Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.BŠpeciálna triedaMŠAMŠBMŠC
Triedny učiteľ: PaedDr. Daniela Cvejkušová
Učebňa: 210
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej Červienka
2    Patrik Dekýš
3    Viktória Futáková
4    Miroslava Hazuchová
5    Petra Henželová
6    Daniel Chovanec
7    Simona Kurečajová
8    Martina Lauková
9    Laura Maňuchová
10    Nicol Nováková
11    Kristián Rausa
12    Nina Regináčová
13    Karin Sirágiová
14    Alžbeta Skučková
15    Ľubomíra Šarköziová
16    Andrej Šimko
17    Natália Trubenová
18    Šimon Urblík
19    Natália Chromá

© aScAgenda 2018.0.1105 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria