Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

  22. 11.2017 /streda/ sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov!

  V tento deň budú mať riaditeľské voľno žiaci 6.-9.ročníkov, zároveň budú všetci žiaci 6.-9. odhlásení z obedov!

   

 • Predaj stravných lístkov na mesiac december 2017

  Predaj stravných lístkov na mesiac december sa uskutoční v našej škole 21. a 22. novembra 2017 od 6.30 do 14.30 hod.

 • Prijímacie konanie na SŠ

  Dôležité termíny v školskom roku  2017/2018     

   

  22.november 2017            TESTOVANIE 5- 2017

                                    / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   PIATAKOV/

   

   21. marec 2018             TESTOVANIE 9- 2018

                                   / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   DEVIATAKOV /

   

  5. apríl 2018              NÁHRADNÉ TESTOVANIE

   

  3. apríl 2018 – zápis do 1.ročníka našej základnej školy

   

  11.apríl 2018 – zápis do našej materskej školy

   

  Do 20. februára 2018   zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné  

                                           a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

   

  Do 28.februára 2018  -    riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je 

                                           potrebné vykonať talentovú skúšku.

   

  25. 3. – 15. 4. 2018    talentové skúšky  na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

   

  Do 10.apríla  2018  -       zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na

                                          ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ

   

  Do 20.apríla  2018 -        riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na    stredné školy  a gymnáziá

   

   

  1. kolo prijímacích skúšok

   

  • termín  - 14. mája 2018

  • termín - 17. mája 2018

             

    

   2. kolo prijímacích skúšok – 19.júna 2018

   zverejní škola pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku, alebo neboli prijatí na strednú školu z iných dôvodov.

    

       

  VŠETKY DOLEŽITÉ INFORMÁCIE  TÝKAJÚCE SA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STREDNÉ ŠKOLY,  PREHĽADU TERMINOV PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, VOĽNÝCH MIESTACH PO PRVOM KOLE PRIJÍMACIEHO KONANIA a POD. NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

   

  www.kamnaskolu.sk

  www.akyodbor.sk

  www.stredneskoly.sk

  www.svs.edu.sk

  www.uips.sk

   

 • Hodina deťom

  Naše deti sa vedia podeliť. Pri verejnej zbierke Hodina deťom sa 10.11.2017 v našej škole vyzbieralo 106 €. Ďakujeme.

  Výťažok zbierky je zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.

 • Mám svojich starkých veľmi rád

  Jesenné nástenky v triedach sa na nás usmievajú množstvom výkresov o starých rodičoch z rôznych miest a krajín, slohové práce nám pripomínajú najkrajšie zážitky s nimi, lásku a obetavosť našich drahých. Najkrajšími výtvarnými a literárnymi prácami o starých rodičoch sme sa zapojili do súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Práce detí boli veľmi pekné a tešíme sa, že uspeli v súťaži a patria medzi najlepšie v Žiari a okolí:

  Výtvarné práce 2. stupeň

  2. miesto Barbora Rajčanová (7. A)

   

  Literárne práce 1. stupeň

  3. miesto (poézia) Lea Harmadyová (3. A)

   

  Literárne práce 2. stupeň

  1. miesto (próza) Barbora Rajčanová (7. A)

  2. miesto (próza) Michal Cibuľa (6. A)

  3. miesto (poézia) Samuel Krahulec (6. B)

   

  Úryvky zo súťažných  prác žiakov a víťazné práce si môžete prečítať v decembrovom čísle školského časopisu Lúč.

   

  Úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Plavecký výcvik

  Druhý novembrový týždeň sa v mestskej plavárni uskutočnil plavecký výcvik štvrtákov. Každé ráno sa plavárňou ozývalo ,,Plaveckému zdar!“ po ktorom sa žiaci osprchovali a šup ho do bazéna na rozcvičku. Po nej nasledovalo veľa  zaujímavých súťaží  a hier – Štafetové behy, Pumpa, Splývanie vo dvojici, Vodník, Hríbik, Medúza, Podplávanie tunelom, Na poštára a mnoho ďalších, na ktoré sa deti neskutočne tešili. Po krátkej zábave sa všetci rozdelili do troch družstiev, v ktorých sa im už venovali učitelia a asistenti. Plavci sa učili a zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch, ale aj v skokoch do vody. Názorne sme si ukázali aj záchranu topiaceho. Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň, kde každý z nás predviedol svoje plavecké schopnosti. Navzájom sme sa povzbudzovali, aby sme podali čo najlepšie výkony, nakoľko sme plávali na čas. Za veľkú snahu sme boli odmenení  plaveckým diplomom a diskotékou vo vode.

