• Testovanie T5 2019 /Obedy sú odhlásené pre žiakov 6.-9.r./

     • TESTOVANIE žiakov 5. ročníka ZŠ  - (T5  2019)

      papierová forma testovania

       

      - termín: 20. november 2019 (streda)

      - testované predmety:

      • matematika
      • slovenský jazyk a literatúra

      - počet testovaných úloh: MAT – 30 úloh, SJL – 30 úloh

      - povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro (nie gumovacie)

      - zakázané pomôcky: mobil, kalkulačky, rysovacie pomôcky, výpisky, študijné                                     

                                           materiály, učebnice a pod.

      - termín zaslania výsledkov:

      • december 2019 – elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

      - podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

       

      Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov ZŠ T5 2019

      Špecifikácia testu z matematiky T5 2019

      Špecifikácia testov zo SJL a MJL T5 2019

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 h (10 minút)         - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a papierov

        na pomocné výpočty

      8.10 – 8.20 h (10 minút)        - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 h (60 minút)       - administrácia testu

      9.20 – 9.25 h (5 minút)           - zozbieranie testov, OH a papierov na pomocné výpočty

       

      9.25 – 9.50 h (25 minút)        - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.50 – 9.55 h (5 minút)          - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 h (10 minút)      - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 h (60 minút)   - administrácia testu

      11.05 – 11.10 h (5 minút)      - zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

      Žiaci musia byť v triede najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. najneskôr o 7.45 hod.

       

      Žiaci boli podrobne oboznámení s pokynmi k testovaniu.

     • OZNAM!

     • Poplatok za stravu - december 2019

       

      Obedy  MŠ a ZŠ   zamestnanci                     1,33 x 15 = 19,95

      Deti do 5 rokov                                               1,37 x 15 = 20,55

      Predškoláci                                                     0,17 x 15 =  2,55

       

      Uhradiť na č. účtu:  SK55 0200 0000 0041 1263 0953

      Do poznámky uviesť meno / triedu/ !

     • „... a Slovo bolo u Boha...“

     • Na hodinách čítania a literatúry sme sa v novembri pripravovali na prednes kresťanskej poézie a prózy, ktorým sme chválili a oslavovali Boha, podporili talentovaných žiakov v prednese, upevňovali vzťah k rodnej reči, spoznávali krásy a hodnoty kresťanskej literatúry.

      Žiaci sa svedomito pripravovali. Školské kolo sme mali v našej kaplnke, započúvali sme sa do ukážok známych i menej známych autorov textov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledky školského kola nájdete pod článkom. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 11. 2019 na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

      Do Banskej Bystrice putovali Miška Glezgová, 4. A, Julko Malý, 5. A, Matejko Cibuľa, 5. B, Petronelka Glezgová a Lucka Dekýšová, 9. B. Na gymnáziu nás milo privítali, vytvorili príjemnú atmosféru úvodným kultúrnym programom v Kaplnke sv. Jána Pavla II., po ktorom sme sa rozdelili do jednotlivých tried a stretávali sme sa len cez prestávky, kedy sme si hovorili svoje skúsenosti a postrehy z recitácie. Zhodli sme sa, že tento rok bola v niektorých kategóriách silná konkurencia. Tešíme sa, že sa v krajskom kole veľmi pekne umiestnili Matejko Cibuľa na 2. mieste a Lucka Dekýšová tiež na 2. mieste. Srdečne gratulujeme.

      Keďže je súťaž dobrovoľná, vážime si prácu a prípravu všetkých žiakov, ktorí sa zapájajú a prispievajú svojím recitačným umením ku kráse na hodinách i v rôznych kultúrnych programoch na škole i mimo nej.

      Ďakujeme rodičom a učiteľom, ktorí spolupracujú pri formovaní mladých recitátorských talentov.

       

      kat. 3. - 4. r. próza: 1. m. Michaela Glezgová

      kat. 5. - 6. r. poézia: 1. m. Július Malý, 5. A

                                       2. m. Filip Kazár, 6. B

                                       3. m. Alexandra Hamadová, 5. A; Ivana Tulipánová, 6. A

                           próza: 1. m. Matej Cibuľa, 5. B

                                      2. m. Nela Škopcová, 5. A; Nina Budajová, 6. A

                                      3. m. Radka Kadlecová, 6. A

      kat. 7. - 9. r. poézia: 1. m. Lucia Dekýšová, 9. B

                                       2. m. Michal Cibuľa, Matúš Fajčík, 8. A

                                       3. m. Lenka Malá, Tatiana Hronská, 7. A

                            próza: 1. m. Petronela Glezgová, 9. B

                                      2. m. Patrícia Glezgová, 7. A

                                      3. m. Klára Karvašová, 9. B

     • Pozvánka

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na svätú omšu

      venovanú najmä rodinám s deťmi v nedeľu 17. novembra 2019 o 9:30.

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 16. novembra od 10:00 do 11:00  na fare.

      Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do liturgie nedeľnej sv. omše.

      Tešíme sa na Vás!

     • ZBIERKA HODINA DEŤOM JE TU!

     •  

      Vo štvrtok 14. 11. 2019 bude celé Slovensko patriť deťom aj vďaka Vám.

       

       Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. 

       

      Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

       

      Aj v našej škole sa môžete zapojiť do tejto zbierky 14. novembra 2019.

      S označenou pokladničkou číslo 282 všetky triedy navštívia naši zástupcovia Mestského žiackeho parlamentu.

       

      ❤ ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ❤

       

     • Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.


     • Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín (alebo kryptu) a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


      Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.