• OZNAM - Poplatok za obedy – marec 2022 !

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 18 = 20,34 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 23 = 31,51 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 23 = 31,51 €

      Cudzí                                  422                             2,95 x 23 = 67,85 €

       Žiaci          I. st.                 522                          1,15 x 18 = 20,70 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 22,70 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 18 = 22,14 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 24,14 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 18 = 10,80 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Burza stredných škôl

     • Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja

      Banskobystrický samosprávny kraj bude od stredy 9. februára realizovať historicky prvú Burzu stredných škôl. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

      Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00. Samotná Burza dá priestor viac ako 80 stredným školám, rozdeleným do jednotlivých dní podľa okresov.

      Na každý deň je naplánovaných priemerne desať škôl, ktoré sa predstavia nielen video-vizitkou, ale záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V pondelok 7.2.2022 sa otvára naša základná škola /aj materská škola/. 

      ŠKD bude otvorené od 6:00 do 17:00.    

      Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky). 

      CVČ zatiaľ pôjde v súčasnom režime bez premiešavania tried.

      Prosíme Vás:

      1. Pretestovať žiaka ZŠ domácim AG testom dnes  /6.2.2022/ - najneskôr ráno 7.2.2022 pred vyučovaním. Použitie testu nahláste cez EduPage. V prípade pozitívneho výsledku je potrebné  bezodkladne kontaktovať triedneho učiteľa.


      2. Zároveň v dôsledku prerušenia dochádzky do školy je nevyhnutné, aby ste pred nástupom žiakov na vyučovanie poslali cez EduPage buď: 

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /žiaci, ktorí neboli chorí alebo neboli posledných 5 dní v kontakte s pozitívnym/

      alebo 

      - Oznámenie o výnimke z karantény /žiaci, ktorí boli posledných 5 dní v kontakte s pozitívnym, ale sú po prekonaní ochorenia Covid 19 v období nie viac, ako pred 180 dňami alebo sú kompletne očkovaní/

       

      Udržanie prezenčného vyučovania v bezpečnom prostredí je pre nás všetkých prioritou!

      Máme pre Vás nové testy - po  5 ks na žiaka - 11:30 - 17:00 je potrebné  si ich prevziať na vrátnici školy!
       
      ĎAKUJEME za pochopenie!

      Prajeme Vám veľa zdravia a Božej pomoci v najbližších dňoch.