  Mgr. Búciová

 • Oznam!

   

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 19.11. 2017 o 09.30 hod.

  Nácvik detí bude v sobotu 18.11.2017 od 10.00 do 11.00 hod. na fare.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Týždeň vedy a techniky

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

   

  V rámci ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky sa v našej škole  uskutočnia  tieto akcie :

   

  ‒ tvorivá  dielňa ‒ práca s drôtom ‒ pre žiakov 7. B triedy /lektorka p. Soboslayová /

  ‒ zábavné pokusy v učebni prírodovedných predmetov ‒ pre žiakov 1. a 2. stupňa

  ‒ astronómia  a pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom  v areáli školy ‒ žiaci 7. A triedy /pracovníci hvezdárne M. Hella/

  ‒ iBobor informatická súťaž ‒ žiaci 1. a 2. stupňa

  ‒ školské kolo technickej olympiády ‒ žiaci 2. stupňa

  ‒ exkurzia do Energolandu v Mochovciach ‒ žiaci 6. ročníka

  ‒ výstava prác žiakov z techniky vo vestibule  školy 

 • Hodina deťom

  V našej škole bude zbierka Hodina deťom v piatok 10.11.2017 od 9.50 hod.

  Ďakujeme!

  Výťažok zbierky bude  zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.


  Viac na http://www.hodinadetom.sk/

 • Diecézny projekt 2017 "Odkaz fatimských zjavení"

  Odkaz fatimských zjavení ‒ tak sa volal celoročný diecézny projekt, ktorý bol vyhlásený diecéznym školským úradom v Banskej Bystrici a trval presne ako zjavenia od mája do konca októbra. Cieľom projektu bolo hlbšie oboznámenie sa s fatimským zjavením, poukázanie na aktuálnosť fatimského posolstva v súčasnosti, sprevádzanie a posilňovanie detí k pokore vykonávať malé skutky lásky, prejavovať ich v bežnom živote, v škole a vo svojich rodinách. Nasledujúce fotografie Vás budú sprevádzať aktivitami, ktoré si triedy vymysleli a tým krajšie prežili slávenie tohto výročia.

 • Ako možno získať odpustky dušiam v očistci?

  Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

  01.11.  -  08.11.
   

  1. Ak v deň spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa  (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).


  2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


  Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho sa treba  snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

   

 • Novembrové svetlo nádeje

  Blíži sa nám november, hoci práve nedávno sme si ešte užívali plnými dúškami slnečného lúče babieho leta, ktorého sme sa nevedeli po daždivých dňoch dočkať. Mesiac november prináša so sebou zvláštnu atmosféru najmä z toho dôvodu, že je časom, kedy si viacerí z nás viac ako po iný čas pripomínajú našich drahých zosnulých. Cintoríny inokedy také smutné a pusté žiaria v novembri množstvom svetla, ktoré bliká v tme a poletuje sem a tam ako maják nádeje. Niekedy sme aj my ako takí moreplavci hľadajúci oporu a pevnú pôdu pod nohami a s dôverou upierame zrak do tmy, kde tušíme existenciu majáka – svetla, ktoré znamená záchranu. A možno keby nebolo našich zosnulých, už by nás to v dnešnom rýchlom svete neťahalo na cintorín, do ticha a modlitby, do spomienok. Dušičky, ako týmto sviatkom ľudovo hovoríme, sú paradoxne akoby sviatkom rodiny, kedy sa všetci stretávajú pri hroboch svojich najbližších a spolu sa modlia. Aj takýmto, možno trochu zvláštnym spôsobom sa o nás naši starí, prastarí rodičia či blízki starajú, hoci už dávno nie sú medzi nami. Tieto dni akoby nás všetkých spájali, zjednocovali. Vraciame sa domov bez ohľadu na to kto sme, kde žijeme, čo robíme. Vraciame sa všetci kvôli jednej spoločnej veci a nie je to nádherná vôňa jesenného lístia. Prichádzame, aby sme sa modlili a aby sme mohli zapáliť sviečku na hroboch svojich blízkych.

