• Mesiac október 2019 - Mimoriadny misijný mesiac

     • Svätý Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac.

      Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia.

      Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Pri tejto príležitosti bolo v Ríme predstavené logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít.

      Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:

      1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;

      2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;

      3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;

      4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

      Svätý Otec František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum Illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.

     • Modlitebný deň - 18.október 2019

     • Blíži sa veľký modlitebný deň - už 18. októbra 2019 sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec.

      Ešte stále sa môžete do tejto modlitebnej akcie zaregistrovať aj Vy. Z ACN Vám radi zašleme ruženec z olivového dreva, vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi.Keď sa zaregistrujete, môžete vidieť, s kým sa vo svete budete 18. októbra ruženec modliť a vytvoríte tak celosvetové ružencové spoločenstvo.

      Zaregistrovať sa môžete tu:  https://millionkidspraying.org/sk/praying-map/ (Na stránke nájdete aj podrobné informácie o celej kampani.)

      Veľmi nás teší, že tohtoročnú akciu Milión detí sa modlí ruženec si vzal pod záštitu aj košický arcibiskup-metropolita, Mons. Bernard Bober. „Naša modlitba je veľmi potrebná a veľmi silná. Najmä keď sa modlíme spolu a modlitba vychádza priamo z nášho srdca,“ hovorí Mons. Bober.Pridajte sa preto aj Vy.

      Prajem Vám požehaný deň.

      Ján Tkáč, ACN Slovensko

      P.S. Pozývam Vás k tomu, aby ste k modlitbe ruženca povzbudili aj Vašich priateľov a známych. Poďme spoločne naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

     • BIELA PASTELKA

     • Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete aj v našej škole príspevkom do pokladničky v piatok 20. septembra od 7:45 do 9:40.

      Ďakujeme!

     • Pozvánka

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

      v nedeľu 22. septembra 2019 o 9:30.

       

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 21. septembra 2019  o 14:00 na fare.

      Po nácviku pozývame rodiny s deťmi

      na OPEKAČKU na farskom dvore. 

      V prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať

      v priestoroch fary a farského klubu.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

       

     • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

     • Sviatok: 15. september

      Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

      1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
      2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
      3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
      4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
      5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
      6. Snímanie z kríža
      7. Ježišov pohreb

      Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

       

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

     • Pri príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude v sobotu iba jedna sv. omša –SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ– o 09:30 hod., na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame. Slávnostným kazateľom bude d.p. benediktín Vladimír Kasan, predstavený Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Pri tejto sv. omši bude tiež spievať mládežnícky zbor. Po sv. omši bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo farskej klubovni /podľa počasia/.

      Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

      Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

      Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

      Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

      A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

      Na záver si pripomeňme, že naša škola je práve vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

       

     • Úspech Michala Cibuľu z 8. A v celoslovenskom kole

     • Svojím projektom z geografie sa Miško Cibuľa prebojoval cez všetky kolá až medzi tých najlepších. V celoslovenskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY získal 3. miesto. K úspechu srdečne blahoželáme!

     • 4. výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2019

     • 8. septembra sme si na sviatok narodenia Panny Márie pripomenuli 4. výročie od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou,  veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť, a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať- Panna Mária prepáč. Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.

      Ako dnes zablahoželáme k narodeninám našej mame? To necháme na každého z vás...

      Zdravas Mária...