• ROZPRÁVKOVÝ EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V CIRKEVNEJ ŠKOLE

     • Tento rok sa v Deň európskych jazykov naša Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom zmenila na rozprávkovú školu.

      V triedach prvého stupňa žiaci so zatajeným dychom počúvali rozprávky interpretované pani učiteľkami. Boli to talianske, ruské, nemecké, francúzske, poľské či grécke rozprávky, ako je napríklad Pinocchio, Popoluška, Máša a medveď, Lolek a Bolek, Malý princ či Havran a líška. Na stanovištiach riešili zábavné úlohy a svoju šikovnosť si deti mohli zmerať pri skladaní puzzle, lovení rýb, vyrábaní záložiek, pri odpovedaní na hádanky a otázky v dotazníkoch, ochutnávaní typických národných jedál, pri orientovaní sa na mape, vymaľovávaní, kreslení, čítaní, učení nových slov v cudzích jazykoch a iných zaujímavých činnostiach.

      Takto sa nielen dobre zabavili a precvičili svoje zručnosti, ale sa aj bližšie zoznámili s európskymi rozprávkami, jazykmi a kultúrami.

      Žiaci druhého stupňa na hodinách anglického jazyka tiež pracovali s rozprávkami európskych krajín v anglickom jazyku veku primeranou formou. V skupinách riešili jednotlivé úlohy, rozbor rozprávky a výsledkom ich snaženia bol edukačný plagát.

      Dúfame, že tento inšpiratívny  deň plný smiechu, spolupráce, rozprávok a nových zážitkov  bude  našich žiakov motivovať v ďalšom učení sa cudzích jazykov, ktoré im naša škola ponúka.

      Veľká vďaka za super akciu patrí pedagógom a žiakom 5. a 9.ročníka, ktorí sa na jej príprave a realizácii podieľali!

       

      Mgr. Martina Štefanková

     • Riaditeľské voľno 11. októbra 2019

     • Na základe § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 školského zákona  z 22. mája 2008 Z. z. a § 3 odst. 10 vyhlášky 231/2009 MŠVVaŠ SR z 3. júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách


      u d e ľ u j e


      riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom 

      riaditeľské voľno v trvaní jedného dňa všetkým žiakom MŠ a ZŠ  

        z bezpečnostných dôvodov  - ŽIARSKY JARMOK 2019


      Termín riaditeľského voľna: 11. októbra

      2019 /piatok/!

     • Mesiac október 2019 - Mimoriadny misijný mesiac

     • Svätý Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac.

      Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia.

      Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Pri tejto príležitosti bolo v Ríme predstavené logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít.

      Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:

      1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;

      2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;

      3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;

      4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

      Svätý Otec František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum Illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.

     • Modlitebný deň - 18.október 2019

     • Blíži sa veľký modlitebný deň - už 18. októbra 2019 sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec.

      Ešte stále sa môžete do tejto modlitebnej akcie zaregistrovať aj Vy. Z ACN Vám radi zašleme ruženec z olivového dreva, vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi.Keď sa zaregistrujete, môžete vidieť, s kým sa vo svete budete 18. októbra ruženec modliť a vytvoríte tak celosvetové ružencové spoločenstvo.

      Zaregistrovať sa môžete tu:  https://millionkidspraying.org/sk/praying-map/ (Na stránke nájdete aj podrobné informácie o celej kampani.)

      Veľmi nás teší, že tohtoročnú akciu Milión detí sa modlí ruženec si vzal pod záštitu aj košický arcibiskup-metropolita, Mons. Bernard Bober. „Naša modlitba je veľmi potrebná a veľmi silná. Najmä keď sa modlíme spolu a modlitba vychádza priamo z nášho srdca,“ hovorí Mons. Bober.Pridajte sa preto aj Vy.

      Prajem Vám požehaný deň.

      Ján Tkáč, ACN Slovensko

      P.S. Pozývam Vás k tomu, aby ste k modlitbe ruženca povzbudili aj Vašich priateľov a známych. Poďme spoločne naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

     • BIELA PASTELKA

     • Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete aj v našej škole príspevkom do pokladničky v piatok 20. septembra od 7:45 do 9:40.

      Ďakujeme!

     • Pozvánka

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

      v nedeľu 22. septembra 2019 o 9:30.

       

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 21. septembra 2019  o 14:00 na fare.

      Po nácviku pozývame rodiny s deťmi

      na OPEKAČKU na farskom dvore. 

      V prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať

      v priestoroch fary a farského klubu.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

       

     • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

     • Sviatok: 15. september

      Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

      1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
      2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
      3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
      4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
      5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
      6. Snímanie z kríža
      7. Ježišov pohreb

      Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

       

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

     • Pri príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude v sobotu iba jedna sv. omša –SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ– o 09:30 hod., na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame. Slávnostným kazateľom bude d.p. benediktín Vladimír Kasan, predstavený Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Pri tejto sv. omši bude tiež spievať mládežnícky zbor. Po sv. omši bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo farskej klubovni /podľa počasia/.

      Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

      Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

      Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

      Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

      A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

      Na záver si pripomeňme, že naša škola je práve vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

       

     • Úspech Michala Cibuľu z 8. A v celoslovenskom kole

     • Svojím projektom z geografie sa Miško Cibuľa prebojoval cez všetky kolá až medzi tých najlepších. V celoslovenskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY získal 3. miesto. K úspechu srdečne blahoželáme!

