• Oznam!

     • Jesenné prázdniny

      sú pre žiakov ZŠ 

      v termíne 30.10. -  31. 10. 2019.

       

      Nástup žiakov do školy

      je 4. novembra  2019 /pondelok/.

       

      Materská škola

        je počas jesenných prázdnin v prevádzke!

     • Futbalový zápas na Tehelnom poli

     • Do galérie Futbalový zápas na Tehelnom poli boli pridané fotografie.

      Zápasy UEFA Európskej ligy v skupinovej fáze patria dlhé roky medzi vrcholné futbalové podujatia. Jeden takýto zápas sa odohral vo štvrtok 24.10.2019 na Tehelnom poli v Bratislave medzi domácim ŠK Slovan a anglickým Wolverhampton FC. Tento duel bol netradičný tým, že kvôli trestu od UEFA nemohli mať domáci futbalisti kulisu dospelých fanúšikov a tak štadión mohli naplniť len deti základných škôl do 14 rokov. Aj vďaka podnetu od rodičov našich žiakov cirkevnej školy sme sa chopili príležitosti a podarilo sa nám získať 42 vstupeniek. Záujem o futbalový  zápas bol obrovský a ešte väčší zážitok tých, ktorí boli jeho súčasťou. Deti boli nadšené krásnym vynoveným štadiónom a úžasnou atmosférou vypredaného hľadiska. Naživo videli výborný zápas a futbalové hviezdy, akými sú napríklad Andraž Šporar, Moha, Dominik Greif alebo hosťujúca brankárska legenda Rui Patrício. Navyše svojou účasťou pomohli naši žiaci vytvoriť nový slovenský detský rekord v návštevnosti na športovom podujatí. Na štadióne totiž fandilo 20 333 fanúšikov, z toho 19 300 detí. Aj napriek tomu, že po kvalitnom výkone domáci Slovanisti zápas prehrali 1:2, zanechal v deťoch nádherné dojmy a pocity. Dojatí zo skvelej atmosféry boli aj samotní hráči a predstavitelia klubu, ktorí nám deň po zápase poslali oficiálne poďakovanie za mimoriadnu podporu, fantastickú atmosféru a za získanie slovenského rekordu.

     • 222. výročie narodenia patróna školy Štefana Moysesa

     • 24. októbra si pripomíname 222. výročie narodenia patróna našej školy – biskupa Štefana Moysesa.

      Žil vo veľmi búrlivých časoch a celý jeho život od kolísky až po hrob bol dlhou reťazou biedy a nedostatku, hoci vo svojej starobe bol i banskobystrickým biskupom.

      Narodil sa vo Veselom, malej dedinke neďaleko Piešťan, 24. októbra 1797. Jeho otec bol roľníkom a zomrel, keď mal len niekoľko mesiacov. Jeho matka umrela, keď mal 7 rokov. Malého Štefana a jeho sestry sa ujali manželia Jelenčíkovci. Ako žiak veselskej školy vynikal mimoriadnou bystrosťou, a preto sa jeho vychovávatelia rozhodli poslať ho na ďalšie štúdiá do Trnavy. Po skončení gymnázia si zvolil kňazskú. Okrem bohoslovia študoval nemčinu, maďarčinu a francúzštinu.

      V roku 1821 po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán vo Sv. Ondreji pri Pešti, potom v Bzovíku, v Tesároch, Dubnici nad Váhom a od r. 1828 v Pešti. V roku 1828 bol promovaný na peštianskej univerzite za doktora filozofie a slobodných umení. V roku 1829 ho panovník vymenoval za profesora Kráľovskej akadémie v Záhrebe, kde prednášal logiku, filozofiu, etiku a 17 rokov gréčtinu, istý čas fyziku, matematiku a maďarčinu. Dr. Š. Moyses bol nesmierne vzdelaný. Medzi Chorvátmi pôsobil 21 rokov a účinne pomáhal chorvátskemu národu v boji proti násilnej maďarizácii.

      V r. 1850 ho cisár František Jozef I. vymenoval za banskobystrického biskupa, 8. apríla 1851 prišiel do Svätého Kríža nad Hronom a usadil sa vo vyrabovanom biskupskom kaštieli. Dnes je tam Obchodná akadémia. 23. júla 1851 bol vo farskom kostole v Banskej Bystrici slávnostne inštalovaný na banskobystrického biskupa. Jeho zásluhou bol v B. Bystrici otvorený ústav pre vzdelávanie učiteľov a dievčenský ústav. Pre chudobných študentov zriadil jedáleň, kde nemuseli za jedlo platiť. Š. Moyses zaviedol každoročné cyrilometodské oslavy v Banskej Bystrici a na jeho žiadosť schvaľuje Svätá stolica 5. júl za sviatok sv. Cyrila a Metoda. Prvých 10 rokov po prevzatí správy banskobystrického biskupstva sa Dr. Š. Moyses venoval väčšinu len svedomitej práci vo svojej diecéze. Do slovenského národného života zasiahol v roku 1861, kedy sa postavil na čelo slovenských vyslancov a osobne odovzdal panovníkovi Františkovi Jozefovi I. Memorandum slovenského národa. 4. augusta 1863 bol na prvom valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej predsedu.

      V novembri r. 1865 Dr. Š. Moyses náhle ochorel. Dostal dlhotrvajúcu horúčku, ktorá ho neustále trápila i keď mal náležitú lekársku opateru. 5. júla 1869, na sviatok Cyrila a Metoda, dotĺklo jeho srdce a 8. júla uložili jeho telesné pozostatky do biskupskej krypty v rímsko-katolíckom kostole vo Sv. Kríži nad Hronom. Posledné roky svojho plodného života strávil Dr. Š. Moyses v našom meste, Svätom Kríži nad Hronom, ktoré zostalo veľa dlžné pamiatke tohto obetavého, pracovitého a múdreho muža. Sme radi, že prišla doba, v ktorej mu môžeme tento dlh splatiť aj svojím svedomitým plnením žiackych povinnosti.

      Biskup Štefan, prihováraj sa za nás a za našu školu pred Bohom,

      ktorý ťa určite prijal do zástupu svätých v nebi.

     • Pozvánka

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

      na  svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

      v nedeľu 27. októbra 2019 o 9:30.

       

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 26. októbra 2019  od 10:00 v kostole.

      Tešíme sa na Vás!

     • FESTIVAL VEDY - Európska noc výskumníkov

     • je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Noc výskumníkov je celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia pre spoločnosť, chcú priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla, kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi.

      Aj žiaci našej školy sa zúčastnili na tejto zaujímavej akcii a tu je postreh niektorých žiakov:

      "Dňa 27. 9. sme išli do Banskej Bystrice na Noc výskumníkov. Na tejto akcii sme mali možnosť poznať a aj vyskúšať si rôzne pokusy, vynálezy, ale aj nadobudnúť cenné informácie o všetkých vedeckých odvetviach. Mňa osobne najviac zaujala 3D tlač, elektronika hrou, rozumieš počítaču lepšie ako on tebe?" Ján Pullmann z 9. B

      "Na Európskej noci výskumníkov sa nám veľmi páčilo. Užili sme si veľa vedeckých i technických pokusov a zapojili sme sa do rôznych súťaží, napr. geografických, informatických. Tiež  sme stretli mnoho známych tvárí. Veľmi zaujímavé boli stánky o chémii, technike, politológii, ale aj o športe. Michal Cibuľa a Patrik Olajec z 8. A

     • Kúsok Francúzska na cirkevnej škole

     • Počas októbra sa v našej ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom intenzívnejšie "parlovalo", keďže sa na krúžku francúzskeho jazyka zúčastňovala aj rodená Francúzka ‒ madame Annie Dyck (na úvodnej hodine aj so svojou kolegyňou Christine Bonafé). Vďaka francúzskej neziskovej organizácii učiteľov bez hraníc ‒ GREF, ktorá  ju na Slovensko vyslala, sme si aj my ‒ jedna zo škôl Banskobystrického kraja ‒ mohli užiť pravú ľubozvučnú francúzštinu. Zaujímavou formou sa žiaci učili nové témy, osvojovali si správnu francúzsku výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu, avšak neostalo len pritom: pani Annie si pripravila hodinu, na ktorej sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o Francúzsku a francúzskych zámorských teritóriách. Vypočuli si, ako sa žije na francúzskom pobreží Atlantického oceána (odtiaľ Annie pochádza), ako 20 rokov pôsobila na Antilách neďaleko Ameriky, aj to, prečo je pre Francúzov možné kedykoľvek sa presťahovať na nádherné ostrovy ako Martinique, Réunion či iné. Sladkou bodkou na záver lektorkinho pôsobenia na našej škole bol typický francúzsky zákusok Tarte aux pommes, ktorý pripravila s našimi šikovnými "francúzštinármi".  A veruže si na ňom pochutili!

