• Zber papiera

     • Celkovo sme vyzbierali 8 274 kg papiera, z toho 190 kg kartónov. 

      Víťazná trieda 4.A vyzbierala 2 351 kg a pôjde na autobusový výlet podľa svojho výberu.

      Najviac priniesol žiak 4.A - Marek Ďuríček -  1 298 kg.

      Na druhom mieste skončila 1. B a na treťom mieste  8.B.

      Odmeny a sladké ocenenie si odniesli žiaci z každej triedy, ktorí doniesli najviac kilogramov v triede. 

       

      BLAHOŽELÁME!!!

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

     • 28.júna 2019 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

      Sv. Otec Benedikt XVI., zdôrazňuje, že týmto sviatkom osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“

      Celý mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky predstavuje podstatu ľudskej bytosti. Srdce sa všeobecne stalo symbolom lásky. Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti.

      Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty majú korene vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34).

      Nielen v mesiaci júni, ale každý prvý piatok  mesiaca si môžeme uvedomiť hodnotu nádherného obrazu Ježišovho Srdca, ktoré bude vždy  bohaté na lásku pre tých, ktorí ho vzývajú slovom, pokáním a životom. Pre koho bije moje srdce? Pre koho pracujem, obetujem sa, namáham, pre koho žijem? Komu patrí moje srdce? Je naplnené láskou, priateľstvom, pokojom? Božské Srdce sa môže stať pre nás hlbokou inšpiráciou, aby aj  naše srdce bilo pre druhých, pre  ľudí, ktorí t úžia po našej láske. Ich šťastie je skryté v našom srdci. Darujme im toto šťastie a nájdeme to svoje.     

      Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom sa ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v trápeniach.
      4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
      5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
      6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
      7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
      8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
      9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
      10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
      11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
      12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

       

      "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

       

       

     • Záver školského roka sa niesol v znamení športových úspechov

     • Vyzdvihnúť chceme skvelé výkony našich futbalistiek. Tie po prvenstvách v okrese i regióne predviedli svoju bojovnosť a húževnatosť aj v krajskom kole. Po postupe zo skupiny a víťazstve v semifinále nestačili iba na hráčky z Brezna a tak obsadili fantastické druhé miesto.

      To, že v našej škole sú skvelí futbalisti aj chlapci, dokazuje ich prvenstvo na Turnaji o pohár starostky obce Janova Lehota. Súbežne s futbalom prebiehala v rámci tohto turnaja aj vybíjaná dievčat, kde naše žiačky za chlapcami v ničom nezaostali. Z Janovej Lehoty si tak naša výprava priniesla len zlaté medaily.

     • Ďakujeme našim spevákom - slávikom

     • V okresných kolách speváckych súťaží nás úspešne reprezentovalo 7 detí. Porota pochválila všetkých spevákov za úžasné vystúpenia, medzi jednotlivými umiestneniami boli len veľmi malinké rozdiely, kvôli tomu sa porota aj dlhšie radila. V Spievam, spievaš sa súťažilo v 4 kategóriách. Lukáško Ďuriš získal 1. miesto, na 2. priečke vo svojej kategórii sa umiestnila Lucka Kadlecová. V 3. kategórii 2. miesto patrí Miške Kutišovej a čestné uznanie od poroty získala Lucka Tichoňová. Aj Slávik Slovenska nám opätovne priniesol krásne umiestnenia. Miška Glezgová a Paťka Glezgová získali 2. miesta, Hanka Rusnáková 3. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme! 

     • Oznam!

     • ZBER PAPIERA

      sa uskutoční 

      od 24.júna do 26.júna 2019

      /pondelok-streda/

       

      V prípade možnosti - prosíme označiť balíky ich hmotnosťou.

      ĎAKUJEME!!!

       

      Víťazná trieda pôjde na autobusový výlet!

      Vyhodnotí sa priemerom na žiaka!

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • Katolícka cirkev vo štvrtok 20. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

      Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

      Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

     • Pozvánka!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na

      nedeľnú svätú omšu venovanú najmä RODINÁM S DEŤMI.

      Najbližší termín:  23. jún 2019 o 9:30.

      Nácvik: v sobotu 22. júna 2019  od 14:00  na fare.

      Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na

      OPEKAČKU do FARSKEJ ZÁHRADY.

       

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • OZNAM!

     • Mesiacom jún 2019 sa končí stravovanie  v ŠJ pri II.ZŠ. Pani vedúca prosí zákonných zástupcov o zrušenie trvalých príkazov za obedy, nakoľko jej už nabiehajú platby na mesiac júl 2019.

      Preplatky, ktoré vznikli na stravnom, budú vrátené zákonným zástupcom  na účet v mesiaci august.

      Ďakujeme za pochopenie!

       

     • Národné testovanie deviatakov - výsledky

     • Testovanie deviatakov T9 prinieslo pekné výsledky, ktoré presahujú celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku a literatúre sme dosiahli 72,5 %, čo je o 10,2 % viac ako národný priemer (62,3 %). V matematike sme dosiahli 71 %, čo je o 7,9 % viac ako národný priemer (63,1 %).

      Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali deviatakov na testovanie. Ďakujeme deviatakom za svedomitý prístup k práci.

     • Naše futbalistky postupujú na kraj

     • Družstvu futbalistiek, ktoré je zložené zo žiačok 2. stupňa, sa výborne darí. Po víťazstve v okresnom kole si vybojovali prvenstvo aj v regióne a zaslúžene postupujú do krajského kola. Gratulujeme!