• Oslavy na facebooku školy

     • Nech sa páči, fotografie, reportáž ATV a program z osláv pri príležitosti 25.výročia založenia školy si môžete pozrieť na:

      Kultúrny program:

      https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7928

      Reportáž ATV:

      https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7891.63

      Foto:

      https://www.facebook.com/Z%C5%A0-s-M%C5%A0-%C5%A0tefana-Moysesa-193406173701/

       

       

       

     • BLAHOŽELÁME!

     • Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteliek každoročne pripravujú na prednes umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aktuálny 64. ročník bol pre našu školu v kategórii POÉZIA obzvlášť úspešný. Do okresného kola postupovali súťažiaci z prvých dvoch miest školského kola: I. kat. (2. – 4. roč.) – Martin Trokšiar, Július Malý,  II. kat. (5. – 6. roč.) – Lenka Malá, Juliana DovcováI a III. kat. (7. – 8. roč.) – Angelika Čamajová, Nina Sučanská.

      Z kategórie PRÓZA postúpili do okresného kola: I. kat. - Alexandra Hamadová, Hana KupcováII. II. kat. - Patrícia Glezgová, Terézia Adamcová a III. kat. - Terézia Hešková, Klára Karvašová.

      V silnej konkurencii skúsených recitátorov z celého žiarskeho okresu sme získali cenné umiestnenie v každej kategórii! Okresné kolo – poézia (26. 3. 2018) I. kat. – Martin Trokšiar – 1. miesto II. kat. – Lenka Malá – 2. miesto III. kat. – Nina Sučanská – 1. miesto okresné kolo - prózaII. kat. - Patrícia Glezgová - 2. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme, pretože do regionálneho kola postúpili všetci štyria súťažiaci!!! Aj ostatným súťažiacim ďakujeme za dôstojnú a veľmi kvalitnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa chuti a úspechov v ďalších súťažiach!!!

      V regionálnom kole získali strieborné pásmo Lenka Malá a Patrícia Glezgová /5.A/ a bronzové pásmo Nina Sučanská /7.A/. 

      1.miesto v I.kategórii vyhral Martin Trokšiar  /3.A/ a postupuje do celoslovenského kola. Veľmi sa tešíme a držíme už teraz palce!

       

     • Finančná sloboda - súťaž

     • Šestnásť dvojčlenných družstiev sa v utorok 10.04.2018 zúčastnilo mestskej súťaže vo finančnej gramotnosti základných škôl. Formou stolovej hry „Finančná sloboda“ sa žiaci snažili čo najlepšie spravovať financie fiktívnej rodiny. Ich úlohou bolo napr. zabezpečiť rodine vlastné bývanie, zrekonštruovať chalupu a samozrejme hospodáriť s peniazmi tak, aby si rodina našetrila dostatok pre svoju finančnú slobodu.Naši deviataci ukázali, že financiám rozumejú veľmi dobre. Výborné výsledky dosiahla dvojica Alexandra Čillíková a Erik Kováč, ktorí okrem splnenia cieľov rodiny dokázali vytvoriť i dostatočnú finančnú rezervu. V prvom (cvičnom) kole to najlepšie rozbalili Samuel Pullmann s Patrikom Mellenom, ktorí sa osvedčili ako najlepší finančníci spomedzi všetkých 32 žiakov. V súťažnom kole boli vyhodnotené prvé štyri dvojice. No a naša škola tam mala hneď dve. Na štvrtom mieste skončili dievčatá z 9. B Viktória Repiská a Petra Polanská, ktoré vyhrali svoju skupinu pri stole. Ďalší víťazi svojej skupiny boli „áčkari“ Viktória Kollárová a Ľubomír Foltán, ktorí v konečnom hodnotení obsadili bronzové tretie miesto. BLAHOŽELÁME!

      Foto na školskom facebooku!

     • POZVÁNKA

     • Farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      nedeľnú svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 15. apríl 2018 o 9.30 hod.

      Nácvik: v sobotu 14. apríla 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

      Deti, ktoré si vyfarbovali počas pôstneho obdobia OBRÁZOK TŔŇOVEJ KORUNY, nech ho prinesú v nedeľu na sv. omšu. Obrázok môžete odovzdať aj sestričkám počas tohto týždňa v škole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

     • V tomto roku sme opäť slávili hody v našej školskej kaplnke zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu. O 15:00 hod. slúžil sv. omšu ThLic. Andrej Darmo, Th.D., farár z farnosti Trnavá Hora, ktorý bol zároveň originálnym slávnostným kazateľom. Koncelebroval vdp. Miroslav Sliačan. Po sv. omši sme sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním. Všetci, ktorí prišli na túto milú školskú slávnosť boli pozvaní na agapé do školskej jedálne.

     • Zápis do 1.ročníka ZŠ

     • Úprimne Vám rodičia ďakujeme za prváčikov - zapísali sme  včera 42 prvákov, dnes prišiel ešte jeden - spolu 43 detí.

      Bude síce pár odkladov /cca 4/. Niektorí ešte absolvujú testy školskej zrelosti.

      Ale isté je, že otvoríme dve prvácke triedy. Vďaka Bohu.

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok.