšej šľachty i obyčajných ľudí.

      Veľká vďaka za to patrí aj pánovi šoférovi, ktorý nás napokon unavených bezpečne dopravil domov 😊

       

     • Aj my sme ekologickí

     • Za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2022 sme získali ZELENÝ CERTIFIKÁT.

      Je potvrdením toho, že zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia a správne triedime odpad.

     • V okresnom kole speváckych súťaží všetci žiaci odchádzali s krásnym umiestnením

     • Vďaka usilovnosti a pracovitosti našich detí sa môžeme pochváliť žiakmi, ktorým sa aj tento školský rok v speve darilo.

      V pondelok 24.4. do Kremnice cestovala Lianka Páleníková z 5.A, ktorá si v súťaži Spievam, spievaš v 3. kategórii v ľudovej piesni vyspievala krásne 3. miesto. Spolu s ňou sa spomínanej súťaže zúčastnil aj Maroško Tončo zo 4.B, ktorý súťažil v 2. kategórii, tiež s ľudovou piesňou a umiestnil sa na víťaznom 1. mieste. Musíme podotknúť, že Lianka aj Maroško súťažili v Kremnici prvýkrát.   

      V stredu 26.4. sa opäť naši dvaja žiaci zúčastnili speváckej súťaže, v tom istom meste, ale už v postupovej, Slávik Slovenska. Šťastie prialo aj tentokrát našim spevákom a domov odchádzali Marek Gábor z 3.B triedy, ktorý súťažil v 1. kategórii s nádherným 2. miestom a Lukáško Ďuriš z 5.A, získal 1. miesto a zároveň s týmto umiestnením postupuje na krajské kolo.  

      Všetkým tlieskame za ich snahu, výborné výsledky a Lukáškovi držíme palce.

                                                                                      Pani učiteľky Kupcová a Bistová M.

     • Nedeľa Božieho milosrdenstva

     • Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva.

      Sviatok sprostredkovala priamo od Pána Ježiša sestra Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil a odkázal svetu veľmi dôležité skutočnosti o Božej láske a zľutovaní.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v nedeľu do našej kaplnky na spoločnú hodovú slávnosť.

     • Oznam - poplatky za obedy máj 2023

     • Prosíme uvádzať variabilný symbol

       

      Zamestnanci                            123                    21 dní x 1,80 € = 37,80 €

      Deti do 5 rokov                         223                   20 dní x 1,70 € = 34 €

      Predškoláci bez dotácie           323                   20 dní x 1,70 € = 34 €

      Predškoláci s dotácoiu             323                   20 dní x 0,30 € = 6 €

      Cudzí                                       423                    20 dní x 4,44 € = 88,80 €

      Žiaci 1.stupeň bez dotácie       523                   20 dní x 1,30 € = 26 €

                                                                     +2 € réžia         SPOLU 28 €

      Žiaci 2.stupeň bez dotácie       623                  20 dní x 1,50 € = 30 €

                                                                     + 2 € réžia         SPOLU  32 €

              

      Žiaci 1.stupeň s dotáciou        523                20 € záloha + 2 € réžia       SPOLU 22 €

      Žiaci 2.stupeň s dotáciou        623                20 € záloha + 2 € réžia       SPOLU 22 €

      Desiata 1. a 2.stupeň         20 x 0,70€ = 14 €

       

      Zálohu nemusia platiť žiaci, ktorí majú na účte preplatky.

      Zo zálohy sa bude strhávať stravné v prípade neodhlásenia žiaka z obeda počas neprítomnosti na vyučovaní.

       

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

       

     • Remeselný krúžok

     • Od septembra tohto  školského roka pracovala tvorivá skupinka dievčat (Kristýna Hazuchová, Katarína Jakubechová, Dorota Krajčiová, Adelka  Krajčiová, Hana Kupcová) pod vedením Mgr. Heleny  Soboslayovej v Remeselnom krúžku, ktorý bol zameraný na prácu s textilom, ale aj drôtikom. Použitím  rôznych tradičných techník -  plstenie, vyšívanie, tkanie na cievke, doštičke a krosnách,  ručné šitie, ale aj  maľba na textil -  vznikli krásne dekoratívne a úžitkové  predmety.  K Vianociam si vytvorili malých drôtených anjelikov. 