  Dožičme si trochu tej zvláštnej atmosféry v tieni stromov a plápolajúcich plamienkov v kruhu svojich najbližších alebo v samote. Zapáľme plamienok a venujme sa modlitbe, veď nevieme pre koho sa môže stať odlesk jej svetla majákom nádeje. Možno to bude niekto z nášho okolia, možno ja, alebo práve vy.

   

   

 • 220. výročie narodenia Štefana Moysesa

  24.10.2017 sme si pripomenuli 220. výročie narodenia patróna našej školy a osobnosť nášho mesta - biskupa Štefana Moysesa. Naši žiaci z 5.A triedy prispeli k programu na slávnostnej akadémii v divadelnej sále MsKC o 15,45 básňami a spevom náboženských a ľudových piesní. Veríme, že slovenské ľudové piesne doprevádzané veselými tónmi harmoniky, ako aj hovorené slovo sa prítomným páčilo a umocnilo spomienkové stretnutie. Pásmo s deťmi pripravila Mgr. Mária Hronská. Nech biskup Štefan Moyses je aj naďalej mocným orodovníkom za naše deti, naše rodiny i naše mesto.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny začínajú pre žiakov ZŠ 30.10.2017 a trvajú do 31.10. 2017. Posledný deň kedy sú žiaci v škole je 27. október.

  Žiaci nastupujú do školy 2. novembra 2017.

  Materská škola bude v prevádzke.

 • Deň jablka v ZŠ s MŠ Š. Moysesa

  Deň jabĺk si pripomíname každý rok 21. októbra. V našej škole sme si tento sviatok pripomenuli v piatok 20.  októbra. Celý deň sa niesol v znamení tohto šťavnatého zázraku. Žiaci prišli do školy oblečení vo farbe jablka – červenej, zelenej a žltej. Vstupenkou do školy bolo jabĺčko. Vo vestibule školy si mohli žiaci, ale i rodičia pozrieť rôzne odrody tohto ovocia.

   

  Už počas celého týždňa si deti spolu s pani učiteľkami na vyučovaní pripravovali v rámci výtvarnej výchovy papierové jablká, jabĺčkové slamky, ktoré potom použili pri pití jablkových džúsov, či 100% jablkových štiav. Formou zážitkového učenia rozvíjali čítanie s porozumením, naučili sa básničky, či pekné pesničky. Jabĺčkové úlohy riešili aj na hodinách matematiky, slovenského jazyka.

  V dnešný deň si v triedach pozreli prostredníctvom prezentácií množstvo príspevkov, kde sa naučili veľa zaujímavostí a zopakovali si získané vedomosti. V telocvični školy si pre svojich spolužiakov žiaci z 2. A triedy pripravili kratučký príbeh o tom, ako je dôležité prijímať do nášho tela vitamíny a radšej siahnuť po ovocí ako po sladkostiach. 

  Dramatizáciu vystriedalo spoločné zahryznutie sa do svojho jablka. 125 detí a ich p. učiteľky vytvorili prvý rekord školy. Pevne veríme, že sa na budúci školský rok zapojí viac žiakov a rekord opäť vytvoríme. Posledným programom bol jabĺčkový tanec. Žiaci vo dvojiciach počas hudby tancovali a snažili sa, aby im jabĺčko nespadlo. Víťazmi sa stali dve dvojice, ktorým touto cestou gratulujeme. 

  Strávili sme  spolu so žiakmi zaujímavý deň a opäť sme sa presvedčili, že najväčšou odmenou pre učiteľov sú rozosmiate očká ich detí. Chceme sa  poďakovať učiteľom, rodičom a samozrejme aj deťom, ktoré prišli do školy s jabĺčkom, zapojili sa a zabavili. Každý žiak si ako odmenu odniesol jabĺčkový diplom. Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré spolu s deťmi zažijeme.

                                                                                       Vyučujúce 1.stupňa ZŠ

 • Hejného matematika v našej škole

  Nech sa páči - pozrite si reporťáž z celoslovenskej konferencie Hejného matematika, ktorá sa uskutočnila  v našej škole.

  http://www.tvziar.tv/news.php?extend.7494

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria