• Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • Katolícka cirkev vo štvrtok 31. mája oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

      Sviatok Božieho tela sa slávi vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorý tentoraz pripadol na nedeľu 27. mája.

      Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

       Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

     • 1.sv. prijímanie našich tretiakov

     • Tento rok bol pre nás tretiakov  27. máj 2018 nezabudnuteľným dňom. Prvýkrát vo svojom živote sme zažili tú obrovskú milosť, že sme mohli prijať do svojho srdiečka Pána Ježiša v Eucharistii. Na tento deň sme sa dôkladne pripravovali celé tri roky na hodinách náboženstva, v kostole na sv. omšiach, ale i doma vo svojich rodinách. Niektorí z nás prijali deň predtým sviatosť krstu a ostatní si očistili svoju dušu vo sv. spovedi.

      Celú slávnosť zdobili naše rozžiarené tváričky, modlitby a piesne, ktorými sme vyprosovali milosti pre seba i našich blízkych.

      Chceme sa poďakovať za našu cirkevnú školu i za všetky modlitby, ktoré ste všetci za nás obetovali, aby sme túto veľkú sviatosť mohli prijať s radosťou a čistými srdiečkami. Veľmi túžime po tom, aby sme vďaka milosti posväcujúcej a Sviatosti oltárnej dokázali svojimi životmi nasledovať Ježiša Krista.

      Tretiaci

     • Prijímacie skúšky do ZUŠ 29.5. a hudobné odbory aj v našej škole 31.5.2018!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac jún 2018

     • Sa uskutoční v našej škole

      22.5.2018  a 23.5.2018   od 6.30 - 14.30 hod. 

      /utorok a streda/

       

     • Deň matiek

     • „Verím v lásku na prvý pohľad, pretože som miloval moju mamu, len čo som otvoril oči.“

       

      Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 13. mája.

      Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

      Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

      Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

      LEN PRE VÁS, MILÉ MAMY !

       

      Naše milé mamičky, vždy nám padnú slzičky,

      keď myšlienky nás napadnú, že Vy ste tam a my sme tu.

      Sme veľmi radi, ako ste nás vychovali,

      koľko veľa lásky ste nám za tie roky dali.

      To, že Vás ľúbime, už určite viete,

      a to, že neprestaneme, Vám dnes sľubujeme.

      Každý rok k Vášmu sviatku, napíšeme báseň krátku,

      aby ste vedeli, že sme s láskou na Vás mysleli.

      Ďakujeme za všetko!

     • Pozvánka!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.Najbližší termín: 13. máj 2018 o 9.30 hod.

      Nácvik: v sobotu 12. mája 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Nanebovstúpenie Pána

     • Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

       

      Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

       

      Ježiš, keď opúšťal tento svet a šiel od svojich do „neba“ pustil sa smerom hore. To, čo je živé, môže sa dvíhať smerom nahor, to, čo je mŕtve, padá dolu k zemi. Božie zjavenie pozýva nás kresťanov mať zvláštny vzťah k nebu – tam hore. Ježiš tam šiel pripraviť nám miesto a vráti sa po nás. Tam je naša vlasť. Tam si máme zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú ani strate, ani skaze, ani inflácii. Srdcia máme mať upriamené na nebo. Toto upriamenie na nebo dá nášmu životu orientáciu, aby sme vedeli, odkiaľ sme a kam smerujeme, aby náš život nebol len bezcieľnym túlaním sa, blúdením v priestore a čase. Ktosi múdry raz povedal: „Bez neba nad našimi hlavami by sa zem pod našimi nohami začala triasť…“

       

      Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj život, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle…

      Pre katolíkov je Nanebovstúpenie Pána prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa musia zúčastniť na svätej omši. Naša škola sa zúčastní celoškolskej sv. omše vo štvrtok 10.5.2018 o 8:30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža.