• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

          • Dňa 12.2. sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vo Zvolene, kde našu školu i okres reprezentovala Maťka Lauková, žiačka 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch častí: práca s textom, transformácia textu a ústna časť. Maťka vo veľkej konkurencii obsadila veľmi pekné 8. miesto a stala sa tak úspešnou riešiteľkou olympiády. Najlepšie sa jej darilo v teste zameranom na prácu s textom, v ktorom stratila  len jeden bod z plného počtu. Srdečne gratulujeme!