Navigácia

Život Tvorba žiakov

Štefan Moyses

Tvorba žiakov

Sme hrdí na to, že práve naša škola nesie meno Štefana Moysesa, a že je naším patrónom a orodovníkom. Budeme sa snažiť o ešte väčšiu úctu k nemu cez lepšiu informovanosť žiakov o význame a veľkom prínose jeho života, cez pietnu úctu pri návšteve krypty, kde spočívajú jeho pozostatky, čakajúc na deň vzkriesenia a oslávenia, cez fundované besedy a hravé kvízy. Naši žiaci sa pokúsili napísať o ňom aj svoje skromné básničky, čím sa tiež chceli spolu s dospelými poďakovať tomuto velikánovi nášho mesta.

Štefan Moyses

Štefan Moyses biskup náš
vždy sa modlil Otče náš.
Za náš ľud sa modlil
svojím srdcom dobrým.

A aby sme v láske žili
a Matku Máriu milovali.
Lebo keď ju miluješ,
nikdy na ňu nezabudneš.
Maťa Miklášová V.B

Štefan Moyses

Naša škola pekné meno má
po Štefanovi Moysesovi sa volá.
Obetavý, pracovitý, múdry bol,
preto musíme sa učiť ako on.
Nika Kováčová V.B

Štefan Moyses

Štefan Moyses to bol kňaz,
čo veľa urobil pre nás.
Založil Slovenskú Maticu
a postavil nám knižnicu.
Aby sme aj my Slováci vedeli,
odkiaľ sme sa na svete zobrali.
Dávid Bartoň V.B

Štefan Moyses


Štefan Moyses bol sirota.
Počas svojho života
chudobným vždy pomáhal
a lásku okolo seba rozdával.

Na námestí jeho socha stojí,
okolo nej veľa ľudí chodí.
Mnoho z nich sa pri ňom zastaví
a pokoru v ňom objaví.
Maťo Dolnický V.B

Štefan Moyses

Bol biskup banskobystrický,
človek bol to charizmatický.
Nábožný on život žil,
v žiarskom kaštieli pôsobil.

Zostali nám tu po ňom pamiatky,
v kostole sú uložené jeho pozostatky.
Na našom námestí jeho socha stojí,
veď to bol velikán minulej doby.
Tadeáš Chujac VI.A

Štefan Moyses

Štefan Moyses z Veselého
žil v rodine roľníka,
ako dieťa stratil matku
a aj svojho ocinka.

Chudobní a sami
so sestrou ostali,
vzdelaní príbuzní
študovať ho dali.

Vyštudoval za kaplána
a neskôr bol biskupom,
jeho sochu aj my máme
v našom meste neveľkom.
Monika Trokšiarová V.B

Štefan Moyses

V roľníckej rodine radosť je veliká,
Pán Boh požehnal rodičom chlapčeka.
Števkom ho nazvali, lásku darovali,
Šťastie a vzdelanie boli by mu dali...

Od ocka a mamy smrť ho odlúčila,
detská osirelosť iné srdcia otvorila.
Vďaka ich dobrote Števko vyštudoval,
na cestách po svete múdrosti získaval.

Z vôle Božej biskupom sa stal
a o svoj národ vždy horlivo dbal.
Matice slovenskej predsedom sa stal
a v Tekovskom Svätom Kríži svoj život dokonal.
Paťka Karvašová VI.A

Štefan Moyses

V chudobných pomeroch vyrástol,
ale nikdy nekradol.
Bol vždy dobrý kamarát
celkom ako správny brat.

Za kňaza bol vysvätený
a do Žiaru povolaný.
Dnes je tu naša škola postavená
a nesie názov podľa jeho mena.
Veronika Roobová VII.B

Štefan Moyses

Slovenský národ miloval,
slovenčinu presadiť sa usiloval.
Preto Maďari ho v láske nemali ,
no Slováci tí ho vrúcne milovali.

Na Cyrila a Metóda
opúšťa putá národa.
Spomínať na neho budeme,
do krypty mu kvety prinesieme.
J. Dudáš a J. Hort IX. B

Štefan Moyses

Narodil sa pred 210. rokmi v októbri,
bol to človek veľmi dobrý.
Hoci ťažko sa mu život žil,
Maticu slovenskú založil.

Keď zomrel pomáhal Slovákom zhora,
po boku nášho Pána Boha.
Zaslúži si nebeského kľudu,
potom čo pomáhal slovenskému ľudu.
T. Čierny a M. Hrmo IX.B

Štefan Moyses

Od svojho detstva veľmi rád študoval,
národné cítenie v ľuďoch budoval.
Keď zomrel ľudia smútili za ním,
preto pokračovali s jeho poslaním.
K. Loučičanová a M. Nováček IX.B

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria