• Milión detí sa modlí ruženec

     •  

      Milión detí sa modlí ruženec

       

      „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” ‒ Slová svätého pátra Pia

       

      Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

       

      18. októbra 2018

       

      Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

       

      Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

       

      Materiály a bližšie info nájdete na webovej stránke:

      http://acn-slovensko.org/miliondeti/

     • DRUHOSTUPNIARI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE OSLAVOVALI EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     •  

      26. septembra si každoročne na druhom stupni pripomíname Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka - najčastejšie besedami s anglicky hovoriacimi hosťami o krajinách Európy. V tomto školskom roku sme sa rozhodli venovať zážitkovým a populárno-náučným aktivitám jeden deň. Celá škola sa zmenila na európsky svetadiel.

      Jednotlivé krajiny si premysleli a zrealizovali samotní  žiaci druhého stupňa, ktorí vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali suveníry. Do príprav zainteresovali aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž: Uhádni z ktorej krajiny pochádza tento nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je, že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli správnu odpoveď len štyria žiaci z celej školy.

      Obsiahnuté boli krajiny Vatikán, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Grécko a Nórsko.

      Deň sme začali rozhlasovou reláciou k EDJ, ktorú pripravili siedmaci. Poslucháči v triedach sa mohli dozvedieť napríklad, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, no v Európe sa používa asi len 225 z nich. Mnohých prekvapilo aj to, že v každom jednom jazyku rozvoj reči prebieha rovnako. V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu samohláskových zvukov. Približne vo veku jedného roka už vyslovuje prvé slová. V troch rokoch dokáže formovať celé vety a v piatich rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov. Nie je to zaujímavé?

      Po rozhlasovej relácii išli žiaci putovať po jednotlivých stanovištiach, kde ich čakali ukážky jazyka krajiny v rozprávke, piesni alebo „naživo“ , prezentácie, kvízy, ochutnávky, slepá mapa, súťaže v rýchlosti, obratnosti (súboj toreádora s býkom), súťaženie skupín (kooperatívne učenie), ale aj dramatizácia. Žiaci (tvorcovia) využili aj svoje talenty napríklad pri vystúpení hudobnej skupiny zo „Španielska“.

      Samotná príprava i realizácia priniesli obojstranný úžitok, nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre tvorcov. Deti bavili aktivity a zároveň sa im ľahšie prijímali informácie od žiakov ako od učiteľov.

      Spätná väzba od detí nás utvrdila v tom, že rozhodnutie zmeniť našu školu na Európu bolo správne.

                                                                                                       Mgr. Beata Oťapková

                                                                                                       Mgr. Elena Kupcová 

     • Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

     •  

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V našej škole sa už niekoľko rokov usilujeme o to, aby sa spomínaná akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj iných predmetov ponúka Európsky deň jazykov mnoho možností. Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede.

      Tento školský rok si pani učiteľky na prvom stupni  v spolupráci so žiakmi pripravili niekoľko európskych krajín, ktoré chceli prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť ostatným žiakom.  Deti mohli zavítať do Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými bábikami z dreva Matrioškami. V Ukrajine sa zas naučili pesničku a pani Nárožná, ktorá je pedagogičkou ukrajinského jazyka deťom porozprávala o zvykoch a tradíciách tohoto národa. Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke s názvom Chalva, ktorej základ tvoria slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora Chorvátsko reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá bývala v tejto krajine, chodila tam do školy a mohla nám tak porovnať život, akým žijeme tu na Slovensku s tým chorvátskym. Nelkina mamina pani Kocianová pripravila pre každého koláčiky, aké sa robia v spomínanom štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je to gondola, Vatikán a  kde na mape Európy môžeme nájsť „čižmu“  sa žiaci dozvedeli v krajine, ktorá má na vlajke farbu zelenú, bielu a červenú  - Taliansko. V reštaurácii Ristorante ich čakala za ich veľkú usilovnosť v učení sa nových vecí pizza, ktorú nám pre všetky detičky 1. stupňa zasponzorovali rodičia Tužinskí.  Módu, jedlo, autá a animované postavičky z filmu Ratatouille si deti mohli  bližšie pozrieť           v krajine Francúzsko. V triede, kde boli deti oblečené vo farbách bulharskej vlajky sa žiaci dozvedeli ako sa píše azbuka,  porozprávali sa o letoviskách tejto krajiny, vypočuli hudbu  a urobili kvíz, v ktorom si otestovali svoje vedomosti, pamäť a postreh. V Európskej škole tanca si zas  žiaci pozreli ako sa tancuje valčík, či polka a svoje pohybové schopnosti a zručnosti si vyskúšali v belgickom tanci.

      Hudba, smiech, dobrá nálada  sa niesli celým dopoludním,  a preto si túto akciu, ktorá je pre deti veľkým obohatením,  určite zopakujeme aj o rok.

                                                                                                          Mgr. Martina Kupcová