• Popolcová streda

     • V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi je Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadol na 22. február 2023.

      Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.

      Popolcová streda je pripomienkou ľudskej konečnosti, cieľa či smerovania vlastného života.

      Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána. Pripomína nám pominuteľnosť pozemského života ‒ všetko sa raz pominie a aj my zomrieme. Sme pútnikmi na tomto svete, ktorí nesmú zabudnúť na svoj pravý a konečný cieľ.   

      Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia ‒ je to čas, kedy sme pozvaní premáhať pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu. Sme pozvaní oľutovať každú nelásku, ktorá sa zmocnila našich bytostí, a prosiť Boha, aby sa vrátil do nášho srdca.

     • Fašiangový sprievod

     • Dňa 21.2. sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Členovia školského parlamentu zavítali do každej triedy a priestorov školy, aby rozveselili svojich spolužiakov a učiteľov.

      Svojim spevom a hudbou oznamovali: “ Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti…” a nastáva pôstne obdobie. Prípravám na tento deň venovali veľa svojho času a úsilia, aby sa čo najviac priblížili tradíciám z minulosti.

      Dúfame a veríme, že členovia školského parlamentu priniesli veľa úsmevov, dobrej nálady a spríjemnenie školského dňa všetkým.

     • Oznam - poplatky za obedy marec 2023

     • Poplatky za obedy - marec

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

      Zamestnanci      123            1,80 € x 20 dní - 36 €

      Deti do 5 rokov  223            1,70 € x 23 dní - 39,10 €

      Predškoláci        323            1,70 € x 23 dní - 39,10 €

      Cudzí                  423            4,44 € x 23 dní - 102,12 €

      Žiaci 1.stupeň    523            1,30 € x 20 dní - 26 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 28 €

      Žiaci 2.stupeň    623            1,50 € x 20 dní - 30 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 32 €

      Desiata 1. a 2.st.                 0,70 € x 20 dní - 14 €

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • MIMORIADNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      Naši žiaci zožali vynikajúce umiestnenia v okresnom kole Dejepisnej olympiády. Aj napriek tomu, že test bol náročný a žiaci sa museli naučiť mnoho informácií navyše, podarilo sa im získať až tri 1. miesta!

      Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

      kategória C:

      1. miesto Matej Poliak

      3. miesto Janka Kenížová

       

      kategória D:

      1.miesto Adelka Krajčiová

       

      kategória E:

      1. miesto Natálka Vanková

       

      kategória F:

      2. miesto Šimon Pažítka

       

      Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom blahoželáme! Matej Poliak a Natálka Vanková postupujú na krajské kolo. Držíme im palce!