• Rozlúčka s predškolákmi


     • V piatok 24.6.2022 sa v MŠ konala rozlúčková svätá omša s našimi predškolákmi.                                                   Krásnu a slávnostnú atmosféru tejto chvíle nám pomohli vytvoriť otec Janko, pán zástupca Jozef Vanka, ktorý sprevádzal spev detí na gitare, pani riaditeľka Mária Ulrichová, ktorá deťom rozdala milé spomenkové darčeky a niektorí rodičia našich predškolákov, ktorí pripravili pre deti pohostenie a krásny darček pre všetkých. Veľkú zásluhu na krátkom programe mali práve naši šikovní predškoláci pod vedením pani učiteliek                                   Anety Hricovej  a Michaely Medlovej.


          

      Fotografie zo svätej omše

                      

      Fotografie z programu

              


      Fofografie z hostiny

                      


      Veľké poďakovanie rodičom predškolákov za darček ,, Pocitový koberec na tréning chodidel“, ktorý deti hneď vyskúšali.

                                            

     • ENGLISHSTAR v našej cirkevnej škole

     • ​​​​​​​Na úvod začnem potešujúcim zistením, že naši žiaci veľmi radi súťažia J. Svedčí o tom stúpajúci počet záujemcov o rôzne súťaže, cudzojazyčnú nevynímajúc.

      Preto sme vo štvrtok 5. mája 2022 v našej škole opäť zorganizovali ďalšie kolo medzinárodnej súťaže Englishstar, v ktorej si žiaci zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku. Zapojilo sa do nej 66 žiakov z prvého aj druhého stupňa, čiže od prvákov po deviatakov. Ich úlohou bolo počas 45 minút vyriešiť rôznorodé testové úlohy. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý v teste získal aspoň 80% / bodov. Môžem hrdo skonštatovať, že naši žiaci sa v celoslovenskej konkurencii  vôbec nestratili.

      Dve žiačky Natália Vanková zo 6.A a Nina Budajová z 8.A dosiahli 100% úspešnosť a vyhrali ponožky Fusakle. Ďalších 39 žiakov z prvého aj druhého stupňa dosiahlo viac ako 80% úspešnosť a získalo diplom so zlatou medailou, ostatní diplom bez medaily. Súťažiaci majú ako odmenu pero s logom súťaže. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Zároveň Vám, zúčastnení žiaci, ďakujeme, pretože tým, že ste sa do súťaže prihlásili, prejavili ste svoj pozitívny vzťah k anglickému jazyku, prekonali strach a za to ste všetci v našich očiach víťazmi!

      Veríme, že nadchádzajúci ročník súťaže opäť priláka množstvo súťažiacich, ktorí opäť preukážu svoje mimoriadne znalosti anglického jazyka.

      Beata Oťapková, koordinátorka súťaže

     • Čo šepká les 2022

     • Dňa 21.6.2022 sa žiaci 6.B triedy – Nikolas Boška, Tomáš Maňuch a Dominik Rajčan, zúčastnili súťaže ,,Čo šepká les 2022“ vo Svätom Antone. Súťaže sa zúčastnilo 15 trojčlenných družstiev žiakov 4.-6. ročníka. Súťažné disciplíny boli: fotografia Slovenskej prírody, kynológia, poznávanie zvierat, poznávanie stromov, poznávanie stôp zveri, poznávanie hlasov zveri, zhotovovanie vtáčej búdky, vlastiveda, streľba na laserovej strelnici a sadenie stromčekov. Chlapcov najviac potrápili zvuky zvierat, no streľbu, sadenie a poznávanie zvierat, stromov a stôp zvládli bez problémov. Žiaci súťažili ako družstvo, ale aj ako jednotlivci. V súťaži družstiev sme skončili na 4.mieste a v súťaži jednotlivcov sa Nikolas Boška po napínavom rozstreli umiestnil na treťom mieste a získal sadu na kempovanie. Okrem toho si každý súťažiaci odniesol pamätný list a tašku plnú zaujímavých cien. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Vlastivedná exkurzia v Martine

     • V deň letného slnovratu sa vybrali žiaci 3. a 4. B na exkurziu vlakom do Martina. Cestou počítali tunely, sledovali obce, cez ktoré sme prechádzali i okolitú krajinu. Prvá zastávka bola v Etnografickom múzeu, v ktorom sú zhromaždené zbierky predmetov, ktoré boli vytvorené a používané našimi predkami. Dozvedeli sme sa tam, ako žili kedysi bačovia na salaši, či sedliaci v meste, ale aj to, ako sa dalo podľa odevu zistiť, kto odkiaľ pochádza, kto je bohatý gazda a kto jeho sluha. Po dobití energie sme sa vyšantili v parku a pokračovali v spoznávaní našej histórie. Naše kroky smerovali na Národný cintorín, kde odpočíva veľa národovcov, divadelníkov, redaktorov, vydavateľov, či tlačiarov slovenských novín, ktorí sa snažili podržať slovenský národ v období, ktoré bolo pre Slovákov ťažké. Prezreli sme si námestie, kde sme videli kostol sv. Martina, ktorý je najstaršou pamiatkou mesta, Slovenské komorné divadlo, budovu Matice slovenskej, či v diaľke impozantnú scenériu Martinských holí. Aký by to bol výlet bez kúpy drobností? To bolo našim veľkým lákadlom a po minutí časti svojich úspor sme sa unavení a plní dojmov vrátili opäť vlakom domov.

