• Poplatok za obedy a desiatu na mesiac január 2022

     •  Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 16 = 18,08 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 16 = 21,92 €

      Predškoláci                       322                         1,37 x 16 =  21,92 €

      Cudzí                                  422                         2,95 x 16 =  47,20 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 16 =  18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

     • Výročie posviacky kaplnky

     • 8. decembra v roku 2000 posvätil zosnulý otec biskup Rudolf Baláž kaplnku v našej cirkevnej škole.

      V tento deň si pripomíname prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. To znamená, že spomedzi všetkých ľudí, jedine Panna Mária bola ochránená pred dedičným hriechom. Naša kaplnka je zasvätená Božiemu Milosrdenstvu. Preto slávime hody kaplnky na druhú veľkonočnú nedeľu, kedy si pripomíname sviatok Božieho Milosrdenstva. Pán Ježiš sa zjavil sv. Faustíne a žiadal ju, aby sa dal namaľovať obraz Božieho Milosrdenstva. Na tomto obraze z Ježišovho Srdca vychádzajú biele a červené lúče – symbol vody a krvi – a tie sú zas symbolmi sviatosti krstu a Eucharistie. Aj my sa v našej kaplnke modlíme korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Kaplnka na škole je veľkým pokladom pre všetkých. Veď pod jednou strechou býva s nami živý Pán Ježiš, ktorý je stále ochotný vypočuť naše prosby a vďaky. Preto sa v kaplnke úctivo správame a nevyrušujeme pri modlitbe ostatných. Verím, že aj po ukončení našej školy budete radi spomínať na chvíle strávené s Ježišom v našej kaplnke. Modlime sa spoločne, aby čím skôr skončila pandémia, a aby sme sa mohli v našej kaplnke naďalej stretávať aj pri sv. omši.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania na 2.st. ZŠ!

     • Na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia sa od  6. decembra 2021 do odvolania prerušuje prezenčná forma vzdelávania žiakov 2. stupňa základných škôl a prechádza sa na dištančné vzdelávanie /online/.

      Vyučuje sa podľa platného rozvrhu. Viac informácií dostanete od triednych učiteľov.

      10.12.2021 nám RÚVZ oznámi, či sa vyučovanie  preruší aj  o ďalší týždeň!!!

       

     • OZNAM!

     • Ďalšie testy /po 5 ks/

      pre všetkých žiakov ZŠ /1.aj 2.st./

       rozdávame od 2. 12. 2021

      11:30 – 17:00 !