• Predaj stravných lístkov na mesiac marec 2018

     • Predaj stravných lístkov na mesiac marec v našej škole sa uskutoční: 

      13.2.2018 a 14.2.2018  od 6.30 - 14.30 hod.

     • Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu

     •  

                                 Milí rodičia a priatelia školy,  

      touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za predchádzajúci rok 2017 v prospech Rodičovského spoločenstva pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

                               Rodičovské spoločenstvo sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a aby           k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                                Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

                                Ako rodičovské spoločenstvo Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      TLAČIVÁ  s údajmi školy sú  v ľavom stĺpci na našej webovej stránke.

      Ďakujeme!

     • OZNAM!

     • Školská jedáleň pri 2. ZŠ oznamuje, že v stredu 7.februára 2018 nebude teplá strava. /Od 8.30 hod. budú celý deň bez elektrickej energie./

      Z tohoto dôvodu bude suchý obed / chlebík, rezeň, 2 dcl. džús/.

      V prípade, že nemáte záujem o suchý obed, je potrebné sa z obeda individuálne odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam!

     • Polročné prázdniny v rámci SR sú pre žiakov ZŠ dňa 2.februára 2018 /piatok/.

      Materská škola bude 2.2.2018 v prevádzke.

      Výpisy vysvedčení žiaci dostanú 31.1.2018 na poslednej vyučovacej hodine.

      Nástup žiakov po prázdninách je 5. februára 2018 /pondelok/!

      Prajeme žiakom chuť do vzdelávania, veľa úspechov a dobré známky v druhom polroku.

       

     • Svätý Ján Bosco

     • Sviatok: 31. január

      * 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo d’Asti, Piemont, Taliansko
      † 31. január 1888 Turín, Taliansko

      Patrón vychovávateľov a  mládeže

      Narodil sa pri Turíne. Od dvoch rokov vyrastal ako sirota bez otca. Ako 11-ročný musel odísť z domu kvôli nevlastnému bratovi Antonovi. Pracoval u sedliakov, aby sa uživil, a po nedeliach sa venoval apoštolátu medzi chlapcami. Jeho nadanie si všimol starší kňaz don Calosso, ktorý mu chcel pomôcť ku kňazstvu. Ten však čoskoro náhle zomrel, a tak bol Bosco ponechaný sám na seba. Ako 16-ročný nastúpil na štúdia v Castelnuove. Popri štúdiu si zarábal rozličnými pomocnými prácami u remeselníkov, čo sa mu neskôr veľmi zišlo.          V roku 1835 vstúpil do seminára a 5. júna 1841 bol vysvätený na kňaza a začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudobnými a opustenými chlapcami. Začínal s holými rukami, avšak s veľkou dôverou v Pannu Máriu, ktorú Bosco považoval ako katolícky kňaz za svoju Pomocnicu. Od roku 1846 sa natrvalo usadil na zlopovestnom turínskom predmestí Valdocco, kde vybudoval oratórium a neskôr aj baziliku. Veľmi sa inšpiroval sv. Františkom Saleským, vzorom láskavosti, podľa ktorého sa nazýva aj rehoľná spoločnosť, ktorá bola schválená v roku 1869 (pozri saleziáni). Svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá. V jeho práci mu pomáhal široký okruh spolupracovníkov. Don Bosco zomrel 31. januára 1888.

     • STRAVNÁ JEDNOTKA OD 1.2.2018 oznam ŠJ pri 2.ZŠ

     • I. stupeň:   1 obed 1,08 € sa skladá:       1,01 potraviny

                                                                           0,07 réžia

      II. stupeň1obed 1,16 € sa skladá:      1,09 potraviny

                                                                           0,07 réžia

      Cudzí stravníci:1 obed 2,26 € sa skladá: 1,19 potraviny

                                                                              1,07 réžia

      Zamestnanci:  1 obed  1,01 €

      I. stupeň DHN,       NP 1 obed                     0,08 €

      II. stupeň DHN,      NP 1 obed                     0,16 €

      ML.D I. stupeň         0,40 €     ML.D     II. stupeň 0,50

     • Hlasujte za ŽIHADIELKO

     • Vyhrajte spolu 1 050 eur

      Trom z vás, ktorí na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ zahlasujú za Žiar nad Hronom, odovzdá primátor mesta Peter Antal 350 eur! Podmienkou zapojenia sa do našej súťaže je hlasovať za Žiar minimálne 25 dní. A teda 25 dní odovzdať Žiaru nad Hronom svoj hlas. Druhou podmienkou je, že naše mesto získa detské ihrisko Žihadielko, a teda, že skončí na prvom alebo druhom mieste. Hlasuje sa až do 28. februára. Výhercov vyžrebuje primátor mesta a výhru im odovzdá pri otvorení Žihadielka.

      Ako hlasovať?

      • prihláste sa na stránke www.zihadielko.lidl.sk (zadáte svoj mail a telefónne číslo)
      • vyhľadáte Žiar nad Hronom a hlasujete minimálne 25 dní
      • ak si zahráte hru so včielkou Majou, môžete získať bonusový bod
      • po skončení hlasovania, a teda 28.2. kliknete na stránke Žihadielka na vaše meno (v pravom hornom rohu stránky), uvidíte dátumy, kedy ste hlasovali. Následne urobíte snímku tejto obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a pošlete nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Následne budete zaradený do žrebovania o 350 eur!

      Vyhrajte nové herné prvky do ihriska pre svoju obec v hodnote 1 500 eur

      Okrem toho, že pre seba môžete získať peknú sumu 350 eur, môžete pre svoju obec vyhrať od mesta vecný dar vo forme herných prvkov do detského ihriska v hodnote 1 500 eur! Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Hlasovať za Žiar a poslať nám print screen obrazovky. Zároveň nám musíte napísať meno vašej obce. Jedného z vás vyžrebuje primátor mesta Peter Antal po skončení hlasovania. Vaša obec tak môže rozšíriť už existujúce detské ihrisko v dedine či škôlke. „Ide o sumu, ktorá by určite pomohla každej obci v našom regióne,“ hovorí primátor mesta Peter Antal a dodáva: „Verím, že nás v boji o nové detské ihrisko podporí čo najviac ľudí aj z okolitých obcí a my sa im takýmto spôsobom poďakujeme.“ Aj v tomto prípade je podmienkou získanie detského ihriska Žihadielko pre Žiar.

      Vyhrajte ďalšie zaujímavé ceny

      Pokiaľ zahlasujete na stránke www.zihadielko.lidl.sk za Žiar nad Hronom, môžete vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny – 1 vstupenku do Kina Hron na ľubovoľný film pre 3 výhercov, 1 mesačnú permanentku pre mamičku do Mestského materského centra Úlik a 1 vstup pre 1 tím do Logic room v Žiari (viac na www.logicroom.sk). Tak neváhajte a hlasujte za naše detské ihrisko! Fotky nám môžete posielať aj do skupiny Žihadielko pre Žiar nad Hronom. Žrebujeme 28.2. - po skončení hlasovania. V tomto prípade nie je podmienkou výhra ihriska pre naše mesto.

      Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Stačí zahlasovať za Žiar, po odhlasovaní si urobíte snímku obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a poslať nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Výhercov vyžrebujeme po skončení hlasovania, a teda po 28. februári.

      O čo vlastne bojujeme?

      Na Ulici Š. Moysesa v medziblokovom priestore by malo stáť ihrisko Žihadielko. Jeho rozmery sú 20 x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maje zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

      Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 eur.

     • Výsledky monitoringu - 5.ročník

     •  

      Celoslovenské výsledky testovania žiakov 5.ročníkov:

      Naši žiaci napísali matematiku  na pekných  80,3 % /priemerná úspešnosť v SR 64,7%

      a slovenský jazyk na 66,1 % /priemerná úspešnosť v SR 62,1 %/.

      Blahoželáme!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac február

     • Predaj stravných lístkov na mesiac február sa uskutoční 23. a 24.1. 2018 od 6.30 do14.30 hod.

     • Petícia - prosíme podporte ju ešte aj dnes!

     • Okresný úrad, Bratislava ničí cirkevné školstvo. Zo 6-tich cirkevných osemročných gymnázií, môže v budúcom školskom roku prvákom otvoriť svoje brány len jedna z nich. Ide o pokles z 212 žiakov na 26, čo znamená postupnú likvidáciu týchto cirkevných škôl.

      Pre porovnanie: Cirkevné školy prídu v školskom roku 2018/2019 až o 88 percent žiakov na osemročných gymnáziách, súkromné o takmer 59 percent a štátne len o 25,6 percent. Prosím, podporte petíciu proti tomuto diskriminačnému a ničím nepodloženému rozhodnutiu štátnych orgánov:  

      http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva

      Minister vnútra, pán Róbert Kaliňák, nás pozval  v pondelok 22. januára na stretnutie.

      Ak sa nám do pondelka podarí získať značnú podporu aj pre túto petíciu o diskriminácii cirkevného školstva, dá nám to mandát informovať ministra vnútra, pod ktorého spadá spomínaný Okresný úrad, aj o obrovskej nespokojnosti spoločnosti s likvidáciou cirkevných osemročných gymnázií a naliehavej potrebe riešiť túto otázku spravodlivým a transparentným spôsobom. 

      Preto Vás prosím, aby ste petíciu podporili, ak je možné hneď teraz a tiež, aby ste ju bezodkladne rozposlali všetkým, ktorým záleží na vzdelávaní detí v súlade s našimi hodnotami.

      petičný výbor

     • Výtvarná súťaž

     • Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž

      o najkrajší návrh

      na prvú stránku bulletinu,

      ktorý vydáme pri príležitosti

      25. výročia založenia našej školy.

      Návrhy môžu byť kreslené pomocou rôznej techniky (aj cez PC).

      Návrhy prineste alebo mailom pošlite

      pani učiteľke Hronskej do 15.2.2018.

     • 25.výročie školy

     • Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Návrhy môžu byť kreslené pomocou rôznej techniky (aj cez PC). Návrhy prineste alebo mailom pošlite pani učiteľke Hronskej do 15.2.2018.

     • OZNAM!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú

      omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 14. januára 2018 o 9.30 hod.

      Nácvik : v sobotu 13. januára 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

      Tešíme sa na Vás všetkých!