• Oznam pre rodičov!

     • 11.4.2022 bude škola bez elektrickej energie - celá škola bude uzatvorená - MŠ aj ZŠ. 

      ZUŠ BUDE prebiehať podľa rozvrhu od 11.30 - 18.00 hod.

       

      Veľkonočné prázdniny budú od 14.4.2022 - 19.4.2022. 

       

      13.4.2022 sa uskutoční online prednáška pre rodičov  - Kyberšikana o 17.00 hod. - link na pripojenie  ešte pošleme.

      Prednášku pre rodičov veľmi odporúčame - je hodnotná, aktuálna. Absolvovali ju pedagogickí zamestnanci školy a postupne ju absolvujú aj žiaci 3.-8. ročníkov ZŠ.

       

     • Úspechy v prednese poézie a prózy

     • Dňa 25.3.2022 sme sa po dlhej prestávke mohli konečne naživo zúčastniť okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V súťaži, ktorú organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom, sa našim recitátorom naozaj darilo! V I. kategórii sa umiestnila Miriamka Marková na 3. mieste v próze a Emka Gocníková na 3. mieste v poézii. V II. kategórii nám corona, žiaľ, vyradila 3 súťažiace. Jediná zástupkyňa, Lucka Kadlecová, sa však držala statočne a obsadila 2. miesto v próze. V III. kategórii sa najviac darilo Lenke Malej, ktorá obsadila 3. miesto v prednese poézie. Aj ostatní recitátori – Šimonko Chovanec, Nellka Sofia Bakšová, Radka Kadlecová a Julko Malý, reprezentovali našu školu so cťou. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • V pondelok 21.3. bol Svetový deň Downovho syndrómu, ktorého symbolom sú ponožky. Ľudia v tento deň po celom svete nosia dve odlišné ponožky, aby tak vyjadrili solidaritu ľuďom s Downovým syndrómom a podporili ich. Inak tomu nebolo ani v našej škole. Žiaci aj učitelia prišli v odlišných ponožkách, povedali sme si, čo je Downov syndróm, ako vzniká. Žiaci si vyfarbili dve papierové ponožky a jednu si vymenili so svojím spolužiakom. Novú dvojicu ponožiek si zobrali domov, takže si môžu znova pripomínať, že ľudská individualita robí tento svet krásnym, inšpirujúcim, pestrejším.

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – apríl 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 18 = 20,34 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 18 = 24,66 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 18 = 24,66 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 18 = 53,10 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 16 = 18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve

     • Banská Bystrica 14. januára (TK KBS) V Banskobystrickom biskupstve bude Rok svätého Františka Xaverského, oznámilo dnes biskupstvo. Ide o patróna Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici i biskupstva.

      „Z príležitosti 400. výročia svätorečenia nášho nebeského patróna bude od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve. Počas roka budeme viac spoznávať jeho krásne čnosti a uskutočňovať ich,“ informovalo TK KBS Banskobystrické biskupstvo.

      František Xaverský sa narodil v roku 1506 v Španielsku. Keď študoval v Paríži, zoznámil sa so sv. Ignácom. V roku 1537 bol v Ríme vysvätený za kňaza a venoval sa charitatívnej činnosti. Roku 1541 odchádza na Východ. Desať rokov neúnavne hlásal evanjelium v Indii a Japonsku a mnohých priviedol k viere. Zomrel roku 1552 na čínskom ostrove San-čao pri Kantone.

      Bol jedným z najväčších kresťanských misionárov, dokázal sa zžiť s národom, kde pôsobil, vedel pritiahnuť k misionárskej práci domorodcov a vo svojej vlasti prebúdzať záujem o toto záslužné dielo. Pápež Pavol V. ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a o tri roky neskôr ho pápež Gregor XV. spolu s Ignácom vyhlásil za svätého.

      V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil spolu so sv. Teréziou z Lisieux za patróna všetkých misií.

      V Cirkvi si pripomíname sv. Františka Xaverského aj ako patróna Japonska, Indie a námorníkov. Od roku 1776 je patrónom Banskobystrickej diecézy. Cisárovná Mária Terézia dala biskupstvu do vlastníctva bývalý jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského na hlavnom námestí v Banskej Bystrici, a určila ho za katedrálu diecézy.

      TK KBS informovala Banskobystrické biskupstvo