      Určite bolo skvelou skúsenosťou pre našich žiakov používať a cibriť si cudzí jazyk v reálnom živote, prekonať bariéru či strach z urobenia jazykových chýb či stretnúť človeka z iného kultúrno-spoločenského prostredia.

      Dúfame, že nevšedné hodiny francúzskeho jazyka žiakov povzbudili a motivovali v učení sa tohto krásneho jazyka aj naďalej! 

      Mgr. Martina Štefanková

     • OZNAM!

     •  

       

      Obedy  MŠ a ZŠ  november zamestnanci   1,33  € x 20 = 26,60 €

      Deti do 5 rokov                                                1,37  € x 20 = 27,14 €

      Predškoláci                                                       0,17 € x 20 =  3,40 €

       

      Uhradiť do 25.10.2019  na č. účtu        SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Dvojnásobný úspech v behu

     • Vo štvrtok 3. 10. 2019 sa konal Cezpoľný beh žiakov a žiačok, v ktorom sa naše dievčatá, Nela Beliančínová zo 7. A, Karin Skalošová a Viktória Moravská z 9. B, umiestnili ako družstvo na 2. mieste. Navyše v súťaži jednotlivcov získala Nela Beliančínová ďalšie 2. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme!

     • ROZPRÁVKOVÝ EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V CIRKEVNEJ ŠKOLE

     • Tento rok sa v Deň európskych jazykov naša Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom zmenila na rozprávkovú školu.

      V triedach prvého stupňa žiaci so zatajeným dychom počúvali rozprávky interpretované pani učiteľkami. Boli to talianske, ruské, nemecké, francúzske, poľské či grécke rozprávky, ako je napríklad Pinocchio, Popoluška, Máša a medveď, Lolek a Bolek, Malý princ či Havran a líška. Na stanovištiach riešili zábavné úlohy a svoju šikovnosť si deti mohli zmerať pri skladaní puzzle, lovení rýb, vyrábaní záložiek, pri odpovedaní na hádanky a otázky v dotazníkoch, ochutnávaní typických národných jedál, pri orientovaní sa na mape, vymaľovávaní, kreslení, čítaní, učení nových slov v cudzích jazykoch a iných zaujímavých činnostiach.

      Takto sa nielen dobre zabavili a precvičili svoje zručnosti, ale sa aj bližšie zoznámili s európskymi rozprávkami, jazykmi a kultúrami.

      Žiaci druhého stupňa na hodinách anglického jazyka tiež pracovali s rozprávkami európskych krajín v anglickom jazyku veku primeranou formou. V skupinách riešili jednotlivé úlohy, rozbor rozprávky a výsledkom ich snaženia bol edukačný plagát.

      Dúfame, že tento inšpiratívny  deň plný smiechu, spolupráce, rozprávok a nových zážitkov  bude  našich žiakov motivovať v ďalšom učení sa cudzích jazykov, ktoré im naša škola ponúka.

      Veľká vďaka za super akciu patrí pedagógom a žiakom 5. a 9.ročníka, ktorí sa na jej príprave a realizácii podieľali!

       

      Mgr. Martina Štefanková

     • Riaditeľské voľno 11. októbra 2019

     • Na základe § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 školského zákona  z 22. mája 2008 Z. z. a § 3 odst. 10 vyhlášky 231/2009 MŠVVaŠ SR z 3. júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách


      u d e ľ u j e


      riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom 

      riaditeľské voľno v trvaní jedného dňa všetkým žiakom MŠ a ZŠ  

        z bezpečnostných dôvodov  - ŽIARSKY JARMOK 2019


      Termín riaditeľského voľna: 11. októbra

      2019 /piatok/!