• Pozvánka

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      Veľkonočnú nedeľnú svätú omšu na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania 21. apríla 2019 o 09:30.

      RODINÁM S DEŤMI OZNAMUJEME,

      že nácvik k tejto sv. omši bude na Zelený štvrtok 18. apríla 2019 od 14:30 do 15:30 v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac máj 2019

     • 16. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

      17. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

     • Spievam, spievaš a Slávik Slovenska

     • Tohtoročné školské kolo v speve bolo bohaté nielen na ľudovky, ktoré doteraz ešte múry školy nepočuli, ale aj na nové zvučné hlasy. Deti si mohli vybrať, či budú spievať ľudovú alebo umelú pieseň. Niektorí speváci ukázali svoj talent aj v ľudovke, aj v modernej piesni. Keby porota mohla, prvé miesto by udelila viacerým. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník speváckych súťaží, Slávik Slovenska bude mať v r. 2020 jubilejný 30. ročník. Gratulujeme všetkým umiestneným a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Spievam, spievaš

      ľudová pieseň

      1. kategória:

      1. m. Lukáš Ďuriš, 1. A

      2. m. Timea Mandincová, 2. B

      3. m. Kristína Môcová, 1. B

      2. kategória:

      1. m. Lucia Kadlecová, 3. A

      2. m. Martin Trokšiar, 4. A; Marion Fabová, 3. B

      3. m. Barbora Harineková, 4. B

      3. kategória:

      1. m. Michaela Kutišová, 6. A

      2. m. Dominik Rigo, 5. A

      3. m. Ella Repčoková, 6. A

      4. kategória:

      1. m. Lucia Tichoňová, 7. A

      2. m. Monika Hajdoniová, 7. B

      3. m. Monika Šebeňová, 7. A

       

      Spievam, spievaš

      umelá pieseň

      2. kategória:

      2. m. Ester Tafernerová, 3. A

      3. kategória:

      1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

      2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

      3. m. Ella Repčoková, 6. A

      4. kategória:

      1. m. Tamara Štangová, 8. B

      2. m. Viktória Moravská, 8. B

      3. m. Nina Trubenová, 7. B

       

      Slávik Slovenska 

      1. kategória

      1. m. Michaela Glezgová, 3. A

      2. m. Liana Páleníková, 1. A

      3. m. Bibiana Sámelová, 2. B

      2. kategória:

      1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

      2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

      3. m. Patrik Gábor, 6. A

      3. kategória:

      1. m. Hana Rusnáková, 8. A

      2. m. Natália Maruniaková, 7. A

      3. m. Nina Trubenová, 7. B

     • Vážení rodičia!

     • Úprimné Pán Boh zaplať Vám rodičia, ktorí ste zapísali svoje dieťa na našu školu a prejavili nám tak dôveru. Budeme robiť všetko preto, aby sme ju nesklamali. V septembri otvoríme dve triedy.

      Tešíme sa na nových prvákov!

     • Oznam!

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Š.Moysesa v Žiari nad Hronom  udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ dňa  3. apríla 2019 (streda)  z dôvodu celoslovenského TESTOVANIA 9 - 2019 v súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      V tento deň sa uskutoční v našej škole aj zápis do 1.ročníka ZŠ

      Materská škola je v prevádzke. Všetky deti sú z obedov odhlásené /okrem deviatakov/!

       

      Viac na:

      https://www.facebook.com/193406173701/photos/pcb.10156643761218702/10156643714763702/?type=3&theater

     • Deň Frankofónie

     • Aj tento rok sa naša ZŠ s MŠ Štefana Moysesa zapojila do oslavy Frankofónie. Už od skorého rána 21. marca sa školou niesli francúzske šansóny, ktoré naznačovali, že celý deň sa bude niesť v znamení francúzskeho jazyka a kultúry.

      Na žiakov druhého stupňa čakali  rôznorodé aktivity, prostredníctvom ktorých spoznali významných frankofónnych vynálezcov a ich vynálezy. Žiaci sa mohli napríklad dozvedieť, kto zostrojil prvé dopravné prostriedky a fotoaparát, vyskúšať si, ako reálne funguje čítanie slepeckého písma a ako sa používa stetoskop či fonendoskop, zistiť v čom spočíva tajomstvo lahodnej čokolády alebo nájsť odpoveď, prečo saxofón patrí k dreveným dýchacím hudobným nástrojom. Na fanúšikov technických vynálezov čakal oddychový čitateľský kútik s románmi francúzskeho prognostika- vynálezcu Jula Verna.

      Tí, ktorí dávali na stanovištiach pozor a získané informácie dobre použili vo vedomostnom kvíze, si nakoniec s radosťou vychutnali svoju výhru- jazdu na koni. 

      Svoje všeobecné vedomosti a francúzštinu si na našej školskej akcii overili aj študenti žiarskej Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ktorí boli pri riešení kvízu vo veľkej miere úspešní.

