• Návšteva predškolákov

     • Posledný decembrový týždeň žiaci  4.A pozvali na návštevu predškolákov z našej MŠ. Na začiatku sme sa všetci spoločne pomodlili a z papierového Mikuláša si škôlkari vytiahli predsavzatie, ktoré sa mali snažiť v daný deň splniť. Počas celého adventu, sme si  v triede čítali adventné rozprávky.  Jednu z nich, pod názvom Vianočný darček  sme si  zdramatizovali a zahrali našim kamarátom, ktorí nás odmenili silným potleskom. Pani učiteľka ich potom usadila do školských lavíc, kde si vyskúšali, aké je to byť ozajstným školákom. Vypracovávali pracovné listy a dostali aj prvú domácu úlohu. Blížiace sa Vianoce sme si pripomenuli  oblátkou s medom a na záver sme našich predškolákov obdarovali  malým darčekom. 

     • Živý Betlehem

     • Ako každoročne, tak i tento rok sa v Žiari nad Hronom organizoval tradičný živý betlehem, ktorý priblížil históriu vzniku blížiacich sa vianočných sviatkov. Živý betlehem organizuje Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne centrum, žiaci cirkevnej školy a spevácky zbor Holúbky z Kríža.

      V prevedení našich žiakov sme videli putovanie Jozefa a Márie do Betlehema, hľadanie nocľahu a narodenie v maštaľke. Počas Vianoc sa aj vy pripojte k pastierom, ľuďom a trom kráľom, aby ste sa poklonili Ježiškovi v jasličkách.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 19. decembra 2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili Dejepisnej olympiády. Zapojilo sa 16 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Svoje poznatky z dejepisu si overili vo vedomostnom kvíze, ktorý pozostával z troch častí: učivo príslušného ročníka, monotematický celok Staroveké Grécko a regionálne dejiny. O úspechu našich žiakov svedčí aj to, že až desiati z nich boli úspešnými riešiteľmi olympiády.

      Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

       

      Kategória F – 6. ročník

      1. miesto: Michal Cibuľa

      2. miesto: Monika Šebeňová

      3. miesto: Terézia Adamcová

      Kategória E – 7. ročník

      1. miesto: Zuzana Mudrončíková

      2. miesto: Tobias Horák

      3. miesto: Nina Sučanská

       

      Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Blahoželám víťazom a ďakujem všetkým súťažiacim.

      p. uč. Jauschová

     • Poďakovanie!

     • Minulý týždeň na našej škole prebiehal misijný jarmok. Naše pani učiteľky a pani vychovávateľky z ŠKD sa zapálili za myšlienku pomôcť deťom v Ugande. Týmto ohňom roznietili aj deti, ktoré s veľkou láskou vyrábali výrobky. Niektoré deti pomáhali aj pri samotnom predaji. Oslovovali ľudí prichádzajúcich do školy a vysvetľovali im zmysel projektu. Veru, málokto im odolal. A tak odchádzali z misijného obchodu síce s ľahšou peňaženkou, ale hrejivým pocitom, že pomohli tým najbiednejším.

      Veď ako opakovali deti - každý centík zaváži.

      Spolu sa vyzbieralo 200 €, ktoré budú zaslané na určený cieľ do misijného centra pre opustené deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová.

      Ďakujeme. Nech Vám to všetkým dobrý Boh odmení!

       

     • ...a Slovo bolo u Boha...

     • Pomyselnú bránu do recitačných súťaží otvoril prednes kresťanskej poézie a prózy. Svoje nadanie prišli ukázať noví i skúsení recitátori, ktorí priniesli so sebou všakovaké príbehy, veselé aj vážnejšie. S pani učiteľkami sme v kaplnke vytvorili príjemnú atmosféru, aby nás tréma nepremohla a mohli sme zo seba vydať maximum. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do diecézneho (krajského) kola na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. V diecéznom kole sa veľmi pekne umiestnil na 3. mieste najmladší člen výpravy Julko Malý.

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

       

      Školské kolo

       

      1. kategória (1. ‒ 4. ročník)

      poézia: 1. m. Július Malý, 3. A

       

      2. kategória (5. ‒ 6. ročník)

      poézia: 1. m. Lenka Malá, 5. A                    próza:  1. m. Patrícia Glezgová, 5. A

                  2. m. Tatiana Hronská, 5. A                          2. m. Juliana Dovcová, 6. B

                           Tomáš Bartošík, 6. B

                  3. m. Viktória Chrobáková, 5. B

                           Ella Repčoková, 5. A

                           Lucia Tichoňová, 6. A

       

      3. kategória (7. ‒ 9. ročník)

      poézia: 1. m. Patrícia Pittnerová, 7. B         próza:  1. m. Nina Sučanská, 7. A

                  2. m. Laura Maňuchová, 8. A                        2. m. Klára Karvašová, 7. B

                  3. m. Martina Lauková, 8. A                                  Terézia Hešková, 8. B

                           Bibiana Magulová, 7. A                       3. m. Petronela Glezgová, 7. B

                                                                                                  Jakub Minka, 8. B

     • Mikuláš v škole

     • Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom  v našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol plno dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia. Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

      Ďakujeme Mikuláš, budeme ťa čakať aj o rok.

     • Duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

     • Dňa 2. decembra 2017 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 33 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Odvážna ako Ján Krstiteľ“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

     • OZNAM!

     • Z dôvodu veľkej poruchy na vodovodnom potrubí našej školy, bude zajtra  15.12.2017 /piatok/  VYUČOVANIE ZRUŠENÉ!!!!

      Len v  nevyhnutnom  prípade bude ŠKD otvorené podľa potreby.  

      Obedy budú hromadne odhlásené...

      Prosíme,  sledujte stránku školy. Ak sa nepodarí odstrániť poruchu....bude vyučovanie zrušené aj v pondelok.

      Vyučovanie detí z našej ZUŠ sa prekladá do priestorov štátnej ZUŠ - IV.ZŠ  Jilemnického ZH.  

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Mladí lesníčkovia

     • Naši odvážlivci z tretieho a štvrtého ročníka sa dnes zúčastnili kvízovej súťaže pod názvom „Mladí lesníčkovia“. Museli sa popasovať s rôznorodými otázkami týkajúcich sa našej prírody. Ich úsilie stálo za to. Odniesli si:

      • 1. miesto - 4. A
      • 2. miesto - 4. B

      Gratulujeme.

     • Výstavka cudzojazyčných kníh

     • V spolupráci s Oxford Bookshop Banská Bystrica  sa v priestoroch našej školy uskutoční

      výstavka  cudzojazyčnej literatúry. 

      Žiaci, ale aj ich príbuzní a známi si  v termíne od 7. 12. do 15. 12.2017 budú môcť vybrať z ponuky kníh v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

      Využite príležitosť zakúpiť darček pre Vás  alebo Vašich blízkych.

     • Misijný jarmok

     • Srdečne Vás pozývame na misijný jarmok

      v dňoch od 12. do 15. decembra 2017

      vo vestibule cirkevnej školy

      v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

       

      Môžete si zakúpiť :

      • výrobky detí z ŠKD
      • kalendár na rok 2018
       (s kresbami detí na tému Fatimská Panna Mária)
      • školský časopis Lúč
        

      Zakúpením výrobkov i Vy prispejete na deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová v misijnom centre pre opustené deti.

     • Predaj stravných lístkov na mesiac január 2018

     •    V našej škole:   12.12.2017  a    13.12.2017    od 6.30 -  14.30 hod.

           

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November sa každoročne  na našej cirkevnej škole neodmysliteľne spája so školským kolom olympiády v anglickom jazyku. Tak tomu bolo aj tento rok. Záujem prejavilo opäť veľké množstvo žiakov, pre ktorých je angličtina nielen obľúbeným vyučovacím predmetom, ale aj koníčkom.  Svoje jazykové schopnosti si zmeralo 28 najlepších „English speakerov“.  

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B v písomnej i ústnej časti. Písomná časť otestovala gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie  s porozumením. Ústna časť preverila fantáziu, improvizáciu i nadanie súťažiacich v práci s obrázkom i vo voľnom rozhovore na určenú situáciu. Do obvodného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

      Napriek tomu, že úlohy boli náročné,  všetci naši súťažiaci sa s nimi popasovali a preukázali veľmi dobré vedomosti.

       S radosťou vám predstavujeme najúspešnejších:     

      Kategória 1A:

      1. Petronela Glezgová (7.B)

      2. Patrik Putiš (7.A)

      3. Klára Karvašová (7.B)

      Kategória 1.B

      1. Karolína Čierťažská ( 9.A)

      2. Martina Lauková (8.A)

      3. Petra Polanská (9.B)

      K úspešný riešiteľom okrem ocenených na prvých troch priečkach patrili aj Tamara Štangová( 7.B) v kategórii 1A  a v kategórii 1B Matej Červienka (8.A).

      Víťazi boli odmenení  diplomami a vecnými cenami od pani riaditeľky a ostatní si odniesli  diplomy za účasť a veríme, že aj dobrý pocit J . Congratulations!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov  v januárovom obvodnom kole OAJ.

      Milí žiaci, o rok máte šancu znova. Nezabudnite však na sebe pracovať. Čítať môžete napr. anglické čítanky rôzneho druhu, ktoré máte k dispozícii v kabinete ANJ.

                                                                                         vyučujúce ANJ