      Vyvrcholením celého tvorivého  úsilia bolo prihlásenie sa do celoslovenskej výstavy , organizovanej ÚĽUV – om v Bratislave - V krajine remesiel.  Do súťaže boli zaslané práce z modrotlače, sklomaľba  a pletenie zo sitiny.

     • Regionálne súťažné prehliadky Hviezdoslavov Kubín 2023

     • 13. a 14. apríla 2023 sa uskutočnili regionálne súťažné prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Zechenterova Kremnica v sále MsKS v Kremnici a Hviezdoslavov Kubín v POS v Žiari nad Hronom. V Kremnici súťažili recitátori III. – V. kategórie v próze. Tu nás reprezentovala Lucia Kadlecová zo 7. A triedy a umiestnila sa na krásnom 2. mieste! V domácom prostredí POS ZH súťažili recitátori I. a II. kat., kde nás reprezentovali dve žiačky – Emka Gocníková zo 4. A  a Lujza Štangová z 5. A triedy, ktorá takisto obsadila 2. miesto v prednese prózy!

      Dievčatám srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov a radosti z prednesu umeleckého slova!

     • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

     • V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.

      Výsledky našich úspešných riešiteľov:

      Kategória P3:

      1. miesto                     Dávid  Packo              3.B      25       

      26. miesto                   Adam  Grolmus          3.A      11

                 

      Kategória P4:

      4.  -  5. miesto            Andrej Oravec            4.A      22       

      11. – 14. miesto          Lukáš  Hort                4.A      20       

      15. – 17. miesto          Marko Švoňava          4.A      20

       

      Kategória P5:

      1. miesto                     Matúš Mesároš          5.B      24       

                 

      Kategória P6:

      1. miesto:                    Michal Mesík              6.B      19

       

      Kategória P7:

      2. miesto                     Adam  Piatrik             7.B      22

      5. miesto                     Ján      Weiss              7.A      18

      6. – 7. miesto              Lenka  Burská             7.A      18

      6. – 7. miesto              Nikola Slašťanová      7.A      18

      8. miesto                     Dominik  Rajčan        7.B      17

      9. miesto                     Natália Vanková         7.A      16

       

      Kategória P8:

      1. - 2. miesto                Jakub Ondruš            8.A      20

      1. – 2. miesto                Marko  Paulík          8.A      20

      8. -9. miesto                 Július Malý              8.A      17

      14. miesto                     Terézia   Machová    8.B      12

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim žiakom želáme veľa úspechov  v ďalšom kole.

       

     • Veľká noc

     • ,,Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého  Ježiša

      je vždy s Vami a medzi Vami!"

      /Matka Tereza/

       

      Hojnosť milostí 

      od Zmŕtvychvstalého Krista,

      trvalý pokoj

      a zároveň plnosť radostí

      plynúcich z Veľkonočného tajomstva

      želá a vyprosuje kolektív zamestnancov

      ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

       

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – dekanátne (okresné) kolo

     • V 21. ročníku súťaže vybrali organizátori zo Starého zákona Knihu Judita, Knihu Ester, Knihu Nehemiáš a z Nového zákona Prvý Petrov list.

      Žiaci druhého stupňa si najprv otestovali a porovnali vedomosti v školskom kole, z ktorého vzišli najlepší traja a vytvorili družstvo: Matej Poliak, 9. B; Terezka Machová, 8. B; Radka Rajčanová, 5. B. Ďalšie týždne sa pod vedením p. uč. Hlinku pripravovali na dekanátne kolo, ktoré sa uskutočnilo 28. marca 2023. K žiarskym hráčom sa pripojili žiaci z I. ZŠ Kremnica.