      Celá akcia sa vskutku vydarila, za čo patrí vďaka riaditeľke SAUF doc. Janke Bírovej, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa na priebehu akcie podieľali.

      Mgr. Martina Štefanková

     • Pôstna duchovná obnova pre ženy

     • V sobotu 23. marca 2019 prijalo 30 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad vnútorným významom pôstu a nad Ježišovým postojom k hriešnici. Obnovu pripravili naše rehoľné sestričky. Sv. omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval vdp. dekan Ján Flajžík. Obnova začala o 13:00 sv. omšou, po nej nasledovali dve prednášky na tému, ktoré predniesli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. O 15:00 bola moderovaná adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na konci ktorej pán dekan udelil osobitné požehnanie každej prítomnej. Sme vďačné za túto možnosť na našej škole.

     • Modlitba krížovej cesty s deťmi ŠKD

     • Naši družinári sa v piatky stretávajú v kaplnke na modlitbe a speve detských náboženských piesní. V Pôstnom období je to modlitba krížovej cesty (KC). Každý týždeň si pripraví jedna pani vychovávateľka so svojím oddelením texty detskej KC, ktoré jednotlivé deti čítajú. Ďalšie deti putujú s krížom od zastavenia k zastaveniu. Ostatní sa zapájajú spevom a sústredenou modlitbou podľa svojich možností. Piesne k Ukrižovanému Spasiteľovi počas KC sprevádza na gitare sestra Zdenka. Deťom k sústredeniu pomáha aj premietanie obrázku zastavenia KC a text piesne. Pobožnosť KC končí modlitbou na úmysel Sv. Otca na získanie plnomocných odpustkov.

     • Dekanátne kolo biblickej olympiády v Žiari nad Hronom

     • Víťazi školského kola biblickej olympiády - Veronika Pavlová z 9. B, Jozef Kremnický z 8. A a Klára Karvašová z 8. B - vytvorili trojčlenný tím, ktorý reprezentoval cirkevnú ZŠ s MŠ Š. Moysesa na dekanátnom (okresnom) kole 20. marca 2019. K žiarskym hráčom sa pripojili žiaci zo ZŠ Angyalova, Kremnica, zo ZŠ s MŠ Jastrabá a zo ZŠ Benice reprezentovali dekanát Turčianske Teplice. Súťaž pozostávala z 5 kôl, ktoré moderovala Mgr. Zuzana Lauková. Naši žiaci získali prvé miesto a postup do diecézneho kola v Badíne 9. apríla 2019.

     • Predaj stravných lístkov na mesiac apríl 2019!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac apríl 2019 sa uskutoční

      20. a 21. marca 2019 od 6.30 -14.30 hod. v priestoroch  našej školy!

       

     • Popolcová streda

     • V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadne na 6. marec 2019.

      Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.

      Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána.

      Konkrétnym predsavzatím pre nás do týchto dní pôstu môže byť ‒ v modlitbe s Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba, koľko potrebujem a koľko nepotrebujem. Môžu to byť rôzne veci: móda, jedlo, internet…

      Proti egoizmu bojujme láskou. Nech nás v tomto období nadchýna modlitba a starostlivosť o blížnych.

      Účasťou na krížovej ceste môžeme v pôstnom období získať úplné odpustky.

      Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia ‒ je to čas, kedy sme pozvaní premôcť pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu.

     • Oznam!

     • Počas jarných prázdnin žiakov ZŠ (4.3.2019 - 8.3.2019) nebude v prevádzke školský klub detí ani školská jedáleň.

      Nástup do základnej školy je 11.3.2019!

      Materská škola je v prevádzke!

     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      prosíme Vás, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy,
      • na zariadenie novej školskej jedálne /kuchyne/.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu - tlačivá sú v ľavom stĺpci.

      ĎAKUJEME!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 12.2. sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vo Zvolene, kde našu školu i okres reprezentovala Maťka Lauková, žiačka 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch častí: práca s textom, transformácia textu a ústna časť. Maťka vo veľkej konkurencii obsadila veľmi pekné 8. miesto a stala sa tak úspešnou riešiteľkou olympiády. Najlepšie sa jej darilo v teste zameranom na prácu s textom, v ktorom stratila  len jeden bod z plného počtu. Srdečne gratulujeme!

     • Svetový deň výchovy a vzdelávania

     • Pápež pripomenul blížiaci sa Svetový deň výchovy a vzdelávania, ktorý vyhlásilo UNESCO na 24. januára  - bude sa sláviť vôbec po prvý raz. Povzbudil spomenutú organizáciu v jej úsilí o podporu mieru vo svete prostredníctvom vzdelávania, s vyjadrením nádeje, aby sa stalo „dostupným pre všetkých, a aby bolo celostné, slobodné od ideologických kolonizácií".