• Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

     •  

       

      Prázdniny

       

      Posledný deň vyučovania

      pred začiatkom prázdnin

       

      Termín prázdnin

       

      Začiatok vyučovania

      po prázdninách

      Jesenné

      30. 10. 2018 utorok

      31. 10. 2. 11. 2018

      5. 11. 2018

      pondelok

      Testovanie 5 – 2018

       

      21. 11. 2018 streda

       

      Vianoč

      21. 12. 2018 piatok

      27. 12. 2018 7. 1. 2019

      8. 1. 2019 utorok

      Polroč

      31. 1. 2019 štvrtok

      1. 2. 2019

      piatok

      4. 2. 2019 pondelok

      Jarné BB

      1. 3. 2019

      piatok

      4. 3. 8. 3. 2019

      11. 3. 2019 pondelok

      Testovanie 9 – 2019

       

      3. 4. 2019 streda

       

      Veľkonoč

      17. 4. 2019

      streda

      18. 4. 23. 4. 2019

      24. 4. 2019

      streda

      Letné

      28. 6. 2019

      piatok

      1. 7. 31. 8. 2019

      2. 9. 2019 pondelok