Navigácia

 • Deň otvorených dverí

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Hlasujte za ŽIHADIELKO

  Vyhrajte spolu 1 050 eur

  Trom z vás, ktorí na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ zahlasujú za Žiar nad Hronom, odovzdá primátor mesta Peter Antal 350 eur! Podmienkou zapojenia sa do našej súťaže je hlasovať za Žiar minimálne 25 dní. A teda 25 dní odovzdať Žiaru nad Hronom svoj hlas. Druhou podmienkou je, že naše mesto získa detské ihrisko Žihadielko, a teda, že skončí na prvom alebo druhom mieste. Hlasuje sa až do 28. februára. Výhercov vyžrebuje primátor mesta a výhru im odovzdá pri otvorení Žihadielka.

  Ako hlasovať?

  • prihláste sa na stránke www.zihadielko.lidl.sk (zadáte svoj mail a telefónne číslo)
  • vyhľadáte Žiar nad Hronom a hlasujete minimálne 25 dní
  • ak si zahráte hru so včielkou Majou, môžete získať bonusový bod
  • po skončení hlasovania, a teda 28.2. kliknete na stránke Žihadielka na vaše meno (v pravom hornom rohu stránky), uvidíte dátumy, kedy ste hlasovali. Následne urobíte snímku tejto obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a pošlete nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Následne budete zaradený do žrebovania o 350 eur!

  Vyhrajte nové herné prvky do ihriska pre svoju obec v hodnote 1 500 eur

  Okrem toho, že pre seba môžete získať peknú sumu 350 eur, môžete pre svoju obec vyhrať od mesta vecný dar vo forme herných prvkov do detského ihriska v hodnote 1 500 eur! Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Hlasovať za Žiar a poslať nám print screen obrazovky. Zároveň nám musíte napísať meno vašej obce. Jedného z vás vyžrebuje primátor mesta Peter Antal po skončení hlasovania. Vaša obec tak môže rozšíriť už existujúce detské ihrisko v dedine či škôlke. „Ide o sumu, ktorá by určite pomohla každej obci v našom regióne,“ hovorí primátor mesta Peter Antal a dodáva: „Verím, že nás v boji o nové detské ihrisko podporí čo najviac ľudí aj z okolitých obcí a my sa im takýmto spôsobom poďakujeme.“ Aj v tomto prípade je podmienkou získanie detského ihriska Žihadielko pre Žiar.

  Vyhrajte ďalšie zaujímavé ceny

  Pokiaľ zahlasujete na stránke www.zihadielko.lidl.sk za Žiar nad Hronom, môžete vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny – 1 vstupenku do Kina Hron na ľubovoľný film pre 3 výhercov, 1 mesačnú permanentku pre mamičku do Mestského materského centra Úlik a 1 vstup pre 1 tím do Logic room v Žiari (viac na www.logicroom.sk). Tak neváhajte a hlasujte za naše detské ihrisko! Fotky nám môžete posielať aj do skupiny Žihadielko pre Žiar nad Hronom. Žrebujeme 28.2. - po skončení hlasovania. V tomto prípade nie je podmienkou výhra ihriska pre naše mesto.

  Podmienky zapojenia sa do súťaže sú rovnaké. Stačí zahlasovať za Žiar, po odhlasovaní si urobíte snímku obrazovky (print screen alebo jednoducho fotku obrazovky) a poslať nám ju do správy na Facebooku, do komentára, alebo na mailovú adresu mn@ziar.sk. Výhercov vyžrebujeme po skončení hlasovania, a teda po 28. februári.

  O čo vlastne bojujeme?

  Na Ulici Š. Moysesa v medziblokovom priestore by malo stáť ihrisko Žihadielko. Jeho rozmery sú 20 x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maje zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

  Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 eur.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výsledky monitoringu - 5.ročník

   

  Celoslovenské výsledky testovania žiakov 5.ročníkov:

  Naši žiaci napísali matematiku  na pekných  80,3 % /priemerná úspešnosť v SR 64,7%

  a slovenský jazyk na 66,1 % /priemerná úspešnosť v SR 62,1 %/.

