Navigácia

 • Púť detí, Staré Hory 2019

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Predaj stravných lístkov na mesiac   JÚN 2019

  Uskutoční sa v našej škole:

        21.5.2019   od 6.30 - 14.30 hod.

        22.5.2019   od 6.30 - 14.30 hod.

            

            

   

 • Vážení rodičia a priatelia školy! 

  Na novú školskú kuchyňu sa zatiaľ vyzbieralo k 8.5.2019:

                   na bankový účet   3 150  €

                   v   hotovosti              505  €

                   SPOLU:                   3 655 €

   

  FINANČNÉ PROSTRIEDKY môžete posielať na č. účtu rodičov:   SK87 1100 0000 0026 2679 0269

  Do poznámky prosím uviesť slovo: KUCHYŇA 

   

  Ď A K U J E M E !

 • Pozvánka na zápis do materskej školy

 • DEŇ MATIEK

  Druhá májová nedeľa  už tradične  patrí  všetkým  mamám. Tento rok si  Deň  matiek  pripomenieme  v   nedeľu 12. mája. Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Rodičia, matka a otec, ktorí privítajú na svet nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

  Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

  Krásny deň matiek! ♥

 • Pozvánka

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

  Vás pozýva na

  svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  v nedeľu 12. mája 2019 o 9:30.

  Nácvik: v sobotu 11. mája 2019  od 10:00 do 11:00  v kostole.

 • Hodová slávnosť

 • Okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA

  V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3 až P8.

  Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli títo žiaci:

  P3 (3. ročník): Matej Ďuríček – 4. miesto; Ján Weiss – 12. miesto; Natália Vanková – 13. miesto;

  Lenka Burská – 14. miesto;

  P4 (4. ročník): Dominika Kravárová – 4. miesto; Terézia Machová – 10. miesto; Dávid Mancír – 22. miesto;

  Sofia Hana Pulišová – 27. miesto; Katarína Jakubechová – 31. miesto

  P5 (5. ročník): Šimon Páločný – 2. miesto – DIPLOM

  P6 (6. ročník): Matej Moška – 1. miesto – DIPLOM ; Tatiana Hronská – 6. miesto

  P7 (7.ročník): Matúš Fajčík ‒ 4. miesto; Juliana Dovcová – 5. miesto; Monika Šebeňová – 8. miesto;

  Michal Cibuľa – 12. miesto

  P8 (8. ročník): Martin Hronský – 2. miesto – DIPLOM

  Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa síl a chuti do riešenia matematických problémov, aby svoj matematický talent ďalej rozvíjali.

 • Výberové konanie - kuchárky

  Prijmeme vyučené kuchárky, ktoré majú skúsenosť so školským stravovaním. Podmienka - výučný list.

  Pohovor sa uskutoční 21.5.2019.

  Žiadosť je potrebné doručiť do 15.5.2019. 

 • Máj – mesiac Panny Márie

           Kvetinky májové, Márii sa kloňte,

           zvončeky hájové, Márii zazvoňte,

           vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,

           proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.

       Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.

       Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. storočí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta.

       Ako na jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, pr&i acute;de aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.

       Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náho dou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."

       Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."

       A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu  Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii.

 • Pozvánka na hodovú slávnosť

 • Veľká noc 2019

 • OZNAM!

  Veľkonočné prázdniny v ZŠ začínajú

  vo štvrtok 18.4.- 23.4.2019.

   

  Nástup žiakov do základnej školy je v stredu 24.4.2019!

                                                                      

  Materská škola je otvorená vo štvrtok 18.4. aj v utorok 23.4.2019.

   

 • Pozvánka

   

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  Veľkonočnú nedeľnú svätú omšu na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania 21. apríla 2019 o 09:30.

  RODINÁM S DEŤMI OZNAMUJEME,

  že nácvik k tejto sv. omši bude na Zelený štvrtok 18. apríla 2019 od 14:30 do 15:30 v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac máj 2019

  16. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

  17. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

 • Spievam, spievaš a Slávik Slovenska

  Tohtoročné školské kolo v speve bolo bohaté nielen na ľudovky, ktoré doteraz ešte múry školy nepočuli, ale aj na nové zvučné hlasy. Deti si mohli vybrať, či budú spievať ľudovú alebo umelú pieseň. Niektorí speváci ukázali svoj talent aj v ľudovke, aj v modernej piesni. Keby porota mohla, prvé miesto by udelila viacerým. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník speváckych súťaží, Slávik Slovenska bude mať v r. 2020 jubilejný 30. ročník. Gratulujeme všetkým umiestneným a víťazom držíme palce v okresnom kole.

  Spievam, spievaš

  ľudová pieseň

  1. kategória:

  1. m. Lukáš Ďuriš, 1. A

  2. m. Timea Mandincová, 2. B

  3. m. Kristína Môcová, 1. B

  2. kategória:

  1. m. Lucia Kadlecová, 3. A

  2. m. Martin Trokšiar, 4. A; Marion Fabová, 3. B

  3. m. Barbora Harineková, 4. B

  3. kategória:

  1. m. Michaela Kutišová, 6. A

  2. m. Dominik Rigo, 5. A

  3. m. Ella Repčoková, 6. A

  4. kategória:

  1. m. Lucia Tichoňová, 7. A

  2. m. Monika Hajdoniová, 7. B

  3. m. Monika Šebeňová, 7. A

   

  Spievam, spievaš

  umelá pieseň

  2. kategória:

  2. m. Ester Tafernerová, 3. A

  3. kategória:

  1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

  2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

  3. m. Ella Repčoková, 6. A

  4. kategória:

  1. m. Tamara Štangová, 8. B

  2. m. Viktória Moravská, 8. B

  3. m. Nina Trubenová, 7. B

   

  Slávik Slovenska 

  1. kategória

  1. m. Michaela Glezgová, 3. A

  2. m. Liana Páleníková, 1. A

  3. m. Bibiana Sámelová, 2. B

  2. kategória:

  1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

  2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

  3. m. Patrik Gábor, 6. A

  3. kategória:

  1. m. Hana Rusnáková, 8. A

  2. m. Natália Maruniaková, 7. A

  3. m. Nina Trubenová, 7. B

 • Vážení rodičia!

  Úprimné Pán Boh zaplať Vám rodičia, ktorí ste zapísali svoje dieťa na našu školu a prejavili nám tak dôveru. Budeme robiť všetko preto, aby sme ju nesklamali. V septembri otvoríme dve triedy.

  Tešíme sa na nových prvákov!

 • Oznam!

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Š.Moysesa v Žiari nad Hronom  udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ dňa  3. apríla 2019 (streda)  z dôvodu celoslovenského TESTOVANIA 9 - 2019 v súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

  V tento deň sa uskutoční v našej škole aj zápis do 1.ročníka ZŠ

  Materská škola je v prevádzke. Všetky deti sú z obedov odhlásené /okrem deviatakov/!

   

  Viac na:

  https://www.facebook.com/193406173701/photos/pcb.10156643761218702/10156643714763702/?type=3&theater

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria