Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam!

  Dňa 21.9.2019 sa v našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim!

   

  Ďakujeme!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac október 2018

  Predaj stravných lístkov na mesiac okóber sa uskutoční v našej škole 24. 9. 2018 a  25. 9. 2018 od 6.30 - 14.30 hod.

   

 • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

  Sviatok: 15. september

  Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

  1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
  2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

  Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

 • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

  Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

  Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

  Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

  Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

  A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

  Na záver si pripomeňme, že naša škola je práve vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

  Z príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude na budúcu nedeľu v našom chráme slávnostná hodová sv. omša iba jedna, aby bola, pokiaľ možno celá farská rodina spolu. Sv. omša bude o 09:30 a slávnostným kazateľom bude vdp. Ján Holbík, farár z Hornej Ždane. Po sv. omši bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo farskej klubovni /podľa počasia/.

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

   

   

  Prázdniny

   

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom prázdnin

   

  Termín prázdnin

   

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách

  Jesenné

  30. 10. 2018 utorok

  31. 10. 2. 11. 2018

  5. 11. 2018

  pondelok

  Testovanie 5 – 2018

   

  21. 11. 2018 streda

   

  Vianoč

  21. 12. 2018 piatok

  27. 12. 2018 7. 1. 2019

  8. 1. 2019 utorok

  Polroč

  31. 1. 2019 štvrtok

  1. 2. 2019

  piatok

  4. 2. 2019 pondelok

   

  Jarné BB

  1. 3. 2019

  piatok

  4. 3. 8. 3. 2019

  11. 3. 2019 pondelok

  Testovanie 9 – 2019

   

  3. 4. 2019 streda

   

  Veľkonoč

  17. 4. 2019

  streda

  18. 4. 23. 4. 2019

  24. 4. 2019

  streda

  Letné

  28. 4. 2019

  piatok

  1. 7. 31. 8. 2019

  2. 9. 2019 pondelok

   

 • Ponuka krúžkov 2018/2019

   

  V školskom roku 2018/2019 si môžete vybrať z 30 záujmových útvarov:

   

  MŠ:

   

  PC a ja, Zahrajme sa s Cookiem, Tanečno-športový, Výtvarno-kreatívny

   

  1. stupeň:

   

  Atletický, Basketbal, Biblický A, Futbalový, Miništrantský, PC a ja, Výtvarno-kreatívny

   

  2. stupeň:

   

  Bedminton, Biblický B, Spevácky krúžok, Futbalový, Francúzština, Matematika, Miništrantský, Nemčina, PC a ja, Robotický, Slovenčina a ja, Výtvarno-kreatívny, Šachový, Ručné práce

  Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

   

  P. č.

  Záujmový útvar:

  Vedúci záujmového útvaru:

  Deň

  Čas

  Miestnosť

  1.

   

  Atletický 1. st.

  p. Podolec

   

   

  štvrtok

  (prípadne iný deň)

  16,00 17,00

   

   

  Telocvičňa

  2.

  Basketbal 1. st.

  Bc. Rečlová

  utorok

  13,30 14,30

  Telocvičňa

  3.

  Bedminton 2. st.

  Mgr. Hlinka

  piatok

  13,45 15,00

  Telocvičňa

  4.

  Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov  1. st.

  Sr. Pavla

  utorok

  13,00 14,00

  Kaplnka

  5.

  Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu 2.st.

  Sr. Pavla

  pondelok

  13,30 14,30

  Kaplnka

  6.

  Spevácky krúžok  pre 2. st.

  Mgr. Jóbová

  pondelok

  13,00 14,00

  ŠT

  7.

  Futbalový  1. st.

  Mgr. Ivan

  pondelok

  13,30 15,00

  Telocvičňa

  8.

  Futbalový  2. st.

  Mgr. Vanka

  Mgr. Foltán

  streda

  13,30 15,00

   

  Telocvičňa

  9.

  Francúzština pre 7. roč.

  Mgr. Štefanková

   

  streda

  7,00 7,45

  a 13,45 14,30

  7. A

  10.

  Matematika a ja pre 6. roč.

  Mgr. Polanská

  streda

  6,45 7,40

  6. B

  11.

  Matematika a ja pre 8. roč.

  Mgr. Polanská

  pondelok

  6,45 7,40

  8. A

  12.

  Matematika v kocke pre 9. roč.

  Mgr. Ivan

   

  pondelok

  štvrtok

  6,45 7,40

   

  9. A

  13.

  Miništrantský

  Mgr. Sliačan

  streda

  13,30 14,00

  Kaplnka

  14.

  Nemčina pre 7. roč.

  Mgr. Luptáková

   

  utorok

  13,45 14,45

   

  Jazyková učebňa

  15.

  Nemčina pre 8. 9.roč.

  Mgr. Weissová

   

  streda

  13,30 15,00

   

  Jazyková učebňa

  16.

  PC a ja –  4. A

  Mgr. Čamajová

  pondelok

  12,35 13,20

  Veľká PC

  17.

  PC a ja –  4. B

  Mgr. Pročková

   

  streda

  12,35 13,20

   

  Veľká PC/

  4. B

  18.

  PC a ja –  5. roč.

  Sr. Pavla

  piatok

  13,30 14,30

  Veľká PC

  19.

  PC a ja 6. – 8. ročník

  Sr. Pavla

  štvrtok

  13,30 14,30

  Veľká PC

  20.

  Robotický krúžok pre 2. stupeň

  Mgr. Ivan

  štvrtok

  13,30 15,00

  Robotická učebňa

  21.

  Ručné práce pre 2. st.

  Mgr. Čamajová

  streda

  13,30 14,30

  Trieda

  22.

  Slovenčina  a ja pre 9. roč. B

  Mgr. Malá

  streda

  piatok

  6,45 – 7,40

   

  9. B

  23.

  Slovenčina  a ja pre 9. roč. A

  Mgr. Jauschová

   

  streda

  piatok

  6,45 – 7,40

   

  9. A

  24.

  Šachový 2. st.

  Mgr. Hlinka

  utorok

  13,45 15,00

  6. A

  25.

   

  Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

  Mgr. Bistová

   

  štvrtok

  12,30 14,00

   

  Trieda na

  2. poschodí

  26.

   

  PC a ja v MŠ

  Mgr. Anna Čamajová 

  Mgr. Eva Pročková

  pondelok

  13,25 14,10

   

  Veľká PC

  27.

   

  Zahrajme sa s Cookiem v MŠ I.

  Mgr. Martina Štefanková

   

  štvrtok

  12,30 13,15

   

  Jazyková učebňa

  28.

   

  Zahrajme sa s Cookiem v MŠ II.

  Mgr. Martina Štefanková

   

  štvrtok

  13,15 14,00

   

  Jazyková učebňa

  29.

   

  Tanečno-športový v MŠ

  Martina  Beňová

  Aneta Hricová

  utorok

  12,45 13,45

   

  Malá telocvičňa

  30.

   

  Výtvarno-kreatívny krúžok ,,Farbička“ v MŠ

  Zuzana Rusnáková

  Helena Mäsiarová

  streda

  12,45 13,45

   

  Jedáleň MŠ

    

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/19 sa uskutoční  v pondelok 3. septembra 2018.

  Program:

   8:00 - príchod do školy

   8:30 - slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

   9:30 - triednická hodina - úvodné pokyny

  10:30 - predpokladané ukončenie, obed

   

  Materská škola bude v prevádzke od 6:00 do 16:00.

  ŠKD bude v prevádzke od 6:00 do 17:00.

  Školská jedáleň vydáva obedy  o 10:30 !

   

   

 • Tajný život mesta na ATV

  Reportáž na ATV ako žiaci 6.B vytvorili hľadačku o našom meste. https://www.youtube.com/watch?v=Z_KndCnW8kA

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/18

  Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na dvere a všetci sa už istotne tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.

  Ukončenie školského roka 2017/2018:

  28..6.2018 - 12:30 rozlúčka s deviatakmi

  29.6.2018  - 08:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

                    - 09:30 rozdávanie vysvedčení

                    - 10:30 obed

  MŠ a ŠKD sú 29.6.2018  v prevádzke!

  V sobotu večer  30.6. 2018 Vás zároveň pozývame na sv. omšu -  Kaplnka Navštívenia Panny Márie na Skalke na  " Šibáku " !

  Ďakujem všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v náročnej práci. Prajem Vám Božiu ochranu pred všetkým zlom a zaslúžený oddych. Verím, že po prázdninách spoločne otvoríme ešte lepší a úspešnejší rok a budeme pokračovať v rozvíjaní diela, ktoré sme tu pred 25 rokmi začali.

                                                                                                                                                 Mária Ulrichová 

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Veľmi sa tešíme, že aj tento rok sme mali krásne umiestnenia vo vyšších kolách.

  V okresnom kole v Kremnici nás výborne reprezentovali: Patrícia Glezgová, obhájila z minulého roka 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa tento rok konalo na Zvolenskom zámku; Michaela Glezgová získala 2. miesto a Viktória Kollárová získala 2. miesto. Z celého srdca gratulujeme!

   

  Slávik Slovenska školské kolo

  1. kategória:

  1. m. Michaela Glezgová, 2. A (postup do okres. kola)

  2. m. Marion Fabová, 2. B, Ruth Pittnerová, 2.B

  3. m. Nina Neuschlová, 2.B, Stanislav Rigo, 1.B

    

  2. kategória:

  1. m. Patrícia Glezgová, 5. A (postup do okres. aj krajského kola)

  2. m. Natália Maruniaková, 6. A

  3. m. Monika Šebeňová, 6. A

   

  3. kategória:

  1. m. Viktória Kollárová, 9. A (postup do okres. kola)

  2. m. Nicol Nováková, 8. A

  3. m. Andrej Dovec, 7. A

 • Dolina, dolina

  Súťaže v speve v závere roka uzatvára regionálne podujatie v Župkove Dolina, dolina. Vďaka peknému slnečnému počasiu mohla byť prehliadka spevu ľudových a zľudovených piesní v prírode ‒  v amfiteátri „Koleso“. Bol to pekný zážitok, deti spievali obklopené voňavým lesom, okolo poletovali krásne veľké motýle a jemne bzučali včielky. V tejto príjemnej atmosfére nás reprezentovali a pekné umiestnenia získali: Ella Repčoková a Viktória Chrobáková ‒ zlaté pásmo, Martin Trokšiar a Petronela Glezgová ‒ strieborné pásmo, Sofia Bojková ‒ bronzové pásmo. Tešíme sa a blahoželáme!

   

  Dolina, dolina školské kolo

  1. kategória

  1. m. Martin Trokšiar, 3. A (postup do reg. kola)

   

  2. kategória

  1. m. Viktória Chrobáková, 5. B (postup do reg. kola)

  2. m. Ella Repčoková, 5. A (postup do reg. kola)

  3. m. Tatiana Hronská, 5. A

   

  3. kategória

  1. m. Petronela Glezgová, 7. B (postup do reg. kola)

  2. m. Sofia Bojková, 7. A (postup do reg. kola)

  3. m. Alexandra Hrmová, 9. B

 • Pozvánka!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

  v nedeľu 10. júna 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 9. júna 2018 od 11:00 do 12:00  v kostole.

  Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na opekačku na farskom dvore.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Exkurzia do Bratislavy