     • 4. výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2019

     • 8. septembra sme si na sviatok narodenia Panny Márie pripomenuli 4. výročie od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou,  veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť, a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať- Panna Mária prepáč. Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.

      Ako dnes zablahoželáme k narodeninám našej mame? To necháme na každého z vás...

      Zdravas Mária...

     • Denný tábor ŠKD júl 2019

     • Program denného tábora školského klubu detí bol aj tento rok bohatý a veľmi zaujímavý. Uskutočnil sa za pomoci BBSK. Zúčastnilo sa ho 54 detí. Fotografie zachytávajú, čo všetko sme videli, vyskúšali, zažili.

      Svätá omša

      3. rok s Divadlom z domčeka, teraz Dlhý, Široký a Bystrozraký

      Dopravné ihrisko - len neprísť o vodičák

      Hasiči, náš vzor + radosť z penovej párty

      Hrnčiarska dielňa

      Huráááá, súťaže s vodou

      Na krídlach vážky - tvorivé dielne

      Pohybové hry v rozprávkovom parku milujeme

      Tvorivá dieľňa - kráne sme ich vyzdobili

      Tvorivé dielne - zdobenie pohárikov na poklady

      V súťažiach sa zabávame a v družstvách si pomáhame

      V Žiari máme vážne super ihriská

      Vyhodnotenie tábora

      Záverečná svätá omša

     • Zber papiera

     • Celkovo sme vyzbierali 8 274 kg papiera, z toho 190 kg kartónov. 

      Víťazná trieda 4.A vyzbierala 2 351 kg a pôjde na autobusový výlet podľa svojho výberu.

      Najviac priniesol žiak 4.A - Marek Ďuríček -  1 298 kg.

      Na druhom mieste skončila 1. B a na treťom mieste  8.B.

      Odmeny a sladké ocenenie si odniesli žiaci z každej triedy, ktorí doniesli najviac kilogramov v triede. 

       

      BLAHOŽELÁME!!!

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

     • 28.júna 2019 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

      Sv. Otec Benedikt XVI., zdôrazňuje, že týmto sviatkom osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“

      Celý mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky predstavuje podstatu ľudskej bytosti. Srdce sa všeobecne stalo symbolom lásky. Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti.

      Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty majú korene vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34).

      Nielen v mesiaci júni, ale každý prvý piatok  mesiaca si môžeme uvedomiť hodnotu nádherného obrazu Ježišovho Srdca, ktoré bude vždy  bohaté na lásku pre tých, ktorí ho vzývajú slovom, pokáním a životom. Pre koho bije moje srdce? Pre koho pracujem, obetujem sa, namáham, pre koho žijem? Komu patrí moje srdce? Je naplnené láskou, priateľstvom, pokojom? Božské Srdce sa môže stať pre nás hlbokou inšpiráciou, aby aj  naše srdce bilo pre druhých, pre  ľudí, ktorí t úžia po našej láske. Ich šťastie je skryté v našom srdci. Darujme im toto šťastie a nájdeme to svoje.     

      Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom sa ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v trápeniach.
      4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
      5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
      6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
      7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
      8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
      9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
      10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
      11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
      12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

       

      "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

       

       

     • Záver školského roka sa niesol v znamení športových úspechov

     • Vyzdvihnúť chceme skvelé výkony našich futbalistiek. Tie po prvenstvách v okrese i regióne predviedli svoju bojovnosť a húževnatosť aj v krajskom kole. Po postupe zo skupiny a víťazstve v semifinále nestačili iba na hráčky z Brezna a tak obsadili fantastické druhé miesto.

      To, že v našej škole sú skvelí futbalisti aj chlapci, dokazuje ich prvenstvo na Turnaji o pohár starostky obce Janova Lehota. Súbežne s futbalom prebiehala v rámci tohto turnaja aj vybíjaná dievčat, kde naše žiačky za chlapcami v ničom nezaostali. Z Janovej Lehoty si tak naša výprava priniesla len zlaté medaily.

     • Ďakujeme našim spevákom - slávikom

     • V okresných kolách speváckych súťaží nás úspešne reprezentovalo 7 detí. Porota pochválila všetkých spevákov za úžasné vystúpenia, medzi jednotlivými umiestneniami boli len veľmi malinké rozdiely, kvôli tomu sa porota aj dlhšie radila. V Spievam, spievaš sa súťažilo v 4 kategóriách. Lukáško Ďuriš získal 1. miesto, na 2. priečke vo svojej kategórii sa umiestnila Lucka Kadlecová. V 3. kategórii 2. miesto patrí Miške Kutišovej a čestné uznanie od poroty získala Lucka Tichoňová. Aj Slávik Slovenska nám opätovne priniesol krásne umiestnenia. Miška Glezgová a Paťka Glezgová získali 2. miesta, Hanka Rusnáková 3. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme! 

     • Oznam!

     • ZBER PAPIERA

      sa uskutoční 

      od 24.júna do 26.júna 2019

      /pondelok-streda/

       

      V prípade možnosti - prosíme označiť balíky ich hmotnosťou.

      ĎAKUJEME!!!

       

      Víťazná trieda pôjde na autobusový výlet!

      Vyhodnotí sa priemerom na žiaka!

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • Katolícka cirkev vo štvrtok 20. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

      Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

      Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.