• Výberové konanie - kuchárky

     • Prijmeme vyučené kuchárky, ktoré majú skúsenosť so školským stravovaním. Podmienka - výučný list.

      Pohovor sa uskutoční 21.5.2019.

      Žiadosť je potrebné doručiť do 15.5.2019. 

     • Máj – mesiac Panny Márie

     •          Kvetinky májové, Márii sa kloňte,

               zvončeky hájové, Márii zazvoňte,

               vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,

               proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.

           Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.

           Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. storočí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta.

           Ako na jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, pr&i acute;de aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.

           Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náho dou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."

           Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."

           A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu  Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii.

     • OZNAM!

     • Veľkonočné prázdniny v ZŠ začínajú

      vo štvrtok 18.4.- 23.4.2019.

       

      Nástup žiakov do základnej školy je v stredu 24.4.2019!

                                                                          

      Materská škola je otvorená vo štvrtok 18.4. aj v utorok 23.4.2019.

       

     • Pozvánka

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      Veľkonočnú nedeľnú svätú omšu na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania 21. apríla 2019 o 09:30.

      RODINÁM S DEŤMI OZNAMUJEME,

      že nácvik k tejto sv. omši bude na Zelený štvrtok 18. apríla 2019 od 14:30 do 15:30 v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac máj 2019

     • 16. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

      17. 4. 2019   od 6.30 - 14.30 hod.

     • Spievam, spievaš a Slávik Slovenska

     • Tohtoročné školské kolo v speve bolo bohaté nielen na ľudovky, ktoré doteraz ešte múry školy nepočuli, ale aj na nové zvučné hlasy. Deti si mohli vybrať, či budú spievať ľudovú alebo umelú pieseň. Niektorí speváci ukázali svoj talent aj v ľudovke, aj v modernej piesni. Keby porota mohla, prvé miesto by udelila viacerým. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník speváckych súťaží, Slávik Slovenska bude mať v r. 2020 jubilejný 30. ročník. Gratulujeme všetkým umiestneným a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Spievam, spievaš

      ľudová pieseň

      1. kategória:

      1. m. Lukáš Ďuriš, 1. A

      2. m. Timea Mandincová, 2. B

      3. m. Kristína Môcová, 1. B

      2. kategória:

      1. m. Lucia Kadlecová, 3. A

      2. m. Martin Trokšiar, 4. A; Marion Fabová, 3. B

      3. m. Barbora Harineková, 4. B

      3. kategória:

      1. m. Michaela Kutišová, 6. A

      2. m. Dominik Rigo, 5. A

      3. m. Ella Repčoková, 6. A

      4. kategória:

      1. m. Lucia Tichoňová, 7. A

      2. m. Monika Hajdoniová, 7. B

      3. m. Monika Šebeňová, 7. A

       

      Spievam, spievaš

      umelá pieseň

      2. kategória:

      2. m. Ester Tafernerová, 3. A

      3. kategória:

      1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

      2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

      3. m. Ella Repčoková, 6. A

      4. kategória:

      1. m. Tamara Štangová, 8. B

      2. m. Viktória Moravská, 8. B

      3. m. Nina Trubenová, 7. B

       

      Slávik Slovenska 

      1. kategória

      1. m. Michaela Glezgová, 3. A

      2. m. Liana Páleníková, 1. A

      3. m. Bibiana Sámelová, 2. B

      2. kategória:

      1. m. Patrícia Glezgová, 6. A

      2. m. Viktória Chrobáková, 6. B

      3. m. Patrik Gábor, 6. A

      3. kategória:

      1. m. Hana Rusnáková, 8. A

      2. m. Natália Maruniaková, 7. A

      3. m. Nina Trubenová, 7. B

     • Vážení rodičia!

     • Úprimné Pán Boh zaplať Vám rodičia, ktorí ste zapísali svoje dieťa na našu školu a prejavili nám tak dôveru. Budeme robiť všetko preto, aby sme ju nesklamali. V septembri otvoríme dve triedy.

      Tešíme sa na nových prvákov!