• Víťaz v literárnej súťaži „Olympijské pohľadnice“

     • Slovenský olympijský výbor (SOV) v januári spustil ďalší ročník literárnej súťaže „Olympijské pohľadnice“ ‒ deti mohli napísať pozdrav pre športovca, ktorý bude reprezentovať Slovensko na tohtoročných olympijských hrách v Pyeong Changu 2018. Mali na výber z mnohých olympionikov, napr. krasokorčuliari Nicole Rajičová, Lucia Myslivečková a Lukáš Csölley, biatlonistka Anastasia Kuzminová, zjazdári Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Adam Žampa, hokejový tím Slovenska a mnoho iných.

                  Pohľadnice s prianiami, želaniami a pozdravmi boli poslané športovcom priamo do Pyeong Changu, ktorí si ich všetky prečítali a z veľkého množstva vybrali tie najkrajšie, najvtipnejšie, najzaujímavejšie a najpovzbudivejšie.

                  Tešíme sa, že z celého Slovenska olympionici vybrali pohľadnicu aj nášho Tiborka Švagerka zo 6. B. Prezident SOV Anton Siekel zaslal Tiborkovi diplomom a vecnú cenu, ktorou bola časť olympijskej kolekcie športového oblečenia.

       

      Srdečne blahoželáme!

     • 1. miesto v autorskej súťaži Rozpoviem ti ja rozprávočku

     • Tvorivé písanie a čitateľskú gramotnosť u žiakov rozvíja literárna súťaž Rozpoviem ti ja rozprávočku. Talentovaní žiaci v nej súťažia vlastnou autorskou rozprávkou. Tento rok mali napísať zvieraciu rozprávku. V 2. kategórii 12 ‒ 16 rokov statočne bojoval aj Matúško Fajčík zo 6. A, so svojou prozaickou rozprávkou Zajačikove dobrodružstvá získal 1. miesto. Odborná porota jeho úsilie odmenila diplomom a vecnou cenou. 

      Gratulujeme!

      „Keď sa ráno zobudil, pred ním stála veľká sova. „Ty si ten zajac, čo hľadá kráľovnú?“ „Áno.“ odpovedal zajačik. „Poslala ma srnka.“ pokračovala sova. Zajkovi padol kameň zo srdca, lebo si myslel, že ho prišla vziať a odovzdať kráľovi. „Zober si batoh a poď!“ Zajko vysadol na ňu a vzlietli. Leteli nad lesom, lúkami a poľami. Preleteli nad veľkým jazerom a blížili sa k hore. „Tam je tá jaskyňa!“ zaradoval sa zajko. „Vidíš toho orla?“ ukazuje sova. Nad jaskyňou lietal obrovský orol, ktorý mal ostré pazúry a špicatý zobák. Sova zložila zajaca na skale: „Ja odlákam jeho pozornosť a ty zachráň kráľovnú!“ „Hej, orol, stavím sa, že ma nechytíš, lebo si pomalý!“ Orol ihneď za ňou letel. Zajac skákal ako kamzík po skalách, až stál pred jaskyňou. Vošiel do nej a našiel tam kráľovnú. Spolu vyšli z jaskyne a začali utekať dolu horou...“ (úryvok)

     • TESTOVANIE žiakov 9. ročníka ZŠ (papierová forma) (T9-2018)

     • Riadny termín: 21. marec 2018 (streda).

      Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosť na ďalšie štúdium, poskytnúť školám a odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

      Testované predmety:

      • matematika,
      • slovenský jazyk a literatúra.

      Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka, rysovacie pomôcky.

      Nepovolené pomôcky: mobil, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Zaslanie výsledkov:

      • 17. apríl 2018 – elektronickou formou,
      • 30. apríl 2018 – výsledkové listy žiakov a škôl.

      Náhradný termín: 5. apríl 2018 (štvrtok) v Banskej Bystrici – pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne.

      Podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk (časť Testovanie 9).

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

      8.10 – 8.20 (10 minút)              - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 (60 minút)             - administrácia testu

      9.20 – 9.25 (5 minút)                - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

       

      9.25 – 9.45 (20 minút)              - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.45 – 9.55 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 (10 minút)            - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 (60 minút)          - administrácia testu

      11.05 – 11.10 (5 minút)            - zozbieranie testov a OH

       

      11.10 – ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

      Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania (o 7.45 hod.).

