• Rozvrh krúžkov 2022/2023

     • Milí žiaci, milí rodičia!

      Predkladáme vám aktualizovanú ponuku krúžkov na šk. rok 2022/2023. Každý žiak dostane túto ponuku spolu s prihláškou aj vo vytlačenej podobe prvý školský deň.

     • Tešíme sa na nový školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Tešíme sa na nový školský rok, ale hlavne na vás starších, mladších i úplne nových žiakov našej školy.

      Aj keď nás opäť čaká množstvo práce, nezabudnite, že okrem nej si užijete množstvo stretnutí s kamarátmi, mnoho nových zážitkov, nadobudnete kopec skúseností a hlavne vedomostí, ktoré vás v živote posunú o ďalší krok vpred. A aby sme to všetko zvládli, hneď na začiatku poprosíme o pomoc Pána Ježiša a Pannu Máriu, ktorí nám vo všetkom bezpochyby pomôžu.

      Stretneme sa ráno v škole 5. septembra 2022 o 8.00 hod. Prváci sa s pani učiteľkami stretnú pri Kostole Povýšenia sv. Kríža o 8.10 hod.

      Pre bezpečné a zdravé vyučovanie v novom školskom roku bude úvodná slávnostná svätá omša v rúškach (príp. v respirátoroch). Nasvedčuje tomu stúpajúci počet ochorenia Covid u detí.

      Ďakujeme za pochopenie, vážime si Vašu dôveru.

     • Oznam ŠJ

     • Desiata pre stravníkov školy sa začne vydávať od 12.9.2022 /pondelok/. V prípade záujmu prosíme rodičov nahlásiť svoje dieťa telefonicky do ŠJ (045/6722867), alebo pri platbe uviesť do poznámky - desiata. Ďakujeme.

     • Letný ŠKD

     • V tomto roku sa letný školský klub detí uskutočnil v termíne od 1.7. do 15.7.2022.

      Prihlásilo sa 67 detí, niektoré na týždeň, iné na dva týždne. Už v prvý deň prišli všetci s dobrou náladou.

      Čas plný zábav, zážitkov a krásnych chvíľ sme otvorili svätou omšou s duchovným  správcom školy otcom Jankom. Každý deň sme začínali spoločnými modlitbami v ŠKD.

      Veľa času sme trávili vonku pri rôznych hrách a aktivitách. Na dopravnom ihrisku sa deti snažili jazdiť bez porušovania pravidiel cestnej premávky, a tak sa im podarilo získať cyklistické preukazy. Veľmi zaujímavé bolo dopoludnie s červeným krížom. Deti sa oboznámili s vozidlami hasičov a prvej pomoci, zopakovali si i obohatili  svoje vedomosti v týchto oblastiach. Páčilo sa im, že si mnohé môžu osobne nielen poprezerať, ale aj vyskúšať.  

      Novou skúsenosťou pre mnohé deti bola kanisterapia. Dozvedeli sa, ako cvičené psíky iným pomáhajú.  Vyskúšali si s nimi rôzne hry, cvičenia, súťaže, videli napríklad - ako psík maľuje jazykom. Potešilo nás, že sa aktivít zúčastnili aj deti, ktoré mali pred psíkmi rešpekt. Súťaže nemohli chýbať. Deťom sa páčili všetky. Veľmi sa zabavili aj pri rôznych disciplínach s vodou.

      Finančnú gramotnosť si zdokonalili v marketingovej hre, kde bolo dôležité výhodne nakupovať a dobre predávať a zároveň  dobre spolupracovať v tíme. Bolo vidieť, ako sa deti v každom kole zdokonaľovali. Hudbu, radosť a smiech bolo počuť aj pri posledných  súťažiach na školskom dvore. Dobrá atmosféra pohltila aj našich malých škôlkarov. Svoju šikovnosť deti ukázali pri zdobení stanov, ktoré budú používať na hry a rozhovory pri pobyte vonku. Zručné boli aj pri zdobení pohárov – technikou Window color. Herci Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice interaktívne a aktívne vtiahli deti do deja rozprávky Soľ nad zlato. Aká dôležitá je húževnatosť, usilovnosť, pracovitosť, láska k druhým, priateľstvo a dôvera,  sme sa presvedčili  pri pozeraní filmu Nezlomná v žiarskom kine.

      Rozlúčili sme sa nákupom odmien za peniažky, ktoré deti získali počas celých dvoch týždňov  za usilovnú  prácu vo svojich skupinách  - za plnenie denných úloh, podporu kamarátov, vzájomnú pomoc i dobré skutky.

      Už teraz sa tešíme na ďalší letný ŠKD po budúcom školskom roku.

      Prajeme všetkým pekný zvyšok letných prázdnin!