  Blahoželáme!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac február

  Predaj stravných lístkov na mesiac február sa uskutoční 23. a 24.1. 2018 od 6.30 do14.30 hod.

 • Petícia - prosíme podporte ju ešte aj dnes!

  Okresný úrad, Bratislava ničí cirkevné školstvo. Zo 6-tich cirkevných osemročných gymnázií, môže v budúcom školskom roku prvákom otvoriť svoje brány len jedna z nich. Ide o pokles z 212 žiakov na 26, čo znamená postupnú likvidáciu týchto cirkevných škôl.

  Pre porovnanie: Cirkevné školy prídu v školskom roku 2018/2019 až o 88 percent žiakov na osemročných gymnáziách, súkromné o takmer 59 percent a štátne len o 25,6 percent. Prosím, podporte petíciu proti tomuto diskriminačnému a ničím nepodloženému rozhodnutiu štátnych orgánov:  

  http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva

  Minister vnútra, pán Róbert Kaliňák, nás pozval  v pondelok 22. januára na stretnutie.

  Ak sa nám do pondelka podarí získať značnú podporu aj pre túto petíciu o diskriminácii cirkevného školstva, dá nám to mandát informovať ministra vnútra, pod ktorého spadá spomínaný Okresný úrad, aj o obrovskej nespokojnosti spoločnosti s likvidáciou cirkevných osemročných gymnázií a naliehavej potrebe riešiť túto otázku spravodlivým a transparentným spôsobom. 

  Preto Vás prosím, aby ste petíciu podporili, ak je možné hneď teraz a tiež, aby ste ju bezodkladne rozposlali všetkým, ktorým záleží na vzdelávaní detí v súlade s našimi hodnotami.

  petičný výbor

 • Pravidelné mesačné adorácie

 • Výtvarná súťaž

  Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž

  o najkrajší návrh

  na prvú stránku bulletinu,

  ktorý vydáme pri príležitosti

  25. výročia založenia našej školy.

  Návrhy môžu byť kreslené pomocou rôznej techniky (aj cez PC).

  Návrhy prineste alebo mailom pošlite

  pani učiteľke Hronskej do 15.2.2018.

 • Farský ples

 • 25.výročie školy

  Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Návrhy môžu byť kreslené pomocou rôznej techniky (aj cez PC). Návrhy prineste alebo mailom pošlite pani učiteľke Hronskej do 15.2.2018.

 • OZNAM!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú

  omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 14. januára 2018 o 9.30 hod.

  Nácvik : v sobotu 13. januára 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Návšteva predškolákov

  Posledný decembrový týždeň žiaci  4.A pozvali na návštevu predškolákov z našej MŠ. Na začiatku sme sa všetci spoločne pomodlili a z papierového Mikuláša si škôlkari vytiahli predsavzatie, ktoré sa mali snažiť v daný deň splniť. Počas celého adventu, sme si  v triede čítali adventné rozprávky.  Jednu z nich, pod názvom Vianočný darček  sme si  zdramatizovali a zahrali našim kamarátom, ktorí nás odmenili silným potleskom. Pani učiteľka ich potom usadila do školských lavíc, kde si vyskúšali, aké je to byť ozajstným školákom. Vypracovávali pracovné listy a dostali aj prvú domácu úlohu. Blížiace sa Vianoce sme si pripomenuli  oblátkou s medom a na záver sme našich predškolákov obdarovali  malým darčekom. 

 • Vianočné želanie

 • Živý Betlehem

  Ako každoročne, tak i tento rok sa v Žiari nad Hronom organizoval tradičný živý betlehem, ktorý priblížil históriu vzniku blížiacich sa vianočných sviatkov. Živý betlehem organizuje Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne centrum, žiaci cirkevnej školy a spevácky zbor Holúbky z Kríža.