  Na konci mája sme sa my - žiaci 4.A rozhodli po tretíkrát navštíviť hlavné mesto Bratislavu. Po ceste vlakom sme sa potrebovali poriadne rozhýbať, a tak nám pani učiteľka v úvode pripravila menšiu túru, ktorá nás zaviedla k pútnickému miestu, ktoré Bratislavčania často navštevujú – Jaskynka P.M. Lurdskej. Po modlitbe a zapálení sviečok sme pokračovali ku Kostolu P.M. Snežnej. Počas každého zastavenia sme sa dozvedeli históriu a zaujímavosti o danom mieste. Naša cesta ďalej pokračovala na Slavín. Bol z tadiaľ prekrásny výhľad takmer na celú Bratislavu - Kamzík, Dóm sv. Martina, Dunaj, Petržalku, Michalskú vežu i Bratislavský hrad, ktorý bol ďalším cieľom našej pešej túry. V jeho záhradách sme si porozprávali legendy o Márii Terézii, ale aj mnoho iných zaujímavostí. Pri Národnej rade SR sme si oddýchli a veľmi sme sa potešili, pretože sme tu stretli aj nášho pána primátora Petra Antala. Potom sme sa ešte posilnili, aby sme vládali pokračovať do Bibiany - detského múzea pre deti. Čakalo nás tu množstvo netradičných činností a hier. Na výstave Až naprší a uschne sme sa hravou formou dozvedeli viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšali sme si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora... Na interaktívnej výstave V hlavnej úlohe stolička sme mali možnosť stoličku vidieť nielen ako objekt na sedenie, ale aj ako predmet, ktorý sa dá meniť, skladať, obliekať, dotvárať a spájať, experimentovať a hrať sa, ktorý nám dokonca niekedy stoličku vôbec nepripomína. Cez Hviezdoslavovo námestie popri SND sme prešli k Dunaju do Prírodovedného múzea. Úchvatné výstavy zvierat žijúcich na Slovensku, ale aj zvierat žijúcich inde na Zemi- polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov v nás zanechali neskutočné množstvo zážitkov. Električkou sme sa odviezli do posledného cieľa nášho celodenného výletu – Múzeum dopravy. Privítalo nás historickými autami, rušňami s vagónmi, motorkami, vojenskými autami z 2.sv.vojny...a s ďalšími vecami dýchajúcimi dávnou minulosťou. Z exkurzie sme si odnášali veľa krásnych dojmov, ktoré nás sprevádzali počas cesty domov.

                                                                                                                     Mgr. Jana Búciová

 • MINIVENČEK

  Už po tretíkrát sa nám podaril otvoriť v našej škole tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 1. stupňa. Počas neho sme sa naučili niekoľko krokov a choreografii z latinsko – amerických tancov a štandardných tancov. Tak ako po minulé roky, tak i tento sme si spolu s tanečnou choreografkou Stellou Víťazkovou pripravili 6.júna 2018 pre rodičov a učiteľov záverečný večierok pod názvom Minivenček.

  Večierok sa niesol v príjemnej a v pokojnej atmosfére. Deti predviedli svoje najlepšie výkony v tancoch : WALTZ, VALČÍK,  CHA – CHA, JIVE, COUNTRY a tanec       na známu pieseň od Kristíny, Ta ne.

  Deti preukázali okrem svojich tanečných schopností a zručností aj vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Spolu s rodičmi si počas večera  zatancovali,  zasúťažili  a zároveň ich naučili aj niekoľko nových tanečných krokov,  ktoré veríme, že v budúcnosti využijú.

  O hladné brušká detí sa opäť postarali šikovné maminky, ktoré to zvládli ako vždy               na jednotku.

  Ďakujeme a prajeme veľa radosti z tancovania.

                                                                                         Martina Čabáková

 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

  Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca. Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok pripadá na piatok 8. júna. Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí.

  V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

  Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:


  1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
  2. Uvediem pokoj do ich rodín.
  3. Poteším ich v utrpení.
  4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
  5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
  6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
  7. Vlažní sa stanú horlivými.
  8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
  9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
  10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdcami.
  11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa    odtiaľ nevymažú.
  12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia        na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou   a pevným útočiskom v poslednej hodine.
   

  Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

  "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo  a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

  http://www.vyveska.sk/images/cache/details/events/2419-sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpeg

   

   

   

 • Tajný život mesta

  DETEKTÍVA V SEBE PREBUĎ,

  VYJDI VON, LENIVEC NEBUĎ.

  OPUSŤ TELKY ŽIARU,

  HĽADAJ POKLAD ŽIARU.

   

              Environmentálne centrum Živica rozbehlo projekt Tajný život mesta 2. Z celého Slovenska vybrali do projektu 51 škôl a sme radi, že vybrali aj nás, Základnú školu Štefana Moysesa. Cieľom projektu je prebudiť u žiakov a u širokej verejnosti záujem o svoje mesto, o jeho históriu a pamiatky, o jeho biodiverzitu ‒ pestrosť, rôznorodosť rastlín a drevín. Toto všetko Živica spojila do dvoch úloh ‒ vytvoriť quest ‒ hľadačku pokladu po našom meste. Našu hľadačku sme prepojili so životom otca biskupa Štefana Moysesa. Celá hľadačka musí byť zveršovaná, tak sme vymýšľali básničky. Stanovištia v hľadačke sú niečím zaujímavé a majú úlohu, ktorú treba vyriešiť a vpísať do tajničky. Po vyplnení všetkých tajničiek sa dozvieme miesto, kde je odmena pre hľadačov ‒ poklad. https://www.youtube.com/watch?v=SvYQEhGplpg

  Hľadačku spúšťame 1. júla a sme veľmi zvedaví, ako sa bude páčiť.

