Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

  Dňa 08.06.2017 sa v priestoroch Centra voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl a základných škôl. Poslaním výtvarnej súťaže bolo podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na participáciu detí a mládeže na spoločenskom dianí v meste Žiar nad Hronom, ktoré pripravuje Majstrovstvá Slovenskej  a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017. Do tej to výtvarnej súťaže sa prihlásilo spolu 79 prác. Hodnotiaca komisia sa nakoniec rozhodla a dve umiestnenia získali naše žiačky:

   

  2.miesto

  Meno autora: Martina Eva Schneiderová

  Vek: 12 rokov

  Trieda: 6.A

  Škola: ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa č.1, Žiar nad Hronom

   

  3.miesto

  Meno autora: Veronika Pavlová

  Vek: 13 rokov

  Trieda: 7.B

  Škola: ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa č.1, Žiar nad Hronom

   

  Vernisáž výstavy  sa uskutoční 19. júna o 11.00 hod. v priestoroch  MsKC v Žiari nad Hronom, kde bude pán primátor Peter Antal  odovzdávať  ceny autorom víťazných prác.

  Tešíme sa z úspechu našich žiačok a blahoželáme!

   

 • Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo) - prikázaný sviatok

  Slávi sa vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice - tohto roku  15. júna.

  Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

  Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus.

  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s Najsvätejšou Sviatosťou ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany.

  V tento deň naše 3 deti zo špeciálnej triedy prvýkrát príjmu do svojho srdiečka Pána Ježiša na sv. omši v kaplnke cirkevnej školy. Deti a ich príbuzných môžeme zahrnúť do našich modlitieb.

 • Envitalent očami víťazky Petry Polanskej

  17. februára bol vyhlásený tretí ročník súťaže Envitalent Výskumník, ktorú organizuje Strom Života. Úlohou súťažiacich bolo skúmanie prírody a životného prostredia. Vďaka tejto súťaži máme my žiaci možnosť dokázať, že naše poznatky z prírody nie sú len teoretické.

  Tému výskumu sme si volili sami, mohla byť zameraná na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia alebo ich problémy. Naše bádanie mohlo prebiehať v divokej prírode, ale aj doma. Mali sme na ňom pracovať dva mesiace. Spracovanie výskumu pozostávalo z opisu, do ktorého zhrnieme všetko, čo je potrebné k výskumu povedať, a z videoprezentácie. Môj výskum bol zameraný na pozorovanie správania črievičiek pri zmene prostredia a jeho cieľom bolo zistiť, ktoré prostredie je pre život črievičky priaznivé, a naopak, ktoré je pre ne neprijateľné.

  Vo výskume som postupovala takto. Do zaváraninového pohára som vložila seno a zaliala vodou z jazierka. Po desiatich dňoch sa začali objavovať prvé črievičky. Pozorovala som ich pod mikroskopom pri 160-násobnom zväčšení. Senný nálev som porozlievala do niekoľkých pohárikov a do každého som dala určitý roztok. Približne počas siedmich dní som vzorky odoberala a pozorovala správanie črievičiek, ktoré som zaznamenávala pomocou kamery. Dospela som k záveru, že najpriaznivejším prostredím bol roztok jogurtu, a naopak, nepriaznivé prostredie bolo slané aj sladké, citrónová a hroznová šťava. K priaznivým prostrediam patril pivný roztok, suspenzia živočíšneho uhlia, roztok kvasiniek a roztok peľových zrniek.

  Výskum som spolu s ostatnými súťažiacimi prezentovala 19. mája v Demänovskej doline. V ten istý deň sa uskutočnilo aj vyhodnotenie súťaže. Získala som prvé miesto v kategórii 8. – 9. ročník. Na druhý deň nás čakala nenáročná turistika, aby sme spoznali aspoň kúsok okolia. Naše kroky viedli na drevenú rozhľadňu Ostredok, z ktorej sme sa mohli v slnečnom počasí pokochať pohľadom na vrcholy Nízkych Tatier. Som rada, že som sa mohla stretnúť s mnohými mladými ľuďmi, ktorých zaujíma príroda. Vďaka tejto súťaži som sa naučila mnoho zaujímavých vecí z rôznych oblastí prírody. Veľkou skúsenosťou pre mňa bolo, že výskum naozaj nie je ľahké spracovať, keďže ho môže ovplyvniť mnoho nečakaných vecí. Takisto ako nájsť odvahu postaviť sa pred plnú sálu a prezentovať svoju prácu. Rada som sa zúčastnila tejto súťaže a dúfam, že to tak bude aj o rok.

 • Prírodovedné aktivity

  Viete, čo je to Envitalent? Nie? Je to biologická súťaž zameraná na vedomosti a poznávanie prírody a životného prostredia. Organizuje ju Strom života, naši žiaci v rámci krúžku Mladý ochranca prírody sa do súťaže zapojili a veruže boli aj úspešní. Petra Polanská v kategórii starších žiakov bola veľmi úspešná riešiteľka, obsadila pekné 2. miesto.

  Tiež sa zapojila do súťaže Envitalent – Výskumník, kde sa zahrala na mladú výskumníčku a so svojou výskumno-bádateľskou prácou “Pozorovanie črievičiek v rôznom životnom prostredí“ obsadila 1. miesto.

  Ak vás zaujíma viac, kliknite na stránku a oboznámte sa s aktivitami.

  http://stromzivota.sk/blog/2017/06/tretie-stretnutie-envitalentov/

  Ak aj teba zaujíma príroda, poznávanie a výskumy, zapoj sa do nášho krúžku a staneš sa členom Stromu života, malým stromáčikom alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa veľa nových a zaujímavých vecí.