• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ s aprobáciou matematika – telesná výchova /náboženstvo/ pre 2. stupeň ZŠ (MIESTO JE UŽ OBSADENÉ)

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.9.2012
   • Požiadavky:
    VŠ II. stupňa, pedagogická prax vítaná

    Na uvedené miesto zamestnáme pedagogického zamestnanca s požadovanou kvalifikáciou len na dobu určitú /počas MD kmeňovej učiteľky/.
  • Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk – dejepis pre 2. stupeň ZŠ (MIESTO JE UŽ OBSADENÉ)

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.9.2012
   • Požiadavky:
    VŠ II. stupňa, pedagogická prax vítaná

    Na uvedené miesto zamestnáme pedagogického zamestnanca s požadovanou kvalifikáciou len na dobu určitú /počas MD kmeňovej učiteľky/.
  • Učiteľ s aprobáciou špeciálna pedagogika pre mentálne postihnutých (MIESTO JE UŽ OBSADENÉ)

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.9.2012
   • Požiadavky:
    VŠ II. stupňa, pedagogická prax vítaná