              Popri tvorení hľadačky sme priebežne pracovali a pracujeme na druhej úlohe. Až do konca júna prostredníctvom aplikácie Pl@ntNet fotkami sústavne napĺňame databázu rastlín vo Francúzsku, ktoré sa vyskytujú v meste Žiar nad Hronom a v jeho blízkom okolí. Odfotíme kvet, list, plod alebo kôru stromu a pošleme do Francúzska, kde botanici priradia rastline názov a zaradia ju do veľkého celosvetového atlasu.

              Teší nás, že aj my prispejeme svojou troškou do tohto celosvetového projektu. Pridajte sa k nám.

 • Prírodovedné celoslovenské súťaže!

  Slovenská Zoo Lympiáda

  Tento  rok sa uskutočnil už 2.ročník celoslovenskej vedomostnej Zoo Lympiády.

  Súťaž  pre žiakov MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ a SŠ je venovaná zoológii. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie.

  Témy tohtoročnej olympiády boli: Umlčaný les, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a CITES.

  Svoje vedomosti uplatnila vo finále  súťaže 30.5. v ZOO Bojniciach i naša žiačka Peťka Polanská z 9.B triedy.  Vo svojej kategórii – 2. stupeň sa umiestnila na krásnom 5.mieste.

  Viac informácií pre záujemcov: http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

   

  Envitalent Výskumník 2018

  Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže ENVI-Talent vyvrcholil májovým 2-dňovým stretnutím najšikovnejších stromáckych výskumníkov v Trenčianskych Tepliciach. Súťažiaci po zvládnutí 8 vedomostných kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný vedecký projekt. Túto výzvu prijala i Peťka Polanská a so svojou výskumno-bádateľskou prácou “Prírodné látky zabraňujúce tvorbe plesní“ obsadila pekné 2. miesto. Ak vás zaujíma viac, kliknite na stránku a oboznámte sa s aktivitami na stránke:

  http://stromzivota.sk/blog/2018/05/stvrte-stretnutie-envitalentov/

  Ak aj teba zaujíma príroda, poznávanie a výskumy, zapoj sa do nášho krúžku "Mladý ochranca prírody", ktorý vedie p. uč. Cvejkušová a staneš sa členom Stromu života, malým stromáčikom alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa veľa nových a zaujímavých vecí.

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Katolícka cirkev vo štvrtok 31. mája oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

  Sviatok Božieho tela sa slávi vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorý tentoraz pripadol na nedeľu 27. mája.

  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

   Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

 • 1.sv. prijímanie našich tretiakov

  Tento rok bol pre nás tretiakov  27. máj 2018 nezabudnuteľným dňom. Prvýkrát vo svojom živote sme zažili tú obrovskú milosť, že sme mohli prijať do svojho srdiečka Pána Ježiša v Eucharistii. Na tento deň sme sa dôkladne pripravovali celé tri roky na hodinách náboženstva, v kostole na sv. omšiach, ale i doma vo svojich rodinách. Niektorí z nás prijali deň predtým sviatosť krstu a ostatní si očistili svoju dušu vo sv. spovedi.

  Celú slávnosť zdobili naše rozžiarené tváričky, modlitby a piesne, ktorými sme vyprosovali milosti pre seba i našich blízkych.

  Chceme sa poďakovať za našu cirkevnú školu i za všetky modlitby, ktoré ste všetci za nás obetovali, aby sme túto veľkú sviatosť mohli prijať s radosťou a čistými srdiečkami. Veľmi túžime po tom, aby sme vďaka milosti posväcujúcej a Sviatosti oltárnej dokázali svojimi životmi nasledovať Ježiša Krista.

  Tretiaci

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria