• Veľkonočné sviatky

     • Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. (Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.)

      Kvetná nedeľa

      Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy. Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti (Ján 12,13), preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, že u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi.

      Zelený štvrtok

      Na Zelený štvrtok, ktorý svoje pomenovanie dostal podľa toho, že v tento deň sa jedli zelené byliny si pripomíname Pánovu poslednú večeru, pri ktorej nám zanechal Eucharistiu, príkaz lásky a ustanovil sviatosť kňazstva. V tento deň sa po intonácii Sláva Bohu na výsostiach zazvonia zvony a zahrá organ. Po tomto sa pri slávení obradov organ a zvony nepoužívajú, ale sa rozozvučia až na slávnostnú Glóriu na bielu sobotu pri vigílii Pánovho zmŕtvychvstania.

      Veľký piatok

      Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

      Biela sobota

      Ježiš bol pochovaný do hrobu. Naše kroky počas tohto dňa smerujú k Ježišovmu hrobu. Prichádzame spolu so svojimi rodinami, priateľmi, so svojimi blízkymi. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

      Veľkonočná nedeľa

      Vo veľkonočnú nedeľu si kresťania pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. 


      Veľkonočný pondelok


      Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom“. Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Je to podľa tradície, že vojaci chceli týmito spôsobmi zastaviť ženy, aby nerozširovali zvesť o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá sa končí Nedeľou Božieho milosrdenstva.

       

      Veľkonočné obdobie – obdobie veľkonočnej slávnosti – trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.

       

       

     • Víťaz v literárnej súťaži „Olympijské pohľadnice“

     • Slovenský olympijský výbor (SOV) v januári spustil ďalší ročník literárnej súťaže „Olympijské pohľadnice“ ‒ deti mohli napísať pozdrav pre športovca, ktorý bude reprezentovať Slovensko na tohtoročných olympijských hrách v Pyeong Changu 2018. Mali na výber z mnohých olympionikov, napr. krasokorčuliari Nicole Rajičová, Lucia Myslivečková a Lukáš Csölley, biatlonistka Anastasia Kuzminová, zjazdári Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Adam Žampa, hokejový tím Slovenska a mnoho iných.

                  Pohľadnice s prianiami, želaniami a pozdravmi boli poslané športovcom priamo do Pyeong Changu, ktorí si ich všetky prečítali a z veľkého množstva vybrali tie najkrajšie, najvtipnejšie, najzaujímavejšie a najpovzbudivejšie.

                  Tešíme sa, že z celého Slovenska olympionici vybrali pohľadnicu aj nášho Tiborka Švagerka zo 6. B. Prezident SOV Anton Siekel zaslal Tiborkovi diplomom a vecnú cenu, ktorou bola časť olympijskej kolekcie športového oblečenia.

       

      Srdečne blahoželáme!

     • 1. miesto v autorskej súťaži Rozpoviem ti ja rozprávočku

     • Tvorivé písanie a čitateľskú gramotnosť u žiakov rozvíja literárna súťaž Rozpoviem ti ja rozprávočku. Talentovaní žiaci v nej súťažia vlastnou autorskou rozprávkou. Tento rok mali napísať zvieraciu rozprávku. V 2. kategórii 12 ‒ 16 rokov statočne bojoval aj Matúško Fajčík zo 6. A, so svojou prozaickou rozprávkou Zajačikove dobrodružstvá získal 1. miesto. Odborná porota jeho úsilie odmenila diplomom a vecnou cenou. 

      Gratulujeme!

      „Keď sa ráno zobudil, pred ním stála veľká sova. „Ty si ten zajac, čo hľadá kráľovnú?“ „Áno.“ odpovedal zajačik. „Poslala ma srnka.“ pokračovala sova. Zajkovi padol kameň zo srdca, lebo si myslel, že ho prišla vziať a odovzdať kráľovi. „Zober si batoh a poď!“ Zajko vysadol na ňu a vzlietli. Leteli nad lesom, lúkami a poľami. Preleteli nad veľkým jazerom a blížili sa k hore. „Tam je tá jaskyňa!“ zaradoval sa zajko. „Vidíš toho orla?“ ukazuje sova. Nad jaskyňou lietal obrovský orol, ktorý mal ostré pazúry a špicatý zobák. Sova zložila zajaca na skale: „Ja odlákam jeho pozornosť a ty zachráň kráľovnú!“ „Hej, orol, stavím sa, že ma nechytíš, lebo si pomalý!“ Orol ihneď za ňou letel. Zajac skákal ako kamzík po skalách, až stál pred jaskyňou. Vošiel do nej a našiel tam kráľovnú. Spolu vyšli z jaskyne a začali utekať dolu horou...“ (úryvok)

     • TESTOVANIE žiakov 9. ročníka ZŠ (papierová forma) (T9-2018)

     • Riadny termín: 21. marec 2018 (streda).

      Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosť na ďalšie štúdium, poskytnúť školám a odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

      Testované predmety:

      • matematika,
      • slovenský jazyk a literatúra.

      Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka, rysovacie pomôcky.

      Nepovolené pomôcky: mobil, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Zaslanie výsledkov:

      • 17. apríl 2018 – elektronickou formou,
      • 30. apríl 2018 – výsledkové listy žiakov a škôl.

      Náhradný termín: 5. apríl 2018 (štvrtok) v Banskej Bystrici – pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne.

      Podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk (časť Testovanie 9).

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

      8.10 – 8.20 (10 minút)              - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 (60 minút)             - administrácia testu

      9.20 – 9.25 (5 minút)                - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

       

      9.25 – 9.45 (20 minút)              - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.45 – 9.55 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 (10 minút)            - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 (60 minút)          - administrácia testu

      11.05 – 11.10 (5 minút)            - zozbieranie testov a OH

       

      11.10 – ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

      Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania (o 7.45 hod.).

       

     • Deň frankofónie

     • Aj naša škola sa 16. marca 2018 pridala k medzinárodnej oslave Mesiaca frankofónie a frankofónnych hodnôt, ako je tolerancia, solidarita či rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti. V spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny - v zastúpení jej riaditeľkou doc. Janou Bírovou- sme pripravili pre našich škôlkarov a prvostupniarov zaujímavé tvorivé aktivity. Pri nich si deti nielenže rozvíjali svoju kreativitu, predstavivosť, zmyslové vnímanie a  manuálne zručnosti, ale sa dostali aj do kontaktu s francúzštinou i francúzskou a frankofónnou kultúrou. Pri tónoch francúzskych piesní plnili žiaci na stanovišiach rôzne úlohy, za ktoré získavali body. Niektorí sa prejavili ako dobrí znalci frankofónnych  reálií, iní ako skvelí degustátori, ďalší krásne vymodelovali francúzske maškrty, či povyrábali  francúzsky minislovníček. A našli sa aj šikovní hľadači pokladu a tanečníci. Tí s najvyšším počtom bodov si napokon zmerali sily pri pretekoch na elektrických autíčkach. To bolo smiechu a rozžiarených detských očí! Každý žiačik odchádzal z akcie nielen  s chrumkavým croissantom a vlastnoručne vyrobeným francúzskym minislovníčkom, ale aj dobrou náladou!

      Mgr. Martina Štefanková

     • Súťaž 25.výročie školy

     • Riaditeľka školy vyhlásila súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Do súťaže sa zapojilo vyše 30 detí. Pani riaditeľka dnes 15.3.2018 ocenila všetky práce, no osobitne sa jej páčil návrh Jakuba Minku z 8.B., ktorý bude aj na prvej stránke časopisu. Ocenila aj práce ďalších žiakov: Karolína Čierťažská z 9.A, Barbora Rajčanová zo 7.A a Viktória Chrobáková z 5.B.

      Všetci si odniesli sladkú odmenu  a malú pozornosť.

      Ďakujeme za pekné kresby, ktoré si môžete pozrieť vo vestibule našej školy!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac apríl 2018

     •      Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

            22.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

            23.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

     • POZVÁNKA!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú

      svätú omšu venovanú najmä RODINÁM S DEŤMI spojenú s modlitbou KRÍŽOVEJ CESTY DETÍ.

      Nácvik v sobotu 10. marca 2018 od 10:00 do 11:00 v kostole.

       

      Nedeľa: 9.00 hod. - Krížová cesta detí

                    9.30 hod. - Svätá omša

      Tešíme sa na Vás všetkých!