  V prevedení našich žiakov sme videli putovanie Jozefa a Márie do Betlehema, hľadanie nocľahu a narodenie v maštaľke. Počas Vianoc sa aj vy pripojte k pastierom, ľuďom a trom kráľom, aby ste sa poklonili Ježiškovi v jasličkách.

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 19. decembra 2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili Dejepisnej olympiády. Zapojilo sa 16 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Svoje poznatky z dejepisu si overili vo vedomostnom kvíze, ktorý pozostával z troch častí: učivo príslušného ročníka, monotematický celok Staroveké Grécko a regionálne dejiny. O úspechu našich žiakov svedčí aj to, že až desiati z nich boli úspešnými riešiteľmi olympiády.

  Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

   

  Kategória F – 6. ročník

  1. miesto: Michal Cibuľa

  2. miesto: Monika Šebeňová

  3. miesto: Terézia Adamcová

  Kategória E – 7. ročník

  1. miesto: Zuzana Mudrončíková

  2. miesto: Tobias Horák

  3. miesto: Nina Sučanská

   

  Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Blahoželám víťazom a ďakujem všetkým súťažiacim.

  p. uč. Jauschová

 • Poďakovanie!

  Minulý týždeň na našej škole prebiehal misijný jarmok. Naše pani učiteľky a pani vychovávateľky z ŠKD sa zapálili za myšlienku pomôcť deťom v Ugande. Týmto ohňom roznietili aj deti, ktoré s veľkou láskou vyrábali výrobky. Niektoré deti pomáhali aj pri samotnom predaji. Oslovovali ľudí prichádzajúcich do školy a vysvetľovali im zmysel projektu. Veru, málokto im odolal. A tak odchádzali z misijného obchodu síce s ľahšou peňaženkou, ale hrejivým pocitom, že pomohli tým najbiednejším.

  Veď ako opakovali deti - každý centík zaváži.

  Spolu sa vyzbieralo 200 €, ktoré budú zaslané na určený cieľ do misijného centra pre opustené deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová.

  Ďakujeme. Nech Vám to všetkým dobrý Boh odmení!

   

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  Pomyselnú bránu do recitačných súťaží otvoril prednes kresťanskej poézie a prózy. Svoje nadanie prišli ukázať noví i skúsení recitátori, ktorí priniesli so sebou všakovaké príbehy, veselé aj vážnejšie. S pani učiteľkami sme v kaplnke vytvorili príjemnú atmosféru, aby nás tréma nepremohla a mohli sme zo seba vydať maximum. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do diecézneho (krajského) kola na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. V diecéznom kole sa veľmi pekne umiestnil na 3. mieste najmladší člen výpravy Julko Malý.

   Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

   

  Školské kolo

   

  1. kategória (1. ‒ 4. ročník)

  poézia: 1. m. Július Malý, 3. A

   

  2. kategória (5. ‒ 6. ročník)

  poézia: 1. m. Lenka Malá, 5. A                    próza:  1. m. Patrícia Glezgová, 5. A

              2. m. Tatiana Hronská, 5. A                          2. m. Juliana Dovcová, 6. B

                       Tomáš Bartošík, 6. B

              3. m. Viktória Chrobáková, 5. B

                       Ella Repčoková, 5. A

                       Lucia Tichoňová, 6. A

   

  3. kategória (7. ‒ 9. ročník)

  poézia: 1. m. Patrícia Pittnerová, 7. B         próza:  1. m. Nina Sučanská, 7. A

              2. m. Laura Maňuchová, 8. A                        2. m. Klára Karvašová, 7. B

              3. m. Martina Lauková, 8. A                                  Terézia Hešková, 8. B

                       Bibiana Magulová, 7. A                       3. m. Petronela Glezgová, 7. B

                                                                                              Jakub Minka, 8. B

 • Mikuláš v škole

  Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom  v našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol plno dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia. Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

  Ďakujeme Mikuláš, budeme ťa čakať aj o rok.

 • Duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

  Dňa 2. decembra 2017 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 33 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Odvážna ako Ján Krstiteľ“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria