• Biblická olympiáda – školské kolo

     • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triednych kôl sa  zúčastnili žiaci 2. stupňa. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 01. 2019,  postúpilo spolu 21  žiakov.

      Poslaním a cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

      Žiaci si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh:

      Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša.             

      Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

       

      Výsledky školského kola:


      1. miesto – Jozef Kremnický 8.A
      2. miesto – Veronika Pavlová 9.B
      3. miesto – Klára Karvašová 8.B

      4. miesto – Zuzana Mudrončíková 8.A (náhradníčka)

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole 20.03.2019,

      v ktorom budú všetci spolu reprezentovať našu školu ako jeden tím.

     • Predaj stravných lístkov na mesiac február 2019

     • Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

      22.1.2019 a 23.1.2019    od 6.30 - 14.30 hod.

     • PRIJÍMACIE KONANIE NA SŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

     • 3. apríl  2019         TESTOVANIE 9 ‒ 2019

      /CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE   DEVIATAKOV/

       

      16. ‒ 17. apríl 2019        NÁHRADNÉ TESTOVANIE

       

      Do 20. februára 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

       

      Do 28. februára 2019 ‒ riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je potrebné vykonať talentovú skúšku.

       

      25. 3. – 15. 4. 2019  ‒ talentové skúšky na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

       

      Do 10. apríla 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ.

       

      Do 20. apríla 2019 ‒ riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na stredné školy a gymnáziá

      1.kolo prijímacích skúšok:

      - 13. mája 2019

      - 16. mája 2019

      2.kolo prijímacích skúšok  - 18. júna 2019

     • Pozvánka na svätú omšu

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín:

      Nedeľa KRSTU KRISTA PÁNA 13. január 2019 o 09:30.

      Nácvik: v sobotu 12. januára 2019

      od 10:00 do 11:00 v kostole.

       

      Tešíme sa na Vás všetkých! 

     • V školských laviciach sa opäť stretneme v utorok 8.1.2019!

     • Pozvánka!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

      26. decembra 2018 /streda/ o 09:30

      druhý sviatok vianočný - na sv. Štefana.

      Nácvik  v sobotu 22. decembra 2018

      od 10:00 do 11:00 v kostole.

       

                                                                                 Tešíme sa na Vás všetkých!

     • 26. ročník kresťanského prednesu priniesol bohatú úrodu

     •             Umelecký prednes kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha... tento rok prilákal z druhého stupňa vyše 30 detí. Školská kaplnka sa zaplnila mladými recitátormi a pani učiteľky v porote, p. uč. Jauschová, p. uč. Malá a p. uč. Hronská, sa tešili na nové talenty i na nové texty. Atmosféra tohto posvätného miesta sa umocnila príbehmi z Biblie, krásnymi žalmami, príbehmi o rodinách, kamarátoch a o pomáhaní.

                  Súťažili sme v troch vekových kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do diecézneho (krajského) kola na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. V diecéznom kole sa rekordne umiestnilo až 5 detí. Lucka Dekýšová získala 2. miesto, Matejko Cibuľa, 3. m., sestry Paťka a Petronelka Glezgové, 3. m., Julko Malý, 3. m.

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

       

      Školské kolo

       

      1. kategória (1. ‒ 4. ročník)

      poézia: 1. m. Július Malý, 4. A

      próza: 1. m. Matej Cibuľa, 4. B

       

      2. kategória (5. ‒ 6. ročník)

      poézia: 1. m. Tatiana Hronská, 6. A                       próza:  1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

                  2. m. Lenka Malá, 6. A                                              2. m. Veronika Schubertová, 6. B

                           Šimon Rusnák, 5. A

                  3. m. Nina Budajová, 5. A

                           Ella Repčoková, 6. A

                           Lucia Tichoňová, 6. A

      Čestné uznanie: Zoja Foltánová, 5. A

                               Karolína Jakubechová, 6. B

       

      3. kategória (7. ‒ 9. ročník)

      poézia: 1. m. Lucia Dekýšová, 8. B                           próza:  1. m. Petronela Glezgová, 8. B

                  2. m. Lucia Tichoňová, 7. A                                       2. m. Terézia Hešková, 9. B

                  Tomáš Bartošík, 7. B                                                 3. m. Juliana Dovcová, 7. B

                  3. m. Laura Maňuchová, 9. A                                            Jakub Minka, 9. B

      Čestné uznanie: Ema Repčoková, 8. B                  Čestné uznanie: Monika Šebeňová, 7. A

                               Martina Lauková, 9. A

     • Úspech časopisu LÚČ v celoslovenskom kole PRO SLAVIS

     •             Tešíme sa z úspechu nášho školského časopisu, ktorý sa dostal do celoslovenského kola súťaže PRO SLAVIS ‒ do súťaže triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných. Každoročne ju organizuje Matica slovenská v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Spomedzi stovky časopisov sme sa dostali do finále a boli sme ocenení, v celoslovenskom kole sme získali od poroty čestné uznanie. Cenu nám odovzdala predsedníčka poroty, pedagogička a metodička Mgr. Mária Striššová a Ing. Katarína Kalánková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline. Pani Striššová zhodnotila úroveň časopisov. V mene celej poroty pochválila originálne rubriky, ktoré vznikli v hlavách našich mladých novinárov, pravidelné články o aktivitách v škole, o súťažiach, uverejňovanie prác úspešných žiakov i rôzne tvorivé nápady, či rozhovory s učiteľmi a voľnočasové stránky a súťaže. Tiež sa im páčili ilustrácie žiakov na titulných stránkach i vo vnútri časopisov.

                  Za celoročnú prácu v školskom časopise LÚČ ďakujeme redakčnej rade v zložení ‒ Šimonko Hudec, Timko Ťahún, Lenka Malá, Ellka Repčoková, Tánička Hronská, Julka Dovcová, Ninka Trubenová, Petronelka Glezgová a Ninka Sučanská.

      Prajeme Vám do budúcna veľa, veľa, veľa tvorivých nápadov a radosti z práce.

     • Misijný jarmok

     • Z misijného jarmoku sme poslali 150 € pre deti do Kazachstanu. Peniaze k doručeniu prevzal iniciátor zbierky vdp. Ondrej Šmidriak, ktorý zároveň odslúžil sv. omšu v našej kaplnke a povzbudil deti v misionárskom duchu. Poďakoval deťom, učiteľom a vychovávateľkám za ich tvorivosť  a zápal pri príprave výrobkov.

     • Pracujeme v projekte Biodiverzita do škôl!

     • Čo je biodiverzita? Je to rozmanitosť všetkých živočíchov a rastlín. Prečo je dôležitá? Čo ju ohrozuje? Prečo ju máme chrániť?... Na mnohé otázky poznáme odpoveď, ale dostali sme šancu hlbšie ich preskúmať a hlavne prakticky biodiverzite napomôcť. Ako?

      Do projektu Biodiverzita do škôl sa zapojila naša cirkevná škola a ďalších 13 škôl Slovenska. Realizuje ho Nadácia Ekopolis a financuje Veolia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl a školských areálov. My sme si dali za cieľ premenu nevyužitých plôch okolo školy. Vďaka Vám za myšlienku!

      Projektový tím tvoríme my, žiačky 8. A a 7. A triedy. Projekt trvá dva roky. Prvý rok je sústredený na vzdelávanie a plánovanie, druhý rok na realizovanie návrhov. A samozrejme nielen našich, ale aj návrhov žiakov našej školy. V dotazníku sme sa ich pýtali, čo by v areáli ocenili, čo by tam chceli mať. Výhodou je, že nám budú radiť aj odborníci z oblasti záhradníctva a permakultúry.

      Pripravujeme plán areálu školy a zakresľujeme tam všetky odporúčania, aby premena bola nielen estetická, ale predovšetkým, aby pripravila prostredie vhodnejšie pre prírodu aj pre nás žiakov.

      Už teraz sa tešíme na postupné plnenie úloh, najmä tých výsadbových.:-)

      žiačky 8. A triedy: Adela Sedliaková, Emma Ihringová, Nina Sučanská, Zuzana Mudrončíková

     • Oznam!

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov  12.decembra 2018 /streda/ o 16.00 hod. v školskej jedálni!

      Tešíme sa na stretnutie.

       

     • Pozvánka!

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

      na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

      v nedeľu 16. decembra 2018 o 9:30.

      Nácvik bude v sobotu 15. decembra 2018

      od 10:00 do 11:00  v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Predaj stravných lístkov

     •  Predaj stravných lístkov na mesiac január sa uskutoční v našej škole 

       11.12.2018   a  12.12.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

     • Mikuláš v škole

     •             Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom v našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol veľa dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia.

                  Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

      Ďakujeme, Mikuláš, budeme ťa čakať aj o rok.

     • Posvätenie adventných vencov

     • 3. 12. 2018 pán kaplán Miroslav Sliačan posvätil adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu žiaci všetkých tried. Každé ráno nás v triedach privítajú zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná atmosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi. Bolo by dobré, keby sme posvätené adventné vence mali v každej rodine a stretávali sa pri spoločnej modlitbe okolo adventného venca.

     • Rorátna sv. omša 4.12.2018

     • V našej škole sme sa v utorok ráno zišli na slávení rorátnej sv. omše pri sviečkach. Mnoho žiakov, učiteľov a rodičov sa stretlo ešte za tmy v školskej kaplnke Božieho Milosrdenstva. Rorátne sv. omše nás svojím čarom pripravujú na narodenie Ježiška, na ktorého sa veľmi tešíme. S pribúdajúcim svetlom sme privítali aj „Svetlo“ – Sviatostného Ježiša v našich srdciach. Dúfame, že duchovné prežitie adventu bude požehnaným časom pre celú našu školskú rodinu. Ďalšia rorátna sv. omša bude 11.12.2018. Srdečne Vás pozývame.

       

      V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii.
      Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.


      Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.


      Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. Rorátnu svätú omšu možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate.

     • Duchovná obnova pre ženy v našej škole

     • Dňa 1. decembra 2018 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 40 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Si povolaná byť svätou“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.