• OZNAM!

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 10. decembra 2017 o 9.30 hod.

      Nácvik detí bude v sobotu 9.decembra 2017 od 10.00 do 11.00 hod na fare.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • iBobor 2017/2018 - vyhodnotenie súťaže v rámci školy

     • http://www.zsbethlena.sk/storage/2013100001.jpgHlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto šk. roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl na Slovensku. 

      Z našej školy súťažilo 117 žiakov. Nasledujúce tabuľky ukazujú úspešných riešiteľov (sú to všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" – (v kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov) a ich umiestnenie na našej škole. Sú to tretiaci až deviataci, ktorí sa úspešne popasovali s informatikou, matematikou a logikou a reprezentovali našu školu v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor.   

      Úspešných riešiteľov bolo 51. Títo žiaci získali diplom.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Advent

     • Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť čas adventu - čas prípravy na príchod a narodenie Pána Ježiša. Musíme mu pripraviť cestu do našich sŕdc, aby mohol bezpečne vstúpiť. Keď sa v rodine čaká narodenie nového člena, je tiež potrebné urobiť potrebné prípravy, aby prišiel do čistého a útulného príbytku. Aby ho hriala a vítala láska všetkých členov rodiny. A ako sa pripravíme na narodenie Ježiša my kresťania? Na „upratanie v duši“ sa nám ponúka sviatosť zmierenia. Na vyzdobenie srdca zas prítomnosť na sv. omši, prijatie svätého prijímania, skutky milosrdnej lásky, ktoré nám vnukne konať Duch Svätý. Myslím, že do takého príbytku Panna Mária s radosťou na Vianoce privedie svojho synčeka. Prajeme Vám požehnaný ADVENT!

      Požehnanie adventných vencov bude na našej škole v pondelok 4.12.2017 pri sv. omši o 8.00 hod.

       

      Súčasne Vás pozývame na prvú rorátnu sv. omšu v kaplnke v utorok 5.12.2017 o 7.00 hod.

     • Adventná duchovná obnova pre ženy


     • Kedy?   Začiatok: 2.december 2017 /sobota/ o 13:00hod.

      Koniec: cca 17:00 hod.

      Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

      v Žiari nad Hronom

       

      Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

       

      Téma:  Odvážna ako Ján Krstiteľ

       

      Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan vdp. Ján Flajžík

      Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 30.11.2017.

     • Oznam!

     • Srdečne Vás pozývame na celoškoské rodičovské spoločenstvo  v stredu 29.11.2017 o 16.00 hod. v školskej jedálni.

      Program:

      1. Príhovor riaditeľky školy

      2. Príhovor predsedníčky RS

      3.Triedne zasadnutia s triednymi učiteľmi

      Tešíme sa na stretnutie!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac december 2017

     • Predaj stravných lístkov na mesiac december sa uskutoční v našej škole 21. a 22. novembra 2017 od 6.30 do 14.30 hod.

     • Hodina deťom

     • Naše deti sa vedia podeliť. Pri verejnej zbierke Hodina deťom sa 10.11.2017 v našej škole vyzbieralo 106 €. Ďakujeme.

      Výťažok zbierky je zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.

     • Mám svojich starkých veľmi rád

     • Jesenné nástenky v triedach sa na nás usmievajú množstvom výkresov o starých rodičoch z rôznych miest a krajín, slohové práce nám pripomínajú najkrajšie zážitky s nimi, lásku a obetavosť našich drahých. Najkrajšími výtvarnými a literárnymi prácami o starých rodičoch sme sa zapojili do súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Práce detí boli veľmi pekné a tešíme sa, že uspeli v súťaži a patria medzi najlepšie v Žiari a okolí:

      Výtvarné práce 2. stupeň

      2. miesto Barbora Rajčanová (7. A)

       

      Literárne práce 1. stupeň

      3. miesto (poézia) Lea Harmadyová (3. A)

       

      Literárne práce 2. stupeň

      1. miesto (próza) Barbora Rajčanová (7. A)

      2. miesto (próza) Michal Cibuľa (6. A)

      3. miesto (poézia) Samuel Krahulec (6. B)

       

      Úryvky zo súťažných  prác žiakov a víťazné práce si môžete prečítať v decembrovom čísle školského časopisu Lúč.

       

      Úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

     • Plavecký výcvik

     • Druhý novembrový týždeň sa v mestskej plavárni uskutočnil plavecký výcvik štvrtákov. Každé ráno sa plavárňou ozývalo ,,Plaveckému zdar!“ po ktorom sa žiaci osprchovali a šup ho do bazéna na rozcvičku. Po nej nasledovalo veľa  zaujímavých súťaží  a hier – Štafetové behy, Pumpa, Splývanie vo dvojici, Vodník, Hríbik, Medúza, Podplávanie tunelom, Na poštára a mnoho ďalších, na ktoré sa deti neskutočne tešili. Po krátkej zábave sa všetci rozdelili do troch družstiev, v ktorých sa im už venovali učitelia a asistenti. Plavci sa učili a zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch, ale aj v skokoch do vody. Názorne sme si ukázali aj záchranu topiaceho. Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň, kde každý z nás predviedol svoje plavecké schopnosti. Navzájom sme sa povzbudzovali, aby sme podali čo najlepšie výkony, nakoľko sme plávali na čas. Za veľkú snahu sme boli odmenení  plaveckým diplomom a diskotékou vo vode.

      Mgr. Búciová

     • Oznam!

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 19.11. 2017 o 09.30 hod.

      Nácvik detí bude v sobotu 18.11.2017 od 10.00 do 11.00 hod. na fare.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Týždeň vedy a techniky

     • Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

       

      V rámci ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky sa v našej škole  uskutočnia  tieto akcie :

       

      ‒ tvorivá  dielňa ‒ práca s drôtom ‒ pre žiakov 7. B triedy /lektorka p. Soboslayová /

      ‒ zábavné pokusy v učebni prírodovedných predmetov ‒ pre žiakov 1. a 2. stupňa

      ‒ astronómia  a pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom  v areáli školy ‒ žiaci 7. A triedy /pracovníci hvezdárne M. Hella/

      ‒ iBobor informatická súťaž ‒ žiaci 1. a 2. stupňa

      ‒ školské kolo technickej olympiády ‒ žiaci 2. stupňa

      ‒ exkurzia do Energolandu v Mochovciach ‒ žiaci 6. ročníka

      ‒ výstava prác žiakov z techniky vo vestibule  školy 

     • Hodina deťom

     • V našej škole bude zbierka Hodina deťom v piatok 10.11.2017 od 9.50 hod.

      Ďakujeme!

      Výťažok zbierky bude  zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.


      Viac na http://www.hodinadetom.sk/