       

     • Deň frankofónie

     • Aj naša škola sa 16. marca 2018 pridala k medzinárodnej oslave Mesiaca frankofónie a frankofónnych hodnôt, ako je tolerancia, solidarita či rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti. V spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny - v zastúpení jej riaditeľkou doc. Janou Bírovou- sme pripravili pre našich škôlkarov a prvostupniarov zaujímavé tvorivé aktivity. Pri nich si deti nielenže rozvíjali svoju kreativitu, predstavivosť, zmyslové vnímanie a  manuálne zručnosti, ale sa dostali aj do kontaktu s francúzštinou i francúzskou a frankofónnou kultúrou. Pri tónoch francúzskych piesní plnili žiaci na stanovišiach rôzne úlohy, za ktoré získavali body. Niektorí sa prejavili ako dobrí znalci frankofónnych  reálií, iní ako skvelí degustátori, ďalší krásne vymodelovali francúzske maškrty, či povyrábali  francúzsky minislovníček. A našli sa aj šikovní hľadači pokladu a tanečníci. Tí s najvyšším počtom bodov si napokon zmerali sily pri pretekoch na elektrických autíčkach. To bolo smiechu a rozžiarených detských očí! Každý žiačik odchádzal z akcie nielen  s chrumkavým croissantom a vlastnoručne vyrobeným francúzskym minislovníčkom, ale aj dobrou náladou!

      Mgr. Martina Štefanková

     • Súťaž 25.výročie školy

     • Riaditeľka školy vyhlásila súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Do súťaže sa zapojilo vyše 30 detí. Pani riaditeľka dnes 15.3.2018 ocenila všetky práce, no osobitne sa jej páčil návrh Jakuba Minku z 8.B., ktorý bude aj na prvej stránke časopisu. Ocenila aj práce ďalších žiakov: Karolína Čierťažská z 9.A, Barbora Rajčanová zo 7.A a Viktória Chrobáková z 5.B.

      Všetci si odniesli sladkú odmenu  a malú pozornosť.

      Ďakujeme za pekné kresby, ktoré si môžete pozrieť vo vestibule našej školy!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac apríl 2018

     •      Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

            22.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

            23.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

     • DEŇ FRANKOFÓNIE

     • Medzinárodný deň frankofónie sa stal oslavou francúzskeho jazyka, solidarity a dialógu medzi kultúrami. Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) na svojej internetovej stránke každý rok zaznamenáva tisíce aktivít vo vyše 80 štátoch pri príležitosti tohto dňa.Do osláv francúzskeho jazyka a kultúry sa v roku 2018 pripája aj Slovensko - Mesiacom frankofónie. Od začiatku do konca marca je pripravených veľa podujatí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach; jednotlivé akcie sa uskutočnia aj v Žiline a Ružomberku a v Žiari nad Hronom. Mesiac frankofónie pripravuje veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v spolupráci s ambasádami Belgicka, Bulharska, Kanady, Maďarska, Rumunska a Švajčiarska. Deň francúzskeho jazyka si 20. marca pripomína aj Organizácia Spojených národov. OSN v roku 2010 zaviedla oslavu šiestich svojich oficiálnych jazykov, aby potvrdila viacjazyčnosť a najmä kultúrnu rozmanitosť. Francúzštine, ktorá bola v 19. storočí jazykom diplomacie, patrí aj v súčasnosti stále osobitné miesto v OSN. Francúzština nie je len jeden z oficiálnych jazykov OSN, ale aj jeden z dvoch pracovných jazykov Sekretariátu OSN.Termín Medzinárodného dňa frankofónie sa vzťahuje na 20. marec 1970, keď v nigerskom meste Niamey podpísali zmluvu o založení Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu (ACCT), ktorá sa stala základom pre súčasnú Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF). Na svete existuje približne 900.000 učiteľov francúzskeho jazyka. Spolu s angličtinou je francúzština jediný jazyk, ktorým sa hovorí na piatich svetadieloch. Francúzština je štvrtým najčastejšie používaným jazykom na svetovej počítačovej sieti.Frankofónny charakter má aj televízna stanica TV5MONDE, ktorá patrí medzi najväčšie televízie na svete. Programy šíri do takmer 220 miliónov rodín v približne 200 krajinách sveta vrátane Slovenska.V Európskej únii je francúzština druhým najčastejšie používaným jazykom po angličtine.Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF) tvorí 58 členských štátov a vlád; ďalších vyše 20 štátov - vrátane Slovenska - je zaradených medzi pozorovateľov. Od januára 2015 je generálnou tajomníčkou OIF Michaëlle Jeanová.

      Nás teší, že i naša škola oslávi Deň frankofónie  svojimi aktivitami dňa 16.3.2018.

     • POZVÁNKA!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú

      svätú omšu venovanú najmä RODINÁM S DEŤMI spojenú s modlitbou KRÍŽOVEJ CESTY DETÍ.

      Nácvik v sobotu 10. marca 2018 od 10:00 do 11:00 v kostole.

       

      Nedeľa: 9.00 hod. - Krížová cesta detí

                    9.30 hod. - Svätá omša

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Oznamy pre rodičov predškolákov!

     • Cirkevná škola pripravuje  pre verejnosť Deň otvorených dverí dňa 15. marca 2018 od 13.00-17.00 hod.

       

      Zápis do 1. ročníka cirkevnej školy bude 3. apríla 2018  v utorok po Veľkej noci od 9.00 do 16.00 hod.  Prihlášky na zápis do 1. ročníka sú na vrátnici školy,  na webovej stránke školy a v kostoloch.