      Príprava na súťaž bola náročná, knihy bolo treba riadne podrobne prečítať a všetko si do detailov pamätať, pretože v piatich kolách sú vedomosti riadne preskúšané. V deň súťaže náš tím bol len dvojčlenný, Matej Poliak sa pre chorobu nemohol zúčastniť.

      Súťaž začala testom, odpovede doplňovali alebo vyberali z možností. V druhom kole nasledovali citáty, ku ktorým priraďovali autorov z Biblie a komu boli slová adresované. Prvú časť súťaže ukončilo náročné 3. kolo − súťažiaci mali zistiť, ktoré texty vyňaté z kníh sú pravdivé a ktoré nepravdivé. Nepravdivé texty bolo treba správne opraviť podľa originálu Svätého písma.

      Oddýchnutí po prestávke sa tímy pustili do druhej časti súťaže. Dostali texty/inzeráty, ku ktorým dopisovali, kto ich mohol podať v uvedenom znení. V poslednom kole mali napísať, ktoré zvieratá boli v rôznych situáciách v daných knihách spomenuté.

      Naše dievčatá sa snažili, bojovali až do konca a vyplatilo sa. Získali prvé miesto a postúpili do diecézneho (krajského) kola, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2023 v Badíne.

      K úspechu im srdečne gratulujeme, tešíme sa s nimi a držíme im  palce.

     • Zápis do 1. ročníka 2023

     • V sobotu 1. 4. 2023 sme zapísali 59 budúcich prváčikov. Ešte čakáme 3 detičky, ktoré ochoreli.

      Prekonali sme doterajší rekord zapísaných detí.

      Veľmi sa tešíme vášmu záujmu o našu školu.

      Vážime si to a budeme sa aj naďalej snažiť nesklamať vašu dôveru.

      Ďakujeme!

     • SÚŤAŽ V PREHADZOVANEJ

     • Celoškolské súťaže, raz mesačne sa už pomaly u nás stávajú tradíciou.

      V piatok 31.3.2023 to bola súťaž v prehadzovanej. Dokonca ani začiatok v skorých ranných hodinách neodradil našich 70 súťažiacich.

      Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo „ŠVÁRNE ŽVACHLE“, v zložení – (Radoslav Kováčik, Ivana Tulipánová, Ignác Krišš, Sandra Kobzová a Peter Buršík).

      Druhé miesto patrilo družstvu s neobvyklým krkolomným názvom „KUBKO, JULKO, KUBKO A DVE BABY“ – (Tamara Jašková, Natália Sopkovičová, Jakub Ondruš, Jakub Tapfer, Július Malý, Bibiana Legíňová).

      A víťazmi sa stali žiaci 9. ročníka, s už takmer výstižným názvom, „ABSOLVENTI“ – (Martin Barniak, Tomáš Tichoň, Dominik Rigo, Karolína Trubenová, Hanka Kukučková).

      Všetkým žiakom ďakujem za hojnú účasť a vynikajúcu atmosféru .

      Slovami Josepha Addisona „Čítanie je pre myseľ, čo je cvičenie pre telo.“

     • Pozvánka pre miništrantov

     • Dňa 6. 4. 2023, na Zelený štvrtok, organizujeme výlet do Banskej Bystrice, na stretnutie s otcom biskupom a kňazmi našej diecézy, na špeciálnej svätej omši Missa Chrismatis

      V ponuke je aj slávnostný obed s biskupom (zadarmo) alebo návšteva McDonaldu (je potrebné zobrať si vreckové).

      Odchod je spred kostola Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom (Chrásteka 28) o 8:00 hod a návrat o 13:00 hod.  Odvoz je zabezpečený.  Pozývame chalanov zažiť niečo neobyčajné.

      V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na email pána farára: vaco7777@gmail.com alebo mobil 0902 398 422 najneskôr do utorka 4. 4. 2023.