• Rorátna sv. omša 4.12.2018

     • V našej škole sme sa v utorok ráno zišli na slávení rorátnej sv. omše pri sviečkach. Mnoho žiakov, učiteľov a rodičov sa stretlo ešte za tmy v školskej kaplnke Božieho Milosrdenstva. Rorátne sv. omše nás svojím čarom pripravujú na narodenie Ježiška, na ktorého sa veľmi tešíme. S pribúdajúcim svetlom sme privítali aj „Svetlo“ – Sviatostného Ježiša v našich srdciach. Dúfame, že duchovné prežitie adventu bude požehnaným časom pre celú našu školskú rodinu. Ďalšia rorátna sv. omša bude 11.12.2018. Srdečne Vás pozývame.

       

      V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii.
      Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.


      Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.


      Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. Rorátnu svätú omšu možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate.

     • Matematická súťaž „Tri hlavy a tri perá“

     • 8. novembra 2018 si zástupcovia 6., 7. a 8. ročníka zmerali svoje sily v matematickej súťaži „Tri hlavy a tri perá“ v Banskej Bystrici. Náš tím v zložení Tatiana Hronská, Michal Cibuľa a Ján Pullmann si zasúťažili so svojimi rovesníkmi z 10 škôl Banskobystrickej diecézy.

                  Súťaž prebiehala v troch kolách: hlavolamy, matematický test a ubongo.  Kvôli rovnakému počtu bodov bol rozstrel s tímom zo Zvolena. Naše družstvo splnilo úlohu skôr, a tak sme získali prvé miesto.

                  Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.