      Tešíme sa na Vás!

     • Pôstna duchovná obnova pre ženy

     • Kedy?   Začiatok: 10.marec 2018 /sobota/ o 13.00 hod.

      Koniec: cca 17.00 hod.

      Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

      v Žiari nad Hronom

       

      Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

       

      Téma:  Odvaha žiť v pravde

       

      Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan  Ján Flajžík

        

      Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 9.3.2018.

     • Poďakovanie zo štátnej materskej školy

     •  

      Dostali sme pozvanie.... My predškoláci z F a D triedy materskej školy A.Kmeťa 11.  Od koho?  Od cirkevnej  ZŠ, že majú pre nás niečo pripravené .

      Tak sme teda išli plní očakávania, čo nás to len čaká ... a veru nebolo toho málo. Pani učiteľky nám ukázali počítačovú učebňu, kde sme sa mohli zahrať na počítačoch rôzne vedomostné hry. Potom sme sa presunuli do učebne, kde sa robia pokusy ....a viete čo !!! my sme pri niektorých pokusoch aj asistovali napr. ako sa vyrobí blesk, lávová lampa ... to bola paráda .

      A najväčšie prekvapenie? ... bol pán Mrkvička . Úžasný ujo, ktorý nám čítal z knižiek .....hmm, ale ako čítal !!...pútavo a živo . Pomáhali sme mu pri čarovaní s guličkami, vyriešiť záhadu uja sovy, prečo má na perine kopčeky, keď sa ňou zakryje ... a potom sme zažili divočinu s jedným chlapcom, čo sa prezliekol za vlka. Trochu sme sa aj báli, tak nám o tom rozprával, že sme sa na chvíľu aj my s ním do tej rozprávky dostali, ale všetko sa dobre skončilo a my sme sa s ujom Mrkvičkom a jeho rozprávkami museli rozlúčiť.

      Pri odchode zo školy sme dostali za návštevu od p. učiteliek balíčky a sladké cukríky ....

                                                                                Bol to pekný zážitok ,za ktorý ďakujeme :D

     • Viem čo zjem - celoslovenská súťaž!

     • S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že v rámci prvej súťaže projektu Viem čo Zjem „Zabávame sa komiksom“ sa Vaša škola umiestnila v TOP 10 najlepších komiksov.

      Až 184 tried z 55 zapojených škôl popustilo uzdu fantázii a ohúrilo zaujímavými príbehmi.

      Konkrétne trieda 4.B sa so svojím komiksom umiestnila na krásnom 8. mieste, vďaka čomu získala 16 bodov do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500€.

       

      Viac o vyhodnotení 1. súťaže, ako aj o aktuálnom bodovom stave všetkých zapojených tried sa dozviete tu: https://www.viemcozjem.sk/o-projekte/co-je-nove/vyhodnotenie-1-sutaze/.

       

      Ďakujeme za zapojenie do súťaže a srdečne gratulujeme!

       

      S pozdravom

       

      Zuzana Hambáleková

      Mobil: +421 917 134 099

      Email: info@viemcozjem.sk

     • Popolcová streda

     • V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadne na 14. február 2018.

      Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Označenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.


      Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána.


      Konkrétnym predsavzatím pre nás do týchto dní pôstu môže byť - v modlitbe s Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba, koľko potrebujem a koľko nepotrebujem. Môžu to byť rôzne veci, móda, jedlo, internet…

      Proti egoizmu bojujme láskou. Nech nás v tomto období nadchýna modlitba a starostlivosť     o blížnych.


      Účasťou na krížovej ceste môžeme v pôstnom období získať úplné odpustky.

      Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia - je to čas, kedy sme pozvaní premôcť pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu.

       

       

       

     • Oznam!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú

      omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 11. februára 2018 o 9.30 hod.

      Nácvik : v sobotu 10. februára 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac marec 2018

     • Predaj stravných lístkov na mesiac marec v našej škole sa uskutoční: 

      13.2.2018 a 14.2.2018  od 6.30 - 14.30 hod.

     • Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu

     •  

                                 Milí rodičia a priatelia školy,  

      touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za predchádzajúci rok 2017 v prospech Rodičovského spoločenstva pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

                               Rodičovské spoločenstvo sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a aby           k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                                Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

                                Ako rodičovské spoločenstvo Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      TLAČIVÁ  s údajmi školy sú  v ľavom stĺpci na našej webovej stránke.

      Ďakujeme!

     • OZNAM!

     • Školská jedáleň pri 2. ZŠ oznamuje, že v stredu 7.februára 2018 nebude teplá strava. /Od 8.30 hod. budú celý deň bez elektrickej energie./

      Z tohoto dôvodu bude suchý obed / chlebík, rezeň, 2 dcl. džús/.

      V prípade, že nemáte záujem o suchý obed, je potrebné sa z obeda individuálne odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie.