Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.BŠpeciálna triedaMŠAMŠBMŠC
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Kupcová
Učebňa: 224
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matúš Daniel
2    Matúš Debnár
3    Jakub Ďurina
4    Lukáš Gocník
5    Ján Henžel
6    Jakub Heško
7    Alexandra Horváthová
8    Viktória Chrobáková
9    Karolína Jakubechová
10    Richard Kohút
11    Lukáš Kollár
12    Miriam Kupcová
13    Marian Laho
14    Terézia Minková
15    Matej Moška
16    Mia Tara Pelešová
17    Melánia Rafaelisová
18    Veronika Schubertová
19    Dominik Schwarcbacher
20    Filip Strezenický
21    Ema Tužinská
22    Matúš Vencel

© aScAgenda 2018.0.1105 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria