• 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      prosíme Vás, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy,
      • na zariadenie novej školskej jedálne /kuchyne/.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu - tlačivá sú v ľavom stĺpci.

      ĎAKUJEME!

     • Svetový deň výchovy a vzdelávania

     • Pápež pripomenul blížiaci sa Svetový deň výchovy a vzdelávania, ktorý vyhlásilo UNESCO na 24. januára  - bude sa sláviť vôbec po prvý raz. Povzbudil spomenutú organizáciu v jej úsilí o podporu mieru vo svete prostredníctvom vzdelávania, s vyjadrením nádeje, aby sa stalo „dostupným pre všetkých, a aby bolo celostné, slobodné od ideologických kolonizácií".

     • Biblická olympiáda – školské kolo

     • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triednych kôl sa  zúčastnili žiaci 2. stupňa. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 01. 2019,  postúpilo spolu 21  žiakov.

      Poslaním a cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

      Žiaci si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh:

      Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša.             

      Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

       

      Výsledky školského kola:


      1. miesto – Jozef Kremnický 8.A
      2. miesto – Veronika Pavlová 9.B
      3. miesto – Klára Karvašová 8.B

      4. miesto – Zuzana Mudrončíková 8.A (náhradníčka)

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole 20.03.2019,

      v ktorom budú všetci spolu reprezentovať našu školu ako jeden tím.

     • Predaj stravných lístkov na mesiac február 2019

     • Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

      22.1.2019 a 23.1.2019    od 6.30 - 14.30 hod.

     • PRIJÍMACIE KONANIE NA SŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

     • 3. apríl  2019         TESTOVANIE 9 ‒ 2019

      /CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE   DEVIATAKOV/

       

      16. ‒ 17. apríl 2019        NÁHRADNÉ TESTOVANIE

       

      Do 20. februára 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

       

      Do 28. februára 2019 ‒ riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je potrebné vykonať talentovú skúšku.

       

      25. 3. – 15. 4. 2019  ‒ talentové skúšky na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

       

      Do 10. apríla 2019 ‒ zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ.

       

      Do 20. apríla 2019 ‒ riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na stredné školy a gymnáziá

      1.kolo prijímacích skúšok:

      - 13. mája 2019

      - 16. mája 2019

      2.kolo prijímacích skúšok  - 18. júna 2019

     • Pozvánka na svätú omšu

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín:

      Nedeľa KRSTU KRISTA PÁNA 13. január 2019 o 09:30.

      Nácvik: v sobotu 12. januára 2019

      od 10:00 do 11:00 v kostole.

       

      Tešíme sa na Vás všetkých!