       

     • Školský výlet našich prvákov a druhákov v Bystrianskej jaskyni

     •  

      Školský výlet je silným magnetom pre každú vekovú skupinu školákov. Zážitky bývajú nezabudnuteľné, a preto význam školského výletu aj v dnešnej dobe vzrastá. Naši najmenší prváci a druháci sa vybrali 14. júna na výlet autobusom do Bystrianskej jaskyne. Bol pre nich pilotným, a preto sa naň veľmi tešili. Cestou spoznávali mestá, cez ktoré prechádzali i kultúrne pamiatky.  Po hodine cesty navštívili Bystriansku jaskyňu, ktorá je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Nachádza sa na južnom okraji obce Bystrá, medzi Podbrezovou a Mýtom pod Ďumbierom. Prehliadkový okruh mal dĺžku 580 m a bol takmer bez prevýšenia (26 schodov). Prehliadka trvala 45 min. Teplota v jaskyni bola okolo 6,7°C. Počas prehliadky mohli žiaci vidieť tri priepasti s hĺbkou okolo 20m a jaskyňa bola zaujímavá rôznorodosťou priestorov  a prehliadkovom okruhu. V závere výletu si každý návštevník jaskyne odniesol suvenír v podobe kameňa, magnetky či drobnosti zakúpenej v okolí jaskyne. Spokojné a vysmiate tváričky detí boli pre nás vyučujúcich tou najkrajšou spätnou väzbou, že si deti odniesli veľa zážitkov. Už teraz sa tešíme na spoznávanie ďalšieho kúta Slovenska.

                                                                                  Prváci a druháci s triednymi  p. učiteľkami

     • ZBER PAPIERA!

     • V dňoch 21.júna do 23.júna 2022

      /utorok - štvrtok/

       

      od 7:00 do 17:00 !

       

      V prípade možnosti - prosíme označiť balíky ich hmotnosťou.

      ĎAKUJEME!!!

      Kartón sa nezbiera!

      Víťazná trieda pôjde na autobusový výlet!

      Vyhodnotí sa priemerom na žiaka!

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok)

     • ​​​​​​​Katolícka cirkev vo štvrtok 3. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý je známy aj ako Božie Telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

      OZNAMY

      Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Žiar nad Hronom, kostol Povýšenia sv. Kríža

      Na slávnosť Božieho Tela budú dve sv. omše – ráno o 07:00 a večer o 18:00.

      Pri večernej sv. omši na Božie Telo bude eucharistická procesia a sviatostné požehnanie – tzv. Oltáriky – v rámci interiéru nášho kostola – možnosť získať úplné odpustky.

      Farnosť Sedembolestnej P. Márie

      Vo štvrtok máme slávnosť Božieho Tela a Krvi. Tak ako každý rok, aj tento budeme mať v rámci sv. omše o 17:00 procesiu. Prosíme záujemcov, ktorí chcú pomôcť s prípravou oltárikov a upratovaním, aby sa prihlásili v sakristii. Predovšetkým však prosíme rodičov a deti, ako je zvykom, aby sa zapojili pri sypaní kvetov. Ďakujeme

     • Angličtina netradične

     • Na Deň detí sa siedmaci našej školy (skupina Martiny Štefankovej) učili angličtinu netradične. Svoje vedomosti o potravinových obaloch, a najmä ich ekologických alternatívach, si prehĺbili v žiarskom bio-obchodíku Zdravá Živa, kde ich privítala ochotná pani Gabika Hriňová. Predstavila im jednotlivé potravinové "eco-friendly" obaly, ktoré možno používať v bežnom živote namiesto tých jednorazových plastových, zaťažujúcich životné prostredie. Žiakov asi najviac zaujali bavlnené obrúsky napustené včelím voskom, do ktorých možno baliť napríklad desiatu, či nádoby vyrobené z cukrovej trstiny, ktoré plnohodnotne nahradia polystyrénové, avšak sú bio-rozložiteľné. Azda najväčším prekvapením pre všetkých žiakov i vyučujúcu ANJ bola hubka na riad, vyrobená z lisovanej tekvice. Žiaci sa po názornom výklade pani Gabiky zahrali  na detektívov- museli na jednotlivých výrobkoch nájsť logo svedčiace o jeho šetrnosti k životnému prostrediu. Nakoniec si svoje bohaté vedomosti o ekologických náhradách potravinových obalov, ako aj novú slovnú zásobu z angličtiny, overili v kvíze. Veríme, že aj táto zaujímavá aktivita povedie žiakov k ochrane životného prostredia a prispeje k jeho udržateľnému rozvoju.

      Mgr. Martina Štefanková