• OZNAM!

     • Poplatok za obedy - január 2020

       

      Obedy  MŠ a ZŠ  zamestnanci                      1,33 x 18 = 23,94

      Deti do 5 rokov                                                1,37 x 19 = 26,03

      Predškoláci                                                       0,17 x 19 =   3,23

       

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Olympiáda zo SJL

     • Do školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa zapojili naši najlepší žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka.

      Olympiáda mala tri časti. V prvej žiaci riešili úlohy na čítanie s porozumením a testové úlohy zo slovenčiny, literatúry a slohu. Po prestávke bola druhá časť, ktorá vyskúšala úroveň tvorivosti žiakov, pretože mali pretransformovať predložený text do iného zadaného žánru. Tretia časť bola najnáročnejšia ‒ žiaci mali za úlohu na zadaný žáner a tému napísať slohový útvar, ktorý sa mali hneď na mieste naučiť naspamäť a predniesť pred porotou. Všetci pekne zabojovali, aj keď niektorých potrápil v závere prednes svojho textu.

      V XII. ročníku OSJL v roku 2019/2020, v kategórii C získala 1. miesto Lucia Dekýšová, 9. B; 2. miesto Júlia Dovcová, 8. B a o 3. miesto sa podelili Martin Hronský, 9. B; Monika Šebeňová, 8. A; Klára Karvašová, 9. B.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali 73 % a viac z celkového počtu bodov všetkých troch častí OSJL. Sú to: z 8. A ‒ Michal Cibuľa, Natália Maruniaková, Anna Mečiarová, Sophia Miklošová; z 8. B ‒ Nina Trubenová; z 9. A ‒ Zuzana Mudrončíková, Martin Polanský, Nina Sučanská, Dominika Šikeťová; z 9. B ‒ Emma Repčoková.

      Všetkým srdečne blahoželáme!