• DEŇ FRANKOFÓNIE

     • Medzinárodný deň frankofónie sa stal oslavou francúzskeho jazyka, solidarity a dialógu medzi kultúrami. Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) na svojej internetovej stránke každý rok zaznamenáva tisíce aktivít vo vyše 80 štátoch pri príležitosti tohto dňa.Do osláv francúzskeho jazyka a kultúry sa v roku 2018 pripája aj Slovensko - Mesiacom frankofónie. Od začiatku do konca marca je pripravených veľa podujatí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach; jednotlivé akcie sa uskutočnia aj v Žiline a Ružomberku a v Žiari nad Hronom. Mesiac frankofónie pripravuje veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v spolupráci s ambasádami Belgicka, Bulharska, Kanady, Maďarska, Rumunska a Švajčiarska. Deň francúzskeho jazyka si 20. marca pripomína aj Organizácia Spojených národov. OSN v roku 2010 zaviedla oslavu šiestich svojich oficiálnych jazykov, aby potvrdila viacjazyčnosť a najmä kultúrnu rozmanitosť. Francúzštine, ktorá bola v 19. storočí jazykom diplomacie, patrí aj v súčasnosti stále osobitné miesto v OSN. Francúzština nie je len jeden z oficiálnych jazykov OSN, ale aj jeden z dvoch pracovných jazykov Sekretariátu OSN.Termín Medzinárodného dňa frankofónie sa vzťahuje na 20. marec 1970, keď v nigerskom meste Niamey podpísali zmluvu o založení Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu (ACCT), ktorá sa stala základom pre súčasnú Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF). Na svete existuje približne 900.000 učiteľov francúzskeho jazyka. Spolu s angličtinou je francúzština jediný jazyk, ktorým sa hovorí na piatich svetadieloch. Francúzština je štvrtým najčastejšie používaným jazykom na svetovej počítačovej sieti.Frankofónny charakter má aj televízna stanica TV5MONDE, ktorá patrí medzi najväčšie televízie na svete. Programy šíri do takmer 220 miliónov rodín v približne 200 krajinách sveta vrátane Slovenska.V Európskej únii je francúzština druhým najčastejšie používaným jazykom po angličtine.Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF) tvorí 58 členských štátov a vlád; ďalších vyše 20 štátov - vrátane Slovenska - je zaradených medzi pozorovateľov. Od januára 2015 je generálnou tajomníčkou OIF Michaëlle Jeanová.

      Nás teší, že i naša škola oslávi Deň frankofónie  svojimi aktivitami dňa 16.3.2018.

     • Oznamy pre rodičov predškolákov!

     • Cirkevná škola pripravuje  pre verejnosť Deň otvorených dverí dňa 15. marca 2018 od 13.00-17.00 hod.

       

      Zápis do 1. ročníka cirkevnej školy bude 3. apríla 2018  v utorok po Veľkej noci od 9.00 do 16.00 hod.  Prihlášky na zápis do 1. ročníka sú na vrátnici školy,  na webovej stránke školy a v kostoloch.

      Tešíme sa na Vás!

     • Pôstna duchovná obnova pre ženy

     • Kedy?   Začiatok: 10.marec 2018 /sobota/ o 13.00 hod.

      Koniec: cca 17.00 hod.

      Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

      v Žiari nad Hronom

       

      Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

       

      Téma:  Odvaha žiť v pravde

       

      Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan  Ján Flajžík

        

      Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 9.3.2018.

     • Poďakovanie zo štátnej materskej školy

     •  

      Dostali sme pozvanie.... My predškoláci z F a D triedy materskej školy A.Kmeťa 11.  Od koho?  Od cirkevnej  ZŠ, že majú pre nás niečo pripravené .

      Tak sme teda išli plní očakávania, čo nás to len čaká ... a veru nebolo toho málo. Pani učiteľky nám ukázali počítačovú učebňu, kde sme sa mohli zahrať na počítačoch rôzne vedomostné hry. Potom sme sa presunuli do učebne, kde sa robia pokusy ....a viete čo !!! my sme pri niektorých pokusoch aj asistovali napr. ako sa vyrobí blesk, lávová lampa ... to bola paráda .

      A najväčšie prekvapenie? ... bol pán Mrkvička . Úžasný ujo, ktorý nám čítal z knižiek .....hmm, ale ako čítal !!...pútavo a živo . Pomáhali sme mu pri čarovaní s guličkami, vyriešiť záhadu uja sovy, prečo má na perine kopčeky, keď sa ňou zakryje ... a potom sme zažili divočinu s jedným chlapcom, čo sa prezliekol za vlka. Trochu sme sa aj báli, tak nám o tom rozprával, že sme sa na chvíľu aj my s ním do tej rozprávky dostali, ale všetko sa dobre skončilo a my sme sa s ujom Mrkvičkom a jeho rozprávkami museli rozlúčiť.

      Pri odchode zo školy sme dostali za návštevu od p. učiteliek balíčky a sladké cukríky ....

                                                                                Bol to pekný zážitok ,za ktorý ďakujeme :D

     • Viem čo zjem - celoslovenská súťaž!

     • S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že v rámci prvej súťaže projektu Viem čo Zjem „Zabávame sa komiksom“ sa Vaša škola umiestnila v TOP 10 najlepších komiksov.

      Až 184 tried z 55 zapojených škôl popustilo uzdu fantázii a ohúrilo zaujímavými príbehmi.

      Konkrétne trieda 4.B sa so svojím komiksom umiestnila na krásnom 8. mieste, vďaka čomu získala 16 bodov do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500€.

       

      Viac o vyhodnotení 1. súťaže, ako aj o aktuálnom bodovom stave všetkých zapojených tried sa dozviete tu: https://www.viemcozjem.sk/o-projekte/co-je-nove/vyhodnotenie-1-sutaze/.

       

      Ďakujeme za zapojenie do súťaže a srdečne gratulujeme!

       

      S pozdravom

       

      Zuzana Hambáleková

      Mobil: +421 917 134 099

      Email: info@viemcozjem.sk

     • Popolcová streda

     • V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadne na 14. február 2018.

      Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Označenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.


      Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána.


      Konkrétnym predsavzatím pre nás do týchto dní pôstu môže byť - v modlitbe s Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba, koľko potrebujem a koľko nepotrebujem. Môžu to byť rôzne veci, móda, jedlo, internet…

      Proti egoizmu bojujme láskou. Nech nás v tomto období nadchýna modlitba a starostlivosť     o blížnych.


      Účasťou na krížovej ceste môžeme v pôstnom období získať úplné odpustky.

      Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia - je to čas, kedy sme pozvaní premôcť pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu.

       

       

       

     • Oznam!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú

      omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 11. februára 2018 o 9.30 hod.

      Nácvik : v sobotu 10. februára 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!